Gå til innhold
Arkivverket
Kathe Røed

Drammen Tingrett

Recommended Posts

Kathe Røed

Som jeg skrev i tidl.tema 83703 i det gamle debattforuma har jeg sendt søknad pr. post til Drammen Tingrett om kopi av 4 skifter eller - dersom ikke skifter forefinnes, kopi av dødsfallprotokoll eller register hvor etterlatte fremkommer. Søknad ble sendt i slutten av januar. Jeg har fortsatt ikke hørt noe fra Tingretten. Er det noen som har forslag til hva som kan gjøres - dette blir jo for dumt!! Dersom det er slik at det dreier seg om offentlige dokumenter - hvorfor skal det være så vanskelig å få innsyn i det da? De kan da gjerne kreve både porto og timebetalt for min del, men de kan da ikke bare tie det ihjel.

Som tidligere nevnt så er det en helt annen politikk både i Stavanger og Follo Tingrett. Og det var samme spørsmålet dit og jeg fikk oppgitt navn og adresser til barn av en fetter av meg. Det burde jo være samme rettningslinjer for slike saker?? På forhånd takk for innspill - for nå vet jeg neimen ikke hva jeg skal gjøre. Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Jeg synes du skal skrive et brev til Statsarkivet på Kongsberg - med kopi til Drammen Tingrett - og legge frem hele saksforholdet. Arkivverket fører tilsyn med arkivarbeidet i offentlige etater og institusjoner, og de vil kunne informere deg (og tingretten) om hvilke lover som gjelder og hva du har krav på av opplysninger fra tingrettens arkiver. Skulle dette fremdeles ikke føre frem, kan du også ta saken til Sivilombudsmannen. Så langt jeg kan skjønne, bryter Drammen Tingrett offentlighetsloven (eller "Offentleglova"), og du bør ha en god sak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kathe Røed

Tusen takk for et godt forslag. Jeg begynte å tenke Justisdept., men jeg prøver ditt forslag først. Takk igjen - ikke minst for moralsk støtte!! Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørg Lunde

Hei, hvordan har det gått med denne saken?

Jeg er nysgjerrig ettersom jeg også har tenkt å be om kopi av skifter/dødsfallprotokoll i Drammen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kathe Røed

Hei! Jeg har sendt klage til Sivilombudsmannen , med kopi av alle 4 forespørslene + den siste forespørselen som var samlet for alle fire. Jeg har ikke hørt noe enda, men jeg skal gi beskjed om hva som skjer. Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn-Erik Boye

Fint at du følger opp. Ser fram til svaret. Jeg gjorde ingenting selv, etter og ha spurt Drammen Tingrett "pent" 2 ganger med (3 års mellomrom) om en liten opplysning, eller en kopi av et skifte til en firemenning av meg fra 1955. De svarte begge ganger denne helt meningsløse setningen "grunnet ressursmangler kan vi ikke".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kathe Røed

Utdrag av svarbrev fra Sivilombudsmannen:

Ombudsmannens oppgave er å søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke begås urett mot den enkelte borger. Det følger imidlertid av ombudsmannsloven paragr.4 at domstolenes virksomhet er unntatt fra ombudsmannens arbeidsområde. Ombudsmannen kan således ikke behandle klager som er rettet mot en domstol.Dersom du ønsker å gå videre med saken, kan du evt. ta kontakt med Domstolsadministrasjonen som er den administrative overbygningen for landets domstoler.For ombudsmannen - div. underskrifter

Da blir det Domstolsadm. neste gang. Det ser ut til å bli et langt lerret å bleke dette, men den som gir seg har tapt. Takk for oppmuntrende tilbakemelding! Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Takk for at du holder oss informert og takk for at du kjører denne saken videre - dette er en prinsipiell sak som bør være av interesse for adskillig flere enn deg.

 

For ordens skyld - her er en lenke til debatt-tråd 83703 i det gamle debattforumet med første del av føljetongen.

 

Lykke til videre!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kathe Røed

Takk skal du ha Tore! Jeg har ikke hørt noe enda, men kommer tilbake med melding så snart jeg får svar fra Domstolsarministrasjonen.Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kathe Røed

I dag kom det en mail fra Drammen Tingrett som lyder som følger " Viser til din klage til Domstolsadministrasjonen vedr. din henvendelse til Drammen tingrett vedr.tilgang til dødsfallmeldinger/skifteprotokoller mm. Viser til din e-post av 6.1.11 som ble besvart den 10.1.11. I vårt svar ber vi om å få oppgitt ditt slektsskapsforhold til de avdøde og opplysning om hva attestene skal benyttes til. Vi kan ikke se å ha mottatt disse opplysningene fra deg. Så snart vi har mottatt disse opplysningene fra deg kan vi se på saken og gi deg et svar. Din klage er forelagt Drammen tingrett v/administrasjonssjef Anne Fossan. Med vennlig hilsen Drammen tingrett (og så navnet på den damen som har vært negativ ved alle henvendelsene)

 

Det er riktig at jeg fikk en mail den 10.1. med krav om opplysninger om hvilke forhold jeg hadde til de avdøde og hva opplysningene skulle brukes til. Samt at de ikke hadde anledning til å besvare spørsmål vedr. slektsgransking. Mitt svar var "Hvorvidt dette er slektsforskning eller ikke burde ha liten relevans i forhold til å svare på konkrete spørsmål. Jeg viser til offentlighetsloven og ber om svar på spørsmålet" Etter det svaret hørte jeg ingen ting fra Drammen tingrett før nå idag.

 

Jeg synes fortsatt at dersom dokumenter er offentlige så skal man ha innsyn. Er de unntatt offentlighet står det stemplet på og da gir man opplysning om det. Uansett må arkivaren finne fram arkivstykkene og gi beskjed til den som søker innsyn. Men for all del, det er godt mulig at jeg har blitt så grinete at jeg ikke ser skauen for bare trær. Opplys meg - dere kloke hoder der ute!! Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Jeg hadde håpet av det var noen jurister som leste denne tråden og som kunne komme med litt mere kvalifiserte kommentarer enn det jeg er istand til. Det kan tenkes at Drammen tingrett bruker Forvaltningslovens paragraf 13 (lenke) - men uansett skal de begrunne sitt avslag med henvisning til lovhjemmel.

 

Jeg synes derfor du skal spørre Tingretten om deres hjemmel for å spørre om hva opplysningene skal brukes til. Jeg synes som du at dette er irrelevant.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kathe Røed

Skriftlig svar på klagen kom fra Domstolsadministrasjonen i går - en kopi sendt også til Drammen tingrett til orientering.

Jeg skriver av noen utdrag: "Domstoladministrasjonen har det overordnede forvaltningsansvaret for domstolene i Norge. Domstoladministrasjonen har ingen myndighet i enkeltsaker og kan heller ikke kommentere konkrete saker som behandles i domstolene. Vi kan heller ikke instruere den enkelte domstol i hvordan konkrete henvendelser fra publikum skal besvares.

Det er sorenskriveren som er øverste leder for hver enkel domstol. Sorenskriver i Drammen tingrett er Laila Ingebrigtsen. Vi anbefaler at du retter en henvendelse til sorenskriveren, eventuelt administrasjonssjef Anne Fossan, som rette vedkommende.

Dersom man mener at en dommer har overtrådt plikter han eller hun har som dommer, eller forøvrig har opptrådt i strid med god dommerskikk, kan man klage til Tilsynsutvalget for dommere. Mer info. på nettsiden www.domstol.no"

Greit nok, men egentlig like langt.I første omgang gjør jeg som Tore anbefaler (veldig glad for tilbakemeldingene dine, Tore) og spør Drammen tingrett om hvilke hjemmel de anvender. Men det kan virke som om sorenskriveren får en henvendelse etterhvert. Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kathe Røed

Hei igjen!

Jeg har ikke fått noe svar fra Drammen tingrett om dette med hjemmel, så nå sender jeg en klage til sorenskriveren i Drammen. I mellomtiden kunne det vært interessant å høre om noen har fått kopi av skifter e.l. i det siste. Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kathe Røed

Idag fikk jeg svar fra Sorensskriveren i Drammen tingrett, og det var ikke noe mer oppløftende det enn de tidligere henvendelser til samme sted.

Noen utdrag: Ditt brev henviser til offentlighetsloven, og du ber opplyst hjemmelen for å ikke utlevere dokumentene. Offentlighetsloven gjelder ikke for domstolene, jfr. offentlighetsloven § 2,4.ledd og forvaltningsloven § 4, 1. ledd pkt.a).

Dersom du ønsker opplysninger om etterkommere etter nevnte personer, vil retten henvise deg til kirkebøkene. Disse ligger på internett under adressen osv osv.

Utdrag slutt.

Vel, vel så vet vi det. Det virker som det er lite å stille opp når øvrigheten først har bestemt seg. Men så vidt jeg kan se er det ikke mulig å finne skifter digitalisert etter 1855 fra Drammen by - ei heller står etterlatte oppgitt i kirkebøkene når noen dør. Er jeg helt på jordet, eller - i så fall er jeg mottagelig for sunn fornuft. Det er vel ikke tvil om at man kan se seg blind iblandt.

Men altså - det var tilbakemeldingen. Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tove Karlsen

Jeg har henvendt meg til flere tingretter i ulike deler av landet og jeg har alltid fått opplysninger om arvinger. Rart at det er ulike regler for ulike tingsretter... :rolleyes: Eller er det bare i Drammen at de har sine egne "spesielle" tolkninger av reglene... :mellow:

 

Man skulle jo tro at reglene var like for hele landet!

 

 

Hilsen Tove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Jeg har henvendt meg til flere tingretter i ulike deler av landet og jeg har alltid fått opplysninger om arvinger. Rart at det er ulike regler for ulike tingsretter... :rolleyes: Eller er det bare i Drammen at de har sine egne "spesielle" tolkninger av reglene... :mellow:

 

Man skulle jo tro at reglene var like for hele landet!

 

 

Hilsen Tove

 

Det er jo også den mulighet at det er Drammen tingrett som praktiserer reglene slik de skal, og de øvrige tingretter som er litt for "slepphendte"?

 

Bare så det er nevnt: Jeg har ingen tilknytning til Drammen tingrett, eller noen annen tingrett for den saks skyld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kathe Røed

Godt mulig at du kan ha rett i dette Else, men det blir ikke riktigere av den grunn. Om det skulle være noen som skulle oveholde lov og rett burde det jo være en slik instans som tingretten (og andre rettsinstanser, for den saks skyld). Jeg har festet meg ved at det er slektsforskningen som virker å være problemet. For selv om jeg flere ganger har forklart slektskapsforholdet (i dette tilfelle en fetter og en onkel av min mor), kommer de alltid tilbake med at de ikke har anledning til å drive med slektsforskning. Jeg har ikke lest igjennom de lovhjemlene som ble oppgitt enda, så det godt mulig de har retten på sin side. I så fall får man være glad for de opplysningene man har fått fra disse om er "litt mer slepphendte" Uansett - jeg er ikke sikker på at siste ord er sagt - vi får se. Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kathe Røed

Jeg sendte enda et brev til sorenskriveren i Drammen tingrett hvor jeg påpekte vanskeligheten med å finne ut av nålevende slekt. Meldingen fra Statsarkivet i Kongsberg var at det ikke var mottatt dødsfalljournaler etter 1950 fra tingretten og kirkebøkene gir ikke opplysning om etterlatte i særlig grad.

I dag fikk jeg tilbakemelding fra Drammen tingrett hvor de innser problemet. Samtidig som jeg fikk opplyst det jeg var ute etter fikk jeg også beskjed om at tingretten er underbemannet slik at tidkrevende manuelle arbeidsoppgaver ikke kan utføres.

Det har vært mye skriverier fram og tilbake - det 1.brevet ble sendt 4.1.2011. Jeg vil ikke anbefale denne prossessen med mindre det er veldig viktig. For meg ble det en prinsippsak - og jeg fikk de opplysningene jeg trengte for å komme videre. Det er altså ikke noen rettslig konklusjon som tilsier at tingretten nekter å svare på slektsrelaterte spørsmål - det er fordi de er underbemannet. Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.