Jump to content
Arkivverket

[#6149] Glassblåser Sigfrid Ledel, 1700-tallet Eiker m.m.


Guest Torkel Fagerli

Recommended Posts

Guest Torkel Fagerli

Ved å søke litt i ulike kilder på internett har jeg sett at det er en rekke personer med navnet Ledel som finnes på glassverkene på Nøstetangen, Hurum, Biri, Hurdal og i Trøndelag. Svært mange ser ut til å nedstamme fra Sigfrid Ledel. Jeg er interessert i nærmere opplysninger om Ledel (bakgrunn, foreldre, bosteder i Norge, gifternål, død etc.). Jeg har registrert at han hadde en rekke barn i Eiker med Inger Jensdatter Lind. Han arbeidet der på Nøstetangen (jf. f.eks. ekstraskatten 1765(. Jeg er primært interessert i nærmere opplysninger om hans datter Christiane. Jeg har notert at Sigfrid hadde følgende barn:1. Jens, døpt 2/12-1764 i Eiker, begravet 9. april 1766 i Eiker.2. Gottlob, døpt 30/11-1766 i Eiker, død 4/5-1827 i Biri. Han bodde i Hurum i 1801, senere i Biri. Opplysninger om hans ektefeller og barn er greit tilgjengelige så vidt jeg kan se, og jeg er ikke primært interessert i dem.3. Lise døpt 10/3-1768 i Eiker.4. Sara, døpt 11/11-1769 i Eiker, begravet 20/6-1773 i Eiker, to år gammel.5. Christiane, 33 år gammel i1801. Gift i Eiker 1. pinsedag 1795 med spikersmed SVend Rejersen (30 år gammel i 1801). De bodde i 1801 i Krokstad i Nedre Eiker. Tre barn født i Eiker: Anders f. 28/3-1795, Simen f. 24/3-1798 og Rejer f. 15/3-1801. Siden mister jeg familien av syne. Jeg er primært ute etter nærmere opplysninger om Christiane, hennes barn og mann. Hvor ble det av dem ?.Andre barn av Sigfrid er vel Anne Margrethe Sigfridsdatter Ledel (47 år i 1801) som hadde en rekke barn i Hurdal med Ole Pain, se også Ft 1801 for Hurdal. Muligens var også den Andreas Ledel som ble begravet 28/6-1827 i Biri, 78 år gammel barn av Sigfrid (eller bror ?). I 1801 finner vi i Bragernes en Berthe-Sophie Ledel (47 år gammel) som vel også er en slektning.Jeg er takknemlig for alle spor som kan bringe meg videre.Med vennlig hilsen Torkel Fagerli

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Christiane Ledel ble født på Nøstetangen og døpt i Eiker 1761 (Lassens utskrift av kirkeboka for Eiker). Alderen som er oppgitt i folketellinga stemmer altså ikke. Jeg har derfor vært i tvil om Christiane Sigfridsdatter i 1801-folketellinga var datter av Siegfried Ledel. Det var morsomt å få bekreftet at hun var det. Det var ikke så vanlige at tyske glassblåserdøtre giftet seg med nordmenn.Christianes mor var Siegfrieds Ledels første kone, Anne Lisbeth Christensdatter. De giftet seg i Eiker i 1754 og Anne Lisbeth døde der i 1763, alderen hennes ble da oppgitt til 28 år. Ved ekteskapsinngåelsen er det opplyst at Siegfried Ledel kom fra Tyskland, men det er dessverre ingen nærmere angivelse av fødested.Siegfried Ledel hadde følgende barn med Anne Lisbeth Christensdatter: 1. En sønn døde fem uker gammel i 1755. 2. Anne Magrethe født i Eiker 1756 gift med den engelske glassblåsersønnen Ole Josephsen Paine 3. Andreas født i Eiker 1758 gift med den engelske glassblåserdatteren Mari Willumsdatter Fagnell i Hurdal i 1784. 4. Christiane født i Eiker i 1761 5. Gottlob født i Eiker i 1763, død 1766.Ekteskap nr. 2 med Inger Jensdatter Lind ble inngått i Eiker i 1764. I dette ekteskapet var det i tillegg til de barna du nevner, en sønn Jens f. i Hurdal 1779. Han tok seg seinere arbeid ved svenske glassverk. Johan Ledel som arbeidet på Hadelands glassverk i 1865 var en sønn av Jens.Siegfried Ledel kom trolig til Norge ca 1753. Jeg har første gang funnet ham nevnt i glassverkenes korrespondanse i oktober 1753. I et brev av 11.7.1754 ble det klaget over at han og en annen glassblåser hadde vært oppsetsige, og administrasjonen sendte en såkalt "Placat" til opplesning i glasshytta på tysk. Siegfrid Ledel arbeidet som krystallglassblåser på Nøstetangen. I 1774 da virksomheten på Nøstetangen var under nedtrapping, og Siegfried sjøl begynte å dra på åra, ble han ansatt i en mer underordnet stilling som skjører (fyring av glassovnen) på Biri. I den forbindelsen klaget ledelsen flere ganger over ham for motvillighet og drikkfeldighet. Det framgår at han likevel ble ansett som en nyttig mann for kompaniet fordi han hadde ferdigheter i smelting av glassmasse og ovnsbygging. Han ble trolig temmelig raskt overflyttet fra Biri til Hurdals glassverk hvor han bodde til sin død i 1798.I 1782 søkte han kompaniet om en "Hiælp av 32 Rd til at avbetale oculisten Pelier, som skal have hjulpet ham til hans syn, og Torsten Lund, for Logie og Pleye i den Tid han lagt under Curen". Han fikk støtte til dette fra pensjonskassa ved Hurdals verk og administrasjonen ba forvalteren vurdere gjenansettelse. Det var temmelig vanlig at eldre glassblåsere hadde alvorlige synsskader.Fra 1787 (muligens tidligere) var Ledel pensjonist ved Hurdals verket med en pensjon på 26 riksdaler pr- år. Siegfried Ledel ble begravet i Hurdal 7.8.1798. Alderen ble oppgitt til 90 år (jeg tipper at her er det tatt litt hardt i). Kona, Inger Lind, døde året før. Hun ble begravet i Hurdal 5.4.1797. Hennes alder ble da oppgitt til 65 år.Jeg tror ikke den Berthe-Sophie Ledel du nevner i Bragernes, var datter av Siegfried Ledel. Kanskje var hun en etterkommer av bøddelen i Christiania som skal ha hett Ledel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkel Fagerli

Takk for raskt og meget grundig svar.Opplysningen om at "min" Christiane Sigfridsdatter var datter av glassblåseren Sigfrid Ledel har jeg ikke fra noen primærkilde. Jeg har fått den i en e-post fra John H. Eriksen i Krokstadelva, og jeg vet ikke hva som er hans kilde.Navnet Christiane Sigfridsdatter er meget spesielt, og at det dukker opp i Eiker gjør at det er nærliggende å tenke på en forbindelse til glassblåseren Sigfrid Ledel. I de opplysningene jeg har sett om henne i forbindelse med ekteskap, Ft 1801 og barnas dåp har jeg ikke sett henne omtalt med noe slektsnavn. Når aldersoppgaven i Ft 1801 passer så dårlig med dåpsåret til Sigfrid Ledels datter, er det all grunn til å være skeptisk til om dette er samme person. Dersom det finnes et skifte etter Sigfrid Ledel, kan det muligens gi et svar. Spennende om noen kan si noe mer om det er en eller to personer med navnet Christiane Sigfridsdatter.En annen mulighet til å komme videre er om noen vet hvor det ble av spikersvenn Svend Rejersen og Christiane Sigfridsdatter etter at de må ha flyttet fra Eiker ikke lenge etter 1801. Er det noen som vet noe mer om dette ? Jeg har en teori om at sønnen Simen (f. 1798) er identisk med den Simen Svendsen som 27 år gammel giftet seg 8. juni 1826 i Strømmen i Hurum med Ingeborg Kirstine Olsdatter. Deres eldste datter het Christiane !Igjen takk for meget god hjelp.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Jeg har kirkeboka for Hurdal på diskett og har sjekket litt nærmere for å se om jeg kunne finne Christiane Ledel. Jeg har funnet en innførsel fra 1783. Da var hun fadder ved dåpen til søsteren Anne Magrethes datter, Anne Syrene. Siden har jeg ikke funnet spor av Christiane. Det ser ikke ut som om hun er gift eller død i Hurdal.Når du skal lete videre etter Svend Rejersen og Christiane, kan det være lurt å ta utgangspunkt i at han var spikersmed. Det er vel sannsynlig at familien kan ha flyttet videre til et annet jernverk med spikerhammer. Akkurat som glassblåserne flyttet spikersmedene mye fra verk til verk.mvh Anne

Link to comment
Share on other sites

Guest Jon Torp

Torkel Tja....tror jeg har et spor til deg: Fra Eiker minesterialbok: Vielse nr. 16 - 1818 - Enkemann Svend Reiersen Solbergeje 47 år og Pige Ingeborg (Helgesdatter?) Solbergeje 42 år - forlovere: Rolf Andersen Bjørhuseje og Christen Andersen Solbergeje-4.januar - Vielsesdagen: 26 martz- Merknader: Skifteattest af 18 martz 1818 fra Wulfsberg - (Sistnevnte var etter hva jeg vet prest på Eiker - min kommentar)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Jeg har bladd litt mer i notatene mine og har funnet ut at Siegfried Ledel må ha reist tilbake til Nøstetangen igjen og arbeidet der noen år etter oppholdet på Biri i 1774. Ifølge noen opplysninger jeg har fått fra en svensk slektsgransker (en etterkommer av Anne Magrethe Ledel), ble Siegfried Ledels datter Lise begravet i Eiker 1775 og en ny Lise ble døpt i Eiker 2.1.1777. Nøstetangen ble endelig nedlagt i 1777, så det var nok dette året familien Ledel flyttet til Hurdal.Ellers ser det jo ut som om Jon Torp har skaffet deg et godt spor å gå etter videre. Begravelse og skifteattest for Christiane Sigfridsdatter kan kanskje gi svar på om hun var datter av Siegfried Ledel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkel Fagerli

Hjertelig takk til Anne og Jon for enestående god og velvillig hjelp. Dere har gitt mange lovende spor å gå videre på. Jeg skal se nærmere på dette når jeg får anledning, og komme tilbake til resultatet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Mona Årnes

Hei Torkel. Jeg har akkurat holdt på med å hjelpe en fra Amerika med glassblåserslekt. Kan derfor anbefale deg å kontakte Liv Marit Haakenstad hun har mye stoff fra de forskjellige glassverka.e-mail genit@c2i.netHilsen MONA

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
Guest Jon Torp

Fant dette skiftet på Eiker: Skifte på Nøstetangen 2. april 1765 - Anne Christensdatter Ledel er død - enkemann er glasspuster Sigfred Ledel - etterlater 4 barn: Anders Sigridsen Ledel 7 år, Gotlob Sigfridsen Ledel 1 år - Anne Margrethe Sigfredsdatter Ledel 9 år - Christiana Sigfredsdater Ledel 4 år - verge er Bogholder Sr. Andreas Schieraad

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Torkel Fagerli

Takk for nyttig lenke med opplysninger om familien til Sigfrid Ledels andre hustru. Det må vel være feil datering av skiftet. Det står at det ble sluttet 20.9.1734, men det må ha vært mye senere, kanskje på slutten av 1760-tallet.For øvrig har jeg forsøkt å finne ut av hvor det ble av spikersmed Svend Reiersen og Christiane Sigfridsdatter etter at vi mister dem av syne kort tid etter 1801.Jeg har funnet Svend Reiersen igjen i 1818. Den 4. oktober det året ble sønnen Reier konfirmert i Hof i Vestfold. Bostedet var Thorud i Hof. Det er vel sannsynlig at Svend da arbeidet ved jernverket på Eidsfoss. I det hele tatt er det sannsynlig at Svend Reiersen flyttet rundt og arbeidet på flere jernverk i nordre Vestfold og i Buskerud.Jeg har ennå ikke funnet dødsfallet eller skiftet etter Christiane Sigfridsdatter. Jeg kan ikke se at hun døde i Hof. Hun er antagelig død før 1818, jf at mannen trolig er identisk med den enkemann Svend Reiersen Solbergeje som giftet seg 26. mars 1818 i Eiker.Jeg er fortsatt interessert i mer opplysninger om Christiane Sigfridsdatter og hvor det ble av hennes barn.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest Torkel Fagerli

Christiane er trolig identisk med den Christiane Sigfridsdatter, Krokstad-elva, som døde på sykehuset og ble begravet i Eiker 11. august 1801, 48 år gammel. Jeg har ikke funnet skifte etter henne. De sprikende aldersoppgavene for Christiane, gjør at vi fortsatt mangler endelig bevis for at hun var datter av glassblåser Sigfrid Ledel.Svend Reiersen giftet seg ytterligere to ganger, og døde i Eiker i januar 1820. Det ble ikke holdt noe skifte etter ham.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.