Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eva Hadeler-Jacobsen

[#1248] Kommunikanter

Recommended Posts

Guest Eva Hadeler-Jacobsen

Skulle så gjerne hatt informasjon om Kommunikanter, er det noen som kan hjelpe meg? MVA Eva Hadeler-Jacobsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inge Eikeland

Hvor, når og hvilke opplysninger?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Ikke en spesiell kirke eller personer, men regler,når vedtatt, altså generellt om kommunikant

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Ola Bjerkås har skrevet "Preste- og prostearkiver. En brukerveiledning" i 1997 (Riksarkivaren.. Skriftserie. 4). Der er det gitt utmerket beskrivelse av kommunikantprotokollene på sidene 58-61. Boken kan kjøpes gjennom Riksarkivet, og det lar seg vel også gjøre å kopiere de aktuelle sidene, men da må vi ha et sted å sende kopiene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Hadeler-Jacobsen

Takker for hurtig svar, og vil gjerne få tilsendt kopier. Min adresse er: Johan Blyttsvei 46, 5090 Bergen. E-mail: evahj@online.no, tlf. 55294809. Ønskes betaling i frimerker eller over giro?Igjen, hjertelig takk. MVA Eva H.J.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Hadeler-Jacobsen

Tusen takk til Yngve Nedrebø, for tilsendt kopi av Preste- og prostearkiver, side 58-61. Jeg har laget en "kort"-versjon for interesserte,vennligst korriger for feil:KOMMUNIKANT-PROTOKOLLERIfølge Norsk Lov av 1687, skulle alle som hadde oppnådd en viss modenhet og hadde visse elementære kunnskaper i religion, gå til alters minst en gang i året. Senere kom kravet om konfirmasjon for å kunne få delta i nattverden. Kjettere, avsindige og personer som førte et lastefullt liv eller forhånte Guds ord, skulle utelukkes fra altergang. Fremmede måtte vise fram attest fra presten i sognet de kom fra, før de fikk adgang til nattverd. Kirkeritualet av 1685 og Norsk Lov, forlangte at skriftemål med absolusjon skulle foregå før altergang. Konfirmasjon ble innført ved forordning i 1736: " deels paa det Ungdommen des meere kunde forberedes til Alterens Sacramentes Brug": I forordning i 1759 ble det bestemt en aldersgrense på minst 14-15 år for å bli konfirmert. Unntak for konfirmasjon var "farlig syke eller lang reise". Altergang skulle foregå første søndag etter konfirmasjon. Presten fikk forbud av Kirkedepartementet i 1835, mot å anta noen som ikke var konfirmert til altergang, med unntak ved farlig sykdom, men bare for "tilbørligen underviste Børn". Ifølge Norsk Lov måtte alle som ville gå til alters melde fra på forhånd, for at der skulle være nok brød og vin. I tillegg var påmelding nødvendig for å kunne kontrollere at nattverds-gjestene tilfredstilte kravene. I 1741 var fristen for påmelding til klokkeren 3-4 dager. De ble så innført kronologisk eller i gruppe, hvor gifte og ugifte ble ført hver for seg, ugifte menn og kvinner også i hver sin gruppe. Etter 1907 ble gudstjenester med nattverd uten skriftemål og avløsning tillatt. Hovedregelen var som før, å tegne seg til altergang hos klokkeren før kommunionsdagen. Hadde noen gått til alters uten å ha forhåndsmeldt seg "skal han iethvertfald umiddelbart efter handlingens afslutning inntegne seg". I løpet av 1930-40 årene ble registreringen til en føring av ren statistikk. Så etter opphevelsen av de strenge lover, hadde de ikke lenger bruk for attest om siste altergang ved flytting, midlertidig eller varig. Kommunikant-protokollene kan gi opplysninger om mobilitet, flytting, midlertidig, varig, og når unge flyttet hjemmefra p.g.a. ekteskap eller arbeide.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.