Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tormod Thoresen

[#4217] Tveten - Disen- Hovland på Modum

Recommended Posts

Gjest Tormod Thoresen

Jeg søker etter hvem brukeren av Tveten gård fra 1666 - 1679 Ole Haagensen (1629 - 1679) og hans kone Barbra Torbjørnsdatter( 1626 - 1719) var.Jeg vet at ekteparet hadde minimum 5 barn, derav en av mine aner: Gierson Olsen, som en tid bodd på Disen, men ved sin død i mai 1732 bodde på Hovland, sammen med sin kone Anne Nilsdatter , som døde 1 1/2 måned senere.Jeg kjenner videre historier nærmere 'vår' tid rimelig godt.Men hvem var Ole Haagensen og Barbra Torbjørnsdatter? Da Ole døde var det etter datidens forhold et meget solid bo. Det kan tyde på at minimum en av dem har hatt noe med seg inn i ekteskapet, og kanskje det er fra et skifte??mvhTormod Thoresen Drammen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole E. Yttri

Ovennevnte personer er også mine aner. Dessverre har jeg foreløbig ikke gjort noen store forsøk på å komme videre med Ole Haagensen og Barbra Torbjørnsdatter - så jeg kan ikke svare på det som egentlig var spørsmålet ditt.Men slekten på Hovland er jo også interessant. Anne Nielsdatter var datter av Nils Nilsen og Aase Corneliusdatter på Hovland - har du - eller noen andre forsket på deres aner? Når det gjelder slekten på Hovland, er jeg temmelig sikker på at en del av konklusjonene i Modum bygdebok er riv ruskende gale - men jeg har ikke forsket grundig nok på det til at jeg vil komme med noen løsning her.I etterslekten til Aase Corneliusdatter finner man blant annet de to navnene Cornelius og Sarcza. Den samme kombinasjonen finnes i etterslekten etter David Knudsen smed i Hønefoss, begge de aktuelle navnene er barn i hans annet ekteskap med Kari Christensdatter. (Sønnen Cornelius Davidsen Lindrup ble gårdbruker på Bønsnes i Hole.) Er det noen som kjenner Aase Corneliusdatters opphav, og om det eventuelt er noe slektskap med David Knutsen eller hans kone?Vennlig hilsenOle E. Yttri

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarle A. Ellingsen

Hei. Ser dere sitter inne med kjennskap til gården Hovland i Modum og skyter inn et spørsmål angående Peder Nielsen Hovland. Har over tid prøvd å spore denne personen opp uten hell. Bygdeboka for Modum nevner ei Peder eller hans etterkommere. Dette er hva jeg har funnet om karen:Vielse 22.06.1815 Heggen, Modum Ungkarl Peder Nielsen Hovland og pige Aase Truelsdatter Biølgerud. Forlovere: Erich Breche og Peder MoeSjekket døpte mellom 1790 og 1800 for Peder Nielsen i Modum: Kandidater: 1. Bragmand Niels Nielsen og Karen Pedersdatter. Barn: Peder, født 7 august 1795 (FT 1801 er de på Vinjemoen Arbeidernes Vaanningshuuse Ved Blaaefarve- Værket Under Fossum) 2. Niels Nielsen Jaer og Thuri Gabrielsdatter. Barn: Peder, født 25 januar 1796 (FT 1801 er de på Bøn gård) 3. Niels Pedersen og Anne Gulbrandsdatter. Barn: Peder, født 6 september 1800 (FT 1801 er de på Asim gård) Nummer 3, utgår da han er for ung til å gifte seg i 1815 Finner bare en Peder Nielsen konfirmert i Modum 1808-1815: Konfirmert 1809 Peder Nilsen (Mugmann ?) 14 år. Ved dåp av døtterene (henholdsvis i 1816 og 1818) Anne Perine og Nicoline, er Peder nevnt med gårdsnavn Hovland.Kan noen hjelpe meg med denne gåte, er jeg meget takknemlig for svar.Mvh. Jarle A. Ellingsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

Hei!Jeg kan dessverre ikke hjelpe noe særlig til i disse spørsmålene. Når jeg får tid, skal jeg prøve å sende noen ord opp til noen jeg kjenner litt til på Vikersund. De skal ha rimelig god greie på gammel Modum slekt.mvhTormod Thoresen Drammen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

I innlegg 2 spørres det etter Aase Corneliusdatters opphav. Jeg har ikke dataene tilgjengelig her og nå. Men jeg mener å huske, at hun er nevnt som datter, av Sarka Katosdatter. Ved et skifte etter henne i Skien i 1660-årene engang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Se også tema 11801 Kato styrmand i Skien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har notert følgende om Nils Nilsen Hovland:Nils nevnes på Hovland i skattelistene fra og med 1650, til og med 1665. Det er trolig at han døde omkring da. I 1666 var hans ettermann Amund (Jonsen) kommet til gårds, gift med Nils' enke.Ved kontribusjonen i 1659 ble det sagt at Hovland var bondelensmannsgård og følgelig skattefri. Nils har vel derfor vært lensmann en kort periode.I 1650 eide Nils intet i gården Eierne var da: Jens (Thomassen) Sønsteby (som i 1647 bodde på Hovland): 29 1/2 lispund, Jørgen Lang 16 lispund, Canoniet som Axel Arenfeldt bøgger 3 fjerdinger, Tore Berg i Rom sogn 8 lispund.Ved kontribusjonen 1657 nevnes han ikke, og var da kanskje lensmann, men innen 1659 har han blitt eier og bruker av 1 1/2 skippund 3 lispund (rosstjenesteskatten). Ved kontribusjonen 1660 står det 1 pd. 3 lpd.Ved leilendingsskatten 1663-65 var følgende eiere av Hovland: Nils Hovland, eier selv og bruker 2 pund, Frans Nilsen 3 fr. og Tore Berg som før 8 lpd. Nils har altså kjøpt opp partene til Jens Sønsteby og Jørgen Lang.Ved kvegskatten 1657 er Nils Hovland ført opp med denne besetningen: 4 hester, 15 kyr, 10 sauer og 4 griser.Nils og Åse hadde disse barna:1) Anne Nilsdtr. f. ca. 1661, gift 1) med Lars Trulsen Disen, d. 1683, gift 2) med Gjersum Olsen Disen (ca. 1639-1732). De overtok halve Hovland etter Åse Corneliusdatter i 1706. Anne døde 1732.2) Mari Nilsdtr. g.m. Peder Eriksen (ca. 1654-1749). De bodde på Øvre Sønsteby. Mari døde 1713.Og siden Ole E. Yttri (2) nevner mulige feil i gårdshistorien, limer jeg samtidig inn det jeg har notert om Nils' ettermann Amund Jonsen:Iflg. gårdshistorien for Modum var Amund sønn til en tidl. eier av Hovland, men det er en misforståelse, for gårdshistorien kaller ham feilaktig for 'Jensen'. Forfatteren har vel da gått ut fra at han var sønn av den Jens Thomassen Hovde som bodde på Hovland så sent som i 1647. Men Jens flyttet omkring 1648 til Sønsteby. Imidlertid nevnes det ikke et ord om at Nils var på gården før Amund, og det må være Åse Corneliusdatters 1. mann Nils Nilsen, som nevnes på skiftet etter henne i 1706. Amund nevnes på Hovland fra 1666 og eide da de 2 skp. i gården som Nils hadde vært eier av året før.Amund og Åse hadde disse barna:1) Nils Amundsen f. ca. 1666, g.m. Ingeborg Pedersdtr. De overtok gården. Nils døde 1718.2) Jonas Amundsen f. ca. 1671, g.m. Elisabeth Pedersdtr. De bodde i Vassbotn. Jonas døde 1736.3) Cornelius Amundsen, f. ca. 1672, g.m. enken Ragnhild Olsdtr. Jellum, d. 1739. De bodde på Jellum. Cornelius døde 1745.4) Sarka Amundsdtr. f. ca. 1673, g.m. Daniel Olsen Tveten (ca. 1669-1741). Sarka døde 1714.5) Claus Amundsen, f. ca. 1678, gift ca. 1704 med enken Berthe Simensdtr. Drolsum (ca. 1657-1737). De bodde på Drolsum. Claus var soldat. Han døde i 1746.6) Guri Amundsdtr. f. ca. 1683, g.m. Mads Bjørnsen Bjørndalen (ca. 1678-1740). De bodde på Bjørndalen. Guri døde 1761.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Om Åse Corneliusdatter, se også tema 8975 'Åse Corneliusdtr.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Jeg har bare lyst til å forvirre ytterligere: Gierson Olsens kone, Anne Nilsdatter, var første gang gift med Lars Trulsen Diesen. Han er bror av Marthe Trulsdatter Diesen, gift med Hans Haagensen Berg.(Se skifte publisert på internettsidene til Gjallarhorn.) Denne Hans Berg er bror av Ole Haagensen Tveten. Det kommer frem av skiftet etter Ole, der står: 'paa de tvende U=møndige drenge, Olluff och Daniel Olluffssønners Veigne Deris faderbroder Hans Haagenssen Berrig'(som verge). Det ser altså ut til å være en krets av gårder med mye inngifte, Tveten, Berg, Hovland og Diesen. Hvorvidt dette bringer oss videre med det opprinnelige spørsmålet om Ole og Barbra på Tveten er en annen sak.Vennlig hilsen Wenche, også interessert i Ole og Barbra

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

For å komme tilbake til noe av det opprinnelige spørsmålet. Ola og Hans Haagenssønner er sønner av Haagen Hansen gift med Guri Eriksdatter. På Rød.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

Vedrørende innlegg 6. 'Jens (Thomassen) Sønsteby' nevnt som eier av 29 1/2 lispund i Hovland. Var Nils Nilsen på Hovlands stefar.Jens var gift med Ingeborg Syversdatter fra Sønsteby. Ingeborg var enke etter Nils Bjørnsen, som døde før 1625. (Ingeborg var og gift med Nils Pedersen på Sønsteby)Nils Bjørnsen var sønn av Bjørn Elleffsen muligens bakgrunn i Hallingdal) gift med Guri Nerisdatter.Guri var datter av Neri Sebjørnsen (Fibion/(Sebjørn? på Hovland). Neri gift med Astri Tollefsdatter. Tolleff Amundsen og Margrete Frodesdatter (Holm i Sande).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Jan, dette er spennende (innlegg 10), men hva er belegget ditt for å si det? Har du noe dokumentasjon? Fortell oss som ikke kommer lenger bakover med Ole Haagensen Tveten og Hans Haagensen Berg. Takk, Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

Wenche, veldig kort fortalt. Tingbøker og diplomer. Får se etter hvert, om jeg kan komme tilbake med noe nermere redgjørelse for dette familieforhold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

Hei.Dette var imponerende at denne saken ble 'hentet' frem igjen.Det var skifte etter Sarcha Catosdatter i Skien 14.1.1669.Salige Sarche Catosdatter var gift med enkemann Petter ' Bildesitter'.Medarvinger var : Lauritz Corneliussen , umyndig, Cornelius Pettersen , umyndig, Anund Joensen og hans kone Aase Corneliussen, Christen Thommesen og hans kone Anne Corneliusen, Olle Bertelsen og hans kone Karen Corneliussen,Så er det naturlige spørsmål; Hvem var denne Cornelius , faren til Aase og de andre søskenene?Hvem var Cato og kona? - foreldrene til Sarcha Catosdatter.mvh Tormod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jan:Var Ingeborg Syversdatter Sønsteby FØRST gift med Nils Pedersen og deretter Nils Bjørnsen, slik at Nils Nilsen var oppkalt etter den avdøde Nils Pedersen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

Svein:Dette må jeg ta etter husken. Ingeborg Syversdatter fra Sønstebys giftemål.Nils Bjørnsen på Hovland, død før 1625. Sønn Nils Nilsen på HovlandJens Tommesen på Hovland og Sønsteby. Trolig død 1653 eller før. Sønn Tommes Jensen på Sønsteby og ved Åmot hengsle.Nils Pedersen på Sønsteby Ingen kjente barnDette gjør at oppkalling etter Nils Pedersen på Sønsteby er uaktuelt. Jeg ser ikke bort i fra at Nils Pedersen og Nils Nilsen er nogenlunde jevngamle. Kanskje Nils ble oppkalt etter sin far?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jan:Det er kanskje mulig at Nils Nilsen ble født etter sin fars død. Hvis Nils Bjørnsen døde før 1625 (dvs. omtrent 1624?) kunne vel det passe. Jeg har antatt at Nils Nilsen var født omkr. 1625.Jeg har noen tilleggsspørsmål:Jeg har funnet litt info om Neri Hovland og hans slekt i artikkelen 'Fra Holm i Sande til Henrik Ibsen' av Torbjørn Steen-Karlsen i 'Gjallarhorn' nr. 18/1997. Noe som er gjengitt der avviker noe fra det som er nevnt i ditt innlegg (11), f.eks. skal Nils Bjørnsen der ha vært gift med Ingeborg SEVALDSDTR. med henvisning til 'Modums historie' bd. III - penneglipp der? Likeledes er Nerisdatteren på Hovland bare nevnt som 'N.N.', mens Gunhild Nerisdatter som var gift med Reidar Andersen Bergan i Sigdal angivelig kalles Guri i Modum bygdebok. - Er NN Nerisdatter Hovland et annet sted entydig identifisert som Guri?Det er heller ikke i artikkelen gjort noen eksplisitt kobling mellom (Guri) Nerisdatter Hovland og Bjørn Ellefsen, (men artikkelen har uansett konsentrert seg om etterslekten på Bergan)men jeg antar at denne forbindelsen har latt seg verifisere i tingbøker el.l.?Jeg har vært oppmerksom på den nevnte artikkelen i 'Gjallarhorn', men da jeg tidligere ikke har visst at Neri Hovland har vært blant mine egne aner, har jeg ikke lagt meg på minne andre steder denne slektskretsen kan ha vært nevnt. Du nevner at Bjørn Ellefsen muligens hadde bakgrunn i Hallingdal - er han nevnt noe sted i Østros bøker?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Les også Are S. Gustavsen: 'Lindum i Skoger - én ny løsning og flere problem'. Gjallarhorn nr. 31 (2003), s. 5-15. Der kommer Gustavsen bl.a. inn på Hovland i Modum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

Svein:Disse notatene er plukket fra en utskift jeg har, fra før en datakræsj, for noen år siden. Prøver og sette dette opp så nogenlunde oversiktig måte. Men innen det kan leses ute på nettet, så ser det vel ut som ei kvistrøys.Sebjørn. Fibion nevnt på Hovland i 1528 er muligens en forvanskning av Sebjørn.Gaute Sebjørnsen n. 1580Neri Sebjørnsen på Hovland. Født ca 1514 på Modum n. 1558-1595. Gift med Astri Tollefsdatter n. 1585-1615. Oluf Nerisen n. 1604. Var gal og måtte holdes innesperret.Sebjørn Nerisen død før 1605. Var gal og måtte holdes innesperret.Gunnild Nerisdatter n. 1604-1624. Gift med Reer Andersen. Bergan i Sigdal.Ingeborg Nerisdatter n. 1604. Gift med Amund Olsen n. 1604. Torsby på Modum.Guri Nerisdatter n. 1604. Gift med Bjørn Elleffsen død før 1625. Hovde, Brunes og Hovland på Modum. Nils Bjørnsen på Hovland. Død før 1629. Gift med Ingeborg Syversdatter.Elleff Bjørnsen Landfall i Lier, Brunes og Tveten på Modum n. -1650 død før 1661. Gifte med Anne Amundsdatter. Følgende personer var trolig nær knyttet til slekta på Hovland. Kanskje barn eller barnebarn av Bjørn Elleffsen.Torsten Bjørnsen, død før 1630.Kristoffer Bjørnsen død før 1630. (Hadde trolig barna: Sebjørn Kristoffersen, Asbjørn Kristoffersen og Kristoffer Kristoffersen. Kristoffer Kristoffersen bodde trolig i Skien).N.N. Gift med Gjermund Torgersen. Nes på Modum.N.N. Gift med Ole Knutsen. Vik på Ringerike.N.N. Gift med Jens Fingarsen. Rolstad i Sigdal.N.N. Gift med Klemet Olsen. Hovde på Modum. Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

Svein:Ad innlegg 18. Når Ingeborg gjøres til ei Sevaldsdatter, så er det nok som du skriver en ”penneglipp”. Det samme vil jeg tro det er når Reer Bergans kone blir Guri.Ingeborg Syversdatters foreldre var Syver Iversen n. 1601-1620 og Asgier n. 1621-1624.Om Bjørn Elleffsen er nevnt i Østros bøker, kan jeg ikke si noe sikkert om. Terje er kjent med saken, så det er ikke utenkelig. Har du tilgang til bøkene så kan det være det står noe i forbindelse med Tolleffsgård.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

hmmmm I innlegg 20 kan se ut som om Bjørn Elleffsen har et barn, eller barnebarn som heter Jan.Det holder ikke med et ledd i mellom der. Hvis det er noe forbindelse i det hele tatt, så er vel en 11 ledd i mellom dem. ;-))

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jan:Takk for flere interessante og oppklarende opplysninger. - Var Syver Iversen og Asgier på en av Sønsteby-gårdene (siden du skriver (11) at Ingeborg Syversdtr. var fra Sønsteby?) Hvilken av Sønsteby-gårdene?Iflg. gårdshist. for Modum var Ingeborg Syversdtrs sønn Thomas Jensen f. ca. 1632, på Sønsteby NEDRE, men hvis Ingeborg Syversdtr. siste gang var gift med Nils Pedersen Sønsteby, ser det ut til at han bodde på Sønsteby ØVRE, hvis han er identisk med den Nils Pedersen f. ca. 1624 nevnt i Modum gårdshistorie, som bodde der, angivelig sønn av Peder Sønsteby samme sted.Flyttet evt. Ingeborg fra gård til gård?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

Jeg har tatt en rask kikk i mine notater. Dette blir noe sporadisk da det er en del kilder som ikke er gjennomgått. Øvre Sønsteby hvor Ingeborg kommer fra, ser ut til å hatt følgende brukere. Syver Iversen 1601-1620. Asgier 1621-1624. Peder Hansen 1625-1647, han døde på Hovland, sannsynligvis uten livsarvinger. Nils Pedersen 1657-1666- i 1681 sier en Nils Pedersen Sønsteby at han har bodd på øvre Sønsteby i 29 år.Ut i fra eiendomsforhold vil jeg tro at Peder Hansen giftet seg, enten med Asgier eller enken til en sønn på gården.Jens Tommesen og Tommes Jensen ser ut til og hatt tilhold på nedre Sønsteby.Hvis dette er riktig Nils Pedersen, kan det se ut som om Ingeborg har flyttet litt rundt. Og kommet tilbake til utgangspunktet.En kuriositet. Peder Hansen på Sønsteby var muligens en bror av Haagen Hansen på Rød, nevnt i innlegg 10.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har en annen forbindelse til Øvre Sønsteby, nemlig gjennom Peder Eriksen f. ca. 1654, gift 1) med Maren Nilsdtr. Hovland.I gårdshistorien for Modum står det at 'Peder kjøpte gården tilbake til slekten'. Likeledes står det at 'allerede 1624 møter vi stamfar til nåværende eier av bruk 2. Det er Peder, som sitter som bruker også i 1642'. Han ble etterfulgt av sønnen Nils Pedersen, f. ca. 1624, g.m. Bodil. (Ut fra det som du skriver (24) kan dette ikke stemme). Han var der i 1666. Trond Pedersen, 'ant. en bror', får eiendommen i 1680, drukner i 1684. Barna lagt ut til hans barn i hans første ekteskap med Kirsten Thomasdtr. Brun og til Peder Sørensen Foss på Bragernes, som var største kreditor.På hvilken måte Peder Eriksen skulle være i slekt med noen av de ovennevnte personer, står det ingenting om. Jeg finner det heller ikke særlig sannsynlig. Det står heller ikke at skiftet etter Trond Pedersen 25/6 1684 fol. 258b fant sted på Vassbonden (Vassbotn) i Modum. Det fant jeg ut ved en tilfeldighet. Barna som nevnes der er: (i 1. ekteskap med Kirsten Thomasdtr.) Peder Trondsen, Eli Trondsdtr., Kirsten Trondsdtr., Bodel Trondsdtr. , (1 2. ekteskap m. Anne Torkelsdtr.) Anne Trondsdtr., Kirstine Trondsdtr. og Margrethe Trondsdtr. I siste ekteskap med Maren Hansdtr. var det ingen barn.Det er heller ikke plass til noen mellom Nils Pedersen som kan være far til Peder Eriksen.Peder Eriksen skulle altså være født omkr. 1654. I 1666 finnes bare én Peder Eriksen i Modum i passende alder og det er på Engelstad i Heggen sogn, like i nærheten av Sønsteby, forøvrig. Der var Erik Mikkelsen 38 år oppsitter. Hans sønner: Peder Eriksen 9 år, Mikkel Eriksen 7 år og Jon Eriksen 5 år. Erik Mikkelsen måtte forlate gården ved utgangen av 1677 pga. vanskjøtsel, så familien må ha dratt et annet sted. Hvor? Til Sønsteby? Det er verdt å merke seg at Peder Sønsteby hadde sønnen Mikkel.Det var skifte 23/2 1740 fol. 290 etter Peder. Hans enke Anniken Pedersdtr. Med sin første kone Maren Nilsdtr. hadde han disse barna:1) Nils Pedersen, overtok gården2) Mikkel Pedersen, bodde på Bragernes3) Thomas Pedersen, bodde på Bragernes4) Jon Pedersen, bodde på gården Hval i Modums sogn. Gift 1) 2/1 1729 i Modum med Malene Olsdtr., gift 2) 11/11 1742 i Modum med Goro Olsdtr. Austad5) Amund Pedersen, bodde ute ved Vassbotn ('Wasbonen'). Gift 14/12 1725 i Heggen kirke, Modum med Gudbjør Jensdtr. Gloesmod(?)Jordegods 10 lpd. m.b. i Øvre Sønsteby. Skifte etter Maren Nilsdtr. fant sted 26/2 1713. Det skiftet er innført i protokollen, og der sto det bl.a. at Peder Eriksen fikk skjøte på Øvre Sønsteby fra Hr. Søren Hansen Lemmich dat. 2/3 1709, 1 skp. m.b. Halvdelen, 10 lpd., gikk til enkemannen, og resten ble fordelt på sønnene, 2 lpd. på hver.Kjenner du noe til Peder Eriksens opphav, Jan?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.