Jump to content
Arkivverket

Forslumming av Brukerforumet


Jan Erik Aas

Recommended Posts

Reglene i Brukerforumet krever fullt navn i visningsfeltet!

 

Det er alltid noen som prøver å ta seg til rette, og derfor skulle Digitalarkivet allerede ved fødselen slå konsekvent ned på dette regelbruddet. Men nå har dette dessverre fått utvikle seg til en ukultur.

 

Hvis DA synes at dette regelbruddet er OK, så må reglene endres.

Da har det etter min mening blitt et søppelforum.

 

De som ikke vil stå fram med fullt navn i visningsfeltet, får holde seg unna DAs fora!

 

Klipp fra ordensreglene:

Ordensregel 1:

Oppgi fullt navn og korrekt e-postadresse og bruk fullt navn som visningsnavn.

 

Ellers står det:

Debattanter som ikke overholder ordensreglene eller på annen måte ødelegger for andre debattanter, kan bli utestengt.

 

Klipp fra en annen lenke,nemlig Personvern i debattforaene:

Navnet ditt blir også offentliggjort sammen med debattinlegget. Vi gjør oppmerksom på at dette kan føre til at søk på internett kan gi treff på navnet ditt også her.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er helt enig med deg Jan Erik. Forstår ikke grunnen til at enkelte må lage seg falske navn, dersom de har noe å skjule kan de jo la være å bruke forumet, så slipper de å bli avslørt.

Link to comment
Share on other sites

Også enig med Jan Erik, og eg synest ikkje det er noka grei løysing å legge fullt namn i signaturen under innlegget heller. Når eg skal vurdere kven eg vil svare ser eg berre på oversikta, og - intet namn, intet svar - eg går ikkje inn i innlegget for å sjekke kva som står under.

Link to comment
Share on other sites

Også enig med Jan Erik, og eg synest ikkje det er noka grei løysing å legge fullt namn i signaturen under innlegget heller. Når eg skal vurdere kven eg vil svare ser eg berre på oversikta, og - intet namn, intet svar - eg går ikkje inn i innlegget for å sjekke kva som står under.

Jeg synes også at man skal ha fullt navn her, men så lenge det synes å være akseptert med andre løsninger må enkelte, som foretrekker det, få gjøre det.

 

Enhver avgjør jo hvordan man skal 'etterbehandle' eventuelle spørsmål fra dem. Det fins sikkert noen andre som mener at de kan svare folk de ikke aner hvem er.

Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner ikke den voldsomme ordbruken. Mange nye brukere som ikke kjenner forumet har kanskje ikke lyst å starte med fullt navn og det synes jeg er helt greit. Er spørsmålene relevante, finner jeg ingen grunn til at disse ikke skal få hjelp. Jeg synes det er mye mer bekymringsfullt at tonen i forumet i flere sammenhenger har blitt så negativ og ekskluderende.

 

Skal dette være et slags eliteforum ?

 

Vær litt generøse, da !

Link to comment
Share on other sites

Jeg er helt enig med Litta.

Litt generøsitet på dette nye forumet kunne være å foretrekke.

 

Det har vært oppe av flere "gamle travere" fra det tidligere forumet om å ignorere brukere som bare bruker signatur eller ikke vil fremstå med fullt navn.

 

Jeg synes at slikt ikke bør forekomme, da de aller fleste her er interessert i slekt og skulle vi oppdage useriøse brukere, ja, da kan vi helt enkelt rapportere dette.

 

Vis nå litt velvillighet og la oss alle sammen heve oss over slike bagateller.

Forumet er bygget opp slik og at det også nå har blitt søkbart, kan medvirke til at noen ikke ønsker å fremstå med fullt navn.

Noe jeg selv gjorde en kort periode.

Link to comment
Share on other sites

 

Skal dette være et slags eliteforum ?

 

 

Nei, eg synest ikkje dette skal vere eit eliteforum, her skal, som i det gamle Brukarforum vere rom for alle, men det skal vere eit seriøst forum. Det har aldri vore akseptert å ikkje bruke fullt namn i det gamle forumet, nettopp fordi seriøsiteten var høg.

 

No har forumet skifta plattform og fått ei form som mange kjenner frå andre forum der det er akseptert å bruke kallenamn, men det betyr ikkje at det bør vere lov å bruke kallenamn i dette forumet. At administratorane har sett gjennom fingrane med det så langt får vi skrive på oppstartskontoen, dei har sikkert nok anna å holde på med, men det kan ikkje vere slik vidare, enten har vi eit seriøst forum med fullt namn, eller så har vi det ikkje.

 

Temperaturen stig og ordvekslingane kan bli heftige, javisst, akkurat som i det gamle Forum, men så lenge eg kan sjå kven som slengjer ut kritikken er det forsåvidt greit. Her er det dessutan muleg å redigere, slik at ein kan plukke vekk dei verste glosenene i ettertid..

Link to comment
Share on other sites

Det er synd at forumet eksponerer fullt navn også til uninnloggede personer. Dette burde være unødvendig, og konsekvensen er at ethvert innlegg her blir like privat som om det hadde vært framsatt på NRK radio. De som har gjort seg noen tanker om nettvett vil nok være varsomme med hva de skriver her, og kanskje unnlate å skrive i det hele. Ikke minst gjelder dette de yngre. At mange her ikke engang forstår hva problemet er sier jo mest om dem.

Link to comment
Share on other sites

men det kan ikkje vere slik vidare, enten har vi eit seriøst forum med fullt namn, eller så har vi det ikkje.

 

-om forumet er seriøst er etter min mening basert på innhold - hvem som poster innleggene synes jeg har liten betydning, så lenge informasjonene holder mål.

Link to comment
Share on other sites

Det må være regler som er like for alle. Akkurat nå står det i reglene at fullt navn skal oppgis, også som visningsnavn. Samtidig har man i praksis muligheten til å unnlate dette, enten med et pseudonym, eller med fornavnet som visningsnavn, og full identifikasjon via en signatur. Men skal fullt navn brukes som visningsnavn også i fortsettelsen, må dette være en ulempe som skal gjelde alle. Jeg har forøvrig ikke selv noe problem med de som oppgir fornavn som visningsnavn og ellers signatur som viser hvem de er. Hvis reglene endres, kan kanskje dette være et greit kompromiss.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er for att man skall vise fullt navn i debattene og mener DA bør etterstrebe dette, sende en PM til de som registrerer seg med bare fornavn eller en ubestemmelig signatur.

 

Men man skall også vite att det er ingen som sikkert vet identiteten til en deltager her. Det som kreves for å bli registrert er en e-post adresse og den gir ingen identitets kontroll. Hotmail. Google og andre gjør det mulig for alle å ha en eller flere forskjellige identiteter. Hvilket navn jeg seiler under har jeg selv oppgitt ved registreringen. Om jeg hadde valgt Guri Olafsdatter, så hadde det gått.

Link to comment
Share on other sites

Såvidt eg kan hugse frå fyrstegongsregistreringa i dette forumet (og nei, det er ikkje lenge sidan) blei eg beden om å skrive inn fullt namn og passord. Som sagt så gjort. Deretter blei eg beden om å skrive eit "visningnamn". Da blei eg veldig usikker på kva dette skulle innebere, men enda med å skrive det fulle namnet mitt ein gong til. Det var nærmast litt tilfeldig at resultatet blei som eg i ettertid såg at det blei (og som eg ønskte at det skulle bli).

 

Eg reknar med at dei fleste andre nye brukarar blir i stuss over dette på same vis som eg.

 

Når den innkjøpte hylleprogramvara til forumet såleis legg til rette for forvirring på dette punktet og/eller legg opp til at kallenamn er ok, er det ikkje det minste underleg om stadig fleire kallenamnprofilar etterkvart dukkar opp her inne. Da hjelper det fint lite om regelverket seier at fullt namn skal brukast.

 

Elles er eg samd med dei som meiner at kallenamn i eit forum som dette er ein uting.

Link to comment
Share on other sites

Som Asbjørn skriver i #8 handler det om nettvett og at alt man skriver her blir lett tilgjengelig for hvem som helst i hele verden for all fremtid.

 

Post- og teletilsynet har laget følgende sider om nettvett: nettvett.no. Her står det i nettvettregler: "Vær forsiktig med å utlevere personlige opplysninger om deg selv eller andre" og "Bruk en e-postadresse som du ikke bruker til vanlig ".

 

Arkivverket skriver her: http://forum.arkivverket.no/index.php?/forum-6/announcement-3-personvern-i-debattforaene/ at profilinformasjonen ikke er søkbar på internett, noe som er FEIL. Det er bare å prøve selv. Logg av fra brukerforumet først. Søk i google etter site:forum.arkivverket.no og et navn på en person. Trykk så "cached" eller "bufret" og få nesten alle av de samme opplysningene som man får når man er pålogget. Det burde i dette forumet, som i det gamle forumet, være sperre mot søkemotorer.

 

Signaturen viser derimot ikke på google. Hvis man i signauren har fullt navn, får alle som er innlogget se hvem personen bak kallenavnet er. Det bør holde.

Link to comment
Share on other sites

At mange her ikke engang forstår hva problemet er sier jo mest om dem.

 

 

1. Jeg forstår ikke hva "problemet" er. Hva sier det om meg?

 

2. Vennligst forklar meg hva som er "problemet"

Link to comment
Share on other sites

Et tankekors:

 

Det er et paradoks at alle de som har startet tråder som ikke har med slektsgransking å gjøre er brukere som identifiserer seg med fullt navn. ;)

Link to comment
Share on other sites

Det er et paradoks at alle de som har startet tråder som ikke har med slektsgransking å gjøre er brukere som identifiserer seg med fullt navn. ;)

 

Hvorfor er det et paradoks?

Link to comment
Share on other sites

Jeg registrerer med beklagelse at noen av mine medbrukere her på forumet later til å ta det som en personlig fornærmelse at jeg og flere med meg har valgt å benytte fullt navn i signaturfeltet, i stedet for som visningsnavn. Det oppleves tydeligvis som en vesensforskjell at navnet mitt ikke står øverst i innleggene mine, men nederst. Dette er faktisk et så stort problem, at forumet betraktes som forslummet! (De som bruker slike kraftige ord har tydeligvis aldri satt sine ben i en virkelig slum, men det er en nå en annen sak. Forflatning av språket får vi ta i en annen debatt.)

 

Årsakene til at mange velger å benytte fullt navn i signaturen i stedet for som visningsnavn er behørig påpekt i flere andre tråder her inne. De som i denne tråden hevder at de ikke "skjønner problemet" har enten ikke fulgt med i debatten, eller de velger bevisst å ignorere det. Jeg vet ikke hva som er verst, men begge deler synes jeg er ganske skuffende.

 

Det finnes riktig nok et kronargument mot oss som velger løsningen med fullt navn som signatur: det er ikke helt i tråd med reglene. (Hvorvidt reglene er i tråd med norsk lovgivning er en annen sak, som Datatilsynet antagelig må ta stilling til - men det blir igjen litt på siden her.) Jeg skal ikke gå inn på det, utover at jeg og flere med meg har vært i kontakt med Digitalarkivet for å få en juridisk betenkning rundt regelverkets utforming. Poenget mitt er at det later til at enkelte bruker ønsker å heve seg opp til "regelhåndhevere" her inne, og det synes jeg er en særdeles uheldig utvikling. Er vi ikke her primært for å diskutere historiske og slektsrelaterte tema? Burde vi ikke heller bruke ressursene våre på det?

 

Jeg våger påstanden om at selvutnevnte besserwissere blant våre medbrukere fører til langt dårligere stemning her inne, enn oss som vil skjerme navnet vårt mot fullt innsyn. Slik opplever i hvert fall jeg det.

Link to comment
Share on other sites

-om forumet er seriøst er etter min mening basert på innhold - hvem som poster innleggene synes jeg har liten betydning, så lenge informasjonene holder mål.

 

Hm - korleis skal eg vite om informasjonen held mål viss eg ikkje veit kven personen er? Litta Olsen, t.d., kjenner eg som ein seriøs debattant frå før, men kva med Ole P eller Anne eller - ? Kanskje er dette personar som er ute etter å spreie desinformasjon?

 

Greit, eg kan for så vidt akseptere fullt namn i signaturen, men då vil det vere ein stor fordel at visningsnamnet heng saman med dette, som for eksempel hos Arnfrid.

Link to comment
Share on other sites

"MIW" beklager seg over en dårligere stemning i debattforaene - og tildeler samtidig sine meningsmotstandere karakteristikken "selvutnevnte besserwissere".

 

Han skriver også: Årsakene til at mange velger å benytte fullt navn i signaturen i stedet for som visningsnavn er behørig påpekt i flere andre tråder her inne. De som i denne tråden hevder at de ikke "skjønner problemet" har enten ikke fulgt med i debatten, eller de velger bevisst å ignorere det. Jeg vet ikke hva som er verst, men begge deler synes jeg er ganske skuffende.

 

Jeg er blant dem som har fulgt med og deltatt i trådene om visningsnavn her, og jeg kan ikke se at årsaker til at man ikke ønsker fullt navn som visningsnavn, er blitt "behørig påpekt". Så får "MIW" være så skuffet han bare vil.

 

Jeg har faktisk sett bare ett forsøk på forklaring - og det var til gjengjeld ganske søtt: Vedkommende ønsket ikke at sjefen på jobben eller kona kunne google navnet og oppdage at han deltok i debatter på Digitalarkivet på tidspunkter han helst burde ha gjort noe annet!

 

Å trekke inn norsk lovgivning og Datatilsyn er vel også å dra det litt vel langt. Man deltar her høyst frivillig. Og deltar man, følger man reglene. Så får jeg heller tåle at "MIW" mener at jeg "hever meg opp" til "regelhåndhever"!

Link to comment
Share on other sites

Nylig fikk jeg hjelp her i forumet ang. informasjon som skal brukes i en bokutgivelse. Navnet til bidragsyteren sa meg at dette var en person med faglig bakgrunn. Hadde personen vært anonym måtte jeg nok brukt en del tid på å dobbeltsjekke informasjonen.

 

Hvis jeg i et forum stiller flg. spørsmål: Hvordan tilberede svinekjøtt? Da er det temmelig relevant om den som svarer heter Ole Olsen eller Muhammed Buth.

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor er det et paradoks?

 

Fordi jeg på en måte synes at de skyter seg selv i foten. De som ønsker å holde seg til saken, blir de som tar opp temaer som er på siden av det vi egentlig er her for.

Link to comment
Share on other sites

MIW har i alle fall oppgitt namnet i signaturen, i tillegg til eit vakkert portrett, det skal han ha :D

 

Jøss, er det lov og flørte også i dette forumet? ;)

Link to comment
Share on other sites

Jøss, er det lov og flørte også i dette forumet? ;)

 

"Vakkert portrett" reknar eg som sakleg informasjon... men elles har det alltid vore rom for både flørting, vitsing og utanomfaglege kommentarar i Brukarforum, heldigvis, i tillegg til det faglege, mellom personar som kjenner identiteten til kvarandre :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.