Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Simen Løken

[#5911] Kristoffer Rustung

Recommended Posts

Gjest Per Simen Løken

Det er en historie i slekten, at vi stammer fra en Kristoffer Rustung Hvem var han og når levde han, og ikke minst fikk han sporbare etterkommere?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Fra "Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid", (Næss/Kolltveit) :" Kristofer Trondson har gjort Rustung-slekti til ei av dei mest namngjetne på 1500-talet. I han var det gamalt norsk vikingto og han synte eit pågangs-mot og ein virketrang som er utan sidestykke hjå den norske adelen på reformasjonstidi.Rustung- eller SeimsættiEin høyrer fram etter 14. og 15. årh. gjete fleire med namnet Rustung eller Rostung, men om desse har noko med ætti på Seim å gjera er uvisst. Stamfaren her er Tron." Han skal ha hatt tre døtre etter det jeg har i min database : Kristina, Magdalena og Else. mvh Kjellaug R.P.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Ifølge mine notater var han admiral,høvedsmann på Kroneborg i Sjælland. Var forlenet med Ebeltofts el. Ebelholt kloster,Sjælland ca. 1545, som han ombyttet m. Tryggevelde i Eskildsø. Han var f. 1492 på Ænes i Kvinnherad, og døde ca. 1565. Ble begravet under korgulvet i Kvinnherad kirke. Han skrev seg til slektsgården Semb, som han fikk tilbake av kongen. Fikk også mange gårder som gave av kongen i Sunnhordland og Hardanger, bl.a. Flatebø, Øyre, Helvik, Bjelland, Guntveit, Lothe, Lægreid, Hereid, Gravdal, Kysnes m.fl. Var tildl. væpner, Trondheim 1535. I 1539 ranet han, under navnet Christoph von Truntheim, Stavanger og Utstein kloster.Jeg har 6 døtre: Margretha, Magdalene, Kristina, Maren (Marie), Anna og else, og1 sønn: Enno "Thronds" Brandrøk. Enno var adelsmann og vill eventyrer. Oppkalt etter grev Enno II av Østfrisland. Levde ant. sin barndom (fra 1542) i Danmark med sine foreldre. Kom allerede som liten gutt til kurfürst Moritz av Sachsen og ble fanget i slaget ved Sievershausen 1553. Dro til Sverige i 1567 der han sverget troskapsed til kong Erik XIV.Er du i slekt med Enno, eller en av døtrene?Det står mye om disse i litteraturen-

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Vet ikke om du spurte Per Simen eller meg? Jeg har Kristina og Magdalena begge som mine 11. tipp oldemødre. mvh Kjellaug R.P.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Simen Løken

Det er et gap der som ikke er lett å fylle igjen, så jeg må si at jeg vet ikke hvem av barna jeg stammer fra. Hvor kan jeg lete for å finne sånt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Til Kjellaug: Vi skrev visst våre innlegg helt på likt! Jeg har ingen opplysninger om din tipp (11) oldemor Kristinas barn, og vil gjerne vite hvem av dem du nedstammer fra. Men hvordan har det seg at også søsteren Magdalena var din tipp (11.) oldemor? Jeg har bare Anne Eriksdatter Orm som hennes barn, var hun i slekt med deg? Til Per Simen: Hvilken person er ditt sist kjente ledd i retning av Christoffer Rustung? Kanskje jeg eller andre kan hjelpe med å fylle gapet?!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Siri Ravnanger

I mine "lister" har jeg både Kristina og Magdalena. Har ikke helt oversikten ennå - skal heller komme tilbake. Er det forresten noe hold i at den vidløftige herr Rustung var sjørøver i sin ungdom? (Det hadde gledet min sønn (4,5 år gammel)overmåte!!!!!:o) Sommerhilsen fra Siri ((Sjø)røverdatter)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Johannessen

Det er skrevet en bok som heter "Sjørøver og admiral - en bok om Christoffer Trundsen (Rustung), av Rolf Scheen i 1942.Det er vist til den i Slektsbiblioteket. På Tore Erlands hjemmeside er det mye stoff om Rustung, også om hans liv som sjørøver.Jeg er selv etterkommer etter både Kristina og Magdalena, de er mine 10.tippoldeforeldre. Jeg lurer nå på opphavet hans. Jeg har sett noen som mener at faren hans var Trond Sigurdsen på Seim, andre mener at faren var Trond Engebretsen fra Valstad i Nes (bl.a. Tore Erland). Noen som har opplysninger om dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Nå er det tredje gang jeg prøver å svare her... Jeg har dessverre 'mistet' en av døtrene og har nå kun Kristina. Hun hadde en datter Herborg Torbjørnsdtr Sandven som jeg stammer fra. Har hørt om denne boken men ikke lest den. Ellers har jo flere andre nevnt Kristoffer Rustung. Christoffer Owe nevner han i sin artikkel i NST XXXVI, 1998, "Anders Mowat og hans slekt" på første siden. Han sier at Kr.Rustung hadde 7 døtre og en sønn. mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Siri Ravnanger

Herborg var gift med Johannes Lauritsen Galtung - var ikke han sønn av Lauritz Johannessen Galtung på Valen? Hilsen Siri

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Etter Tavle V i Johan E. Galtungs 'Galtungslekten i fortid og nutid", så stemmer det. Han var gift med en datter av Fategn Mattson. mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Grøtte

Til Kjellaug Jeg har også Kristina som et ledd langt tilbake, og stammer også fra hennes datter Herborg Torbjørnsdatter Hun var gift med Johannes Lauritsson Galte, Torsnes ca. 1540-1620 Det er noen år siden jeg jobbet med denne delen av slekten, men du finner en god del informasjon i bygdebøker for Jondal, Stord etc Har funnet ganske mye. Det hadde vært interessant om du tok kontakt for å se om vi har de samme personene i "anegalleriet" vårt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Simen Løken

Jeg regner med at at Rustungblodet finnes igjen i Hjeltnes - grenen. Jeg stammer også fra Kristoffer Sjurson Hjeltnes som hadde Hjeltnes i Ulvik. Har ikke slektsboka om Lekve-grenen i nærheten, så jeg kan ikke gi flere holdepunkter her og nå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Til Rita, Jo, det hadde vært interessant å sammenlikne. Nå drar jeg avsted til Norge for sommeren og kommer nok ikke til å være så mye på nettet. Men ta gjerne kontakt i september: min e-mail adresse mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Som Kjellaug påpeker hadde Christoffer Rustung antakelig 7 døtre, og ikke 6 som jeg anførte her tidligere. Jeg hadde mistet Dorothea, f. på Seim engang mellom 1534 og 1548. Hun ble g.m. John (James) Stuart, og deres datter Margrethe hadde en affære med Laurits Johansøn, ektemannen til Dorotheas tremenning Lisbet Ottesdatter. Forøvrig synes slektskapsforholdene til Christoffer Rustungs øvrige døtre temmelig usikre, spesielt Kristinas og Magdalenas. Jeg har sett relativt ferske utlegninger om at Kristina var g.m. fogd i Sunnhordland Thorbiørn Oluffssen (Olavson) Ness til Nordtun i Ness, f. ca. 1530 i Sandven, Vikøy, Kvam, d. 1605. Han var tilstede ved skiftet etter svigerfaren Christopher Rustung 18. sep 1578 og mottok sin kones arvelodd, Nordtun og Nedretun (der han bodde), begge i Ness i Kvinnherad (Vikør?) men rømte fra landet p.g.a. kassemangel, og hans to svogre Erik Orm og Jon Haar, som hadde kausjonert for han, mistet en god del jordegods i den anledning. Når det gjelder Magdalene (1528-64) var hun g.m. Erik Eriksen Orm (hin unge) til Vatne 1561-68, 1578 og Valvatne 1565, begge på Stord, som var av Smør og Kaneslekten. Han solgte Brunla gods på Sørlandet, og var også forlenet med Tjore på Jæren 1565. Deres datter Anne Eriksdatter Orm var iflg. min database gift 1) m. Otte Thomassøn Orning og 2) m. Jens Mogensen.Etter det jeg har sett var Herborg Torbjørnsdtr Sandven som var g.m. Johannes (Johan) Lauritssøn Valen (Torsnes)datter av den rike bonden, lensmann i Øystese 1564-, Torbjørn Olavsen Sandven som bodde på Sandven i Vikør og Kirstine (Kristi) Pedersdatter Torsnes. Kristine var rimeligvis død etter et kort ekteskap. Det er også mulig at hun var gift med Olav på Sandven, Torbjørns far, og ikke Torbjørn selv.Hvis dette stemmer, var denne Kirstine datter av Peder (Peter, Per) Nilssøn (Nicolaussøn), ant. håndgangen mann eller adelsmann 1519 som bodde på Torsnes, Jondal 1504), og ikke datter av Christoffer Rustung.Forøvrig ver Laurits Johannesen Galtung iflg. min database gift 1) m. Magdalene Trondsdatter Rustung og 2) m. Anne Fartegnsdatter (datter av Fartein Matssøn Seim (Ænes)) i hennes 2. ekteskap

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Larsen

Stemmer det at Christoffer Rustung også hadde en sønn i tillegg til de 7 døtrene?Her er det jeg har notert om Emma/Endre/Enno Tronds Rustung Brandrøk, født 1538 Øst-Frisland, Nederland, ifølge en av disse kildene, enten Lars Kindem: Losnaætti paa Voss, s. 135 (4) eller Erik Bakkevig: Sunnhordland-slekter, Voss 1984, I, s. 54-55:Han var en eventyrer som faren, men løgnaktig og upålitelig. Han dro ut som ganske ung og tjente som soldat og landknekt i kriger i Spania, Ungarn, England og Skottland. Han deltok også i syvårskrigen i Danmark, men var misfornøyd med sin stilling. Dro derfor ca. 1566 til kong Erik 14. i Sverige og tilbød ham sin tjeneste. Han innbilte kongen at nordmennene var så misfornøyd med danskestyret, at de var villige til å gi seg under Sverige, og opphisset ham til å ta Norge. Under oppholdet i Sverige foretok han et stort tyveri på Gripsholm slott og måtte rømme til Tyskland. Han gjorde der rovmord og ble henrettet.¶ Han var gift med en kjøbmannsdatter fra Danzig, men de var ikke nevnt i skiftet med moren 1587, så de hadde neppe barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

Se tidligere artikkel i samme debatt, sønnen het Enno.lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingrid Gillesøy

Eg har også funne tilbake til Kristoffer Rustung. Mi eiga slekt etter Kristina, og min mann si slekt etter Magdalena. Etter det eg har funne ut, var Kristine (mor til Herborg og Karen Torbjørnsdtr.) datter av Kristoffer Rustung. Derimot var far til Torbjørn, Olav Sandven gift med ei Herborg Pedersd. Torsnes (datter av Peder Nilsen 1470-1519) Dersom det finnast ei Kristine Pedersdtr. kan vel dette vere ei søster av Herborg Pedersdtr., og muligens kone til Olav i eit anna gifte??? Peder Nilsen, var i følge det eg har funne, son av Nils Ragnvaldsen og Herborg Bårdsdtr. på Torsnes. Nils var igen son av Ragnvald Niclassen på Torsnes f. ca. 1390 i Stockholm. Om desse oppl. er rette, er ikkje godt for meg å seie, men eg er temmeleg sikker på at Herborg og Karen Torbjørnsdtr. er barnebarn av Kristoffer Rustung. Kva meinar andre??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Det er mange meninger om slektskapsforholdene til Christopher Rustungs barn. Det finnes en veldig god oversikt på Lenke Christian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Aarland

I mine notater har jeg skrevet følgende om Christopher Tronds: Christopher Tronds er en av slektens mest kjente menn. Han var en stor sjøkriger/kaprer eller sjørøver. Han fikk Kaprerbrev av Phalzgrev Fredrik. Da han ble lei av sitt uroglige liv tok kong Christian III han til nåde og han vart admiral over hans flåte i 1592. Christopher var i slekt med den siste erkebiskop i Norge Olav Engelsbregtsen. Datteren til Christopher, Dorthea var gift med Johan Stuart (på Shetland) son til Jacob Stuart (bror til Maria Stuart). Min slekt kommer fra datteren Magdalena. Dette er ei svært iteressant slekt og den kan førest svært langt tilbake. Hvor vidt vi kan stole på alle opplysningene er ikke godt å si, men de er i alle fall fint å jobbe med. Slekten kan føres tilbake til de fleste Europeiske kongehus. Jeg har fått en slektsoversikt fra en slektning i USA som viser at slekten går helt tilbake til Adam.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hagen

Etter det eg har erfart frå tidligare diskusjoner om dette temaet, så skal Thorbjørn Olsson Sandvin ha 4 døttre og 1 son.Elles så skal far til Thorbjørn være lite kjent, men mor has er nevnt som Christine Petersdtr. Torsnes, dotter av Peter Nielsson Torsnes, mor ukjent, eller sonedotter av Niels Ragnvaldson Brandvik og Herborg Baardsdtr. Torsnes.Er det ekteskap mellom Thorbjørn Sanvin og Christine Rustung, og er dette verifisert?Thorbjørn skal visst ha vore gift to gonger:Gift 1, Ukjent. Barn: 1) Herborg Torbjørnsdtr. g. til Johannes Lauritsson Galte. 2) NN Thorbjørnsdtr., døydde Vikør, Sandvin 3) Christine Thorbjørnsdtr., døydde Norheim. 4) Karen Thorbjørnsdtr., døydde Skånevik Ebne. Gift 2, Ukjent. Barn: 1) Olav Thorbjørnson Sandvin, døydde Øystesø.Mvh. Terje Hagen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingrid Gillesøy

Eg fann ein gong (veit ikkje kvar) opplysn. om at Torbjørn Sandvin skulle ha vore til stades ved skifte etter svigerfaren Kristoffer Rustung 18.9.1578, og motteke "sin kones arvelodd". Når denne oppl. er skriven, må det vel finnast ein nedtegn. på det i eit skiftedok.? Eller er det slik at han sikkert var til stades, men at ingen kan seie han var gift med Christine, og dermed svigerson. Kvifor skulle han då motta arvelodden?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hagen

Ja ja, det blir no hevda så mykje omkring dette ekteskapet til Christine, nokon hevdar at ho vart gift med Torbjørn Olavson Sandvin, lensmann i Kvam. Eller Torbjørn Olsson Sandvin, lensmann i Jondal, også Futen Torbjørn Olavson på Nes?Det er ikkje enkelt å få nokon meiningar ut av dette, så kva skal ein tru….Då blir det vanskeleg å få kobla etterkomarane til Torbjørn opp mot Kristoffer Rustung. Dersom det skulle være eit skifte etter Kristoffer Rustung så burde dette ha vore avklart for lenge sia.Mvh. TH.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar Balle

Odd Handegård har skrevet boka "Vår felles slektshistorie. Hardanger, Sunnhordland og Ryfylke 1150-1650".Boka har blant annet et kapittel som omhandler Kristoffer Trondsson og hans slekt.Sjekk siden http://home.no.net/valesvei/mvh Einar Balle

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Aasheim Eidsvik

Søkte på Rustung her og denne kom opp.Har akkurat studert Edvard Bulls interessante lille avhandling om Vincens Lunge (Kristiania Steenske Forlag, 1917). Var litt interessert i en ane Valter Skotte som sies å ha blitt 'sjørøvet' av Olav Enbebrektsons menn på 1520-tallet. I den forbindelse ser jeg på s.84 nevnt at erkebiskop Olavs slektning Kristofer Trondssøn Rustung var leder for en del av Olavs krigsskip, men at han samtidig drev rent sjørøveri mot skotske og hollandske handelsskip, og Vincens omtaler den godeste her Kristofer slik i 1527: 'den unge kjækker Kristofer, et ondt opphav til al uredelighet' RandiE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.