Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lillian Koehler

[#2306] Siepken (!) Petersen, Bergen

Recommended Posts

Gjest Lillian Koehler

Hei alle!Skipperborger Jan Peeterzen (Johan Pettersen, Johannes Peters.Jahn, Jaen, Pietersen etc.) f. ca. 1774 på Juist i Vriesland, d. 1831 i Riga, gifter seg med Anna Martha/Maria Carlsdtr. Lindseth, f. ca. 1776 i Gulen, datter av kremmer/gjestgiver Carl Fredrik Lindseth. Anna dør i juni 1813. De var bosatt i Bergen.Iflg. folketellingen for Bergen 1815 (da har skipperen skaffet seg ny kone og barn) er et av Petersens barn med Anna Carlsdtr. Lindseth en Siepken (!) Petersen. Siepken er oppført med tallet 3 istedetfor i en aldersgruppe.Jeg har lett blant døpte, vigde og døde, blant alle variasjoner av Petersen, men klarer ikke finne dette barnet igjen andre steder. Er denne Siepken (er dette virkelig et navn, lyder mer som et kallenavn) blitt sporløst borte eller er der noen som kan gi meg et hint om andre steder jeg kan lete?Hilsen Lillian Koehler

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Hamberg

Ettersom Jan Peeterzen var fra Vriesland sitter jeg med en følelse av at Siepken kan være et kjæle-/kallenavn på en liten datter (-ken = -chen = liten pike). En eller annen med hollandsk bakgrunn kan kanskje fortelle noe om hvilket navn som kan ligge bak et slikt kjæle/kallenavn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lillian Koehler

Det har vært min tanke også, jeg har også lurt på hvordan dette ser ut slik det har vært skrevet, om en L kan tas for en S, slik at kjælenavnet da ville ligne på Liebchen. I 1815 tellingen er dette barnet oppført med M for kjønn og navnet Siepken har fått et utropstegn (!) bak. Om jeg ikke husker helt feil skulle vel det bety at det her kunne foreligge en feil? Når det gjelder mine søk på alle Petersen varianter , vil det si at jeg har søkt på alle varianter av etternavn med f.år. mellom 1811 og 1813, siden fornavn og kjønn virker usikkert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Kan det være snakk om navnet Kypke, som jeg ser brukt flere steder i dåpslistene på 17-1800-tallet? Ellers finner jeg heller ikke dåpen til Peter Johan, som skal være født mellom 1800 og 1807 i følge 1815-tellinga. Kan det være at noen av barna har vært født utenbys?Per Helge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lillian Koehler

Anna Carlsdtr. Lindseth giftet seg i 1802 iflg. bygdebok for Solund på hjemstedet og det ser også ut som om eldste sønnen Peter Johan er født og døpt der. Annas foreldre samt søster Gunhild flyttet til Bergen, far hennes dør i Bergen i 1811. Anna hadde en bror, Niels Carlsen Lindseth (lensmann) som bodde all sin tid i Gulen, så der er jo en mulighet for at barnet Siepken har forsvunnet dit hen. Den norsk-vriesiske familien bodde på adresse 12-34 ihvertfall til 1820, så jeg har naturligvis søkt også på adressen. Jeg får sjekke på Byrknes hvor onkelen til Siepken bodde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Fann ei Sara f. 1801 (u) i Bergen, som ser ut til å vere deira dotter. Om dei gifte seg i Gulen 1802, høver jo det godt.Lensmann Lindseth er elles ein sentral person i Gjest Bårdsen sitt liv. Lindseth var gift to gonger, andre gongen med systera til ein samtidig kjeltring av Gjest, frå Kjellevold i Gulen. Det var hjå Lindseth Gjest B. var "galnemåndag" - då han etter eige utsagn berga born frå øyene under storstormen. Sjå: http://home.sol.no/~fndbred/galne.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Det ser ut til at Sara vert gift med skipper Johan Fredrik Bryning i 1827 og døyr på 1860-talet, 63 år gamal. Veit ikkje om dette har nokon interesse, men eg fann det i alle høve...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lillian Koehler

Jo, Sara har jeg. Når det gjelder lensmann Lindseth har jeg alltid fundert på om Gjest Bårdsens rømning ikke var vel tilrettelagt... Der står også litt om galne-måndagen i Gulen-boken.Iflg. Wieseners "Dødsfald i Bergen ..." skal vrieseren Jan Petersen har 4 gj.levende barn (av 8) når han dør i når han dør i 1831. Hans datter Caroline (fra 2. ekteskap) dør i 1820. Fra hans første ekteskap har jeg funnet at Cornelius dør i 1816. Sara dør ikke før 1866. Sønnene Peter Johan og Carl Friedrich har jeg foreløpig ingen opplysn. om. Sønnen Jan er kanskje en Jan som dør på vei fra Japan til Batavia, men det skal ikke være før i 1834. Og så var det denne Siepken da.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Greta Storm Ofteland

Hallo.Har sett på Siepken, og finner dessverre ikke noe mer enn det du allerede har funnet. Du nevner at faren hadde åtte barn. En med den siste konen. Kanskje kan Siepken bety den syvende, eller en omskrivelse av dette. Greta

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lillian Koehler

Ja, andre jeg har spurt var også inne på den tanken. Men Siepken er nr. 6 og sist av barna fra første ekteskap. I det andre ekteskapet var det to, hvorav datteren døde ung. Nei, denne Siepken skal vel bli en av de jeg ikke finner ut av, men, men ....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Hva med skifter? I skiftene etter Jan Peeterzen og hans hustruer er vel barna også nevnt, og da skulle du vel finne ut hvilket navn Siepken skjuler seg bak, dersom hun ikke står oppført under Siepken også der. Kanskje til og med en av arkivarene har tid til å lete det fram for deg, dersom skiftet er bevart, da.Per Helge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Minken

Jeg arbeider som vit.ass. på prosjektet Norsk innvandringshistorie ved Universitetet i Oslo. Jobben min er å samle inn stoff om innvandring til Norge i perioden 1536-1814. Siepken må være et frisisk navn. Jeg har funnet en Sipke Fockesdatter som arbeidet som saltsyderske ved et saltverk på Langøya i Bamble på begynnelsen av 1600-tallet. Hun var fra Frisland. Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg med din Siepken, men jeg er svært interesert i opplysninger om den frisiske skipperen, når kom han til Norge, hva drev han med her, hvor lenge ble han. Innvandringsprosjekter vil gjerne ha kontakt med folk som har slektsgranskings-materiale om innvandrere i perioden 1536-1814.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lillian Koehler

Ja visst! (Det var det med skogen og alle trærne!) Takk!Til Anne Minken: Jeg tar kontakt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Jeg mailer forresten jevnlig med en norsk slektsgransker i Litauen, som kanskje kan finne noe om Jan Petersen i Riga. Skiftet hans ligger kanskje i Riga, ettersom han døde der. Mail meg hvis du er interessert, Lillian, så får du adressen hans.Per Helgeper.helge.seglsten@dagsavisen.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Minken

Fint at du vil kontakte oss. Jeg glemte å gi deg mail-adressen min. Den er: anne.minken@c21.net

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Morten Svendsen

Jeg ser av ovenstående at det også er spørsmål om Siepken virkelig er et navn. Her er hva jeg har funnet ut:Siepke(n), Sipkje er dimunitivformer ("kjælenavn") av navnet Sibe som (i mange varianter) brukes i de nord-nederlandske provinsene Friesland og Groningen: Sibba, Sieb, Siep, Sippe, Sibo, Syp osv.Førsteleddet Si- går tilbake til "sigi", "sig" (siger, seier) som vi har i norske navn som f.eks. Sigrid.Andreleddet er rester av et ord som har begynt med b, slik som f.eks. de norske -borg og -bjørg.På noen måter minner Sibe da om de norske navnene Sigborg og Sigbjørg, som også har "stuttformen" Sibba.M.v.h.Morten Svendsen Kilder: Van der Schaar: Woordenboek van voornamen. Vågslid: Norderlendske fyrenamn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lillian Koehler

Da kan jeg gjerne gå ut fra at Siepken er av hunkjønn. Barnet er ført som M i tellingen i 1815.Siden sist jeg var innom her har jeg funnet at Siepkens bror Jan Petersen (1809-1889) "forsvant" fra Bergen til Kvalvåg, Austevoll hvor han overtok handelsstedet Kvalvåg etter Gunnar Rosendahl. Jan Petersen var gift med Anna Rosendahl, datter av Wilhelm Magnus Rosendahl, onkel til Gunnar Rosendahl. (Senere giftet Jan Petersen seg med to av søstrene til Gunnar).I Austevoll kultursoge I (s 391) nevnes at "det er oppgjeve at dei hadde bustad på øya Sylt i Danmark". I Wieseners Bergens Borgerbok 1752-1865 oppgir Jan Pietersen i 1795 at han er fra "Kømpen udi Dansk Holsten". Det finnes en Kampen på Sylt. Så det er kanskje dit jeg må videre? Jan Pietersens andre kone Marthe Margretha vet jeg ikke hvor han "fant". Kanskje på Sylt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

"Siepken" er kanskje eit jentenamn, men Sipke var eit gute- og mannsnamn. Eg viser her til borgaren Wibrant Peitersen Lytkes i Steinvågen ved Ålesund som hadde broren Sipke Peitersen som tok borgarskap i Bergen 1632 (Bergens Borgerbog 1550-1751, side 53: "Sipke Pitterssen" fra Nordland). Denne Sipke Peitersen ser ut til å ha handla i Nord Norge. Han hadde sonen Jon Sipken som tok skipperborgarskap i Bergen 1662 (sst, side 90: "Joen Sipken" fra "Stenvaag paa Søndmør"). Wibrant og Sipke ser ut til å vere søner av ein (trulig nederlandsk) borgar av Bergen Peiter Lucassen eller Lytkes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lillian Koehler

Det var interessant! "Min" Siepkens morfar var kremmer/gjestgiver Carl Fredrik Lindseth fra "Søndmør". Kan her kanskje være en forbindelse? Lillian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lillian Koehler

I boken "Kvalvaag - Man and Ocean" av Johan Tufteland, Leif Lind Pettersen og Carmen Gehrke Pettersen side 20 fant jeg igjen Jan Peeterzen/Pieters som Jan (Jens) Pettersen Tamm, f. 1778 i Keitum på Sylt.Siepken (Siebken/Siebkin)er bl.a. nevnt på s. 131. Siebken viste seg altså å være en sønn. Da faren døde var han 19 år og arbeidet hos en skipsmegler i Helsingør.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Heidi Tofterå Slettemoen

Dette er det sikkert ikke mye hjelp i, men du finner en (Anne) Marthe Margrethe Arne/Arntsdtr. født på Bakke på Storakalsøy i 1794. Far var Arendt Mons. Bakke gm. Dorthe Maria Monsdtr. Møgster. Han var forøvrig først gift med ei fra Bakkasundet...En digresjon bare...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lillian Koehler

Marthe Margrethe Pettersen (født Pettersen) skal være født ca 1781 - men hvor? Har heller ikke funnet vielsen i Bergen ... I folketellingen 1815 for Bergen nevnes også en Marie Elisabeth Petersen, alder mellom 16-31, oppført som "pigen". Kan det være Marthes datter fra et tidligere ekteskap? Det er ikke friserens datter. Selvfølgelig kan det være en "tilfeldig" Petersen :-) som rett og slett er "pigen".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.