Jump to content
Arkivverket

Hr Toralde Sigurdsons ætt - 'Smørhatt'


Arnfrid Dommersnæs Mæland

Recommended Posts

Arnfird. Kan godt hende at O.A Øverland gjengir det samme. Han refererte ofte til P.A.Munch, men jeg kan ærlig talt ikke huske hvorvidt denne Aspa stamtavlen er nevnt hos Øverland., men jeg mener ogå han gjentar denne...(...hvor meget skal en egentlig huske...) :)

Link to comment
Share on other sites

videre henviser Ugulen til (i tillegg til Vigerust)

 

Myrvoll, Klaus Johan Grønseth. «Eitkvart nytt um Aspa-ætti.» NST 36 (1998): 273–282

 

Grønli, Oddvar. «Ei ættetavla frå reformasjonstida.» NST 13 (1952): 209–244.

 

Grønli, Oddvar. «Ei ættetavla frå reformasjonstida. Tillegg.» NST 14 (1954): 345–354.

 

Noen som har disse?

Myrvoll sin artikkel skal eg ha, sjølv om eg ikkje kunne finen den no i farta. Ellers har eg både Grønli sin hovudartikkel frå NST XIII og Tillegget frå XIV her på bordet...

 

Ettersom det store spørsmålet er koplinga Toralde sigurdsson - Aspa, kan vi starte med dette, frå Grønli (1952) s. 214. Denne omtalar ei slektstavle som da var i Det kongelige biliotek i København, og som er datert til å vere frå fyrste del av 1500-talet. slektstavla tek utgangspunkt i Aslach Jonsson og ffru Gro, og tek for seg etterkommarar av desse, med utgangspunk i tre døtre. Den eine dotra er Joran. Her skriv Grønli:

 

"Den Trond som sønene hennar har farsnamn etter, er Trond Toraldesson, son til riddaren og riksråden Torald Sigurdsson,[8] som var med på unionsmøtet i kalmar i 1397[9] og var avliden i 1403. Trond er elles ikkje nemnd i kjeldone. Det kann tenkjast at han er den Trond som var rådsmann på Bremsnes for erkebisbpestolen i erkebiskop Aslak tid[10]

 

Fotnotene er:

[8] Dotter til Torald Sigurdsson var fru Christina Toraldsdotter, som erkebiskop Olav Trondsson kallar faster si i 1473. Dipl. Norv. II, nr. 888; V, nr. 948 og I, nr. 588. Noko av dette jordegodset som erkebiskopen gav Nidaros domkyrkje i 1473 til bruk i tretti år, hadde han kjøpt av fru Christina med brev skrive i Bergen 19. september 1460; Avskrift av brevet i Langebeks diplomatarium, Norge 1440.

[9] Norges gamle Love 2 I, nr. 21

[10] Aslak Bolts Jordebog, s. 70. Halfdan Koth: Bondestrid Smaa segner op uppskrifter fraa Nordmøre (1906), s. 23, note 2.

 

Det er elles verdt å merke seg at i den avfotograferte slektstavla er det ikkje nemnt nokon Trond gm. Joran.

 

Oppdatering: Det er ikkje noko nemnt om dette i Myrvoll sin artikkel som omhandlar seinare ledd i Aspa-ætta, og heller ikkje i Grønli sitt tillegg.

Link to comment
Share on other sites

Arnfird. Kan godt hende at O.A Øverland gjengir det samme. Han refererte ofte til P.A.Munch, men jeg kan ærlig talt ikke huske hvorvidt denne Aspa stamtavlen er nevnt hos Øverland., men jeg mener ogå han gjentar denne...(...hvor meget skal en egentlig huske...) :)

 

Øverland referer bl a til Meidell, men bøkene er så dårlige at jeg må skrive det (tør ikke legge de i skanneren).

Link to comment
Share on other sites

Myrvoll sin artikkel skal eg ha, sjølv om eg ikkje kunne finen den no i farta. Ellers har eg både Grønli sin hovudartikkel frå NST XIII og Tillegget frå XIV her på bordet...

 

kanGrøni skannes og legges ut, eller er de for nye? Myrvoll må vel bare refereres?

Link to comment
Share on other sites

kanGrøni skannes og legges ut, eller er de for nye? Myrvoll må vel bare refereres?

Med 70 års vernetid for opphavsrett kan nok ikkje artiklar frå 1952 leggast ut.

 

Elles er eit tidlegare reist spørsmål om opprinnelsa til koblinga melom Toralde Sigurdsson og Aspa-ætta besvart i helftet frå Aspaseminaret, der Gullik Dahlstedt på s.19 skriv:

 

For snart hundre år siden i En Krønike om Erkebiskopperne i Nidaros angav Ludvig Daae (1897:161), at erkebiskop Olav Trondsson var en sønnesønn av ridderen og riksråden Toralde Sigurdsson: "Ved Aslaks død valgte Domcapitlet til hans Efterfølger sin Medbroder Mag. Olaf Throndssøn. (...) Om Faderen vides vel intet, men Farfaderen Hr. Thorald Sigurdssøn havde været Rigsraad og forekommer i vigtige Statsagter, saaledes i Kalmar 1397."

Link to comment
Share on other sites

s. 20 i Asparapporten refererer Gullik Dahlstedt det som eg tidlegare har skrive om farskapen til dei tre Trondssønene på Nordmøre. Eg skjønte jo ut frå opplysninga om at Bottolf Eindrideson hadde arva Tolstad, at Trondssønene ikkje kunne vera samfedre brorsøner av Kristina, men eg hadde ikkje nok kunnskap til å føra prov for dette den gongen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Fant denne "Genidebatten" på Internett. Lenke

 

Lurer på om dette er typisk for kvaliteten på slike debatter der?

 

Noen som har synspunkter?

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

I forbindelse med et forsøk på å kartlegge sp Jon Jonssønn til Orkdals mulige opphav, har jeg funnet noen opplysninger i AB og Stjørdalsboka som muligens kan knytte Svein Arnessønn til Stjørdal. Noen som har noen synspunkter på dette ?

 

Uttdrag av innlegg 32 i denne debatten:

 

http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/522-tore-h-vigerust-et-cttlegg-fra-trondheim-1612/

 

 

Reppe nevnes første gang i AB (om lag 1430), dvs ikke gården, men en bruker (eier?) Sigurd på Reppe, som solgte 1 øre i gården Kyllo (i Hegra) til erkebispesetet. (AB, side 60, 1997 utg).

 

http://www.nb.no/utl...303b7acb1701017

 

(Interessant er det ellers at det i A.B. nevnes en Sigurd Arnessønn i Stjørdals dalføret, og som eide flere eiendommer. Denne kan være identisk med Sigurd på Reppe. Navnet Arne forekommer da også på Reppe i 1548, se under. Forfatteren av Stjørdalsboka, bind II, nevner på side 271 den samme teori, nemlig at disse to Sigurd nok er en og samme person..

 

Denne Sigurd Arnessønn fra AB kan være identisk med den Sigurd Arnessønn som nevnes i to diplom fra 1414, skjønt dette omhandler et makeskifte av jord i Verdal, fremkommer det at det er Sigurd Arnessøns kone som er odelsberettiget til jordeparten i Verdal. Sigurd Arnessønn kan slikt sett selv gjerne være fra Stjørdal…

 

(D.N.2, nr. 631) (1414)

 

http://www.dokpro.ui...?b=1763&s=n=

 

(D.N.2, nr. 632)(1414)

 

http://www.dokpro.ui....prl?b=1764&s=n

 

Bare for å avslutte disse korte betenkningene, så er det også spennende å peke på at det i AB nevnes flere steder en Svein Arnessønn, og som eide flere eiendommer i Stjørdal. Samme Svein Arnessønn, er det vel som i Bergen gir i 1363 en part av gården Kyllo i Hegra til Korsbrødrene i Nidaros. Verdt her, å merke seg at det er i samme gård, Kyllo i Hegra som Sigurd på Reppe selger 1 øre i til erkesetet (AB).

 

D.N.2, nr. 374)

 

http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=1506&s=n&str=

 

Det er grunn til å stille følgende spørsmål:

 

1.Var Sigurd (Arnessønn?) på Reppe og Svein Arnessønn, nevnt 1363 i slekt ?

 

2.Er denne Svein Arnessønn lik den person med samme navn som var g.m. Kristina Toraldsdtr. ? I så fall er vi vel inne på Aspa slekt… (Se Aspa seminaret, side 32)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.