Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Odd Håkon Bjugn

[#2790] Petter Baade, f. 1759/4 Bergen?

Recommended Posts

Gjest Odd Håkon Bjugn

Petter Baade f. 1759 eller 1754 kom 'fra Bergen' til Bø i Vesterålen omkring 1782. Han omkom på fiske i Finnmark i 1813.7. august 1788 ble han forlovet med Inger Povelsdatter i Bø kirke. Han har da søkt fogden Krogh om å få tilbygsle seg en del av gården Nykvåg og hadde fått attest på det 30. juli. (Kirkeboka) I 1790 skrev presten Peter Daniel Baade da han var fadder fra Nykvågen! Hvorfor Bø bygdebok kaller han for Peter Andreas, vet jeg ikke.Jeg har funnet en Peter Andreas Baade døpt 1763 i Bergen, men det ser ut for at han døde i 1770. Har noen et tips for å finne hans fødsel/foreldre?Mvh Odd H Bjugn ohbjugn@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Halvor Aaby

Jeg vet om en Peter Hansen Baade f på Sandøya i Bjørnør 1755. Denne Peter var kjøpmann på Egedesminde på Grønland 1782-1789, og døde visstnok i København 1810. Dette er ikke den samme som den du nevner, men kanskje et søskenbarn. halvor.aaby@ol.telia.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Peter Baade som kom til Bø, var også kjøpmann i en periode. Fra Nykvåg flyttet han til Svinøy der han overtok et gammel gjestgiversted. Det var riktignok så som så med inntektene av denne aktiviteten, men dette peker i alle fall i retning av kjøpmannsfamilien(e) Baade.Peter Hansen Baade som var født i Bjørnør, har jeg ikke hørt om før. Er det helt sikkert at dette ikke er samme mann? Den eldste sønnen til peter Baade i Bø het visst Hans. Hva er kilde til opplysningen om at han var på Grønland helt fram til 1789 og hva er det som tilsier at han døde i København i 1810?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Håkon Bjugn

Jeg har funnet hans navn nevnt første gang i kirkeboka i 1782. Da bodde han på Steine og var fadder til Gerhard (Gjert) Erichsens barn, Erich Sandberg. Jeg har ikke sett mellomnavnet Andreas i kirkeboka, men som nevnt Daniel i 1790. At der bodde Baade i Bjørnør i dette tidsrommet var nytt for meg. Ungenes navn: Johan Petter,Pernille Marie, Johanna Bergitte, Hans, Pauline Marie og Dåret Marie. Skal tro om denne/disse Baade-familiene i Bergen 1700/1800 har vært utredet? Takk for all hjelp så langt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Halvor Aaby

Kilden jeg har for at Peter Hansen Baade var på Grønland 1782-89, og døde i København 1810, er en artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bd. VI, s. (47). Jeg har ikke artikkelen foran meg, men har notert kilden. Jeg kan referere noe mer om denne familien, kilden her er "Bjørnørfolket bind III", av Aaby og Brattgjerd. Hans Baade var gårdbruker på Sandøya og uteliggerborger i Buchelsund (på Sandøya) fra 1741 til 1772. Det er ikke kjent hvor han kom fra. Han var f ca 1714 og døde 1772. Kona var Beret Maria Balch fra Osen, f ca 1720. Barna deres var: 1. Abigael Marie f 1750, konf. 1764, 2.Else f 1751 d 1752, 3. Kirsten Margerete f 1751 d 1752, 4. Giertrud Kierstina f 1753, 5. Peter f 1755, lyste pengemangel 1773, d 1810, 6. Johanna Catharina f 1757, levde 1769, 7. Nils f 1759, omkom på sjøen 1773, 8. Anne Elisabet f 1761, levde 1769, 9. Karen f 1763, levde 1769. Enka Beret Maria flytta vekk etter at mannen døde. Først til Trondheim, seinere til Hitra og Abelvær. Det siste jeg har registrert er at ho i 1781 bodde i St. Jørgens hus sammen med ei sjuk og verkbrudden datter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Så vidt eg kan sjå, var det fleire Baade-familiar i Bergen midt på 1700-talet. Ver merksam på at kyrkjeboka med døypte i Domkyrkja er komen bort for dei fleste 1750-åra, og nokre av dei økslingsføre Baade'ne budde i det soknet. Difor kan det godt vere at den førstnemnde Petter er fødd der i den tida. I så fall kan han vere å finne som konfirmert i 1760-70-åra.Elles har eg merka meg at Andreas vart nytta som namn i Baade-slektene både på 1700- og 1800-talet. Ein lækjar Andreas Baade dukka opp i Bergen like før 1848. Han var son av sorenkrivaren i Indre Sogn, som budde i Lærdal. Men kor dei opphaveleg kom frå, veit eg ikkje. Lækjar Andreas Baade var kolera-lækjar i Bergen 1848 og til han vart smitta og døydde tidleg i 1849 (sjå Bergensposten nr. 2, 1999 på heimesida til SAB)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Håkon Bjugn

Det var svært interessant å få vite at kirkeboka med døpte i Bergen er mangelfull i det aktuelle tidsrom. Da blir det som B. Davidsen sier - å studere konfirmasjonene i tidsrommet 1768-1780. Så vidt jeg kan se er ikke dette lagt ut i databasen til arkivet, så her må man vel låne mikrofilm av kirkebøkene? Takk for all hjelp og alle tips! ohbjugn@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Jeg har samlet litt stoff om en del av de BAADEne som er nevnt ovenfor og vil oppsummere litt her: Bjørn Davidsen nevner legen Andreas Baade som døde av kolera i Bergen i 1849. Ved hjelp av Digitalarkivets baser og et par bøker jeg har (bl.a. Lampe), mener jeg at han ganske sikkert var sønn av sorenskriver Andreas Baade og Johanne Margrethe Mortensdatter Magnus. Denne sorenskriveren var igjen ganske sikkert sønn av Peter Petersen Baade (1732-1797), kjøpmann i Bergen, og hans kone Sophie Georgsdatter Jersin (1733-1775). Denne Sophie var av datter av sorenskriveren i Indre Sogn og det er vel rimelig å tro at det var hun som brakte navnet Andreas inn i familien. Hun hadde nemlig en yngre bror som het Andreas og som døde mens hans studerte til prest først på 1750-tallet. Sønnen Andreas ble født i 1767.Når det gjelder familien Halvor Aaby forteller om, så har jeg klart å spore opp de fleste av barna til utliggerborger Hans Baade fra Bjørnør. Abigael havnet på Bud i Romsdal, Gjertrud Kirstine ble g.m. en jekteskipper i Kristiansund, Johanne Cathrine havnet som prestefrue i Rana og Karen var i 1801 husjomfru hos en tante i Nærøy. Familien ble m.a.o. ganske godt spredd langs norskekysten. Det hadde jo derfor passet bra om broren Peter havnet i Bø :-) Kildene bak opplysningen om at han døde i København bør derfor kanskje ettergås?Når det gjelder Peter (Daniel) Baade fra Bø, har jeg foreløpig ingen god hypotese. Navnet Daniel kan peke mot overvraker Daniel Baade i Trondheim, men jeg heller foreløpig til at han var et etterkommer etter Bergens-kjøpmannen Hans Hansen Baade (1722-????). Bl.a. kan navnene på Peters barn tale for dette. Nå var vel(?) Hans og Daniel i slekt, så flere biter til puslespillet etterlyses.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Håkon Bjugn

Apropos overvraker D. Baade i Trondheim: I Bø bygdebok II s. 216 nevner forfatteren at:"Baade-ætta er i slekt med Thambs i Trondheim (M. Jakobsen)" Denne M. Jakobsen skreiv fleire slektshistoriske innlegg i avisene i første halvdel av 1900-tallet.Bø-presten f. Jensen brevvekslet med landskapsmaler Knut Baade ca 1855 til adresse Hr. kjøbmand O. Baade, Stavanger, men det har vel ikke så stor relevans her. Det var jo ei stor Baade-slekt i Stavanger området på 1800-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Jeg ser dere ikke har nevnt sogneprest til Borgund ,prost over Søndmør Peder Daniel Baade som dør i Borgund 18/9-1813 - 86 år 7 mndr 17 dgr.avert. av svigersønn L. Birkeland, sognepr til Borgund. Terje.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Jeg har nå funnet fram noen notater om Baade-familien som jeg gjorde for 15-20 år siden. De er stort sett basert på en bok som kom ut i 1944 om overvraker Daniel Baades etterslekt. Når jeg nå sammenstiller disse notatene med data fra databasene i Digitalarkivet, får vi flg. sammenheng mellom de Baade-ene som kom til Bergen først på 1700-tallet:I perioden 1700-1721 kom det minst fem unge menn med slektsnavnet Baade til Bergen. De kom alle fra den lille byen Diedrichshagen i nærheten av Rostock og fikk arbeid som læregutter hos tyske og bergenske kjøpmenn o.l. Dette var de tre brødrene (1) Hans Petersen Baade, (2) Michael Petersen Baade og (3) Daniel Petersen Baade og dessuten de to brødrene (4) Peter Michaelsen Baade og (5) Stephan Michaelsen Baade som trolig var fettere av (1), (2) og (3). I tillegg opptrer det en Peter Baade til som jeg ikke helt klarer å plassere. Han giftet seg i 1734 og må derfor vel være født først på 1700-tallet. Han kalles ved én anledning (i 1736) for Peter Baade jr. Det kan jo tenkes dette skal bety at han var sønn av en Peter, men det er jo langt fra sikkert. Det burde likevel være en mulighet for at han er en yngre bror av Hans, Michael og Daniel. Her er litt mer om disse 6 tidlige BAADEne og deres familier:(1) HANS PETERSEN BAADE (ca.1779-1727) kom til Bergen i 1701. Brg.sk. 1715. G. 1715 m. Dorothea TAIS. Av barna deres vet vi om flg.: (1a) Peter (1716-1717) (1b) Peter (1717-????) (1c) Jesper Albert (1719-????). Brg.sk. i Bergen 1747. G.m. Cathrine Margrete MEYER. Minst 5 barn. (1d) Hans (1722-????). Brg.sk. i Bergen. G.m. Maren Petersdtr. KOREN (1726-1766). Minst 7 barn.(2) MICHAEL PETERSEN BAADE (ca.1783-????). Han kom til Bergen i 1700 og hadde tjeneste hos Jacob Kleno. Han forsvinner så ut av soga. Kanskje død, kanskje returnert til Tyskland.(3) DANIEL PETERSEN BAADE (ca. 1686-1769). Han kom til Bergen i 1706 og ble der i 1715 g.m. Anne Margrete BRANT (d.1725). De fikk i alle fall fem barn (3a-3e). Nå tyder alt på at denne Daniel BAADE dro til Trondheim etter at kona døde og er identisk med overvraker Daniel BAADE (mine notater er her ufullstendige, men boka om overvrakeren gir selvsagt svaret på dette). Denne overvrakeren var i Trondheim g.m. Helle Marie Pedersdatter LANGE. Han hadde også barn med henne, men jeg vet i skrivende stund bare om sønnen (3f). (3a) Peter (1715-????) (3b) Margrete (1716-????) (3c) Peter (1717-????) (3d) Anne Dorothea (1719-????) (3e) Hans Henrik (1722-????). Iflg. boka om overvraker Daniel Baade er det trolig han som får borgerskap i Bergen i 1747. Spørsmålet er om det kanskje også er han vi senere finner som utliggerborger i Bjørnør (se foran i denne tråden) selv om fødselåret ikke stemmer helt med det Aaby oppgir. (3f) Peder Danielsen BAADE (1737-1823). Cand.theol. 1757 og cand.jur. 1764. Amanuensis i Trondheim. Sogneprest først i Sjælland, så i Borgund 1785 der han også var prost. G.m. Karen Friis Splid (1745-1813). 9 barn.(4) PETER MICHAELSEN BAADE (ca. 1690-1738). Han kom til Bergen i 1710. Brg.sk. 1723. I 1722 g.m. Anne Cathrine Michaelsdatter GARBERG (d.1725) og i 1727 g.m. Engel Jansdatter MØLLER (1705-1739). Jentenavnet Engel ble mye brukt i denne familien senere. Trolig ingen barn i første ekteskap, men minst 7 barn i det andre: (4a) Anne Helene (1727-1769). I 1748 g.m. Conrad Helmudt. Minst 7 barn. (4b) Michael (1728-1754). Ble i 1754 g.m. Anne Idde HYNNEMØR(?), men døde selv kort tid etter. Ingen barn. (4c) Jan (1731-????) (4d) Peter (1732-1797). Kjøpmann i Bergen. Gift i Sogndal 1760 med Sophie Georgsdatter Jersin. De fikk ialt 11 barn bl.a. sorenskriveren Andreas BAADE (som foran i denne tråden). (4e) Margrete (1733-????) (4f) Jan (1735-????). Han kan kanskje være identisk med den kjøpmann Jan Baade som i 1762 blir g.m. Berte Knutsdatter LEMMICHE, men dette er høyst usikkert så langt (se merknad under (6d). (4g) Albert (1736-1738)(5) STEPHAN MICHAELSEN BAADE (ca.1706-1743). Fikk tjeneste broren i 1721. Død ugift.(6) PETER PETERSEN?? BAADE (før 1714 - etter 1739). Hans familiebakgrunn er uklar, men han ble i 1734 g.m. Anne Cathrine HEIMRATH og fikk 4 barn med henne. En av dem må ha hatt en eller annen forbindelse (ikke nødvendigvis slektskap) til stadsmusikant i Bergen Cornelius LINDMARK (d.1748). To av barna ble nemlig oppkalt etter ham. (6a) Cornelia (1736-????) (6b) Anne (1737-????) (6c) Hans (1739-????) (6d) Johan Lindmark (1739-????). Det er mulig han kalte seg Jan. En Jan BAADE som i 1762 blir g.m. en Berte Knutsdatter LEMMICHE fikk nemlig 7 barn hvorav to jenter kalles Anne Cathrine Heimrath BAADE. ++++++++++++++++++++++++ Dette ble jo lingt langt og gir fortsatt ikke noe endelig svar på hvem Odd Håkon Bjugns spørsmål. Men vi kan vel regne med at svaret ligger gjemt ett eller sted her?Hilsen knbryn@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Pål W. Martinussen

Jeg leter etter samme Petter Baade som O. H. Bjugn. Ang. Hans Petersen Baades kone Dorothea Tais el. Theis, så ble hun oppgift med Jørgen Erikssøn Blix, f. 1705/-07 d. 1767. Eier av borgerleiet Kapstøen i Bodin 1743. Dorothea d.1739. Skifte 18.1.1740.Mvh. Pål W. Martinussen, paal.martin@c2i.net

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Takk for den, Pål. Det kan kanskje være et spor at denne delen av Baade-familien gjennom Jørgen Blix hadde ett bein i Nordland!? Jeg har en opplysning som går i samme retning. Hans Hansen Baade, den yngste sønnen til Dorothea og dermed stesønn til Jørgen Blix, døde i Bergen i 1766. I skiftet etter ham står det at hans datter Dorothea (f.ca.1746) oppholdt seg i Nordland! Gad vite hvor hun bodde hen.Hans Hansen Baade hadde to brødre som jeg ikke har kunne finne blant begravede i Bergen. Det gjelder Peter (f.1717) og Jesper Albert (f.1719). Det du forteller, tyder jo på at de kanskje vokste opp i Bodin. Kan det være at den Peter vi er på jakt etter, er barn (eller barnebarn) av Peter eller Jesper?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Sofie Simonsen

Jeg ser at ingen til nå har nevnt at Jan Baade som blir gift i 1762 med Birthe(Berte) Knutsdatter Lemmiche hadde en sønn Peter Andreas Baade f. 1763. Jeg kan ikke finne denne Peter A verken som gift eller død i Bergen, er der noen som vet hvor det ble av han, kan det kanskje være denne Peter som kom til Bø? mvh Anne Sofie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Håkon Bjugn

I mitt første innlegg skriver jeg at en P. Baade døde i 1770. Det riktige skal være 1790.I digitalarkivet finner du blant døde i Bergen: "49022 Peter Baade m 25 ungkarl 7-27, p. N.k.g. kl. 12 Okt 18 1790 NK". Denne Peter Baade, som da skulle være født ca 1765, er jo høyst sannsynlig den Peter som nevnes som f. 1763 i Bergen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Sofie Simonsen

Jeg ville anta at den Peter Baade som vi finner død i Bergen 1790 "nr.49022" heller er den Petter som ble født i 1765 "nr.47337" med foreldre Petter Baade og Sophia Jersing. dette er jo bare noen tanker jeg har og vil gjærene høre hvordan andre tenker og resonerer, det er jo det vi lærer av ikke sant!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Håkon Bjugn

Jeg må få nevne et pussig sammentreff: I kveld ringte min gode nabo E. Baade og fortalte at han hadde pratet med en mann i dag som hadde Anne Petronelle Hansdatter Baade (1827-1911)som sin oldemor.Hun skal ha sagt før hun døde at bestefaren, Petter Baade, var (etterkommer av?) en av tre brødre som rømte fra Tyskland. En bosatte seg i Trondheim, en i Bergen og en dro nordover. Det er jo interessant siden opplysningene framkommer lenge før "Baade-boka".Den Petter som A. Simonsen nevner, f. 1763, er jo interessant, men det er for tidlig å fastslå at dette er "vår" Petter. Her bør alle muligheter holdes åpne. Det er jo noen fornavn som brukes mye i slekta, det ser man jo ved at det døpes to Peter Baade i Bergen med to års mellomrom. Vi bør ikke glemme at kirkeboka i Bergen er mangelfull for det aktuelle tidsrommet (se innlegg ovenfor).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Håkon Bjugn

Tillat meg en tilføyelse: Så langt jeg kan se i databasen ble født en Pet(t)er Baade i Bergen i 1753, 1755, 1762, 1763 og 1765

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Sofie Simonsen

Når det gjelder disse Pet(t)er født i Bergen:- la oss starte med Peter Koren f.1753, denne finner jeg ikke igjen. Så har vi Peter Koren f.1755, en komentar i databasen over fødte "død hjemmedøpt". Så Peter Koren f.1762, denne finner jeg heller ikke igjen. Alle disse tre har samme foreldre "Hans Baade og Maren Koren" Ut fra dette regner jeg med at bare den siste lever opp, men hvor det blir av han vet jeg enda ikke. Så har vi Petter Baade f.1765, denne mener jeg det er som døde i 1790. Og til sist Peter Andreas f.1763 som jeg heller ikke finner igjen i Bergen. Ut fra dette mener jeg at vi sitter igjen med to mulige. Jeg vil nå prøve å se om Peter Koren f.1762 er mulig å finne igjen andre steder. Til sist vil jeg presisere at jeg ikke påstår at Peter Andreas f.1763 er "vår" Peter,jeg har bare hatt følelsen av at han har blitt helt oversett. mvh Anne Sofie Simonsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Pål W. Martinussen

Har funnet en Baade til som kom fra Tyskland som ikke tidligere er nevnt: Alert Jansen Baade, skipper fra Altona. Han løste borgerbr. i Bergen 25.03.1751. Han ble forøvrig g. i Nykirken 02.06.1750 med Gjertrud Cathrine Rønne. Yrke da var styrmann. Ellers tror jeg at vi må se etter en Johan eller Hans som far til "vår" Petter, da disse navnene går igjen i Baade-familien i Bø sammens med Petter/Peder. "Vår" Petter hadde to sønner, Johan og Hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Håkon Bjugn

En Peter Baade døpt 1760 i Bergen! I digitalarkivet er det en slem trykkfeil.Ved ett høve blir Baade skrevet Jaade, og gutten som ble døpt Petter 14. september 1760 hadde foreldrene Petter P. Jaade og Sophia Jersing. Paret fikk døpt barn i 1761, 1763 og 1764 og 1765, og da brukes etternavnet Baade.46704 Sep 14 1760 Petter Petter P. Jaade Sophia Jersin NK46843 Okt 16 1761 Georg Burkard Petter Baade Sophia Jersing født 9de NK47052 Jun 12 1763 Engel Petter Baade Sophia Jersing NK47196 Jul 15 1764 Christence Sophia Petter Baade Sophia Jersing NK47337 Jun 30 1765 Petter Petter Baade Sophia JersingHvis dette er "vår" Petter synes jeg det er merkelig at ikke Sophia blir oppkalt. Det er vel og sannsynlig at denne gutten døde ung, for paret døper jo en sønn til med samme navnet. Jeg har imidlertid sett eksempler på par som har "sikret oppkallinga" ved å døpe to barn med samme navn, og der begge har levd opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Olav Østrem

Eg har ein gong skrive ein artikkel om Andreas Baade og Johanne Margrethe Magnus. Denne står i "Årbok for Karmsund 1984-86", utgitt av Karmsund Folkemuseum i Haugesund. Eg tillet meg også å visa til gards- og ættesoga for Skjold i Vindafjord, band I, side 80-81, jfr. side 31-32.Andreas og Johanne Margrethe var foreldre til både Bergens-lækjaren Andreas jr. og kunstmålaren Knud. Kunstnaren voks opp i Stavanger hjå farbroren Ole. Og eg har meint at både denne Ole og Andreas jr. var søner av ein bøkker i Stavanger med namnet Knud Baade (sjå borgarboka for Stavanger). Er dette feil, jfr. innlegga til Knut Bryn om at Andreas Baade sen. - sorenskrivar i Indre Sogn etter at sakførartida var forbi i Skjold - var son av Peter Petersen Baade og Sophie Georgsdotter Jersin i Bergen?Eg skulle gjerne også hatt nærare kjeldetilvising eller direkte opplysningar om innhaldet i breva frå Knud Baade til/frå Bø-presten F. Jensen. (Hr. kjøbmand O. Baade, Stavanger, var nok bror til kunstmålaren.)Odd Håkon Bjugns påpeiking av "den store" Baade-slekta i Stavanger, skal vel forståast slik at det ikkje var nokon slektssamband mellom desse og Baade-folket i Bergen (Nord-Noreg)?Venleg helsing Nils Olav Østrem nooestr@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Etter noen dagers fravær ser jeg at det har kommet en rekke nye innlegg. Det inspirerer jo til å fortsette. Med forente krefter klarer vi kanskje å knekke nøtta? Først noen kommentarer til de siste innleggene:Først til Peter Andreas BAADE (f.1763), sønn av Jan BAADE. Odd Håkon skrev i sitt første innlegg at det ser ut til at han døde i 1770, og jeg har derfor ikke festet meg så mye ved ham. Nå sier Odd Håkon at han trolig døde i 1790. Men her er jeg enig med Anne Sofie; den ungkarl Peter BAADE som døde i 1790 er temmelig sikkert sønn av kjøpmann Peter Petersen BAADE og Sofie JERSIN. Det ser vi av adressen 7-27. Den samme adressen er nemlig oppgitt ved begravelsen av to av denne kjøpmannen døtre. Vi må derfor slå fast at Peter Andreas Jansen BAADE (f.1763) fortsatt er høyst interessant!Så til Peter Koren BAADE (f.1753) og hans yngre bror med samme navn og født i 1755, sønner av Hans Hansen BAADE og Maren KOREN. De ble begge begravet fra Korskirken 10.jan.1755 og er dermed ut av soga. Som Anne Sofie nevner, fikk foreldrene enda en sønn som ble døpt Peter Koren BAADE (dpt.22.8.1762). Jeg har notert ham som død samme år (begr.12.10.), men navnet er ikke nevnt i kirkeboka. Det står bare "Hans Baades drengebarn". Nå fikk dette ekteparet sønnen Claus Koren BAADE i 1756 og det er jo selvsagt en mulighet at det er denne Claus som døde i 1762 og at den yngste sønnen levde opp. Jeg har ikke klart å finne noe mer om denne Claus i kirkebøkene og heller ikke i FT 1801. Denne yngste sønnen med navnet Peter Koren BAADE kan derfor også være interessant! Spesielt fordi faren het Hans. Var det ikke slik at den eldste sønnen til Peter BAADE i Bø het Hans?Odd Håkon nevner en Petter som ble dpt. 14.9.1760. Han kunne lett vært oversett fordi faren (i Digitalarkivets database) kalles Jaade. Denne sønnen døde utvilsomt året etter (begr.14.12.). Riktignok fikk de en sønn høsten 1761 også, men denne sønnen, Georg Burkart, vokste med sikkerhet opp.Pål W. påpeker at vi p.g.a. navnene som er brukt på barna til Peter BAADE i Bø bør konsentrere oss om sønner av menn med navnet Hans eller Johan. Det er jeg helt enig i, men vi må inkludere Jan fordi Jan og Johan ble brukt om hverandre på denne tiden.Historien som Odd Håkon forteller om denne Anne Petronelle Hansdatter BAADE (1827-1911), kan muligens også være et spor. Hun fortalte før hun døde om tre brødre som rømte fra Tyskland. En bosatte seg i Trondheim, en i Bergen og en dro nordover. Slike familielegender kan jo inneholde en del sammenblandinger, men som jeg fortalte i et tidligere innlegg var de tre første(?) BAADE-ne som kom til Bergen nettopp tre brødre som kom fra Tyskland. Den ene slo seg ned i Trondheim (Daniel), den andre slo seg ned i Bergen (Hans) og den tredje vet vi ikke noe mer om etter 1700 (Michael). Kan det tenkes at han faktisk slo seg ned i Nordland ett eller annet sted?Andreas Baade som Nils Olav nå forteller mer om, vil jeg komme tilbake til senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Håkon Bjugn

Nils Olav Østrem etterlyser mer info om breva fra Knud Baade. Jeg tar kontakt med ham pr e-post.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.