Gå til innhold
Arkivverket
Sigrun Knutrud

Tydehjelp skifte Skageflå 1817 Sunnelven/Geiranger, Møre og Romsdal. LØST

Recommended Posts

Sigrun Knutrud

Dette er en laaang tekst! Det er skiftet etter Siri Arnesdtr-el. Andersdtr Skageflaaen d.31.12.1815 jeg ønsker hjelp til.

 

Siden hyllegarden Skageflå i Geiranger har blitt så godt kjent bl.a. ved at hele området står på Verdensarvlisten, tenker jeg at det er interessant også fra et kulturhistorisk synspunkt (i tillegg til egen slektshistorie) å se om dette skiftet kan fortelle oss mer om livet på garden.

 

Skifteprotokoll Nordre Sunnmøre sorenskriveri 3A 10, 1812-1816,s. 280a ff (helt nederst t.h.): http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24600/160

Skageflaaen i Sundelven Skibreide

 

Det finnes enda et skifte fra 1827 som jeg vil legge ut som eget emne senere.

 

Ethvert bidrag, lite eller større mottas med takknemlighet!

Mvh Sigrun

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigrun Knutrud

Jeg innser at dette skiftet er altfor omfattende til at jeg kan forvente at noen orker gå løs på det bare for moro skyld. Min medhjelper og jeg har blitt enige om at vi skal forsøke litt mer selv først, og evt komme tilbake til mer konkrete spørsmål senere hvis det blir noen hull. Dette er kanskje den beste løsningen, slik at ingen sitter og gjør dobbelt arbeid. Det gjelder også skiftet på Skageflå fra 1827.

Disse skiftene er interessante, og jeg håper jeg ikke har skremt noen bort!

Mvh Sigrun

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Jeg har forsøkt meg litt på dette skiftet. Selv om det er flere "hull", og mange ord jeg på langt nær er sikker på at jeg har tydet riktig - mao må transkriberingen leses svært kritisk - håper jeg likevel at dette kan være til hjelp:

 

Skaggeflaaen i Sundelvs skibrede

Anno 1817 Tirsdagen den 25 Februar blev ved

Lehnsmanden for Sundelvs Skibrede O. Aar-

seth s: efter mine [... .....lagde] Ordre af 28

Januar s. A. grundet paa vedkommende myndige

Arvingers skrivtlige Reqvisition til mig

som Stedets Skifteforvalter af 2den s. M.

for at tage deres afdøde Moders Stervboe

under lovlig skiftebehandling :| en lovlig

 

Registrerings og Vurderings Forretning fore-

taget og fremholdt efter den forhen paa Skaggeflaa

Matr. No. 24 i Sundelvs Skibrede den 8 Novbr

1815 ved Døden afgl Leiglendings Kone Sirie

Andersdatter Skaggeflaaen hvis Efterladenskaber

bliver efter at al retmessig Gjeld og ud-

givt er fradraget, efter Loven at deele

mellem Stervboe enkemanden Rasmus Isack-

sen paa den ene Side og paa den anden Side

deres i Ægteskab samenaflede myndige

Børn der blev opgivet at være følgende:

1. ældste Søn Ole Rasmussen gl 40 Aar ugivt

logerer som Inderst paa Gaarden Humblung

her i Skibredet, ved Fortg tilstæde, 2. Søn

Isak Rasmussen gl 38 1/2 Aar givt og boer

som Odelsmand paa Gr. Humblung her i Skibre-

det, ligesaa tilstede, 3. Søn Arne Rasmussen

gl 36 Aar givt og boer som Bøxelmand

paa Tønsberg her i Skibredet og tilstæde,

4. Søn Anders Rasmussen gl 34 Aar givt og boer

som Bøxelmand paa Gr. [Houge?] i Dahl Skibrede,

5. Datteren Marte Rasmusdt gl 32 Aar givt

med Magnus Larssen der som Inderster ophol-

der sig her paa Gr. Skaggeflaaen. Som Vid-

ner og Vurderingsmænd var tilstæde

de 2de eedsvorne Laugrettemænd sd:

Ole Olsen [Kastbrekke?] og Amund Olsen

Lille Ringdal [.......] Forrtg tog sin Begyn-

delse og [.....] som følger: Chreature:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigrun Knutrud

Takk til deg Aud for at du våger deg på dette skiftet likevel! Jeg har ikke hatt anledning til å se innlegget ditt før idag. Som nevnt tidligere, var jeg nok litt rask til å be om hjelp her på forumet, så ikke bruk mer tid på det nå foreløpig, om ikke for moro skyld ! Min medhjelper er også godt igang med tydingen av dette skiftet, og det blir vel lettere når en blir vant til håndskriften. Jeg er imponert over hva dere får til å lese ut av dette!!

 

Det jeg imidlertid har merket meg her i din tyding, er Siri Andersdatters dødsdato 8. november 1815. I kirkeboka er Siri Arnesdatters? begravelse(?) innført 31. desember 1815, Ministerialbok Norddal MR 1774-1816, døde og begravede 1814-1816 s. 138: SiriArnesdatter død 31.desember 1815

 

Dette forteller oss kanskje noe om hvor vanskelige transportforholdene var fra denne hyllegarden, siden det tok over 1 1/2 mnd før hun ble gravlagt.

 

Siris alder oppgis å være 73 aar (?). Både fødselsår og farsnavn må også følges videre, siden det ut fra bygdeboka finnes tolkninger som tilsier at hun ble konfirmert 4 år gammel!

Mvh Sigrun

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigrun Knutrud

Jeg får ikke lenken til Siri Arnesdatters død til å fungere, så jeg prøver igjen. Hun kalles Andersdatter i skiftet , men er omtalt som Arnesdatter i bygdeboka. Hennes oppgitte alder er også utydelig men jeg tolker det som 73 aar.

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?show=131&uid=406491&urnread_imagesize=medium&hode=nei&ls=1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Norddal 1815

 

Jeg leser Arnesdatter i gravferdslista.

 

Ellers tror jeg det står 72 år (se på 2-tallene i datoene, f.eks. i venstre kolonne på samme side), men ett års forskjell spiller jo ingen rolle på den tiden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigrun Knutrud

I FT 1801 er Siris alder oppgitt til 44 år. Iflg. bygdeboka ble hun konfirmert i 1763, og født 1759!- så her er det litt å rydde opp i. Ca. 70 år ved død er jo mer forenlig med konfirmasjonsalder, og med 1. barn ca 1777. Jeg har inntrykk av at det var sjelden de giftet seg svært unge på denne tiden. Siris farsnavn som oppgis, Arne og Anders, ble kanskje brukt litt om hverandre. Takk igjen Aud!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Vet du hvor Siri skulle være fra? Lovigen eller noe likenende?

 

Jeg har funnet vielsen til Rasmus og Siri den 25. november 1775 i Geiranger.

 

Konfirmasjonen til Siri i november 1762 Det står ikke noen alder på henne, men hvis hun var 15 år, så skal hun være født ca. 1747

 

I 1801 er Siri oppgitt å være 44 år, altså født ca. 1757. Denne alderen må være helt feil!

 

I 1815 er hun oppgitt å være 72 år, altså født ca. 1743.

 

Vi har altså 3 forskjellige fødselsår, men som sagt mener jeg alder i 1801 må være feil, så hvis vi holder oss til kandidater døpt ca. 1743 - ca. 1747, så finnes det tre Siri:

 

28. august 1740: Arne Rødalens datter Siri

 

8. oktober 1741: Arne Øyens datter Siri

 

9. oktober 1746: Arne Nilsen Berges datter Siri

 

Da spørs det om en av disse Arne'ne (med familie) kan ha flyttet fra Rødalen, Øyen eller Berge til det jeg leser som Lovigen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigrun Knutrud

Takk til Aud!

 

I bygdebok for Sunnylven og Geiranger II (1993):

s. 579: Rasmus g.m. Siri Arnesdatter Døving f. 1759

s. 405: under Ljøvik (Øvre, Nedre Ljøen): Siri Arnesdatter konfirmert 1763, g.m. Rasmus Isaksson Skageflå. Foreldrene oppgis å være Arne Nilsson og kona Sessel som bosatte seg der ca 1750. Uvisst hvor de kom fra (sit. sjå band I s.481)?? Nils (? må mene Arne) fikk festebrev 9. feb.1751 og bodde der hele sitt liv, død 1801.

 

Ekstraskatten for Sunnylven og Geiranger sokn 1762:

Under Løvigen: Arne m/ hustru Zitzele og Siri, børne over 12 aar.

 

Jeg har også sett på Siri f. 9. okt 1746.

Alder kan vel stemme bra, om hun f.eks var i sitt 72. år ved død-

 

Døvingen ligger i Nordahl, og Siris faddere er her fra andre gårder i Nordahlen. Kanskje er det her forvekslingen med Døving-navnet (Døvingen kapell) kommer inn. Kanskje var det denne Arne Nilsen Berge som kom til Ljøvik. Ingen flere barn er nevnt under ekstraskatten, men mener jeg også fant en datter Ingeborg f. ca 1745? I 1762 ville hun være 17 år og kanskje allerede i tjeneste et annet sted, men er ikke nevnt som barn av Arne og Sessel i bygdeboka. Men familien kan jo også ha kommet annetsteds fra.

 

Har bare fått sett litt på dette, men mener jeg fant Arne Nilsen Berges, og zidzil?, vielse ca.1745? (Ikke så god på disse dateringene enda, og lenker må jeg nok øve mer på!)

Mvh Sigrun

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigrun Knutrud

Her er noen opplysninger fra det ferdig transkriberte skiftet:

 

Etter Leiglændings afgl kone Sirie Andersdatter Skaggeflaaen død 8. november 1815. Senere i skiftet er hun også omtalt som Arnesdr

25.februar 1817: Registrerings- og vurderingsforretning på Skageflå.

30.juni 1817: Skifteretten

23.juli 1817: Deling og utlodning

 

Netto verdi i boet: Sp 384 -2-18

 

Arvinger

Stervboeenkemanden Rasmus Isachsen og deres i Ægteskab sammenavlede myndige Børn:

1.Ældste Søn Ole Rasmussen 40 Aar ugivt logerer som Inderste paa Gaarden Humblung

2.Søn Isak Rasmussen gl 38 ½ Aar givt og boer som Odelsmand paa Gr Humblung

3.Søn Arne Rasmussen gl 36 ½ Aar givt og boer som Bøxelmand paa Tøndberg (Alle 3 her i Skibredet)

4.Søn Anders Rasmussen gl 34 Aar Givt og boer som Bøxelmand paa Grd Hauge i Dahls Skibr.

5.Datteren Marte Rasmusdr gl 32 Aar givt med Magnus Larsson der som Inderste opholder sig her paa Gr Skaggeflaaen

 

I bygdeboka Sunnylven og Geiranger II (1993) s. 579 er følgende barn med fødselsår oppgitt:

Ole 1777, Isak 1778, Arne 1780, Anders 1782, Marta 1783.

I tillegg er en datter Marte oppgitt født 1779.

og en sønn Arne født 1886.

 

I skiftet nevnes en frillesønn:

Fol.282a under Udgivt:

Frillesøn Arne Rasmussen senior fordrer for resterende Tjenesteløn 4-0-00

 

I kirkebok for Norddal 1774-1816 s.34 (langt ned t.v.):

5. nov 1783 i Nordalen kirke: Døbt uægte barn Arne opgitte(?) Forældre Rasmus Isachsen Skaggeflaaen og Anne Halkieldsdatter Dale

 

I samme kirkebok s.59:

25.februar 1787: Døbt Rasmus Isachen og Siri Arnesdatter Schageflaaens barn Sølfest

 

Dette må bety at både Marte f.1779 og Sølfest er døde før moren, og at Arne nr. to som sønn av Rasmus, men ikke Siri, sannsynligvis har bodd på Skageflå hos faren (FT 1801)

 

Jeg har registrert at det finnes uriktige opplysninger ute på nettet, og håper dette kan bidra til å rette feil.

mvh Sigrun

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Døving

I ættebok for Norddal under Døving finn eg ingen Siri Arnesdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.