Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jostein Søreide

[#748] Døpte i Bergen 1815-1894

Recommended Posts

Gjest Jostein Søreide

Jeg lurer på om databasen med døpte i Bergen 1815-1894 omfatter døpte fra alle sogn i Bergen ? Bakgrunnen for mitt spørsmål er at jeg søker etter en Carl Johan Isaksen som fra flere kilder opplyses å være født ca.1830 i Bergen. Hans far het Isak Herwander.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Jeg har forsøkt å finne Isak Herwander / Carl Johan Herwander i våre kilder. Isak Hervander fikk 28. mai 1830 et uekte barn Frederiche Christine i Bergen. Mor til barnet var Marte Oline Andersdatter. Om barnefaren står det ellers i kirkeboken: "Ungkarl Matros bortreist med en svensk baat". Navnet kan vel tyde på at barnefaren også hadde svensk opphav.Noen Carl Johan Hervander finner vi ikke i den militære rullen 1840-1860.Har Isak Hervander besøkt andre norske havnebyer?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Søreide

Carl Johan bosatte seg siden på Sæterdal i Bruvik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

I eit forsøk på å hjelpe deg, har eg tråla døypte i Bergen, samt 1865 og 1900 og er komen til: Det er ein enkjemann på Sæterdal i Haus (Carl Isaksen) i 1865 som seier han er 36 år og fødd i Bergen. Men i Bergen er det ikkje fødd nokon Carl eller Carl Johan med far Isak på den tida. Isak Hervander som Nedrebø og har funne, har berre eit barn i Bergen. I 1900 er det ein Nils Karlsen Sæterdal i Bruvik som og er fødd i Bruvik. Han har ei mor hjå seg som er fødd i Os. I Bergen er det og eit par Herwander'ar i Sandviken som får barn/vert gift mellom ca. 1870 og 1910. Men dei heiter Hans Olai og eg trur det var Helmer. Den eine budde i Fjæregrenden i Sandviken. Vonar dette er til litt hjelp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Søreide

Først : takk for rask respons! Følgende opplysninger sitter jeg inne med angående Herwander/Sæterdal-slekten :Isak Herwander (opprinnelse ukjent)Barn : Carl Johan Isaksen Sæterdal f. ca.1830 Frederiche Christine f. 28.05.1830Carl Johan var gift med Brita Nilsdatter Høysæter fra Samnanger og fikk følgende barn : Nils Karlsen f.1867 Anders Karlsen f. 1870 (arbeidet på Voss i 1900)Et annet spørsmål : vil den militære rullen 1840-1860 (se henvisning ovenfor) bli lagt ut for søk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Eg veit ikkje kva som gjer at du koplar Herwander-namnet til CJ Sæterdal, om det er opplysningar som går i slekta eller noko handfast. Men ein ting er sikkert: Isak fekk som IH berre denne dottera døypt i Bergen. Og mora til dette barnet kan eg heller ikkje finne fekk fleire born der. Er CJS son til IH, må han ha vore døypt ein annan stad, sjølv om han i 1865 oppgjev å vere døypt i Bergen. På det tidspunkt , i 1865, var han enkjemann. Kona frå Samnanger må han ha gifta seg med rett etter - og det er nok ho me fikk i 1900 finn som mor til Nils Karlsen, utan at eg hugsar det her og no. Ho var frå Os som Samnanger den gongen høyrde under, etter det eg veit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Søreide

Opplysninger om at CJ Sæterdal var sønn av IH finnes i bygdeboka for Bruvik, samt fra opplysninger innad i slekten. Av andre opplysninger innad i slekten opplyses det at CJ hadde en søster i Arna. Dette må være Frederiche Christine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Kirkebok A 15 (1838-1847) for Haus viser at Carl Johan Isaksen, født 26. august 1832, angivelig i Bergen, bosatt på Sæterdal, sønn av "Ungkarl Matros Isak Hervander og Pigen Marte Oline Andersdatter", ble konfirmert 6. juni 1847.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Eg tok grundig feil då eg skreiv at "mora til dette barnet" (Frederiche Christine) ikkje fekk fleire born i Bergen. Etter nye granskingar, ser det ut til at du må utvide slektstavla di ganske mykje. Ei Marte Oline Andersdatter var nemleg ein flittig gjest hjå prestane med born til dåpen. Men eg er ikkje heilt viss på om Isak H. var far til dei alle. Om han var, sa ikkje barnemora det til presten. Men samtlege barnefedre eg har funne, var "Uk matros" eller "Uk borteyst matros".Det første barnet ho fekk, var Carl Johan 23.1. 1829 med Carl Johnsen. Denne guten døyde truleg 17.03. 1829.Neste er Frederiche Christine med Isach Hervander 28.05. 1830.Så kan det godt vere at ho har ein Carl Johan igjen hausten 1832. Han kan godt vere fødd, men er ikkje døypt i Bergen, etter det eg kan sjå.Deretter kjem ein gut døypt Christian Johannesen som ho fekk 12.11. 1834 med Christian Johannesen Bech.Etter det eg kan sjå avsluttar ho bidraget sitt til befolkningsauken med Inger Maria 2.11. 1836, far: Peder Endresen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Søreide

Det ser ut til at Marthe Oline er datter av Anders Olsen Rachebø og Inger Maria Østensdatter. Hun ble i såfall født 2/3 1803. Hun er trolig identisk med den Marthe Oline Andersdatter Rachebø som begraves som "pige og fattiglem" den 24/12 1865. Er det mulig å finne ut av hvor foreldrene kom fra (jeg finner ingen gård med navn Rakkebø/Rachebøe)?Det ser dessuten ut som om sønnen til Marte Oline, Christian Johannessen, ble gravlagt 26/11 1835. Datteren Inger Maria ble trolig gravlagt 27/11 1837. Dermed ser det ut til at kun Frederiche Christine og Carl Johan (Isaksen Sæterdal) vokste opp. Dette stemmer godt overens med mine opplysninger.Yngve Nedrebø : da du fant opplysninger om at Carl Johan var født den 26/8 1832 angivelig i Bergen, var det da angitt noen opplysninger om hvor han var døpt? Etter konferering med Bjørn Davidsen, ser det ut til at Marthe Oline har døpt Carl Johan utenfor selve Bergen (trolig i en nærliggende kirke). Er det mulig å få sjekket opp dette?Er det så at alle opplysninger, kommentarer etc. i kirkebøkene er lagt inn i de søkbare ressursene? Jeg håper nemlig at det kan ligge noen utfyllende opplysninger i kirkebøkene.Et siste spørsmål : Det antydes at Isak Hervander var av svensk opprinnelse. Jeg har ingen erfaring med søk utenfor Norges grenser. Hvordan bør jeg gå frem?Til slutt : takk for en enestående mulighet til å få rede på "tapte" slektsledd!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Eg kan berre sei deg at det framleis blir jobba med saka på fleire hald. Du skal få tilbakemelding om vi finn noko.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Det kan godt vere Anders Olsen Rackebøe som er faren. Eg finn dei i 1815-tellinga, då med ei dotter til. I 1801 er faren ugift soldat i Bergen, medan mora ikkje er å finne. Kor Rakkebø eigentleg er, veit eg ikkje, men Rakkeberg er det noko som heiter i Sunnfjord. Det bør vere mogeleg å finne ut meir om dei folka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Rakebø er bruksnavn i Stryn, Nordfjord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Søreide

Anders Rachebøes kone, Inger Maria Østensdatter, ble gift første gang 5/7 1795 med Jens Olsen. Ingen av ektefellene står imidlertid oppført med navn. De fikk følgende barn : Marthe Oline (født 5/1 1795), Anna Martine (født 7/10 1797) og Maria Elisabeth (født 19/5 1800).I folketellingen for 1801 står Inger Maria oppført som "Inger Olsdatter" og "Enke af 1. ægteskab". Forvekslingen i etternavn kommer vel trolig av at hun var gift med en "Olsen". Barna som oppføres sammen med henne i 1801 stemmer ihvertfall godt overens med opplysningene i kirkebøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Søreide

Jeg tenkte jeg ville forsøke en ny innfallsvinkel til Herwander-navnet og tok utgangspunkt i 1900-folketellingen. Der står nemlig 8 personer (2 voksne og 6 sønner) oppført med navnet Herwander i Bergen. Faren, Hans Olai Tollaksen Herwander, oppgis å være født i tellingskretsen (t) i 1851, mens moren, Sofie Amalia Baardsen ble født i Strudshavn sogn. Jeg finner imidlertid ingen Hans Olai Tollaksen i Bergen, hverken i dåpsregisteret eller i 1865-folketellingen. Hva kan dette skyldes?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Berre ei rask førebels melding. Dei gifte seg i Askøy, trur det var 1874. Han var frå Sandvik ved Bergen, ho frå Lille Damsgård. Ho er då døypt i Strusshamn, kva Sandvik som meinest, veit eg ikkje. Kjem attende seinare.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Saka er løyst, til glede for dei det gjeld, men neppe deg: Hans Olai Tollaksen, uk/kontorist Sandvik(en?) ved Bergen f. 2/2 (dpt. 16/3 i KK) vart gift i Strusshamn 2608 1874 med jomfru Sofie(a) Amalie Baardsen, Lille Damsgård, f. 23/9 1849 (dpt. i Strusshamn).Hans Olai var son av: Gesell Gregorius Tollaksen frå Askvoll, f. 1817, gift 13/4 1846 med Anna Magdalena Heervanden frå Sverige, 39 år då ho gifte seg. Då HOT vart fødd, budde dei i 21-108.Sofie Amalie var trukeg yngste dotter av: Carl Baarsen frå Houlum, smedmester, gift i Strusshamn med Kari Elisabeth Thorbjørnsd.(s) frå Laksevåg.Om nokon ynskjer meir om dei slektene, har eg det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Søreide

Takk for hjelpen! Fra dåpsregisteret i Bergen ser det ut til at Gregorius og Anna Magdalena fikk 10 barn i perioden fra 1848 til 1862. Anna Magdalena omtales da som "Anna Magdalena Hervander" eller "Anna Magdalena Gustavsdatter". Fullstendig navn må derfor være "Anna Magdalena Gustavsdatter Hervander". Hun er som tidligere nevnt født ca. 1807 i Sverige. Det finnes dermed to personer med etternavn Hervander i Bergen på samme tid; Isak og Anna Magdalena. Dette kan vel ikke være tilfeldig? Sannsynligvis er de også på samme alder. Er det sannsynlig at disse to kan være søsken?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Det vel ikkje utenkeleg at dei er sysken. Elles er denne saka blitt så lang no at eg måtte opp og sjå kva eg skreiv fyrste gongen. Og der stod det at eg hadde funne to H, mellom anna ein Hans Olai H. i Fjæregrenden i Sandviken, som fekk born mellom 1870 og 1910. Der var han altså óg. Men gifte seg som sagt i Strusshamn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.