Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Oldervoll

[#625] Tilbakemelding om feil

Recommended Posts

Gjest Jan Oldervoll

Med fare for å bli beskulda (ikkje av UiB) for å bruka av UiB si tid på DA har eg no gjort ferdig eit system for tilbakemelding om feil i materialet vårt. Du finn ei lenke Korrektur på ein del sider. Trykkjer du den får du opp same sida, men med lenke i løpenummeret. Trykkjer du den vil du få opp ei side der du vil finna boksart for å leggja inn forslag på retting. Du finn også ein boks der du kan kryssa av om du har sjekka originalen (eller kopi av originalen).Ver inderleg snill ikkje å misbruk dette systemet. At eit namn er stava onnorleis i ei bygdebok er normalt ikkje god nok grunn til å våre data er feil. Ved stort misbruka kjem me måtte stengja tenesta, eller berre gjera ho tilgjengeleg for utvalde.Me kan ikkje og vil ikkje retta etter kvart. Men me vil prøva etablera ei ordning der me rettar når det er kome inn mange forslag til retting av ei kjelde. Men dette vil me koma attende til. Og me kan sjølsagt ikkje lova noko som helst når det gjeld materiale i Digitalpensjonatet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R.Sæther

Eg prøvde funksjonen, og det såg spennande ut, men etter at eg hadde skrive inn kommentaren min til ein post og gjekk vidare, kom neste skjema opp med kommentaren min i "ørten" eksemplar, også knytt til ein annan person enn den eg hadde valt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R.Sæther

Når eg skriv "neste skjema", meiner eg altså i rettingsfunskjonen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Det gjer det ikkje hos meg. Men slik det ser ut hos meg har misforstått. Du må ha fjerna det som står i boksane på kvart enkelt felt og skrive ein kommentar i kommentarfeltet i staden. Det vil vera mykje enklare for deg og oss om du berre rettar i boksane i dei felta du meiner er feil. Kommentaren treng du i og for seg ikkje fylla inn i det heile.Men eg gjentek at det er berre er feil i avskrifta me er interessert i. At garden no er skriv Vik og ikkje Wiig har inga interesse, heller ikkje at oldemor Charlotte aldri brukte noko anna namn enn Lotte. Me er altså berre interessert i avskroiftsfeil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Av typen avskoiftsfeil for avskriftsfeil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Til Åse: Etter å ha klødd med i hovudet ei stund fann eg ut at forklaringa mi ikkje held. Du er frikjent; har sikkert ikkje 'tømt' felt for innhald.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Throud

Flott!!!1. Betyr dette at feil som er meldt inn tidligere nå bør meldes på nytt med den nye løsningen.2. Med fare for å foreslå mere "misbruk" av UiBs tid. Jeg regner med at det kan ta måneder/år før rettinger gjøres. I mellomtiden hadde det vær fint å kunne kikke på de feilmeldinger som allerede er lagt inn. Selv om en ikke kan ta feilmeldingen for god fisk, vil det gi en indikasjon på at her er noe som må sjekkes. Dette vil vel også bidra til at samme feil ikke rapporteres flere ganger. ....Mye vil ha mer ....3. Ved første oppslag i 1801 FT fant jeg noe som sannsynligvis er en konverteringsfeil - innholdet i feltet er spinnvilt og inneholder også en del finurlige tegn. Jeg forsøkte å melde feilen uten å gjøre endringer i feltet, men brukte kommentar feltet. Da fikk jeg bare det samme feilmedings-skjemaet opp igjen på nytt. Da jeg ikke vet hva som er riktig innhold i feltet (feltet kan sogar være tomt i originalen) vil jeg ikke skrive inn noe forslag til hva som er rett, det eneste jeg er sikker på er at feltet er feil. Hvordan rapportere slike feil?mvh Geir Thorud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Hallo Geir, Det hadde vore fint om du la dei inn. Grunnen er at me driv og lagar eit system for enkel retting frå meldingane som kjem inn. Men me kjem likevel ikkje til å retta foør det er komne inn mange meldingar; å finna tak i originalen og bla seg gjennom den tek framleis tid. Du og alle andre får sjå melde feil. Men du må trykkja korrektur-lenka for at så skal skje. Grunnen er at eg ikkje har eit særskilt effektivt system for å finna melde feil. Om ein for kvar side som vart teken ut skulle gå inn å sjå om det er meldt feil vil det bli altfor tregt. Men trykkjer du Korrektur vil då sjå at alle melde feil kjem under det me har i basen vår, med initialane til meldaren framom. Når det gjeld UiB si tid, er det nok slik at både eg, UiB og departementet meiner at det som vert gjort i DA er etter måten nyttig og at det korkje er naudsynt å fintelja timar eller melda frå om kor mykje som vert brukt. Det er sikkert svært internt for nokon, medan andre forstår. Systemet er ¨no slik at du må retta i eit felt for å få lagt ting inn. Eg bør sikkert forandra det slik at også om ein skriv ein kommentar kjem den med. Eg skal sjå om eg kan få gjort det i morgon. Inntil vidare kan du i og for seg skriva t.d. XXX i eit felt. Då vert den som rettar gjort merksam på at det er noko gale. Elles kan eg nemna at me i dag for moro skuld såg på kor mykje tid det ville ta å lesa korrektur på alle dei tre hovudteljingane. Me kom til 50 årsverk som eit realistisk anslag. Og då ville me sikkert få bort 70% av skrivfeilane. Det er det ikkje verdt. Men me vonar at denne strategien, i kombinasjon med ein annan som me spekulerer ut skal få bort ein god del.I god tid før me kjem til å retta skal me melda frå. Då kan det enkjast at nokon av dykk kan tenkja seg å gå inn og sjå kva det finn i dei basane. Dugnad er det einaste som hjelper.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Morten Jørn Rasch

Oldervoll, hvis jeg vet at et felt har feil opplysning i DA(fødested), men ikke er riktig sikker på om det er avskriftfeil eller faktisk feil ført i orginalkilden(i mitt tilfelle fra 1865 telling for Ringsaker)så er det jo nødvendigvis ikke avskriftfeil i DA i det ene tilfelle. Har forøvrig kontrollert opp mot 1875 telling og Arkivnett Oppland kirkebøker om vedkommende personer, og de er født i Fåberg og ikke i Ringsaker. Vil du ha slike feil inn i dette nye systemet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Me vil gjerne ha melding om tilfelle der du ikkje veit om det er avskriftsfeil eller 'feil' i teljinga. Då sjekkar me. Har du kontrollert originalen kryssar du av i boksen.Men det er litt vanskeleg å setja grensa for kva me vil ha eller ikkje. Me vil ikkje ha meldingar av typen: bestemor mi brukte aldri namnet Charlotte; ho brukte berre Lotte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Throud

Skjemaet som kommer opp etter at man har fylt ut det første er ikke spesielt intuitivt, her kan man jo bare Halde fram og halde fram og halde fram og .....Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Eg skal sjå litt på tekstinga. Tanken var at du skal få sjå resultatet av det du har gjort. Men det kan godt henda at du skulle koma attende ein annan stad. Eg er forresten glad for innspel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Throud

Skjema nr 2 burde kanskje hatt en Bekreft og en Tilbake/angre (eller ...) knapp - hvis da ikke informasjonen lagres før skjema2 vises ??????? Hvis ikke kan man jo komme tilbake til visningen av posten som man kommer til ved å trykke korrektur - og da er vel "Lagre" en bedre tittel på knappen enn Hald fram.Hvis dere tenker dere en eller annen form for organisert feilsøking hadde det vært greit med en "logg" på kildenivå der folk kunne oppgi hva slags kontroll de har gjort - for å unngå dobbeltarbeid.Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R.Sæther

Eg har vore avskoren frå nettet nokre dagar pga Enitel-rot, men er no tilbake igjen, og har følgjande å seie om den nye funksjonen:- Det er litt vanskeleg å forstå når rette-oppdraget er fullført og ein skal gå tilbake. Eg trur eg har knekt nøtta no, men det kunne gått tydelegare fram av instruksen.- Når eg står i ei kjelde, kjem forslag til retting fram når eg trykkjer "korrektur". Det bør eg altså alltid gjere når eg finn noko eg skal bruke, men aller enklast hadde det sjølvsagt vore om det viste allereie i det fyrste biletet at der var rettingar til denne sida; ei stjerne eller noko sånt? Som andre har sagt før meg, mykje vil ha meir, men uansett vil dette vere ein nyttig funksjon!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Eg skal sjå på dette etter kvart.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest tom askeroi

Det som er feil kan være vanskelig å finne - det er etter min mening en vesentlig grunn til å rette. Og i denne sammenheng "er det for sent" å få greie på at her er det forslag til rettelse når du endelig har funnet vedkommende (hvis du i det hele tatt finner ham eller henne.Jeg har dessverre ingen ide om hvordan du skal få det til, men finnes det noen måte å få rettelsene "med i søket"? Jeg tenker på tilfeller hvor navnet er helt feil, du skal ha god fantasi for å finne en Petter A Monsen hvis vedkommende er registrert som Peder Amundsen for å ta et dårlig eksempel, så drømmen måtte være at når du søkte på Monsen så fikk du også til svar "se også Amundsen"...Det er sikkert bare en drøm, men nå er i hvert tanken luftet. Og nok en gang 1000 takk for det kjempefine arbeidet dere gjør!!!Med takknemlig hilsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Slik datene er organisert er dette svært ressurskrevjande. Og inntil vidare er det heller ikkje mykje hjelp i. Det er ikkje mange meldingar me får inn. Men når det er kome ein del kan me kanskje gjera rettingsbasen søkbar.Elles takk for gode ord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Skjelanger

Glimrende tiltak!En ting jeg lurer på: Er disse feilmeldingene tilgjengelige for oss som har materiale i digitalpensjonatet? Eller er det planlagt at de skal bli det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Me skal nok gjera dei tilgjengelege etter kvart. Enno er det kome inn så lite at det knapt er bryet verdt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Jan Oldervoll skrev i et tidligere innlegg: "Eg skal sjå litt på tekstinga. Tanken var at du skal få sjå resultatet av det du har gjort. Men det kan godt henda at du skulle koma attende ein annan stad. Eg er forresten glad for innspel."Meldingen som kommer opp etter en retting, er fortsatt ikke helt enkel å forstå. Når rettingen(e) er gjort, kommer dataene opp igjen med forslag til endring i databasen. Man blir imidlertid usikker på om man skal klikke på "Til lista" eller "Hald fram". Etter tre-fire ganger på "Hald fram", velger man "Til lista" og undrer på om korreksjonen er registrert :-) Jeg må støtte forslaget om et valg omtrent slik: 1) Bekreft, 2) Tilbake til korreksjoner, 3) Avbryt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Nett no lagar me heilt nytt søkesystem for landsomfattande søk. Eg trur det bør ha prioritet. Men eg skal sjå på dette så snart eg får tid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.