Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kristian Fjeldsgård

[#1132] Sølibatet

Recommended Posts

Guest Kristian Fjeldsgård

Når ble sølibatet innført i Norge, og når ble det gjennomført, spesielt da for de høyeste geistlige?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein N. Wisted

Rent formellt kom det vel med kristendommen. Det er vel heller få beviser på at sølibatet noen gang fikk det store gjennomslaget i Norge, det er vel flere indikasjoner på det motstatte. I hele Europa ble det dessuten slett overholdt i senmiddelalderen. Om de ikke var gift, så holdt de seg med konkubiner, og fikk barn med disse. Jeg mener også å ha lest et sted at det i Bergen ble klaget på at mange av Brødrene (munkene) oppholdt seg alt for mye i Øvregaten (Bergens "red light district").Se også http://www.katolsk.no/artikler/solibat.htmHilsen Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Sølibatet kom sjølsagt med kristendomen. Men først på 1100-talet kan ein sei at regelen var gjennomført. Så vidt eg veit var regelen om at ein prest ikkje kunne gifta seg overholdt. Derimot var det vanleg med friller. Kyrkja prøvde å bekjempa også frillevesnet, men utan alt for stort hell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frode Ulvund

Boka til Inger Holtan: Ekteskap, frillelevnad og hor i norsk høgmellomalder kan i så måte interessere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Takk for opplysningene.Bakgrunnen for spørsmålet er opplysningen i DN II, nr. 165, 14. august 1328 om Torstein mita og dennes ekteskap med fru Margreta: "verdsette den heimanfylgja fru Margreta hadde med seg i garden til Torstein mita, og som vart flytt aust til Viki"(Sitat NSHT XXI s. 224) Jeg synes utsagnet i begge språkversjoner tyder på at fru Margreta bryter opp fra Torstein mitas gård. Torstein er tydeligvis i live fordi han har presten Einar burst som ombudsmann, men han kan ha tatt opp prestegjerning/gått i kloster og derfor "død" i forhold til det verdslige liv. Erik Bakkevig hevder i "Ætt og Heim" 1968, s. 12 at Alv Torgeirsson som fikk store gaver av Cecilie Isaksdtr. Idsøe, var sønnesønn til Torstein. Giftemålet skjedde før 1331 kfr. DN IV, nr. 174. En annen opplysning som kan ha betydning for tidfestinga er at Hallgrim gullsmed, Torsteins antatte far, i 1314 ble satt til å kontrollere gullsmedarbeidet, og må vel antas å være en tilårskommen mann.Min antydning er altså at Torstein og Margretas ekteskap må dateres tidligere, kanskje mye tidligere enn 1328 dersom Bakkevigs opplysning er riktig, men det er vel tvilsomt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Det er vel som du seier høgst tvilsamt at Torstein Mita nokon sinne var gift med fru Margreta. Lars Løberg arbeider no med ein artikkel der han nettopp tek opp dette spørsmålet til drøfting, og han konkluderer med at det ikkje er noko i kjeldene som tilseier at dei var gifte. Tvert imot er det mykje i DN II, 165, som peikar i motsett retning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Torstein mita var nok gift med fru Margreta, men om Torstein Halgrimson var identisk med Torstein mita er jeg mer usikker på, og mht til tida er jeg usikkert på en del eterkommere. Det kunne vel egentlig være ineteresant å samle opp en del opplysninger og ikke minst KONKLUSJONER som svever rundt i den genealogiske verden innimellom.Jeg for min del er meget skeptisk til den forbindelse som Petrus Valand har skapt til Rødberg i Sør-Audnedal VA, selv om tidligere riksarkivar Steinnes hadde stor sans for hans arbeide.Forøvrig har jeg gått etter hans arbeid i andre sammenhenger med positivt resultat.Men det er vel det hjertesukket man kan komme med overfor både gamle og unge forskere at de er lite villige til å dele sine kilder med andre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Så nettopp nå hvem som hadde sendt innlegget - driver og scanner en del våpen etc fra Lagmannsætta-Gard Toreson-ætta fra Sør Talgje i Rogaland av Sigleif Engen. Ut over de dokumenter han legger fram er våpenet til til Tore Gardsson, lilje og andefot et bra bevis for at han er av Benkestokkætt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjldsgård

Til Stein NWSå langt jeg kunese av den linken du oppgav måtte en prestelærd oppgi sitt ekteskap og hustruen gå i kloster ev. sølibat dersom den prestevigde tok em bete - enig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Til Stein NWSå langt jeg kunne se av den linken du oppga, måtte en prestelærd oppgi sitt ekteskap og hustruen gå i kloster ev. sølibat dersom den prestevigde tok em bete - enig?nå er det vel så nogenlunde rett - beklager feilene

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein N. Wisted

Jo det kan se slik ut. Jeg har i min enfoldighet trodd at sølibat skulle være selvpålagt avholdelse fra seksuell omgang (og dermed ekteskap) for å ofre seg for religionen, ikke hvordan man kunne tilpasse dette for folk som allerede var gift. Så feil kan man ta :-) For meg viser det igjen hvor totalt kaos det blir når religiøse ledere skal deltaljstyre folks liv. (oops, røpet litt om min holdning her...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Er vel enig der - religiøs fundamentalisme (vel all fundamentalisme overhodet) - har vel aldri ført til noe men det er en annen skål. Hva så med Torstein mita - kan min tanke om vurderingen av "heimefylgja" og de konsekvenser det får være riktige, og hva med Torstein mita = Torstein Hallgrimsson 1346 og 1373? Gammel må han ha blitt da, men det er fortsatt logikk i det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Har egentlig forventet en reaksjon på mitt innlegg -særlig fordi mange bruker Torsten mita Hallgrimsson som forbindelse lenger tilbake - la meg da si det slik: Alv Torsteinsson som i følge Erik Bakkevig (Ætt og Heim 1968) er sønn av Torstein mita kan nok være det - isolert sett - men det kommer i konflikt med det andre vi vet. Petrus Valand har i Agder Historielags årbøker sine teorier - forbindelsen til Rødberg i Sør-Audnedal i VA f.eks.- uten direkte eiendomsforbindelaer, men med en del navneforbindelser - jeg for min del heller foreløpig til at Torstein Hallgrimssn. n. n 1346 - 66 - 73 og sansynligvis 1328 er en Galtung/Galte, kfr. segl i Sigleif Engen: Lagmannsætta frå Sør-Talgje i Rogaland. Sår jeg fortsette derfra.Kristian Fjeldsgård

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.