Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ingjerd van Bruggen

[#4280] Major Glør Glørsen Meidel og husmann Lars Johnsen

Recommended Posts

Gjest Ingjerd van Bruggen

Hei alle sammen! Jeg håper dere kan hjelpe meg litt med et problem jeg har som jeg holder på å bli gal av! Jeg har en person ved navn Lars Johnsen, som i en alder av 26 år gifter seg i Trøgstad - i 1817. Han er jæger, og bor på en gård som heter Langsæter. På den samme gård bor også en mann ved navn Major Meidel. Denne Lars Johnsen blir så - etter sin død - kalt for Lars Meidel. Noen forbindelse til Meidel-familien har jeg ikke funnet, og jeg vet ingenting om Lars (hvor han kommer fra etc.). Hvordan kan jeg finne fram i militære ruller etc. for å finne ut av dette - hva slags gamle arkiver bør jeg lete i? Har ingen erfaring med det militæret... Hilsen Ingjerd :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Magne Foss

Jeg vet ikke om dette kan være til noe hjelp, men ved å gå inn på Kjeldetype og folketelling 1801 i digitalarkivet, og søke på "Meidel" som etternavn, (i Hele landet), finner du kun en "Gløer Meidel" (I Oppland), Han bor på Skirstad i Gran prestegjeld, er 19 år, Cornet og ugift. Både foredlde og morens mor bor på gården. (Faren heter Stephen Barkley-meidel, og er Sorenskriver over Hadeland og land). Store Norske Leksikon sier også noe om Meidell-navnet: norsk slekt, opprinnelig en gammeladelsslekt som antas å være kommet fra Nord-Tyskland .... Stamfar for den norsk-danske slekt var Gert Meidell f. ca 1606, hoffjunker i Købehavn 1628 og tollbetjent i Langesund 1661, død ca 1696 ... fra hans sønnesønn Oberst Jacob Gerard Meidell (1686-1786) går fire hovedlinjer ... Håper kanskje dette kan hjelpe deg på gli ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per B. Lilje

Bare en liten opplysning: Kornett (cornet) var den gamle tittelen for en fenrik (laveste offisersgrad) i kavaleriet. Det er dermed svært sannsynlig at den i 1801 19 år gamle kornett Gløer Meidell var blitt major 16 år senere og dermed var identisk med major Meidell. I 1801-tellingen må du forresten i hvert fall sjekke staveformene Meidel, Meidell og Mejdel for å få med alle i Meidell-slekten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Britt Frank

... eller Meydel(l). Gløer Gløersen Meidel, f. i Gran 1779, ble major i 1815 og bodde da på Trøgstad (Trygstad) - senere på Rør/Ringsaker og i Kristiania. (fra Slægten Meidell av A.T. Gløersen)Men nå er det jo ikke ham du egentlig leiter etter. Når du vet når Lars giftet seg - er der ved vielsen ingen henvisning til hans foreldre/fødested? Noen militærruller ligger jo på DA, andre vil du vel finne på RA.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Håkon Christiansen

Ingjerd: jeg forstår ikke helt hva som er ditt ærende her. Hvis du ikke vet noe om Lars, hvor han kom fra etc., hvordan kommer han da overhodet inn i bildet? Det var ikke uvanlig for husmannsfamilier å ta navnet til hovedbølet, i mange tilfeller er det faktisk husmannsfamilien som har viderebrakt (gårds-)navnet, mens det gikk tapt for hovedbølets slekt, som gikk over til -sen-navn eller et nydannet navn. T o m på Stortinget i vår tid har vi eksemplert på det! Derfor undrer jeg på om du er på avveie og leter etter en forbindelse (til Mejdell-familien) som verken finnes eller skal finnes?? (Hvis dette skulle være en misforståelse, så kanskje du gir noen tilleggsopplysninger?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingjerd van Bruggen

Hei alle sammen, og takk for svar! Den jeg i utgangspunktet leter etter er Lars Johnsen. Dessverre sier ikke kirkebøkene for Trøgstad noe som helst om fødested og foreldres navn. Så dette vites ikke. Han er ikke født i Trøgstad så vidt jeg kan se. MEN: Det jeg har (kanskje unødvendig) hengt meg opp i er at han senere - ETTER hans DØD - blir kalt Lars Meidel. Hvorfor? Det kan kanskje være som Per Håkon sier at de tok navn fra gården de bodde på (jeg har også eksempler på slikt i min slekt) eller den de arbeidet/tjente for. MEN: Så er det også det at han ikke omtales som noe militært etter vielsen i 1817, og Major Meidel tror jeg flytter fra Trøgstad ca. 1820. Lars Johnsen dør i 1840. Så hvorfor han plutselig kalles Meidel (dette er ved sine barns (ikke alle) vielser fra ca. 1848) er et mysterium. Hvis da ikke familien har funnet ut at det var fint med et sånt navn. Håper jeg har forklart meg litt mer om dette problemet mitt... som kanskje ikke er et problem i det hele tatt. Jeg syns bare det var litt rart at presten "går med på" å skrive inn et navn på en husmann som "tilhører" en slekt i en høyere samfunnsklasse. Hilsen Ingjerd :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Håkon Christiansen

Hei igjen. Det du skriver har i grunnen styrket snarere enn svekket mitt førsteinntrykk av at det her er snakk om opkall snarere enn slektsforbindelse. I visse sammenhenger var det naturlig å bruke farsnavn (Larsen/Larsdatter), i andre gårds- og plassnavn. ("Min" Ole var Ole Axelsen i forbindelse med barnedåp, men ble forøvrig kalt Ole Stene, Ole Wottestad eller Ole Svendsrud, alt etter som han flyttet på seg.) Og det blir sagt at man brukte å omtale egne slektninger med fornavn+gårdsnavn på 1800-tallet for å tydeliggjøre hvem man snakket om, i enn slekt hvor de samme navnene gjerne ble gjen-brukt i generasjon etter generasjon. Det ble med andre ord lit for mange Stener Stenersen'er til at man klarte å holde dem fra hverandre uten bruk av gårdsnavnet, som var entydiggjørende. Kanskje ble Ole omtalt som "Ola Mejdel'n" eller "Mejdel-Ola" i dagligtalen? Og du VET vel egentlig ikke at han IKKE i live ble kalt Mejdel, bare at han først dukker opp som Mejdel ved ungenes bryllup? At han skulle kalles Mejdel ETTER at Majoren har flyttet er vel kanskje også fordi navnet da er "ledig"? Det var jo Ole som ble boende "på Mejdel". At presten skulle nøle med å tilføye ham et overklassenavn er ikke så sikkert: det var vel mere en referanse til bosted enn til klasse. Men uansett har du her problemer for en stund, så lykke til!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Britt Frank

Bare for ordens skyld: Major Gløer Gløersen Mejdel hadde 1 datter og 4 sønner - bare 2 av sønnene var ugift. Datteren fødte 5 barn - en av sønnene fikk 13 barn, en annen "bare" 1 sønn. Nvnet Meidel/Mejdel var altså ikke "ledig". Lykke til videre!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingjerd van Bruggen

Hei, og takk igjen for svar! Jeg må nok innrømme at din forklaring til "problemet" er som du sier Per Håkon. Og la det være med det. Jeg hadde egentelig ingen tro på at de var i slekt, men ..... Dessuten; din teori er også blitt lagt fram for meg av en annen jeg kjenner.... Jeg må nok lete andre steder for å finne ut hvor Lars Johnsen kommer fra. Hilsen Ingjerd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Bare et lite apropos til "fine" slektsnavn på "vanlige" folk. Det hendte ikke så sjelden tidligere at man kunne ønske å hedre en arbeidsgiver, en velgjører eller god venn (gjerne barnløs)ved å gi barnet sitt som mellomnavn vedkommendes slektsnavn. Det blir ikke helt analogt med ditt eksempel, men har nok i ettertid forvirret enkelte likevel. Jeg husker i farten ett eksempel fra Gausdal, der en bonde og militær Simen Olsen Forset på beg. av 1700-tallet ga sin sønn navnet Børre Walchendorph...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

I FT 1801 finnes det Lars Johnsen 11 år i Borge og en på 13 år i Thunøe. Begge Østfold. De skulle vel begge kunne passe med alder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Håkon Christiansen

Til Britt Frank: nei, navnet var selvsagt ikke LEDIG, men "ledig" var det, som referanse til en bestemt person (som ble boende) på et visst bosted (kjent under denne referansen, Mejdel). Jeg tror bruken av Mejdel-navnet på Lars Jonsens barn var en rent praktisk henvisning, for å gjøre det klart hvilken Lars-sønn og Lars-datter det var snakk om. Denne bruken av etternavn eller gårdsnavn-foran-fornavn i DAGLIGTALEN er forøvrig vanlig i Finland. Der sier en f eks Lehtinen-Kari og Simola-Kari, m a o plasserer eternavnet først der hvor det dreier seg om et ordinært fornavn, for å skape entydighet. Det er et rent praktisk spørsmål.Til Svein Arnolf Bjørndal: morsomt at du skulle nevne Simen Forset og sønnen Bør(g)e Walkendorp Simensen f 1722, for han er en av mine egne forfedre. Det er nok mest sannsynlig at Walkendorph-navnet er tjuvlånt. Jeg har ikke gjort noen forsøk på å finne forbindelser til Walkendorph-slekta i Danmark, (sentrert om Odense, om jeg ikke husker feil?) men det er vel mest sannsynlig at forbindelsen ikke finnes. Har du forbindelser til denne Forset-slekta, eller informasjoner?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg stammer fra Simen Olsen Forset gjennom datteren Sissel. Jeg valgte eksemplet med hans sønn Børre Walkendorph fordi Simen nettopp ikke var av den slekten. Sønnen ble kalt opp etter Simens "arbeidsgiver" i det militære, han var sjef for kompaniet Simen var i.Mer om den slekten med forbindelser frem og tilbake kan du finne på hjemmesiden min under Simen Pedersen Olstad, en av mine oldeforeldre.http://home.sol.no/home/svbjorndPå hvilken måte er du selv etterkommer av Simen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Håkon Christiansen

Hyggelig å se at NOEN også driver på med Gausdalsslekter!Svar til Svein Arnolf: Børre Walkendorph er nok min ja. Amund Tjøstolvsen Røssum/Harilstad og Synnøve Ivarsdotter i Fron hadde tre barn (som jeg vet om): Tjøstolv Amundsen Harildstad (g Guri Melby? er det noen som vet det sikkert?) fca 1542, Iver fca 1544 og Nils Amundsen f??. Fra Tjøstolv går det en strak linje til Søndre Stene-slekta: Ola Tjøstolvssøn f 1580 g Tore Amundsdatter i Fron, Rønnoug Olsdatter Melby g Axel Torierson, Anne Axelsdatter (usikker på fødselsåret) g Svend Stenersen Vole (Waalen) (som er sønn av Stener Olsen gm??, den ene av Ole Madsen Stene tre sønner: Stener f ca 1590, Mads f ?? og Jacob f ca 1595). Svend og Anne fikk sønnen Axle Svendsen Vole f i Waalen i 1663 som g Rønnoug Andersdatter Nordre Restad f ca 1670. Deres sønn Niels Axlesen Steene f ca 1707 g Helene Larsdatter Fyxen. Sønnen Axel Nielsen Steene f 1736 g enken Anne Pedersdatter Nord-Olstad f 1740 (datter av Peder Erlandsen Olstad f 1712 og Anne Olsdatter Opsal; Peder Erlandsen var sønn av Erland Pedersen Bøe f 1677 og Anne Stenersdatter Vole f i Waalen 1683, datter av Stener Svendsen Vole og Eli Jonsdatter)). Axel og Annes sønn Ole Axelsen Wottestad i Fåberg f 1770 g Randi Simensdatter Forset f 1782, Børge Walkendorph Simensen Øvre Forset og Kari Svendsdatters datter. Ole Axelsen Søndre Stene og Randi Simensdatter fikk 10 barn (som jeg vet om), alle født på Finsrud. En av dem, Amund Olsen f i Fåberg 1804 giftet seg med Thora Gundersdatter Opjordseie f ca 1805 (har ikke undersøkt hennes slekt ennå), men fikk to måneder senere (lite å gjøre med det da) barn (Ole) med sitt søskenbarn Marte Børresdatter f 1814 Forsetvolden. Amund og Thoras datter Olea Amundsdatter (1835-1861) fikk i 1856 barn med ungkar Ole Mortinius Hansen ifra Råde, Amund Olsen Søndre Forseteie, som er min olderfar gift med Ingeborg Jensdatter f 1848. De skiftet senere navnt til Stenberg, ungene bruker forskjellige navn. Forøvrig var Ingeborg Jensdatters far Jens Olsen Nordengen, kalt Vindfallet (fra Biri) g1 Maria Olsdatter Bårdslistuen, som var datter av dattersønnen til Trond Olssen Sejelstad, Simen Olssen "Adjutants" bror. Så disse familiene (Stene og Forset, Waalen) er blandet inn i hverandre på kryss og på tvers.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for meget fyldig informasjon, Per Håkon!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per B. Lilje

Jeg er ikke helt overbevist om forklaringen til Per Håkon Christiansen, da Gløer Gløersen Meidell vel ikke eide gården Langsæter i så veldig mange år (eller hadde gården vært i hans forfedres eie før han bodde der, men han og hans foreldre bodde jo på Gran på Hadeland i 1801, der han også var født???). Hvis du da ikke kan vise at Langsæter i folkeomtalen ble kalt Meidell-gården også etter at Gløer Gløersen Meidell flyttet fra den? Men en personlig oppkalling er vel heller ikke så sannsynlig, Lars Johnsen ble jo født flere år før Gløer Gløersen Meidell kom til Trøgstad. Dessuten var vel Gløer Gløersen Meidell bare barnet da Lars Johnsen ble født, så det kan neppe ha vært et uekte barn el. l. Forresten, kan Lars Johnsen ha vært f.eks. en tjener Gløer Gløersen Meidell hadde med seg da han flyttet til Trøgstad? Da kan han kanskje ha vært fra Hadeland??????

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingjerd van Bruggen

Hei Per! Glør Glørsen Meidel og Lars Johnsen er på samme alder, så der er nok ingen uekte barn (ikke fra denne Meidel iallfall). Den tanken har jeg naturlig nok vært inne på selv. Den eneste link jeg finner mellom disse to er at Glørsen er major og Lars Johnsen er jeger. Samt at Glørsen bor på Langsæter (vet ikke om han eide det), og det oppgis også som Lars Johnsens bosted da han gifter seg. De første barna til Lars er født på husmannsplasser under Langsæter. Det finnes ingen Lars Johnsen født i Trøgstad som passer, og heller ingen konfirmerte. Det er kanskje naturlig å tro at han kommer fra nærområdet, men han kan like gjerne ha kommet langveis fra i forbindelse med militæret. Jeg har forsøkt å finne ham i 1801, men det er for mange å velge mellom. Grunnen til at jeg driver å roter i dette, er at jeg driver og skriver bok. Den skal handle om Lars Johnsen og Helene Hansdatter (fra Skrikerud i Trøgstad) og deres etterkommere. Jeg vil jo gjerne skrive litt om deres opphav, men foreløpig er det kun Helene's som kommer med. Jeg er glad for all den hjelp jeg kan få!! Hilsen Ingjerd :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Magne Foss

Hei ! Kan det være at Lars er den Lars Johnsen som er 6år på Elgeton i Edsberg i flg FT1801. ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per B. Lilje

En annen mulighet kan være at Gløer Gløersen Meidells eldre bror Johan kan ha betydning?????

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Magne Foss

Hei igjen. Har hatt litt morro av å forsøke å hjelpe deg. I mormonernes database fant jeg Lars Johnsen gift 26.april 1817 med Hellene Hansdtr, Trogstad. Videre finner jeg "Lars jEnsen, 21, ugift, Dragon og Gaaer i dagleie". Nettopp på Langsæter S. i Trøgstad. Siden personen foran i opplistingen er omtalt som "Jensd", er ikke dette en umulig skrivefeil. Derfor bør dette være den Lars du leter etter, hvis ikke dine opplysninger fra vielsen sier noe annet om alder. (Altså født ca 1780 og 37år ved vielsen). Søkte så videre i Mormonernes database; Finner en "Lars John" i Østfold som kan passe: Lars Johanneson født 2.mai 1779, Spydeberg, Foreldre: Johannes Larson Sannem og Anna Johnson Larson Sannem. Som en merkverdighet fant jeg også en Lars Joensen født 15.juli 1781 Gran, Oppland, med følgende foreldre: Lars (!!) Tronsen og Maria Torstensdatter. .....Dette er skudd i blinde, og må selvfølgelig sjekkes ut mot bedre kilder. Lykke til videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.