Jump to content
Arkivverket

[#3457] Gerhard Ludvig Paust(e)-Cille Margrete Busch ,Bre


Guest Rune Thorstensen

Recommended Posts

Guest Rune Thorstensen

Jeg søker opplysninger om Gerhard Ludvig Paust/e) og Cille Margrete Busch.De giftet seg i Bremanger 12.08.1764 .De fikk bl.a. en datter ved navn Cathrine Margrete Paust(Gerhardsdatter) som ble født 04.10.1766 i Bremanger.Hun giftet seg 22.08.1790 med Rasmus Axelsen.Men hvor kom hennes foreldre fra.Hvor ble de av og når/hvor døde de ? Rasmus Axelsen skal være født ca. 1762, men jeg vet ikke mer om ham heller.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...
Guest Tom Askerøi

Leter du fremdeles etter disse?Iflg Sølvi Arntzen/DIS Norge het Sidsele Margrete Busch' foreldre Job Busch og Birgitte Nagel. Om Job har jeg ingen opplysninger, men Birgitte var født 1706 på 'Moltu', Herøy og døde 17/4 1743.Hennes foreldre var Christopher Thiisen Nagel og Margrethe Hansdatter Helkand.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anders J. Moen

Og Margrethes foreldre var:Hans Andersson Helkand og Dorothea Hansdtr. Busch begge døde Herøy, Møre og Romsdal der Han var sogneprest fra 1651-1681.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Kanskje er eg heilt på jordet, men ein Ludvig Christenson PAUS (1652-1707) var gift med Kirsten Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster og budde i Vardø der Ludvig var sokneprest. Fleire brn kom attende til Sogn og Fjordane, m.a. kommandersersjant Christen Ludvigson Paus i Gloppen (1686-1752). Kan det vera ein samanhang her??Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to comment
Share on other sites

Guest Rune Thorstensen

Takk til Tom, Anders og Lars for nye innspill i denne saken.Jeg har kommet frem til at Gerhard Ludvig var sønn av kommandersersjant Christen Ludvigsen Paus og Catharina Margrethe Knudsdtr.Jeg har imidlertid ikke funnet mer om Job Busch. Mvh. Rune Thorstensen

Link to comment
Share on other sites

Guest Hanne Heen

Har en ane som heter Jacob Christian Paus, som skal være født ca. 1710?, han ble gift med en lensmannsdatter på Stranda ved navn Maren Pedersdatter Langlo, og de fikk 1 datter. Er det noen som kan bekrefte hvor han kom fra og om han eventuelt er en sønn av Christen Ludvigsen Paus og Catharina Margretje Knudsdtr.? I et privat arkiv på biblioteket i Ålesund fant var det notert at han skulle være født på Gjærde i Eid. Jacob ble senere lensmann både på Stranda og i Ulstein.Er det noen som har oversikt ove barna til Christen og Catharina?Mvh Hanne

Link to comment
Share on other sites

Guest Hanne Heen

Har en ane som heter Jacob Christian Paus, som skal være født ca. 1710?, han ble gift med en lensmannsdatter på Stranda ved navn Maren Pedersdatter Langlo, og de fikk 1 datter. Er det noen som kan bekrefte hvor han kom fra og om han eventuelt er en sønn av Christen Ludvigsen Paus og Catharina Margrete Knudsdtr.? I et privat arkiv på biblioteket i Ålesund var det notert at han skulle være født på Gjærde i Eid. Jacob ble senere lensmann både på Stranda og i Ulstein.Er det noen som har oversikt ove barna til Christen og Catharina?Mvh Hanne

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Det ser ut til at det var to brør PAUS med svært like lagnadar... Her er kva eg har skrive om dei i Gards- og Ættesoga for Luster, bd. III (1987) under garden Sørheim:~~~~~~~~~~g. Christian Ludvigson Paus, f. i Vardø kring 1683, d. 22.12.1743, visstnok i Stavern. Han gifte seg i Nannestad 13.3.1719 med Cathrina Margrethe Knudsen. Ho var f. kring 1700 og vart gravlagd i Eid 12.7.1787. I 1706 finn me Christian Paus som korporal ved Sunnfjordske kompani av Bergenhusiske nasjonal¬infanteriregiment, og han var då mellom anna ute i to års teneste i Brabant (i noverande Belgia). Han vart 9.11.1714 utnemnd til sekondløytnant ved Hardangerske kompani, men frå 4.9.1716 var han knytt til Livgarden tilfots i København, Danmark. Så vart han 15.8.1718 utnemnd til kaptein og sjef for Nannestadske kompani av første Akershusiske nasjonalinfanteriregiment, men 18.4.1721 vart han overflytt til same stillingi ved Nordre Nordfjordske kompani av første Bergenhusiske nasjonalinfanteriregiment. Der vart han verande like til han 13.9.1743, kort før han døydde, vart tilsett som kommandant på Stavern. Huslyden budde på garden Naustdal i Eid. Fire born.i. Christen Ludvigson Paus, f. i Vardø kring 1686, vart gravlagd i Gloppen 13.8.1752. Christen Paus var ei tid under¬offiser i Sunnfjord og vart sidan kommandersersjant. Elles vantar me førebels fleire opplysningar om han og huslyden hans.~~~~~~~~~~Kan det vera tale om ei ''samanblanding'' her?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjørn Jonson Dale

Sissel Margrete Busch er oppgitt med alderen 13 år i skiftet etter mora si moster (Maren Hansdt Hellekande) i 1743. Faren var Job Dischingtun Busch, borgar i Gamle Sandshamn (Støylehamn) i Sande på Sunnmøre i åra kring 1730. Foreldra hans var Nils Iversen Busch og Anne Jobsdatter Dischingtun, trulig i Bergen. Job Dischingtun Busch skal ha flytta til Askvoll i Sunnfjord i 1735; Daniel Pedersen Budde overtok borgarsetet Sandshamn i 1734. Sissel Margrete Busch hadde ingen søsken i 1743.

Link to comment
Share on other sites

Guest Rune Thorstensen

Hjertelig takk igjen til Bjørn og Lars for nye interessante opplysninger. Er der noen som har oversikt over hvem som er barn av Ludvig Christensen Paus og Kristen Hansdtr. Ørbech? Jeg sitter nemlig også med en følelse av at Christen og Christian kan være en og samme person, og at det er en sammenblanding av to personer her. Mvh. Rune Thorstensen

Link to comment
Share on other sites

Guest Bent Grotle

Innlegg 1: Sissel Margrete Busch giftet seg første gang med lensmann Rasmus Ivarson Hauge fra Bremanger. En av forlovedene var Hans Nagel. De giftet seg i 1756 og dette var Rasmus sitt andre ekteskap. Rasmus døde i 1761 og Sissel var da 'constituerende lensmandinde' frem til Gerhard Paust tok over. Gerhard Paust dør i 1771 og skal da være 49 år.Rasmus Axelson må være sønn til Axel Gregoriusson og Mette Ellingsdatter. Dette ut fra skiftet etter Mette i 1781. Axel var nok fra Hauge mens Mette var fra Berle (foreldre: Elling Paulsen og Agnete Monsdatter). Denne Mette var forresten søster til første kona til Rasmus Ivarson.Mvh Bent Grotle

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Kvien

Med henvisning til tema 38826 i arkivforumethttp://snipurl.com/pdkbbør det vel nevnes at i følge bygdeboka var kaptein Chr. Paust på Folkestad tremenning til fru Margrete Paust, f. Kjær. Den samme Chr. Paust gjorde odels- og åsetekrav på Løken i 1739. Løken er grannegard til Naustdal, og dette er nok den samme som Christian Holberg Paust som slo seg ned på Naustdal samme år, 1729.Jeg kjenner ikke til Job, men jeg har sett at Job/Joab ofte har blitt til Jacob.Ellers holdt en Busch-familie til på Øvre Os på Nordfjordeid. Denne slekta finnes også i Utvik og sydover i fylket, men jeg finner ingen i farten som heter Cille. Buschene har vært opp i dette forumet tidligere hvis du tar et søk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Rune Thorstensen

Takk igjen til Bent og Tor for nye interessante opplysninger.Det er mulig mine små grå ikke helt klarer å følge med, men hvor kommer Christian Holberg Paust inn i bildet? Mvh. Rune Thorstensen

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjørn Jonson Dale

Kaptein Christian Ludvigsen Paus, gift med Katrine Margrete Knudsen, budde trulig lengst på Indre Folkestad i Volda. Dei var foreldre til Jacob Christian Paus (1723-59), som først var kremmar på Langlo og lensmann i Dale skipreide på Sunnmøre, og seinast fra 1756 kremmar i Ulsteinvik og lensmann i Ulstein skipreide.I første ekteskap, med Maren Pedersdt Langeloe (1712-54), hadde Jacob Chr Paus datra Katrine Margrete Paus (1754-1831), gift med sersjant Lars Anderssen Aamb på Indre Dravlaus i Volda. I andre ekteskap, med Gjertrud Johansdt Rødset (1725-, *1801), hadde han sonen Christian Nicolai Paus, som ved skiftet etter faren i 1759 blei oppgitt med alderen 2,5 år.

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje E Skrolsvik

Jeg vet ikke hvor mye nytt dette er for deg Rune, men som nevnt var Job Nielsen Busch gift med Birgitte Marie Christophersdat Nagel f.1706 Moltu.Datter av Christopher Thiisøn Nagel,sogneprest til Herø og Margrethe Hellekanne.Hun har en halvsøster Maren Hellekande etter hvem det er skifte 19/4-1743 Larsnes på Sunnmøre.Margrethe ble gift annen gang med Peder Holberg, visepastor i Herø, bror til Ludvig Holberg. Dette siden Holberg navnet ble nevnt. Terje

Link to comment
Share on other sites

Guest Rune Thorstensen

Ny takk til Bjørn og Terje for nye fine innspill.All informasjon om personer knyttet til Busch og Paus/t folket er av stor interesse, selv om en stakkers bergenser kan bli en smule svimmel til tider av alle inntrykkene. Det tar litt tid før all informasjonen synker inn og jeg får sortert innholdet i riktig rekkefølge. Mvh. Rune T.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hei Rune,Søskenflokken i Paus-ætti er referert i skiftet som 7.7.1741 vart halde i Årdal etter Maren Hansdotter Ørbech. Der er nemnde, m.a.:* Anna Lovise Paust, enkje, søsterdotter* Kirstine Helene Paust, søsterdotter* Ludvig Christian Paust, søsterson, Vadsø* Christian Paust, søsterson, kaptein, Sunnfjord* Ingeborg Paust, søsterdotter, død* Abel Paust, Madame, søsterdotter, død* Bertha Paust, Madame, søsterdotter, dødEtter dette kan det sjå ut som Christen og Christian er ein og same person...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to comment
Share on other sites

Guest Rune Thorstensen

Hjertelig takk Lars for den oppklaringen.Jeg hadde som tidligere nevnt mistanke om sammenblanding, og da er det ok å få det bekreftet.I tillegg fikk jeg resten av søskenflokken med på kjøpet.Helt topp.Mvh. Rune T.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Kvien

Har noen noen formening om hvorfor denne kaptein Christian Paust har fått mellomnavnet 'Holberg' i bygdeboka for Eid/Hornindal? Jfr. innleggene 12 og 17. Jeg regner med at vi fortsatt snakker om én kaptein Christian Paust.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
Guest Per Nermo

(17:) Jeg forstår innlegget slik at faren til halvsøstrene Margrethe og Maren Hellekande var gift flere ganger. Deres far var jo Herøy-presten Hans Anderssen Helkand (1625-1681) fra Trondheim, død på Moltu, som såvidt jeg vet 1. g. var g.m. Dorothea Hansdatter Busch, som vel ble mor til (bl.a.?) Hans og Maren (f.1658), mens altså Anna Dorothea og Margrethe (begge f. rundt 1665 ?) da må være fra neste ekteskap.Hva het kone nr. 2, og hvilke barn er kjent fra prestens to (?) ekteskap ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(12:) Angir bygdeboka på hvilken måte kaptein Christian Paust på Folkestad var tremenning til fru Margrete Paust, f. Kjær (ca.1680) ?Og siden Margreteh Tobiasdatter Kjær dermed høres ut til å både å nedstamme fra og være gift med en Paust så var hun ventelig også i slekt med ektemannen sin, Peder Claussøn Paust (død ca. 1711) på Løken i Eid, Nordfjord ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(21:) Det må jo ha noe med det som er nevnt i innlegg 17 å gjøre, nemlig kontakt med familien Holberg, antakelig da far til Ludvig og Peder, offiseren Christen Vielum Nielsen Holberg (ca.1620-1686), som kanskje tjenestegjorde sammen med noen i Paust-familien ?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.