Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ørjan Karlsen

[#3863] Drop, Grønning og Evje i Bergen

Recommended Posts

Gjest Ørjan Karlsen

Herman Hinrich (Gabrielsen) Drop (ca. 1703-1771) kom til Bergen 1720, og giftet seg med Cathrine Christiansdatter (??-??) i 1735. Deres datter Marie Elisabeth H. Drop (1745 - ??) giftet seg i 1768 med Torchil Jonsen (ca. 1750 - 1813). Jeg finner ikke dåpen til Torchil, men flere av deres barn brukte etternavnet Grønning, eks. deres sønn Gabriel Henric Torkildsen Grønning. Er det noen som kan tipse om Torchild Jonsen ?Det neste problemet er Gabriel H. Grønning. Han ble gift i 1811 (i Lindås) med Martha Knudsdatter Evje. Deres sønn, Knud Olai Evje G. Grønning ble også gift med ei Evje, Elen Serene Johnsdatter. Elen Seerene er antagelig fra Evje i Sokndal, datter av John Knudsen og Asseline Salvesdatter, spørsmålet er om Martha også er derfra ??Ørjan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

I mitt arbeid Bergens borgerskap på 1720-tallet, som nå er publisert på Norsk slektshistorisk forenings webside www.genealogi.no, har jeg registrert en borger Herman Grønning eller Grøning i 1727-1730. Kanskje han er identisk med Herman Hinrich Drop ? Jeg antar at etternavnet, Grønning, er tysk. Dessuten registrerte jeg en borger, Herman Henriksen, i 1720-1721. Det er også en mulighet for at det dreier seg om samme person, selv og jeg ikke har funnet noe som peker i den retningen, med unnak av navnet. Hilsen Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Herman Henrich Drop fra "Lemføe i det Lüneburgske" tok borgerskap i Bergen 18. juli 1741, og fikk samme dag bestalling som fiskevraker. Han hadde giftet seg i Domkirken 6. november 1735 med Catharina Christiansdatter.Herman Grønning oppgav å være født i Bergen, tok sitt borgerskap 22. juli 1723, var før 1717 gift med Malene Jørgensdatter, og fikk med henne ni barn i perioden 1717-1740.Muligheten for at det skulle være snakk om samme person, synes etter dette å være mindre enn mikroskopisk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Erik Sanne

Ved FT 1801 bor en 14-årig Marte Evje hos sin tante Marthe Rasmussen og hennes mann, skomaker Jeronimus Lange i 12.rode nr.70. Det finnes to små jenter i denne familien. Marthe kan ha kommet til familien son foreldreløs eller for å passe sine to små kusiner. Verdt å sjekke videre ? Lykke til

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Til Ørjan Karlsen: Eg trur ikkje dette heng rett saman. Om du nyttar DA sitt tilfang, vil du finne at Herman H. Drop hadde ei dotter med namn Marie E. som vart gift med T.J. Dei hadde ein son G.H., men som skreiv seg for Jonsen. Han vart gift med ei Rohde.Når eg trur dette er rette samanhengen, er det avdi TJ var tollbetjent, og GHJ var consump. bet. og at han og kona fekk ei dotter i 1810 som dei kalla M.E. I 1815 sit han som huseigar i Bergen - og i nabohuset bur ein Rasmus Tørkelsen? og deretter sjølvaste Lyden Sagen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg er enig i at det ikke kan være mulig at Herman Grønning er identisk med Herman Henrik Drop. Av de foreliggende opplysningene vil jeg dessuten anta at sistnevnte først kom til Bergen etter 1730. Hilsen Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Eg har sett litt på denne Gabriel Torkelsen Grønning. Når han døyr i Bergen, er han bøkkerm(eister?). Tidlegare er han tømmermann. Eg trur dette er den Gabriel Torkelsen som vi finn i 1804-5 som bøkkersvenn, p.t. på Fedje. I så fall skal han vere fødd i Eigersund. Og det kan jo rime bra at han då seinare finn seg kone frå den kanten.Elles er det det å seie om namnet Grønning at det finst som slektsnamn i Bergen alt på 1600-talet. Likeeins at fleire gardar i Noreg har det namnet i 1801, både i nord og sør. Difor treng det slett ikkje komme frå Tyskland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Enig i det siste, vi har jo ikke glemt skiløperen Harald Grønningen. Det som ledet tanken hen mot Tyskland i dette tilfellet, var fornavnene. Hilsen Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Erik Sanne

Du hadde et todelt spørsmål der du og spurte om Marthe Evje var fra Sokndal. Ikke direkte tror jeg. Hun ser ut til å være datter skipper Jon Amundsen Evje og Mette Marie Rasmussen (Rasmusdatter) som ble gift 09.02.1785. Marthe ble døpt i Nykirken i november 1787. Jon A. Ewje, som navnet skrives i Bergen borgerbok, tok borgerskap som skipper 07.09.1884. Jon var blitt konfirmert i Nykirken 1778, 17 år gammel. Hans far igjen var Ole Evje.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune de Lange

Ved FT 1801 bor en 14-årig Marte Evje hos sin tante Marthe Rasmussen og hennes mann, skomaker Jeronimus Lange i 12.rode nr.70. Det finnes to små jenter i denne familien. Marthe kan ha kommet til familien son foreldreløs eller for å passe sine to små kusiner.Hvis det er Marthe Evje født i 1787 ifølge folketelling 1801, som bor hos sin tante Marthe Rasmussen og hennes mann, skomaker Jeronimus Lange,(mine 3xtippoldeforeldre),Jeg har bare funnet en søster til Marthe Rasmussen, Gurine Birgithe Rasmussen døpt 2 mars 1759 DK.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Erik Sanne

Mette Marie, døpt 18.03.1763, Rasmus, døpt 30.04.1766 og Marthe, døpt 20.12.1767 var søsken og barn av tollbetjent Rasmus Rasmussen (Weshovde) og Marthe Tollevsdatter. I tillegg fantes det en matros Rasmus Rasmusen gift med Martha (Marthe) Tollevsdatter og som fikk to barn, Martha, døpt 15.09.1748 og Gurine Birgithe, døpt 02.03.1759. Det kan være det samme paret, selv om nesten 20 års sprang mellom første og siste barn høres lovlig mye ut, særlig ettersom det var 10 års sprang mellom de to eldste. Mette Marie ble begravet 12.11.1787 i Nykirken, 4 dager etter datteren Marthe's dåp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Karlsen

Takk for alle innspill, og beklager litt sen respons.Jeg ser av inlegget til Bjørn D. 19/9 at jeg muligens har fulgt feil spor med hensyn til foreldrene til Gabriel Henrich T. Grønning. Jeg skrev at hans foreldre var Torchild Jonsen og Marie Elisabeth Drop. Det ser unektelig ut som om dette ikke er korrekt. Ved giftemålet i 1811 (som var i Bergen, ikke Lindås som jeg skrev), står han som Gabriel Torkelsen, Ungk., sjøfarende. Navnet Grønning bruker han ved dåpen til barna i 1813 og 1818, og det oppgis ved begravelsen i 1845, ved dåpen i 1816 bruker han Fjelde. Ser ut som Egersund er rette stedet og fortsette.Når det gjelder hans kone, Martha Knudsdatter Evje, oppgis Knudsd. både ved giftemålet, og ved dåpen til barna i 1813, 1816 og 1818. Jeg tror derfor ikke hun er datter av Jon Amundsen Ev(w)je, og med samme slektsinformasjon som presentert ovenfor tror jeg heller ikke det er henne jeg finner som 14 år i FT 1801 Bergen hos sin tante. Det finnes nok trolig to Martha Evje i Bergen i det aktuelle tidsrommet.Ørjan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gudrun Wallengren

Christiane Grønning fra Bergen bliver 17. juli 1796 gift med skipper Johan Henrich Møller. Vielsen foregår på Ladegården, St. Hans Hospital, København. - Det var almindeligt at tilrejsende fremmede lod sig vie her, måske har de derved undgået copulationsafgiften.Mvh Gudrun

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Skogseth

Er det skjedd noko nytt på dette området sidan 2000? Eg trur eg har løyst Evje-spørsmålet. Men det er framleis ei gåte kor Gabriel er frå. Den einaste GT i folketeljinga 1801 budde på Frøsland i Mandal (Halse), han vart også fødd der i 1784 av foreldre Torkild Simonson og Elen Gasesdtr. Her er teksten vedr. Sundsbø i Lindås så langt:Gabriel Torkildson Grønning f. 1782 d. 1845 (63 ½ år gl) g. 1811 Bergen m. Marta Knutsdtr Evje f. 1777 Sokndal i Rogaland d. 1858 (foreldre Knut Sigbjørnson og Olufa Jonsdtr på Evje). Det er uvisst kor Gabriel var frå. I ei militær rulle frå 1804 er han skriven med alder 22 år og fødestad Eigersund, han var bøkkarsvein og oppheldt seg på Fedje. Han vart gravlagd i Bergen, og då er fødestad oppgjeven som Finnås prestegjeld (dvs Bømlo og Sveio). Men dåpen hans er ikkje funnen verken i kyrkjebøkene for Eigersund eller Finnås. Gabriel og Marta budde først i Bergen, der alle borna er fødde. I folketeljinga der i 1815 er dei oppførte samen med sonen Torkild. Gabriel var då tømmermann. Seinare gjekk han inn i bøkkaryrket att, og vart bøkkarmeister. Ved dødsfallet til Marta vart ho skriven som Marta Maria, i andre kjelder berre som Marta. Skøyte på bruket på Sundsbø i 1826. Marta fekk kår av sonen i 1845. Ho skulle årleg ha utbetalt 55 spd, delt i fire terminar. Dessutan skulle ho ha fritt husvære med brensel og reinhald. Det vart då opplyst at sonen Torkild oppheldt seg i Nordland. Han var eldst, og om han ville kunne han få ta over bruket på dei same vilkåra som broren Knut hadde fått. Men dette vart det ikkje noko av. Born: a. Torkild Olai Grønning f. 1813, bøkkarmeister, g. 1835 Bergen m. Anna Osmundsen f. 1785. Ved giftarmålet var alderen skriven som 50 år og fødestaden Sogndal, som kan vera Sogndal i Sogn eller Sokndal i Rogaland, der mor hans var frå. Torkild budde i Nordland i 1845, men er ikkje nemnd då mora døydde. b. Knut Olai f. 1816 d. 5 mnd gl. c. Knut Olai f. 1818 d. 1850, neste brukar.Knut Evje Grønning f. 1818 Bergen (jf c ovanfor) d. 1850 g. 1838 m. Elen Sirene Jonsdotter Evje f. 1806 Sokndal d. 1893. Foreldra hennar var Aselina Salvesdtr og Jon Knutson på Evje, han var son av Knut Sigbjørnson og Olufa Jonsdtr og såleis bror til Marta ovanfor. Knut og Elen var dermed søskenborn. Skøyte på bruket i 1845. Knut var bøkkar. Han «faldt ud i søen i Alverstrømmen og druknede», står det i kyrkjeboka. Born: a. Gabriel f. 1838 d. 1924, neste brukar. b. Aletta Mathilde f. 1839 d. 1911, flytta til Bergen i 1872, g. 1879 Laksevåg m. Nils Johan Andersen f. 1849 Nygårdsvika, Laksevåg i Bergen d. 1934, fiskar, budde der. c. Johan f. 1841 d. 1927, bustad Tvibergneset i Lindås. d. Aselina f. 1842 d. ?, bustad Bergen, g.1.g. 1875 der m. Karl Johan Janson Felle f. 1841 Bergen d. 1879 (tæring), bøkkersvein, g.2.g. 1879 Bergen m. Petter Johan Rasmussen f. 1845 Bergen, dikselmann/arbeidsmann, budde enno i Bergen i følgje folketeljinga 1912, men dei døydde ikkje der. e. Marta f. 1844 d. 1 time gl. f. Elen Grønning Sundsbø f. 1846 d. 1939, hushjelp i Bergen. g. Petter Olai f. 1848, flytta til Bergen i 1873, seinare lagnad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.