Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hallvard Bragstad

[#2537] Peter Surland, prest i Trøndelag

Recommended Posts

Gjest Hallvard Bragstad

Peter Surland (f. ca 1671, d. juni 1716 i Trondheim), gift med Anna Christoffersdatter Lossius (1671 - 1728).Hvor kom Peter Surland fra? Navnet høres ikke norsk ut. Hallvard Bragstadhallvard.bragstad@trondheim.kommune.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gurli HH

Vet det er(var) Surland på Røros, om du har Røros bind 1 står det vel noe om denne Peter om han var prest på Røros:)MVH, Gurli

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest ostormnor@netscape.net

Det er jo lov å koble opp www.familysearch.orgMormonerne har fra sist mandag lagt inn mye data fra Skandinavia og Vest-Europa, og du finner antydninger av samtidige og tidligere Surland i Trondheim her - samt mye annet...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erik Lie

Angående presten Peter Surland: Du vil finne ham og foreldrene i boka "Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700" (av Svein Tore Dahl, Trondheim 1999) s.76, der kalt "Peder". Hans far var Reinholdt Pettersen Surland, trolig hollender, han fikk 7.jan.1687 bestalling som mekler, komersnotar og depseje (?!) og overkjøpmannsskriver i Trond- heim, han døde i bybrannen 1708. Gift 1.gang m. Susanna NN (død ca.1684), gift 2.gang m. Kirsten Andersdtr Tynn. Om Peter var født ca.1671 var Susanna hans mor. Anbefaler deg å lese i nevnte bok av Svein Tore Dahl.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gurli HH

En tilføying: Røros er en plass med dette etternavnet som jeg tidligere har nevnt - der var også en Reinholdt der som fikk flere barn i midten av 1700 tallet -så dette er trolig slekt av din Surland.Om du vil ha disse navn mail meg: gurlihh@c2i.netMVH, Gurli:)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tove Rivelsrud

Jeg løfter dette innlegget opp...Hadde Peder Reinholtsen (Peter) en halvbror - Johan,født 1683 - som slo seg ned i Rørostraktene? Johans mor må da være Kirsten Andersdtr Tynn... Og - finnes dete noen verifikasjon på at Reinholt Pedersen Surland - død 1708 - var hollender og sønn av Peiter Nathansen Surland???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Ingen dokumentansjon fra denne kanten, men det kan se ut til at Peder (død 1708) kan ha hatt en bror Nathan som fikk sønnen Johan rundt 1685, igjen med sønnene Jens (bos. på Røros i 1757) og Rasmus (død 1784) (som i 1777 hadde brygge i Trondheim under samme tak som Anders Moursund).Peder (død 1708) hadde søsteren Maren f. 1672 (g. Bernt Conders), og hvis 'ca.1684' stemmer som dødsår for Reinholdt's kone nr. 1 (Susanna), så er jo også ev. Johan født 1683 en helbror.Halvsøster, derimot, var kanskje 'Susanne Reinholdsen Surland' (f. rundt 1700?), som ble g.m. Hans Michaelsen Darre i Grue, Solør.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

.... hvis da ikke den Johan du nevner er identisk med Johan Nathansen som altså kanskje er Peder's fetter !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Johan Surland (1683 - 1747)kom til Røros på begynnelsen av 1700-tallet, forpaktet gården Sandkjernan i Rugeldalen. Han var gift med Guri Jensdatter og hadde barna Johannes, Jens, Johan, Reinholt, Hans.Sønnene Jens, Reinholt og Hans ble alle gift i Røros.Kilde: Rørosboka bind 5, side 121 ff.Etterkommerer er å finne på Røros i 1801, men uten slektnavnet Surland. Noen Surland fra Røros finnes i Finnmark i 1865.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tove Rivelsrud

Title: Haanshus-Soelberg Family by L.F. Haanshus.Noen som kjenner til denne? Blir referert til vedr Surland (familie i USA).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tove Rivelsrud

... og denne er brukt som kilde til Lenke NOE må være feil - men hva???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Lillebergen

Tove - jeg antar at det som står bak den linken du viser til fra Rootweb er korrekt. I min aneliste har jeg to Surland-grener som samles i Reinholt Petersen Surland. Den ene går via datteren Maren, den andre via sønnen Nathan.Jeg vil tro at Kjerstin Andersdatter Mortensen er fra hans første eksteskap. I en del kilder er Karen Andersdatter Tynn nevnt som Marens mor. Dette er sannsynligvis feil da hun kun var 12-14 år gammel ved Nathan og Marens fødsel. Jeg antar at Reinholt ble gift med Karen en gang på 1780-tallet og fikk de siste barna med henne. Dette er i tilfelle en feil i Rootweb-kilden.Jeg har dessverre ikke kilde på at Reinholt var gift to ganger, men har allikevel konkludert som dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell D. Josefsen

Min interesse for Surland-slekten er primært anene til Johan Surland (ca 1683-1747) på Røros. Her har jeg stått i stampe i mange år. At det er en forbindelse med Surland'ene i Trondheim er jeg rimelig sikker på, blant annet fordi navnet Reinholdt går igjen begge steder. Spørsmålet er bare hvordan forbindelsen er. Desverre synes Johan Surland aldri å opptre med patronymikon i kildene.Både Rootsweb-siden referert over og L.F. Haanshus: 'Slægten Haanshus-Soelberg' (utgitt 1913) hevder at Johan var sønn av Reinholdt Petersen Surland (ca 1646-1708) i Trondheim. Imidlertid finnes det en kilde som motsier dette, skiftet etter Reinholdts ugifte søster Anne, d. 1716. Dette skiftet er gjengitt av Kjeld Bugge i NST XXVII, s. 295 (Utdrag av Trondheims skriftprotokoller):'14.11.1716, pike Ane Petersd. (Surland) død sist natt. Arv: avdød bror Reinholdt Petersen Surlands barn: 1 avd. herr Peter Surlands barn, 2. Maren, Berent Conders, 3. magister Anders Morten Surland, 4. Protz Surland 21 og 5. Susanne Surland 22 år. Svigerinden Kiersten hadde mottatt av avd. 65 rd. til begravelsen, løsøre 64 rd., delt med 1/2 til Maren iflg. skriv av 21.6.12 godtatt av de andre.'Her mangler tre av de barna websiden har tillagt Reinholdt: Johan, Nathan og Anne. De to sistnevnte kan selvfølgelig ha vært død uten etterkommere før 1716, men Johan var definitivt i live. Han kan derfor ikke ha vært en arveberettiget sønn av Reinholdt. En ikke arveberetiget sønn født utenfor ekteskap er likevel en mulighet.Det finnes også en annen indikasjon på at Johan ikke tilhører de ektefødte barna til Reinholdt, dersom han overhodet er sønn av Reinholdt. Både Peter og Anders Morten var prester, Susanna ble gift med en offiser, og Maren med en handelsmann. Johan, derimot, var fra senest ca 1720 forpakter på gården Sandkjernan i Rugeldalen. Her er det bokstavelig talt en klasseforskjell.Samtidig finnes muligens en kobling mellom Johan Surland på Sandkjernan og presten Peter Surlands kone, Anna Christoffersd. Lossius. Hennes mor het Mette Jacobsd. Brun. Eieren av Sandkjernan i 1762 var ifølge Rørosboka ei madame Brun bosatt i Røros. Var det slektskap mellom eieren av Sandkjernan og Peter Surlands kone? Kan dette i så fall være årsaken til at Johan ble forpakter nettopp her?Konklusjonen er at dersom Johan Surland var sønn av Reinholdt må han være født utenfor ekteskap, og hverken Reinholdts første kone Susanna eller andre kone Kirsten Andersd. kan ha vært hans mor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Hvem var denne Madame Brun? Kunne det være enken etter oberstigeren Mathias Volquart Brun (død 1761), Maria Borrchgrevinck, søster av Verkets direktør Leonard B., som var gift med Mathias Bruns søster Malena?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Mathias Brun var dessuten involvert i malmletingen som foregikk i området rundt Orvsjøen på 1720-tallet. Etter strid med Peder Monsen Rugeldalen (Rugelsjøen) angående malmfunnet som førte til igangsetting av Christianus Sextus i 1723 ble Mathias Brun denne gruves stiger. Var det i denne forbindelse han fikk interesse for Sandkjernan?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Broli

Jeg vet ikke mye om Surland, men hadde Reinholt Petersen Surland i Trondheim en sønn som het Hieronymus, tro?Det var ihvertfall skifte etter en kannestøper Hieronymus Reinholtsen i Kalundborg, Danmark i 1699. Nevnt der er kona Bodil Hansdtr og faren Reinholt Petersen i Trundhiem, Norge.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell D. Josefsen

Astrid Ryens hypotese om at madame Brun er identisk med Maria Borckgrevingk kan ha mye for seg. Da Johan Surlands første barnebarn, Johan Jensen Surland, ble døpt 14.1.1753 var Mathias Brun og Catharine Borckgrevingk blant fadderne.Imidlertid, dersom Mathias Brun først fikk interesse for Sandkjernan på 1720-tallet ser det ut som min teori om at Johan Surland ble ansatt som forpakter på grunnlag av familieforbindelser ryker. Johan Surland ble gift med Guri Jensd på Røros 21.7.1720. Gi paret litt tid for å bli kjent, og Johan må ha kommet til Rørostraktene senest 1719. Men kanskje han ikke ble forpakter på Sandkjernan før litt ut på 1720-tallet? Finnes det opplysninger om dette noe sted?Når det gjelder opplysningene om Hieronymus Reinholtsen så er disse nye for meg. Samtidig er jeg usikker på hvor mange Reinholt Petersen det kan ha vært i Trondheim på den tiden. Sannsynligvis bare en. Hvilket igjen viser hvor fragmenterte våre opplysninger om Surland-slekten i Trondheim på 1600-tallet er.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Johan Surlands farsnavn er Reinholtsen. Dette er belagt ved et av barnas dåp, og i skiftet etter avgangne Bergsell Johan Reinholtsen Surland 8/2-1755.Hans kone Guren JENSdatter ble begravet 15/12-1754. Johan Surland og Guri HANSdatter ble copuleret 21/7-1720, til venstre:Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Røros, Ministerialbok nr. 681A02 (1720-1731), Kronologisk liste 1720, side 14-15. Permanent sidelenke: LenkePå de to foregående sider i kirkeboka blir det lyst til ekteskap for Johan Surland og Guri Hansdatter.I det nevnte skiftet er hun omtalt som Guru Hansdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Legger til at (min 6-tipp) Mette Jakobsd. Bruun, som nevnes sist i innlegg (13) neppe er av samme slekt som Brun på Røros. Hun er omtalt som en dyktig dame, men er aldri blitt identifisert. Jeg holder en knapp på at hun er av dansk herkomst. Hennes første mann er presten Jakob Aleksandersen Borch fra Elverum, og han kan evt. bli kjent med henne mens han studerer til prest. En Jakob Borch er i passende tid nevnt som student i København, men jeg vet ikke om det er den her aktuelle. (Blant prester er navnet Jakob Bruun / Brunow på denne tid mest forekommende i byen Aalborg.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.