Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sissil Bruun Sørensen

[#1235] Consumptionsmantall

Recommended Posts

Guest Sissil Bruun Sørensen

Hva er Consumptionsmantall? I en tingprotokoll fra 1702 blir en prest stevnet for ikke å ha levert Comsumptionsmantallet i tide, og for å ha utelatt sin ene datter. Betyr det at dette var et mantall hvor også kvinnene ble registrert?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Konsumpsjon er en fellesbetegnelse på en rekke skatter og avgifter. Temaet er meget godt dokumentert i Norsk Historisk Leksikon. Her bare noen få momenter gjengitt.Kjøpstadskomsupsjonen var en avgift på matvarer som ble ført til byene. Bakgrunnen for pålegging av avgiften var behov for mer penger til krigen mot Sverige i 1657, men avgiften ble beholdt også i fredstid, like til 1828.Den konsumpsjonen som ligger under i tilfellet fra 1702 er trolig familieskatten, en personskatt pålagt alle ikke-bønder på landet. Den var gitt i forordning 8. november 1680, og skulle omfatte alle i husholdet, familiemedlemmer og tjenere. På landet ville jo denne skatten først og fremst gjelde prestefamiliene, og eventuelt andre embetsmannsfamilier. Det var nok ikke enestående at en prest unnlot å levere fullstendige oppgaver, skattegleden har aldri vært spesielt velutviklet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.