Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Karsten Evensen

[#4906] Søren Hansen, Stokke

Recommended Posts

Gjest Karsten Evensen

Søren Hansen var huusmand på gården Rømmingen i Stokke i 1801.Kan noen hjelpe meg med å finne hans aner?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karsten Evensen

Noen tilleggsopplysninger: Søren var født i 1756 og gift med Lene Ericsdatter, født 1757. Hilsen Karsten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Soldat Søren Hansen og Lene Erichsd. gifter seg i Stokke 1. oktober 1784 (trolovet 3. august s.å.) med forlovere Lars Larsen Løche og Christopher Jacobsen Løche.Kilde: Stokke kirkebok nr. 2, fol. 137a

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karsten Evensen

Hjertlig takk til dere begge. Er det den rette e-mail adressen jeg har fått til Stokke kirkebok? Har vanskeligheter med å åpne den. Med hilsen Karsten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila Normann

Adressen er riktig den, men du må markere den og kopiere den inn i leseren din! Laila

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Det er ikke registrert noen Søren Hansen døpt i Stokke i perioden 1754-1759 i kirkeboken. Men i 1772 konfirmeres Søren Hansen Gjeen (Gjein), 15 år gammel.En Hans Søvrenss. Gjen gifter seg 25. januar 1766 i Stokke med Anne Hansdatter Skilbred (forlovere Jacob Jonss. Rømmingen og Christen Nielss. Gjen). Dette er muligens Søren Hansens far. En Hans Gjien er forlover for Søvren Anunss. og Anne Christophersdtr. Hoentved i 1763.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Lene Eriksdatter er døpt 19. september 1756. Foreldrene var Erik Kristensen og Live Hansdatter på Løke Øvre. Etter forloverne ved vielsen å dømme, er dette riktig Lene Eriksdatter. Du er i så fall i slekt med meg.Erik Kristensen (ca. 1723-1782), gift med Live Hansdatter (ca. 1730-1803).Eriks foreldre var Kristen Eriksen (ca. 1696-1758) på Løke Øvre, gift med Lene Larsdatter (ca. 1698-1742).Deres forfedre er ukjente, men opplysninger om jordegods i skiftet etter Kristen Eriksen tyder på at Lene Larsdatter var fra gården. Jeg har noen teorier på hennes forfedre, men ingen beviser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karsten Evensen

Først en takk til Laila. Alt går så mye bedre nå. Så, mulige slektning Kristian Hunskaar: Søren Hansen(1756-7-?) og Lene Lene Erichsdatter (1756-7-?) hadde 5 sønner: Erik (1790), Hans (1790), (tvillinger?), Christen (1793), Søren (1796) og Simen (1798). Jeg vet ikke hvor lenge hver av dem levde. Er dette riktig? Videre er jeg interresert i å høre dine teorier vedr. Lene Larsdatter. Min e-mail: kevensen@club-internet.fr Med hilsen Karsten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

For det første må du ikke ta aldersopplysningene i ft1801 for 100% riktige. +/- et par år må du ofte regne med. På denne tida var det forresten pålagt å døpe barna i løpet av 8 dager etter fødselen, så har man dåpsdatoen vet man omtrent fødselsdatoen.Nok om det.Jeg kan ikke slå fast 100% om den Lene Eriksdatter jeg har registrert er den som giftet seg med Søren Hansen. Jeg har henne bare registrert som søster av en av mine forfedre og har (i alle fall ikke foreløpig) gjort noe forsøk på å finne ut av hennes skjebne. Men som sagt tidligere er sannsynligheten stor for at det er samme person.Når det gjelder mine teorier blir det vanskelig å forklare svært nøye dersom du ikke har Lorens Bergs bygdebok for Stokke for hånden og kan lese i den under Øvre Løke. (Ketil Firing Hanssen har publisert store deler av denne boka på sidene sine, men dessverre for oss mangler flesteparten av gårdene i Skjee.)Uansett ble det skiftet etter Kristen Eriksen i 1758, og da ble det lagt fram skjøter på det jordegodset han eide i Øvre Løke. Den første parten han hadde fått tak i var en part av noen få lispunds skyldverdi som var utlagt hans avdøde kone Lene Larsdatter på skiftet etter Jon Larsen i 1698. På bakgrunn av noen diffuse opplysninger i Bergs bok (Berg gjorde bl.a. en liten bommert her) og nok et skifte fra Løke er det grunn til å gjette på at denne Jon Larsen var Lenes farfar og identisk med Jon Lauritsson (f. ca. 1624), bruker på Øvre Løke fra ca. 1660-ca. 1690. Hans far Laurits eide i sin tid mesteparten av Løke, og deler av gården kan derfor ha endt som arv hos Lene Larsdatter.Dessverre starter skifteprotokollen for Søndre Jarlsberg først i 1703, så skiftet fra 1698 eksisterer ikke lenger. Det hadde selvsagt løst hele floka. Nå må vi håpe på å løse dette ad andre veier.Da jeg er opptatt med ei annen Stokkeslekt for øyeblikket, har jeg dessverre ikke tid til å trenge dypere ned i Løkematerien nå, men jeg har jo et håp om å finne ut av dette en dag!Generelt er det mye som ikke står i Stokkeboka, så det er et spennende område å jobbe med da en fort finner en del "helt på egen hånd".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karsten Evensen

Hjertlig takk Kristian! Jeg har bygdeboken for Stokke, Lorens Berg og skal studere nærmere Løke gårdene. Med hilsen Karsten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Har funnet begravet 15. februar 1764:Sibille Olsdtr., Hans Sørenssøn Gjiens Hustrue 54 Aar gl, døde d. 8de Febr.De ikke er gift i Stokke, og Søren Hansen er ikke døpt i Stokke. Det er en god mulighet for at Hans og Sibille er Sørens foreldre. De fleste innflyttere til Stokke er naturlig nok fra nabobygdene, så jeg ville begynt å lete etter Sørens dåp der. Stalltipset er Andebu.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

På Rømmingen i 1801 har Søren Hansen boende hos seg Margrethe Hansdatter, 65 år, faster, enke etter 1. ekteskap. Hun er nok faster til barna, altså søster av Hans.Søren og Lenes førstefødte heter Sibille (døpt 26/12-1784), og styrker dermed teorien om at Søren er sønn av ovennevnte Hans Sørensen og Sibille Olsdatter Gjein.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Sibille Sørensdatter dør på Løche i 1785, begravet 22. mai, 20 uker gammel.Av de 5 sønnene som oppføres i 1801, er kun den yngste døpt i Stokke:Døpt 9/12-1798: Simen Foreldre: Søren Hansen og Lene Erichsdatter Rømmingen Faddere: Berte Erichsd. Møgenes, Anne Malene Larsd. Rømmingen, Ole Andersen Møgenes, Hans Giertsen Rømmingen, Christen Nielsen ibid.Dersom noen av de andre sønnene lever i 1865, burde det være mulig å finne ut hvor Søren og Lene oppholdt seg mellom 1785 og 1798. Et kjapt søk i Vestfold viser at det er en Erik Sørensen, 76 år, i Melsomvik i Stokke i 1865. Fødested er imidlertid oppgitt til Stokke. Det er ikke døpt noen Erik Sørensen i Stokke i 1789-1791, og eneste Erik Sørensen i 10-årsalderen i Stokke i 1801 er sønnen til Søren Hansen og Lene Eriksdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Fadderne til Simen i 1798 bekrefter at Lene Eriksdatters foreldre er som antydet i et tidligere innlegg. Berte Eriksdatter på Møkkenes er den av mine forfedre som er søster av den Lene Eriksdatter som jeg har registrert. Ole Andersen på Møkkenes var hennes mann. De andre fadderne kjenner jeg ikke, men de kan vel så gjerne ha vært faddere i kraft av naboskap som av slektskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karsten Evensen

Takk Kristian! Etter hva jeg har forstår, er Lene datter av Erik Kristensen (1673-1785) og Live (Lene) Hansdatter (1698-1742). Sisnevntes foreldre kan jeg ikke finne. Derimot ser det ut til at hennes bestefar var Jon (Larsen) Lauritsen (1624) som i sin tur var sønn av Laurits ? på Løken Øvre. Har du noen tips?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Hvis du kikker litt på årstallene du har satt opp, ser du at du har blandet generasjonene litt.Lene Eriksdatter (dpt. 19. september 1756) er datter avERIK KRISTENSEN født ca. 1723, død 1782 (begravet 15. mai 1782) på Løke Øvre i Stokke. Gift 29. desember 1750 i Stokke medLIVE HANSDATTER født ca. 1730, død 1803 (begravet 25. januar 1803) på Løke Øvre i Stokke.Lives foreldre er ukjent, men jeg har notert meg at hun sannsynligvis er identisk med ei Live Hansdatter som ble konfirmert 1748 og da var tjener på Flåtnes.Eriks foreldre er:KRISTEN ERIKSEN født ca. 1696, død 1758 (begravet 9. september 1758) på Løke Øvre i Stokke. Gift medLENE LARSDATTER født senest 1698, død 1742 (begravet 2. juli 1742) på Løke Øvre i Stokke.Merk at Lorens Berg har Kristen født 1673, men kirkeboka viser at han var 62 år da han døde i 1758. Bergs opplysning om han kom til Løke i 1698 må være en feiltolking av at hans kone i 1698 arvet 3 1/3 mrk. smør etter en Jon Larsen. Jeg mistenker denne Jon Larsen for å være identisk med brukeren Jon Lauritsen som var f. ca. 1624 (40 år i 1664). Merk at Berg skriver at en av brukerne etter Jon Lauritsen var "Laurits' enke". Denne Laurits kan være Jons sønn, og siden Laurits og Lars går om hverandre, kan Laurits/Lars være far til Lene Larsdatter. At han er død tidlig forklarer hvorfor Lene Larsdatter arver etter Jon Larsen/Lauritsen - hennes antatte farfar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Men som sagt - foreløpig er dette kun spekulasjoner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Etter å ha studert fogderegnskapene for Søndre Jarlsberg 1697-1699 mener jeg det kan slås fast at Lene Larsdatter (ca. 1698-1742) var datter av Lars Jonsen som igjen var sønn av Jon Lauritsson. Sistnevnte var 40 år i 1664 og var i live 1697. Skiftet etter ham sto 10. mars 1698, men er tapt.Grunnen til dette er at fogderegnskapet for 1699 inneholder en komplett fortegnelse over hvem som eide jord, noe som gjør oss i stand til å rekonstruere skiftet etter Jon. Han ser ut til å ha hatt tre barn:1) Allis Jonsdatter - gift (1) med Anders Halvorsen, skifte 1711. Gift (2) med Jacob Guttormsen. Begge brukere på Øvre Løke. Allis døde sannsynligvis i perioden 1715-1720.2) Lars Jonsen - må være død kort tid før faren. Hans enke nevnes fra 1698, men uten navn. To barn; Lene ,gift med Kristen Eriksen, og Søren. Sistnevnte døde ca. 1720 uten (?) livsarvinger.3) Datter - iflg. Lorens Berg het hun Al - som var gift med Hans Kristoffersen Store Var. Sistnevnte sto som eier av en part i Løke i 1699 som tilsvarer en søsterlodd i oppgjøret etter gamle Jon.Det er fremdeles en del upløyd mark her. Jeg håper med tiden å komme nærmere inn på saken i en artikkel i Gjallarhorn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Jeg fant Hans Jacob og Anne Helene gift i Sandar 2. desember 1836. Det oppgis at Hans Jacob var 33 år, født i Kristiania og sønn av Ole Petter Kristoffersen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Hmm, det siste innlegget hørte ikke hjemme her. Det som skulle skrives her var at Søren Hansen og Lene Eriksdatter bodde på Haughem i Sandar i 1790 da de hadde tvillingsønnene Erik og Hans til dåpen 15. juli.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest KarstenEvensen

Takk i alle fall! mvh Karsten Evensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.