Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tom Askerøi

[#2355] Hans Giertsen Busch - etterslekt

Recommended Posts

Gjest Tom Askerøi

Hans Giertsen Busch innvandret til Trondheim på begynnelsen av 1600-tallet, slo seg bl a opp til borgermester, giftet seg norsk og fikk en stor etterslekt, selvom Busch-navnet visstnok skal være utdødd i slekten. Er interessert i hans etterslekt med navnet Busch. Hans kone, Maren Svendsdatter kom av gammel Trondheimsslekt. Kjenner noen til den? Min e-mail adresse: askeroi@online.no På forhånd 1000 takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Emil Skrolsvik

Maren Svendsdatter var datter av Fogeden Svend Andersen og Maren Hansdatter.Svend var foged over Værdalen ca 1600 og over Stjørdal 1620.De bodde på Værnes.Prekestolen i Værdal kirke bærer initialene S A S M H D med bumerke. Han dør 12/4-1627 Stjørdal.Hans kone også Maren, er datter av Hanc Caspersen og Inger Lauritzdatter. Det er mer å lese i Trondhjem før Cicignon. Hans Busch og Anna er notert med tre barn: Gjert, Anna og Bodil. Mvh Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Takk skal du ha, Terje. Bodil? Hun er ny for meg. Fra før av har jeg barna (i vilkårlig rekkefølge): Gjert d 1658-61, Anna d f 1680, Dorothea d 1675, Marcus, Anders f c 1623 d 1696, Hieronymus og Christopher og Hans og Gjertrud som visstnok alle døde unge, og Maren som også døde ung men som jeg finner som fadder 1645 (hvis det ikke var moren slår det meg når jeg skriver dette). Vet du noe mer om Bodil - eller kan du blande sammen Gjerts datter Bodil f 1653 d f 1680? Med vennlig og takknemlig hilsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Emil Skrolsvik

Hallo i gjen. Jeg kan jo nevne hva jeg har notert meg, så kan du /vi sjekke. Gjert Hansen Busch, f. 1614. g.m. Cathrine Johansdatter Brunsmann. Anna Hansdatter Buch, f.1616 g. m. Jørgen Pedersen Schjelderup, sognepr. til Skogn, og Bodil Hansdatter Busch, g.m. Gjert Hanekam. m v h Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Hei, Terje Takk for fødselsår for Gjert og Anna (som jeg ikke hadde). Men Bodil var Gjerts datter f før 1653. Hun og Gjert Hanekam hadde døtrene Maren gm Hans Willomsen Bagger og ? gm Hnerik Johansen iflg mine notater...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erik Lie

Vedrørende Tom Askerøis spørsmål om Hans Giertsen Buschs etterslekt, så kan sikkert Svein Tore Dahl, Steintrøveien 11, 7049 Trondheim være til hjelp. Terje Emil Skrolsvik skriver helt korrekt at kona til hans, Maren Svendsdatter var datter av fogd Svend Andersen (som døde i Trondheim 12.apr.1627, ikke i Stjørdal, se Emilie Bernhoft: Stamtavle over slægten Bernhoft, Kristiania 1885 s.112, Svend var senest borgermester i Trondheim) og kone Maren Hansdatter. Men sistnevnte var nesten helt sikkert ikke datter av Hans Caspersen og kone Inger Lauritzdatter, som Skrolsvik skriver. Se Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Tr.heim 1999) s.28, hvor dette til- bakevises.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vivian Linnerud

HALLO!Dere vet kanskje hvem Ane Jørgensdatter Schielderup f.1640 d. 1685 (datteren til Jørgen Schielderup) var gift med. Hun var gift to ganger, sist med Michel Augustinussen f.1636 d. 1684. Men hvem var hun gift med først? Har ikke lest noe dokumentasjon selv ennå, men.div.slektstavler sier litt forskjellig. Noen sier hun var gift med Christen Jurgens (Jørgensen) f.1598 d. 1665 kapellan og sogneprest i Beitstad, og andre mener hun på samme tidspunkt var gift med Anders Jensen f.1616 d. 1664. (Alle tre var prester i Beitstad).Dreier det seg om 2 x Ane, Anne/Anna Jørgensdatter Schielderup, eller....?Vivian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Emil Skrolsvik

Det er godt å se at noen forsker i gamle Trøndere. Oplysninger jeg for min del har benyttet er boken "Trondhjem før Cicignon". Og de oplysningene den oppererer med, har vel de fleste tatt som "god fisk". Nu står det vel "nesten sikkert" om Hans Caspersen og kone Inger Lauritzdatter. Det er rett. Men hvis Svein Tore Dahl har funnet andre opplysninger, var det greit hvis Erik Lie kom med de her. Jeg trur det er fler en meg som er interressert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erik Lie

Ja, Svein Tore Dahl har funnet nye opplysninger, og han har et forfriskende kildekritisk blikk. Jeg vil anbefale Skrolsvik og andre å kjøpe de tre bøkene Dahl har gitt ut nå i år. De er nærmest et "must" å ha. Denne gamle teorien om at Maren var datter av Hans Casparsen er ukritisk gjengitt et utall steder, det ser ut som mange har glemt en slektsgranskers viktigste regel: "Ikke alt som står i en bok er sant." I 1617 leverer Hans Casparsen i Tr.heim inn en supplikk til kongen og ber om at hans datterbarn får arve ham pga at hans eneste datters mann er en ødeland som straks ville bruke opp arven. I supplikken fremgår at denne dattera var gift med en Erik Hansen og at Hans Casparsens datterbarn heter Caspar Eriksen og Alhede Eriksdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest E. Lie

Bare en liten presisering: Jeg mente ikke å kritisere noen spesiell person, det jeg skrev om ukritiskhet kan jo høres litt etterpåklokt ut...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Emil Skrolsvik

Takk for opplysninger. Men bare en liten melding. Det er ikke mye oplysninger om nevnte bøker. Jeg fikk bilioteket i Bergen til å sjekke. UiB hadde ikke bøkene, de selv hadde ikke hørt om de. Kun Trondheim. Men, de er nu bestilt i Bergen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest E. Lie

To av bøkene kom ut bare for et par måneder siden og den siste kom ut helt nylig. Jeg har skrevet adressen til Svein Tore Dahl ovenfor. Bra du får dem bestilt fra Trondheim.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Hei, alle sammen! Dette kom langt ut på viddene kontra hva jeg opprinnelig spurte om, men er svært interessant. Husk fremdeles på at ting ikke er sant for det om det har stått i en NY bok, heller... Men bøkene kan du kjøpe direkte fra Svein Tore Dahl via hans e-mail, sveintda@online.no ANBEFALES! Med vennlig hilsen Tom Askerøi PS Er det noen som vet noe om Gjert Hansen Busch's barn? DS

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Hei Vivian!Angående Anna Jørgensdatter Schjelderup sine ektemenn.Jeg har hun først gift med Anders Jensen, sogneprest til Beitstad og han døde i 1664 på Inderøy. De fikk 2 barn: Anders og Karen.Deretter blir Anna gift med arvtageren i sogneprestembedet på Beitstad, nemlig Michael Augustinussøn, født 15. sept. 1536, død 21. jan. 1684. De fikk 7 barn som jeg vet om. Først ei datter som døde som barn, deretter Anna, Anders, Gidsken, Mille, Augustinus og Jørgen.Jeg har flere opplysninger om de fleste av disse personen. Jeg kan nås på mail: remiped@kongsberg.mail.telia.comHilsen Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Hei på dere Jeg har også Anders Jensen som første ektemann. Barna i 2. ekteskap het iflg farens egne notater Gedschea f 10-8-1666, Elisabeth f 13-2-1668, Andreas f 1-1-1670, Anna f 11-11-1671, Augustinus f 24-10-1773, Jørgen f 19-3-1677 og Millenna f 3-8-1679. Men hvordan det gikk videre med disse har jeg foreløpig ikke oversikt over. Kanskje overstående kan hjelpe meg? mvh tom askerøi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Jeg har litt informasjon om Jørgen Michelsen, fra Tingboken for Inderøy Fogderi, 18.01.1692:Frem Kom for Retten welagt och forstandig Karl monsr. Friderich Thimmermand och paa Jørgen Michelsens weigne begierte af almuen och laugrettet, deris Sandfærdig widne, om overnefnte Jørgen Michelsens herkomst, lif och lefnet, her udj (Folio 128) Sognet, huor til, af bonde lensmans Welagt Anders Scheevig, samt de dannemend, Ewind Thessen och Olle Evindsen Ulstad, med laugrettet ochsamtlig tingsøgte almue blef Suaret, at forbenefnte Jørgen Michelsen, er barnfød her i Solberg Prestegaar, af hæderlige, Erlige och gudfrychtig Echte foreldre, huis fader war den hæderlig och welærde Mand Hl. Michel Augusttinsøn fordom Sogne Prest til Beedstad meenigheder, moderen den hæderlig gudfrychtig och dydig matronæ Anne Jørgensdt. Schielderop, begge for rom tid udj herren hensofuet, Imidlertid hand hafe weret her i meenigheden hos sine forelder Er hand i Sin unge aar holt til gudtz frycht och schichet sig Erlig, schichelig och wel, och effter foreldernis dødelig frafald Er hand Kommen til sineanrørende Wenner i Thrundhiem til ydermeere optugtelse och forfremmelse, saa ingen Kand gifue andet end et got Efftermæle, huor effter forbemelte Mons. begierte et sandfærdigt och uvilligt tingswidne, huilchet iche billigen Kunde negtis, mens hannem under woris forseigling meddeelis.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

TAKK til Sissil og alle andre. Jeg begynner nå å få en viss oversikt over de første ledd i etterslekten til Hans Giertsen Busch. Men kjenner noen til følgende fra heftet "Trondhjems borgerskap 1680-1730"? Jon Nielsen Busch (nevnt 4-6-1683) og hans far Niels? / Jørgen Busch (nevnt 4-6-1683 og 5-3-1687) / Hans Busch "i sanden" (nevnt 1714/15) / Lars Busch, skomaker (nevnt 1722) / Jørgen Busk, brannsvend (nevnt 1722) / Hans Busk, gl fisker (nevnt 1722) / Niels Hansen Busk, fisker (nevnt 1722) / Peder Gertsen Busk (nevnt 8-5-1730) / og Mette Mari Busch, umyndig (sd, = Mette Margrethe?) På forhånd takk, mvh Tom Askerøi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Børge Strandskog

Ble inspirert av tematittelen og våger meg frempå med et spørsmål, kanskje først og fremst til Tom Askerøi;På gården Tiltvik i Hamarøy i Nordland dukket det opp en person ved navn Carsten Giertsen Buch/Busch midt på 1620-tallet. Han overtok da gård her, hvor han ble helt til sin død i 1672. Basert på manntall 1666 var han født ca. 1593.Tidsmessig kan jo denne Carsten Giertsen Busch ”passe utmerket” som en bror av Hans Giertsen Busch i Trondheim. Noen som har opplysninger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Hyggelig at noen vekker til live denne debatten igjen. Men i dette spørsmålet må jeg melde pass: Jeg har aldri, verken i norsk eller dansk litteratur sett omtalt noen bror av Hans Gjertsøn Busch.Men det betyr selvfølgelig ikke at han ikke hadde det - og jeg er enig i at denne Carsten 'passer perfekt. På den annen side er navnet Busch kjent adskillig lenger tilbake en 'min' Hans' far Gjert. Svært mange av de 'tidlige' Busch'ene heter Hans til fornavn, men såvidt jeg vet har ingen lagt frem noe forslag til sammenheng mellom dem.Forøvrig er det viktig å skille mellom Buch og Busch - i hvert fall var det folk med begge navn i Trondheim på samme tid som definitivt ikke hadde noen slektsmessig tilknyning til hverandre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erling O. Hagerup

I innlegg 5 står at Maren Gjertsd. Hanekam var gift med 'Hans Willomsen Bagger'. - Kan 'Hans' vere skrivefeil for 'Niels'? (Simon Ellefsen, Busch, viser til skiftet etter 'Gjert Bonekamp (Hanekam)' og opplyser at 'Niels Willomsen Bagger' var gift med Maren Gjertsd.)På skiftet etter 'Sahlig Giert Hannekam' 8.12.1680 er 'Niels Willumsen Bagger' nemnt. Han 'boede udj Sahl. Giertes Gaard'. Det er vidare opplyst at Gjert var verfar hans, og at Niels var ein 'Suoger' av Gjert. (Skifteprotokollen fol 251a, andre og tredje avsnitt ovanfrå.)[url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25077/253>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25077/253I same skifteprotokoll, fol 250a, første avsnitt ovanfrå, står - etter det eg kan lese: 'Hendrich Johansen, og hans Quinde, Maren Giertsdaatter'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.