Gå til innhold
Arkivverket
Øivind Bang

Slekten Koth

Recommended Posts

Øivind Bang

Hei!

Har "forsket" litt på en av mine slektsgrener, Koth/Koht. Da jeg fikk en kopi av to sider av neden for nevnet bok, løste jeg linjen fra meg og til david Koth. Han var født ca 1610 i Kursachen. Der sto også nevnt en del av hans barn:Stephen Koth f.1644, oppført med etterslekt.

Petter Koth f. 1646, bergsmed, står ikke oppført med etterslekt. Christian Koth, ikke oppført med fødselsår men etterslekt. David Kotk dy, yrke Jung i 1673 ved K.S. Ikke oppført med etterslekt.

David og Bastian Koth, var blant mange som kom fra Sachsen, (Kursachen). De innvandret samtidig i 1642, og det er nærliggende å tro at de var brødre. I følg en bok tilhørende Bergverkmuseum på Kongsberg ved navn "BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES DEUTSCHTUMS IN NORWEGEN", hefte 1, "DIE DEUTSCE EINWANDRUNG IN KONGSBERG", står følgende om Bastian Koth: "Hauer, innvandret omkring 1642 fra Kursachen, 1642-50 hauer i Jungen-Prinzen-Grube, 1665 Drei-Brüder-Grube, 1673 Hilfshauer". Det er her ikke nevnt at han har noen etterkommere.

Siste halvdel av 1990-tallet hadde jeg en hjemmeside hvor det også sto at Bastian kot ikke hadde noen etterslekt. Den 3. november 2007 fikk jeg en e-post fra Tom Larsen, (han hadde da en online.no-adresse), men i dag er denne ikke i bruk. Han skriver at: ”I hovedsiden din sier du at Bastian Koth ikke har etterkommere, jeg har muligens funnet ei i Kongsberg begravet 1730. Mari Bastiansdatter Koth”.

I ministerialboken for Kongsberg 1721-1743, under begravede 1730 side 249 er oppført Mari Bastiansdatter Koth. Dette ble liggende hel frem til januar 2011, da jeg skulle lete etter noen andre i samme slekt på Bragernes i Drammen. Da dukket det opp en Bastian Pedersen Koth, borger og smed. Hadde Bastian som kom til Norge i 1642 likevell etterkommere?

På FamilySearch.org finner jeg Bastian Pedersen Koth, gift med Anne Dorthea Thuesdatter på Bragernes i Drammen 12. juli 1707 , (Se Ministerialbok nr 13 (1706-1734) for Bragernes, Ekteviede 1707, side 19). Bastian gifter seg andre gang 17. september 1716 på Bragernes med Maren Nielsdatter, (Se Ministerialbok nr 13 (1706-1734) for Bragernes, Ekteviede 1716, side 164).Bastian blir begravet den 11. november 1724 , (Se Ministerialbok nr 13 (1706-1734) for Bragernes, Døde og begravede 1724, side 272).Det som gjør dette vanskelig, er att det ikke er oppgitt noen alder, verken ved gifte, ved begravelse eller i skifte. Derfor er fødselsår og sted uvisst. Kan det tenkes att han likevel er sønn av David Koth's sønn Petter Koth f. 1646, bergsmed, som ikke står oppført med etterslekt i "DIE DEUTSCE EINWANDRUNG IN KONGSBERG"? Hvor kan det tenkes at dette kan finnes, da kirkebøker og skifter ikke dekker dette tidsrommet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Dette har du vel fra før, men her er Bastian Pettersen Koth i skifteregister for Drammen, år 1724

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øivind Bang

Her er Bastian Koht nevnt, også kalt Bastian Smed

Hei Grethe!

Mange takk for svaret. Denne opplysningen hadde jeg faktisk fra før (desverre). Det som er "nøtta" her, er hvor han er født - når han er født og ikke minst hvem hans far/mor var. Min teori er at han kommer fra Kongsberg. Enten stammer han fra Bastian, bror til David, eller han kan være en sønn av Petter Koth (bergsmed f:1646) og og oppkalt etter sin "onkel" Bastian. Har leita og gravd over alt, men desverre uten resultat.

Men, mange takk for svaret

 

Øivind Bang

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øivind Bang

Dette har du vel fra før, men her er Bastian Pettersen Koth i skifteregister for Drammen, år 1724

 

Var på Statsarkivet i Kongsberg for en tid tilbake og fant skiftet. Har filest med lupe, men av det jeg kunne se var det ingen ledertråer der som kunne føre meg videre.

 

Øivind Bang

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Baardseth

Ellers har jeg sogneprest Bastian Petersen Koth f 9 sep 1786 i Bragenes på Støre g m Edle Jørgensdatter Bruun. Begravet 7 des 1812 i Skiptvedt. Jeg vet ikke om hverken hans foreldre eller evt om han hadde barn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Øivind Bang

Hei og mange takk for svaret. Nedenfor har jeg listet opp det jeg så langt har funnet ut. Men det store spørsmålet er - når og hvor ble Bastian smed født og hvem var hans far/mor? Har prøvd flere ulike arkiver, men desverre kommer jeg ikke videre - enda.

Igjen, takk for svaret.

 

MVH

Øivind Bang

 

Første generasjon

Bastian Pedersen Koth #1: Bragernes borger (uten borgerbrev) og smed, født ????, gift føste gang med Anne Dorthea Thuesdatter #2: 12-07-1707 på Bragernes i Drammen. Det ble skiftet etter henne 18-09-1716. Bastian giftet seg andre gang med Maren Nielsdatter #3: 17-09-1716 på Bragernes i Drammen. Bastian ble begravet 11-11-1724.

 

I tiden 1720-1729 har Bragernes by blant annet følgende personer med navn som indikerer en innvandrerbakgrunn: Bastian Koth

Bastian Koth, † før 1729, også kun kalt Bastian smed, smed, borger uten bevart borgerbrev 1720, driver smedehåndverk 1722. Hans enke, Maren, ble lignet 1729 til rd 2-0, bor på Bragernes.

Maren, salig Bastian Koths (smeds), ble lignet 1729 til rd 2-0, bor på Bragernes.

Kilde til 3 avsnitt ovenfor: http://www.vigerust.net/

 

Barn i første ekteskap

1. Randi Chrestine Bastiansdatter Koth, #4: ca 17 år (f:ca1707) ved farens død.

 

 

Barn i andre ekteskap

2. Petter Bastiansen Koth, #5: ca 7 år (f:ca1717) ved farens død.

3. Kristine Bastiansdatter Koth, #6: ca 5 år (f:ca.1719) ved farens død. Under 1801-tellingen for Bragernes finner jomfru Kristine Bastiansdatter Koth, 80 år, ugift, driver småhandel. Hun bor i Storgaden 3 på Bragernes , d.09-03-1802, nær 83 år gl.

4. Niels Bastiansen Koth, #7: ca 3 år (f:ca.1721) ved farens død.

5. Petter Maj Bastiansen Koth, #8: ca 2 år (f:ca.1722) ved farens død.

 

Den neste familien er ”tenkt”, ut i fra at barn nr 2 heter Peter (ikke Petter) Bastiansen Koth. Han finner jeg første gang i FamilySearch.org. Her gifter han seg med Anne Tostensdatter, den 25-04-1749. Heller ikke her er det oppført noen alder ved gifte. Han står oppført som ca 7 år ved faren død, noe som kan tilsi en fødsel ca 1717. I ministeralbok nr 13 (1706-1734), Fødte og døpte, side 182 for Bragernes, ser vi at den 16. desember 1717, hadde Bastian Smid (er dette ett annet ord for smed?) barnet Peter til dåpen. Vi tenker oss den situasjonen (hypotesen) at denne Bastian Smid’s sønn Peter, er den samme Peter (Petter) Bastiansen Koth som gifter seg i Bragernes, Drammen den 25-04-1749, med Anne Tostensdatter. Vi ”lenker” til en ny familie:

 

 

 

Andre generasjon

Petter (Peter) Bastiansen Koth, #5: ca 7 år (f:ca1717) ved farens død, gifter seg den 25-04-1749 i Bragernes, Drammen med #9: Anne Tostensdatter. Som det vil fremgå nedenfor, er Petter oppført med kone Anne Lohrmann. (usikker på om dette er samme person?)

 

Barn

1. Karen Petersdatter Koth, #10: døpt i Bragernes, Drammen 03-03-1750

2. Bastian Petersen Koth, #11: døpt i Bragernes, Drammen 11-09-1751

 

Tredje generasjon

Bastian Petersen Koth, #11: f. på Bragernes 09-09-1751, døpt i Bragernes, Drammen 11-09-1751 , d. i Skiptvedt 07-12-1812, 62 år gl. Yrke: 1801 – Sogne præst til strudshavn (?) og 2. capelan til domkirken. Under folketellingen for 1801 var han gift med #12 Edle Christina Bruun, 44 år (begge i 1. ekteskap), f. ca 1759, d. 11-01-1831, 72 år gl.

 

Sitat fra boken ” Bergens stift - Biskoper og præster etter reformasjonen av Provst Johan Fredrik Lampe, bind 1, side 74”:

7. Bastian Roht.

(I fotnotene i bind 2, side 324 er det rettet til Koth)

”Født 9. September 1751 på Bragernæs, hvor Faderen Peter Roth (Koth) var Kjøbmand. Moderen Anne Lohrmann. Blev 1768 Student og 1774 theologisk Kandidat. Ansattes 1775 som Lærer ved en ved Vallø Saltverk oprettet Skole, blev 17. Desember 1781 Skibspræst paa China, i hvilken Station han forblev 1 ½ Aar. Ved Ankomsten til Kjøbenhavn forrettede han som Hjælpeprest hos Provst, Sognepræst til Fredriksborg Andreas Jensen Reiersen, inntil han 19. Mai 1784 blev residerende Kapellan til Støren; ansattes 20. December 1793 som nederste Kapellan her, hvorfra han 2. Oktober 1801 blev forflytter til Skibtvet Sognekald i Smaalenene. Døde 7. December 1812.

Biskop Bruun anfører om ham, at han var en ret evangelisk, opbyggelig Lærer, men kunde med al sin Flid ikke fyldestgjøre Menigheden, da han paa Grund af sin svage Stemme ikke godt kunne høres.

Gift 1786 med Edle Christine Bruun, født 1757, Datter af Bogbinder Jørgen Bruun i Christiania og Susanne Leerhuus. Havede 1 Sønn og 2 Døtre, hvoraf Datteren overlevede Faderen.”

 

Barn

1. Anne Susanne Koth, #13: Hun er oppført som 11 år ved folketellingen 1801 . Hun skal da være født ca 1790. Denne kirkeboken finnes ikke i Digitalarkivet. Hun gifter seg i Rakkestad 01-03-1814 med personell Kapelan Peder xtian Ascheoug

2. Petronelle Kristine Koth, #14: Født 02-06-1795 i Bergen, døpt 12-06-1795 i Bergen .

Familien bodde under 1801 tellingen Søndre Bergenhuus, bydel 19de Rode gate/hus 20. Hun gifter seg 27-12-1824 med Kirkesanger i Hof i Jalsbeg, Bertel Riis #15 .

 

På side 62 og 63 i den før nevnte boken "BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES DEUTSCHTUMS IN NORWEGEN", hefte 1, "DIE DEUTSCE EINWANDRUNG IN KONGSBERG", er det en lang rekke etterkommere av David Koth. Da det ikke er nevnt noen etterkommere av Bastian, kan det tenkes at en av sønnene til David har oppkalt en av sine sønner etter Bastian? (min teori)

David hadde i følge boken fire sønner: Stephen Koth f.1644, oppført med etterslekt.

Petter Koth f. 1646, bergsmed, står ikke oppført med etterslekt. Christian Koth, ikke oppført med fødselsår men etterslekt. David Kotk dy, yrke Jung i 1673 ved K.S. Ikke oppført med etterslekt.

 

 

La oss foreta ett tankeeksperiment. La oss si at David og Bastian var brødre. Bastian var barnløs. Sønnen til David, Petter (f. ca. 1646) gifter seg og får en sønn han kaller Bastian, etter sin onkel. La oss si han giftet seg ca. 1676, 30 år gammel (ikke belegg for dette). Han får en sønn som får navnet Bastian Pettersen Koth (Bastian smed). Ved gifte i 1707 ville Bastian smed hvert 31 år. Bastian tok farens yrke, bare ikke i gruvene på Kongsberg. Kanskje Petter Koth, ”faren”, flyttet fra Kongsberg til Bragernes og fortsatte som smed og at Bastian overtok hans virksomhet ved farens død? Eller om Bastian rett og slett flyttet fra Kongsberg til Bragernes for å starte engen virksomhet? Hmm – Vaskelig.

 

Detter er selvsagt bare en teori.

 

Men hvor kan mann lete etter svar på dette, da kirkebøker og skifteprotokoller ikke går så langt til bake?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Elisabeth Dahl

Hei!

Har "forsket" litt på en av mine slektsgrener, Koth/Koht. Da jeg fikk en kopi av to sider av neden for nevnet bok, løste jeg linjen fra meg og til david Koth. Han var født ca 1610 i Kursachen. Der sto også nevnt en del av hans barn:Stephen Koth f.1644, oppført med etterslekt.

Petter Koth f. 1646, bergsmed, står ikke oppført med etterslekt. Christian Koth, ikke oppført med fødselsår men etterslekt. David Kotk dy, yrke Jung i 1673 ved K.S. Ikke oppført med etterslekt.

David og Bastian Koth, var blant mange som kom fra Sachsen, (Kursachen). De innvandret samtidig i 1642, og det er nærliggende å tro at de var brødre. I følg en bok tilhørende Bergverkmuseum på Kongsberg ved navn "BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES DEUTSCHTUMS IN NORWEGEN", hefte 1, "DIE DEUTSCE EINWANDRUNG IN KONGSBERG", står følgende om Bastian Koth: "Hauer, innvandret omkring 1642 fra Kursachen, 1642-50 hauer i Jungen-Prinzen-Grube, 1665 Drei-Brüder-Grube, 1673 Hilfshauer". Det er her ikke nevnt at han har noen etterkommere.

Siste halvdel av 1990-tallet hadde jeg en hjemmeside hvor det også sto at Bastian kot ikke hadde noen etterslekt. Den 3. november 2007 fikk jeg en e-post fra Tom Larsen, (han hadde da en online.no-adresse), men i dag er denne ikke i bruk. Han skriver at: ”I hovedsiden din sier du at Bastian Koth ikke har etterkommere, jeg har muligens funnet ei i Kongsberg begravet 1730. Mari Bastiansdatter Koth”.

I ministerialboken for Kongsberg 1721-1743, under begravede 1730 side 249 er oppført Mari Bastiansdatter Koth. Dette ble liggende hel frem til januar 2011, da jeg skulle lete etter noen andre i samme slekt på Bragernes i Drammen. Da dukket det opp en Bastian Pedersen Koth, borger og smed. Hadde Bastian som kom til Norge i 1642 likevell etterkommere?

På FamilySearch.org finner jeg Bastian Pedersen Koth, gift med Anne Dorthea Thuesdatter på Bragernes i Drammen 12. juli 1707 , (Se Ministerialbok nr 13 (1706-1734) for Bragernes, Ekteviede 1707, side 19). Bastian gifter seg andre gang 17. september 1716 på Bragernes med Maren Nielsdatter, (Se Ministerialbok nr 13 (1706-1734) for Bragernes, Ekteviede 1716, side 164).Bastian blir begravet den 11. november 1724 , (Se Ministerialbok nr 13 (1706-1734) for Bragernes, Døde og begravede 1724, side 272).Det som gjør dette vanskelig, er att det ikke er oppgitt noen alder, verken ved gifte, ved begravelse eller i skifte. Derfor er fødselsår og sted uvisst. Kan det tenkes att han likevel er sønn av David Koth's sønn Petter Koth f. 1646, bergsmed, som ikke står oppført med etterslekt i "DIE DEUTSCE EINWANDRUNG IN KONGSBERG"? Hvor kan det tenkes at dette kan finnes, da kirkebøker og skifter ikke dekker dette tidsrommet?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Elisabeth Dahl

Jeg har arvet et familietre fra min fars onkel som var historiker. Jeg starter med Walborg Davida Dahl f. i Drammen i 1854. Mor: Christiane Magdalene Koht f. i 1812 i Kongsberg. Hennes far: Hans Jacob Koht f. i 1778 "Forsbetjent i Kongsberg Sølverk. Mor: Anne Marie Schieve f. 1782 i Kongsberg. Hans Jacobs far: Joachim Andreas Koht f. 1744 mor: Christiane Margrethe Fanø død 1809. Joachims Andreas far: Stefanus Koht f. 1713 smed på Kongsberg gift med Kristine Pedersdatter Hoff. Stefanus Koht's far: David Koht f. 1680 død 1738  gift med Anne Sabine Jacobsdatter død 1738. Davids far:Stephan Koht død 1728. Hans far: David Koht.

 

Vennlig hilsen

Elisabeth Dahl

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har arvet et familietre fra min fars onkel som var historiker. Jeg starter med Walborg Davida Dahl f. i Drammen i 1854. Mor: Christiane Magdalene Koht f. i 1812 i Kongsberg. Hennes far: Hans Jacob Koht f. i 1778 "Forsbetjent i Kongsberg Sølverk. Mor: Anne Marie Schieve f. 1782 i Kongsberg. Hans Jacobs far: Joachim Andreas Koht f. 1744 mor: Christiane Margrethe Fanø død 1809. Joachims Andreas far: Stefanus Koht f. 1713 smed på Kongsberg gift med Kristine Pedersdatter Hoff. Stefanus Koht's far: David Koht f. 1680 død 1738  gift med Anne Sabine Jacobsdatter død 1738. Davids far:Stephan Koht død 1728. Hans far: David Koht.

 

Vennlig hilsen

Elisabeth Dahl

 

Hei Elisabeth,

 

Jeg stammer fra en bror av Kristine Pedersdatter Hoff. Hvis du ønsker info om hva jeg har funnet om deres slekt, kan du sende meg en mail til: svbjornd@online.no

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag Thorsdalen

Jeg har ikke særskilt kunnskap om Koth-slekten, men jeg vil advare mot å ta oppgitte fødselsår i Huhnhäusers hefte "Die Deutsche Einwanderung in Kongsberg" som god fisk sånn helt uten videre for tiden før dåpslistene i kirkebøkene for Kongsberg begynner i juli 1696. Opplysningene i hefte bygger på aldersoppgaver i diverse sølvverksmanntall og andre sølvverkspapirer. For mange av de personene for er oppført der, og alderen kan kontrolleres, ser en at det er avvik. Samtidig ser en at oppgitt alder for samme person i ulike manntall ikke alltid stemmer overens.
 
Jeg har dette heftet, og ser at det er noen opplysninger fra de sølvverksmanntallene jeg har tilgang på som ikke har kommet med der, og vil derfor nevne de med navn Koth som står oppført i 1711- og 1732-manntallene:
 
1711:
David Kothes enke, 68 år, født på Kongsberg, lever av "nådelønn" (i.e. enkepensjon), bor hos Joachim Møller.
Dawid Koth, 32 år, født på Kongsberg, 2 sønner, bor i eget hus, 10 års tjenestetid som bergsmed.
Petter Koth, 65 år, ingen sønner, bor i eget hus, 4 års tjenestetid som junge, annet yrke: Klein Schmit.
Stephen Koth, 56 år, født på Kongsberg, 1 sønn, bor i eget hus, 43 års tjenestetid, hvorav 3 år som junge og 40 år som bergsmed.
 
1732:
David Koth, 53 år, født på Kongsberg, bergsmed, 43 års tjenestetid, gift 3 barn, hvorav 1 i arbeid for Sølvverket, bor i eget hus.
Steffen Davidsen Kord (sic!), 20 år, fødested ikke oppgitt, knekt ved Haus Braunschweig gruves berghall, 10 års tjenestetid, bor hos far som er bergsmed.
Friederich Koth, 14, år, født på Kongsberg, sjeidejunge ved Gottes Hülffe in der Noth Gruve, 4 års tjenestetid, bor hos mor, far var bergsmed.
Steffen Henriksen Koth, 11 år, født på Kongsberg, slemmer ved Nye Hertzog Uldrich pukkverk, 1 års tjenestetid, bor hos mor, far var bergsmed.
 
Friederich var Steffen Henriksens bror, ser jeg av andre kilder. Dette er en slektsgren som overhode ikke nevnes av Huhnhäuser, men fremkommer gjennom dette skiftet: http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000537921
 
Selv om 1711-manntallet ikke støtter Øivinds tankeeksperiment i #7, er det, hvis vi ser på manntallet isolert, intet i veien for at Petter Koth (f. c1646) kan ha hatt en sønn som var død før 1711 og at denne igjen var far til Bastian Pedersen Koth. Men her bli tiden litt knapp da det forutsetter at hver ny generasjon ble født når faren var ca. 20 år. Men umulig er det ikke. En annen og mer nærliggende mulighet er at Bastian Pedersen har fått navet Koth via kvinneledd. I dette miljøet var det slett ikke uvanlig at barn ved dåpen fikk morens slektsnavn, eller, selv om dette ikke er nevnt i dåpsprotokollene, brukte det som voksen. Siden kronologien, som vist, blir litt knapp med Bastian Pedersen som barnebarn av Petter Koth, er det vel mer sannsynlig at moren hans i tilfelle var datter av en av de to førstegenerasjonsinnvandrerne. Og da står begge i mine øyne som likeverdige kandidater.
 
Jeg må også få bemerke at Huhnhäuser heftet setter et spørsmålstegn ved tid og sted for hvor David Koth d.e. var født, og at opplysningen om at han skulle være Bastians bror og at de kom til Kongsberg samtidig er beheftet med et kanskje (vielleicht på tysk). Videre nevnes de 4 kjente sønnene hans: Stephen, Petter, Christian og David d.y. Men i motsetning til det Øivind skriver, klarer jeg ikke lese at det at det nevnes etterslekt for noen av dem. Huhnhäuser går så rett videre til David Koth (c1679-1738). Det står intet om hvem som var faren hans, bare at han var en etterkommer av David d.e. Resten av omtalen gjelder hans etterslekt.

Huhnhäusers hefte bygger i stor grad på hyttemester Ragnvald Størens arbeider. Jeg leste for noen år siden en studentoppgave fra NTNU der vedkommende student hadde undersøkt Størens etterlatte papirer og funnet ut at han hadde fortsatt arbeidet også etter at heftet kom ut og at det der dels fins tilleggsopplysninger om en del personer og dels personer som ikke er nevnt i heftet. Størens papirer fins i Riksarkivet og inneholder også stoff om andre norske bergverk: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000000006414

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.