Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Greta Storm Ofteland

[#1145] mormonernes arkivarbeid i Norge

Recommended Posts

Gjest Greta Storm Ofteland

Mormonernes internasjonale arkiv er nevnt flere ganger i dette fora. Er det mulig å få en redegjøring for hva som er gjort offisielt fra mormonernes side i Norge når det gjelder denne delen av deres virksomhet, og hvilke avtaler det er gjort mellom dem og den norske stat. Dette kunne være interessant å vite.Med hilsen Greta Storm Ofteland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Hamberg

Innledningsvis, prøv: www.riksarkivet.no/mikrofilm.htmlMvh Kjell H

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kaare Bye

The norwegians got as a deal as all the other countries in the world. We get a copy of your records, we will film and give you a copy, We willgo into every parish, take out EVERY name mother,father and children, to be used worlwide for seeking your anchester roots. I have 1000s of thank you from many emigrants and norwegian people for this grat service given to you for FREE1 I hope you is thankful.I personnly has spend my entire life seeing to that those records is as good as possible! Now you have other records that was submittet prior to 1946.thos went by information from familie to their anchester wherever they was, not as correct!! many was submittet as abt= about the year..they was not 100% sure! Allot of the pioneers went by mail to home in Norway...many of them had a difficult time writing, because their schooings was poor. So it all reflect back on the record, even some of the scibe entering the data on church records had a diificult time with the alnguage and dialect as they was moved across Norway. My own achester was those scribes and priest.. so i am not making any excuses for them, but you must remember the hardship they lived under. Revelution from Sverige og Danmark, the engelsk blocade of the coast line etc. constant battle with Sweden. Kaare Bye

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Warberg

Det norske arkivverket har hatt et samarbeidsforhold til mormonerkirken siden 1948. Om deres arbeid i Norge, dvs. mikrofilming i Riksarkivet og ved statsarkivene, kan du lese om i Riksarkivarens informasjonsblad "Arkivmagasinet" nr. 2/1990, s. 6ff. som finnes i alle landets folkebibliotek. Ta ellers gjerne kontakt, pr. tlf. eller epost om du er spesielt opptatt av emnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Greta Storm Ofteland

Takk for informasjonen. Greta

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

Det som jeg til nå ikke har klart å finne ut om mormonerarkivet er hvor mye av de norske kirkebøkene som er scannet og lagt ut søkbart på Internett.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kaare Bye

All records up to 1900.I have my private collection up to 1916.!I did my home work when I was living home in Norwayplus those of other non mormons in Norway.We just trade files and information to each otherwww.familysearch.org site.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Greta Storm Ofteland

Sakset fra Riksarkivarens sider:Kirkebøker i statsarkivene Kirkebøkene utgjør den største delen av mikrofilmsamlingen, og den som er mest brukt. De er filmet av mormonerne i flere omganger fra 1948 og fremover. Den siste filmingen ble påbegynt i 1989 og pågår fremdeles. Når den er avsluttet, vil man ha mikrofilm av alle statskirkens kirkebøker som er avsluttet ca. 1930 eller tidligere og som er avlevert til statsarkivene innen 1991. Det foreligger også film av en del protokoller for sjømannskirker, og noen få protokoller fra dissentermenigheter. Kirkebøkene begynner oftest 1700-1750, noen steder tidligere. Kirkebokfilmene utgjør i alt ca. 2500 ruller. Antallet varierer sterkt fra prestegjeld til prestegjeld. Det kan være fra to til ti bøker på hver rull. En bok kan være delt på to ruller som ikke behøver å følge etter hverandre i filmserien. En stor del av kirkebokfilmene finnes også på mikrofilmkort. Greta

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Klokkerud

Jeg ser at alle kirkebøker frem til 1900 skal være registrert (mikrofilmet) av mormonerne og at arbeidet fortsatt er i gang. Et imponerende stykke arbeid! Imidlertid skulle jeg gjerne vite hvor mye av dette som er registrert i mormonernes søkbare database familysearch.org. Jeg har her søkt informasjon om egen slekt, men så langt jeg kan se, inneholder databasen bare et begrenset, tilfeldig utvalg. Jeg har funnet svært få opplysninger her. Er det på sikt snakk om å legge ut alle norske kirkebøker i denne databasen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Etter det eg veit avslutta mormonarane filminga i Noreg i 1993. Sidan har filminga vore Riksarkivet sitt ansvar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kaare Bye

Regarding what is availbel on the familysearch.org LDS site ( Mormon) Jesu Kristi Kirke av Siste dagers Hellige is the real name.All records up to 1900 is availebel on internet! any after you have to got to your own Parish or Riksarkivet. Good luck! The privat information is not availbel unless you have the right connection within the org. I have in my possition records up to 1999. But not to be given out to the public as a whole! There are many different private sourches in Norway, where you can buy those parish records. I have a whole deal of those, but it has cost me an arm and a leg! But I have done this since 1954... Have alott of friends and sourches to get help..when neededKaare ByeThank God for microfilms!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R.Sæther

No er eg sikkert litt stygg, men eg vil berre påpeike at også denne kjelda ser ut til å lide av den amerikanske mangelen på presisjon og korrekturlesing. Det har gong etter gong forundra meg at det går an å vere så slurvete som mange ser ut til å vere i det dei skriv ned og legg ut på nettet, t.d. gjennom WWW.ancestry.com. Eg har nettopp sett på ein familie av nolevande og nyleg avdøde sysken der etternamnet er skrive på 6 ulike måtar i ein syskenflokk på 12! Det osar ikkje akkurat tillit av slike opplysningar.Eg må forresten også få meddele dei som kjenner meg, at eg IKKJE er bigamist (eller kva det no heiter for damer)! Eit raskt søk på ei global genealogisk søkemaskin fortalde meg nemleg at eg i tillegg til min kjære mann også er gift med ein viss Lars Olsson av ukjent opphav. Opplysninga er heilt ny for meg, men verserer altså på nettet, og sikkert også i nokre dusin datamaskiner som har lasta ned den aktuelle fila. Forargeleg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Oppildnet av andres erfaringer har jeg satt meg ned for å sjekke kvaliteten på opplysningene gitt på www.familysearch.org.Jeg tok først for meg garden Kjøsnes i Jølster, og fikk opp 25 treff. Jeg kjente igjen alle personene (flere av dem dukker opp flere ganger med identisk informasjon), men fikk meg flere overraskelser når jeg så nærmere på dem. Barneflokken til Ole Andersen Kjøsnes (1690-1765) og Aagote Knutsdatter (fra Førde i Breim) (1698-1753) var utstyrt med foreldre Ole Andersen Sunde (-1740) og Agothe Knutsen Kjellstad, bosatt på Dvergsdal i Jølster, og uten noensomhelst forbindelse til Kjøsnes. Flere av barna i barneflokken mangler.Fødselsdato er oppgitt på noen få, men datoen som oppgis er dåpsdato. Andre er gitt omtrentlig fødselsår, selv om de er innført i kirkeboken med dåpsdato.Videre viser det seg at utleggingen av data bare dekker bokstavene A-E, slik at alle barn som har navn F-Ø mangler. Og de opplysningene som er gitt for denne garden stammer ikke fra kirkebøkene for Jølster, men fra noen kartotekkort som ble laget for Ættehistorisk institutt på 1950-tallet (og som dessverre ofte er både misvisende og mangelfulle).Jeg gikk videre til en del andre personer for å sjekke nøyaktighet. Min formoder Berthe Marie Nilsdatter Nedrebø dukker opp fire ganger, en gang med (tilnærmet) riktige foreldre, en annen gang angivelig med foreldre Nils Eliasson og Britt Colbenson, som utvilsomt må være Nils Eliassen og Brithe Colbensdatter på Øvrebø i Jølster, ikke Nedrebø. De hadde mange barn, men slett ikke noen datter Brithe Marie Nedrebø.Anders Johannessen Nedrebø giftet seg 26. mai 1817 med Marthe Johannesdatter Fond, men er i dette systemet gift "abt. 1820" med Marthe Johannesen Ford.Skal jeg konkludere på grunnlag av min bruk av materialet må det være at det er mer enn 50% sannsynlig at man kommer galt av sted, at presisjonen er dårlig, og at man har bygd på annenhånds (og dessverre annenrangs) informasjon, slett ikke på kildene i original eller mikrofilmet utgave.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Hamberg

Jeg er langt på vei enig, mye av materialet synes å være "lest gjennom en flaskebunn og skrevet med gaffel". (Kildekritikken har definitivt ikke alltid stått i høysetet). Det er imidlertid mitt inntrykk at kvaliteten åpenbart må variere fra område til område, og da avhengig av hva slags kilder som har vært benyttet. I de tilfellene hvor kirkeboka (faktisk) synes å ligge til grunn, er det mitt inntrykk av at opplysningene i stor grad "henger på greip".Personlig har jeg hatt stort utbytte av "familysearch" når det f.eks. Røyken. Det synes som det materialet som er å finne der, faktisk kan ha rot i virkeligheten, (f.eks. kirkeboka), selv om materialet virker begrenset i tid. Men også for Røyken har jeg måttet lære meg triks for å komme bak den "saus" av misforståtte patronymer, gårdsnavn, -tilknytning og ekte etternavn som IGI har lagt ut som sitt søkbare "etternavn".Det største irrititasjonsmomentet for meg når det gjelder IGI er faktisk alt jeg ikke finner der tiltross for påstandene om hvor rikholdig databasen skal være. I tillegg til åpenbare feil (hvilket selvfølgelig krever at man vet noe selv), framstår materialet som langt fra geografisk dekkende og med mange logiske og tidsmessige huller.Som mulig søkbar sekundærkilde har "familysearch" en utvilsom verdi, men jeg ville aldri tatt sjansen på å bruke noe derfra uten også å gå veien om kirkebøkene.Mvh Kjell H

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Thee Danielsen

Jeg har ikke nok erfaring med FamilySearch til å kunne generalisere, men jeg har flere ganger undret meg over helt usannsynlige feil og mangler — for ikke å snakke om direkte endring av helt konkrete og åpenbart separat innsendte opplysninger (som altså ikke stammer fra kirkebøker).Her er et eks. som foreløpig “tar prisen”.Thomas Fasting Daae og hustru Johanne Elisabeth Danielsen fikk i perioden 1862-1869 fem sønner. I det følgende er datoer i gåseøyne tatt fra FamilySearch, mens de i hakeparentes utgjør bekreftede datoer:1. Gerhard Heiberg Daae: født “2 May 1862 ” [05.02.1862] — død “17 Feb 1884” [17.02.1884]2. Lars Jørgen Daae: født “15 Jun 1863” [15.06.1863]3. Ingolf Daae: født “2 Apr 1866” [04.02.1866]4. Halfdan Daae: født “16 Oct 1867” [16.10.1867]5. Christian Gottfried Reinhardt Daae: født “6 Mar 1869” [03.06.1869]For øvrig er fødested for de fem sønnene oppgitt å være for 1-2: Måren, Høyanger, SF, Norge, og for 3-5: Torven, Høyanger, MR, Norge. Her er kommentar overflødig.Opplysningene om fødselsdatoer samt én dødsdato skal være innsendt at en viss Sverre Munthe. Jeg er overbevist om at de opplysningene han overbrakte, er identiske med dem i hakeparentes — altså uklanderlige. Enhver kan se hvordan Munthes opplysninger er blitt behandlet i FamilySearch.Amerikanerne har invertert dag og mnd. for sønn nr. 1, 3 og 5, mens det for de to resterende oppgis korrekt fødselsdato — rimeligvis fordi det ikke fins mer enn 12 mnd. i året. Dermed kunne ikke opplysningene for sønn nr. 2 og 4 ilegges amerikansk mal. Den derav følgende logikken er at nordmenn bruker to systemer for registrering av datoer, og at distribusjonen mellom de to systemene avhenger av hvilken dato i måneden vi snakker om. Invertering skjer f.eks. ikke med dødsdatoen for sønn nr. 1.Det er nesten til å imponeres over at ingen varselklokker ringte.Det faktum at alle disse brødrene emigrerte, mens bare etterkommere etter nr. 4 er funnet (i Tyskland), mens både nr. 2 og 3 garantert fikk barn i USA (henholdsvis i Galveston, Texas og DeKalb, Illinois), er en helt annen sak. Vet noen for øvrig hvem FamilySearch’ hjemmelsmann er her? Benytt eventuelt egil.thee.danielsen@skynet.be

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kaare Bye

Regarding search on : familysearch.org Mormon extraction from micro films.THe do not have the letters æ. ø,and å i det engelske alphabet... So their computers can not handle it, that way.You must use ae,o,a or aa. when searching for name and places. I just had some one that had search for his 4 gg mother for 50 years, could not find here. Well her name was Aase Marie Christensen Alve born 28 jun 1786 in Tromøe Moland Aust Agder They said she was born in Tromsø ..... Well, I found here on familysearch under Aase Marie Christensdatter! they do not know we have the patronymic names overe here! Problem solved.Be aware many of those films is extraxted by indeviduals that do not read norwegian very good. So, you might find a few suprises! But most of the work done the last 10 years is very good, and they are still doing the norwegian recordsPesrsonly I have the Horg Sor Trondelag names from 1650-1825 on my computer. Also Grue/Brandvold Hedmark from 1650-1915 This is my parents birth places. Have done this work for ever it sims like almost 48 years now! And keep on ticking... God bless you all Kaare Bye www.kbye@allwest.net

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.