Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jon Torp

[#8282] Claus Larsen... finner ham IKKE i 1865-tellingen

Recommended Posts

Gjest Jon Torp

Min tipp-tipp-tippoldefar het Claus Larsen... han bodde på Eiker i Buskerud. Han dør der som 80 åring i 1873. Men jeg er ikke i stand til å finne ham i 1865 tellinga. Han ble enkemann i 1863. Finner barna hans - han bor ikke hos dem... Kan noen hjelpe?? Er det mange 'hull' i 1865 tellinga?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kåre Petter Hansen

Jeg vet ikke hvor vanlig det er, men jeg kan ikke finne min oldemor i 1865 tellingen. Hun skulle være født på Gaaserudeidet i Lardal,Vestfold i 1864. Det kan være jeg som roter, fordi jeg finner henne heller ikke i bygdeboken. Hennes pikenavn var Elise Sjulsdatter eller Halvorsen. Hennes mann er er derimot telt to steder i 1900 tellingen. Er det vanlig ? K.P.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Elise Sjulsdatter kan vel være identisk med den Else Sjulsdatter du finner på 'Gaaserud Myre', 7 år gammel. Alder kan være feilavskrift, eller alderen på søstrene kan være ombyttet.LenkeMange personer finnes to steder i 1900 tellingen fordi de var fraværende fra hjemmet på tellingsdagen. Da skulle de føres opp både som fraværende fra hjemmet og midlertidig oppholdende på oppholdsstedet. Feltet 'bosatt' inneholder opplysninger om dette (b=bosatt, mt=midlertidig tilstedeværende, f=fraværende).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Et pussig sammentreff. Jeg har lett etter Lars Clausen fra Aker i Ft.1801 uten å finne ham.Han hadde en sønn som het Claus Larsen født i Aker 1791. Claus var ikke noe vanlig navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kåre Petter Hansen

Et godt tips hva angår 1865 tellingen, er sikkert å legge ut en etterlysning på en DIS-side. Det finnes vel en DIS-Buskerud også, hvor Eiker inngår? Jeg har tenkt å prøve Vestfold, men Else Sjulsdatter bør nok være den riktige ? Jeg har også gått utfra det. K.P.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Kari... det der var underlig.... har også vurdert han derre Claus Larsen født i Aker.... Har du funnet dåpen til Claus???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Claus Larsen, døpt 20.02.1791 i Aker kirke, foreldrene var Lars Clausen og Marte Pedersdatter, Aassen eie (mine tip-tip-tip-oldeforeldre).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Kari. Har du funnet skifte etter Lars Clausen og Marthe Pedersdatter ? Var disse gifte? Foreløpig er det uklart hvem som er 'min' Claus Larsens foreldre. Det fødes en Claus Larsen utenfor ekteskap på Krogstad i Eiker i 1786 - hans foreldre er Pige Mari Clausdatter og ungkarl Lars Stephensen - finner ikke denne guttepjokken i 1801 tellinga - ei heller konfirmert på Eiker på forventet tidspunkt. Jeg tror av en eller annen grunn ikke at 'min' Claus Larsen er fra Eiker. Det finnes ingen Claus Larsen i 1801 tellinga i passende alder på Eiker. Heller ikke i de omkringliggende sogn. Faktisk finnes det registrert kun en eneste passende kandidat i denne folketellinga. Og det er en liten guttunge på en liten husmannsplass under Galtebu i Spydeberg i Østfold. Han er i 1801, 9 år -og sønn av en 80 år gammel jordløs husmann, og dennes tredje kone. Denne gamle husmannen i Østfold er 'skreppekar': Når folketellinga holdes i 1801 er denne skreppekaren ikke tilstede, Han kalles bare 'Johanne' (sic!) han 'gaar om med kram' og oppgis at han er i Fredrikstad. Nå vet vi jo ikke helt sikkert om Claus Larsen som seinere havner på Eiker virkelig er fra Østfold. Men det vi vet, er at han tilhørte det økonomiske bunnsjiktet på Eiker. Det finnes også en Claus Larsen født i Aker Claus Larsen, døpt 20.02.1791 i Aker kirke, foreldrene var Lars Clausen og Marte Pedersdatter, Aassen eie. Vet heller ikke sikkert om dette er rett kandidat. På skiftet etter Lars Stepensen fra 1820 årene finnes det ingen Claus nevnt. Vi finner Clas Larsen som som konfirmant nr. 33 i Haug kirke den 1ste May 1808. Der står det at han er tjener på Papirmøllen (det er i Vestfossen). Alderen hans er oppgitt til 16 år. (fødselsår ca. 1792) Videre står det: 'Udtog af forkl.(aring) taal.(elig) got' Han er altså tjener før konfirmasjonsalderen. Dette var neppe uvanlig, men det som er verd å legge merke til er at denne konfirmanten ikke er oppført med noe eget bosted. Han er rett og slett oppført som tjener på bedrift. Min teori er at dersom han hadde foreldrene sine på Eiker, så ville han vært oppført i konfirmasjonslisten med foreldrenes bosted. Men dette er naturligvis kun spekulasjoner. Han gifter seg med ei husmannsdatter fra en plass under Pålsåsen på Eiker. Når han gifter seg i september 1817 er alderen oppgitt til 29 år. (indikerer fødselsår. ca. 1788) Når de vies er de begge bosatt på Korvaldeie. Ved vielsen er brudens bror, Ola Arnesen forlover. De første barna fødes på Raaeneie, senere er de på Rygh og på Eknes, De bor på Portåsen i 1830 når de døper sønnen Peder. Blant fadderne er det ingen Larssønner eller Larsdøtre blant fadderne. Når han som eldre mann blir enkemann, blir hans avdøde kone omtalt som fattiglem. Det sies han i 1873 er 80 år gammel når dør av alderdom. (indikerer fødselsår ca. 1793)- Han etterlater seg 4 barn. Jeg klarer ikke å finne ham i 1865-tellinga. De bruker en ved navn Kirsti Nilsdatter som fadder for sine barn flere ganger:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Det siste innlegget var tungt å lesa. Oppdeling i avsnitt hjelper. Det gjer ein ved å leggja ei blank linje inn i teksten ein skriv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Takk for brukerveiledning

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Lars Clausen f 1767 gift med Marte Pedersdatter, 26.01.1788 i AkerBarn: Christiane døpt 1788 Claus døpt 1791 Hans Johan døpt 1794 Anne døpt 1798Alle er døpt i Aker, men ikke konfirmert. Jeg finner Christiane i Ft 1801. Hun er i tjeneste og bor ikke sammen med foreldrene, 13 år gammel.Jeg har funnet en Anne Larsdatter konfirmert i Garnison 03.10.1813, bosted Vaterland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Kari Du har ikke funnet skifte etter Lars Clausen og/eller Marthe Pedersdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Nei, jeg har ikke funnet begravelsen. Har sett i Aker. Jeg vet ikke hvor de bodde da de døde.Siste kjente bosted var Glaerup Pahus Mølle i Aker (1789).Det med mølle er jo litt interessant.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

hmmmmm.... dette lukter kanskje noe... tidlig i 1820 årene finner jeg i kommunikantprotokollen for Eiker... Lars Clausen Røgebergeie .... neste innførsel er ingen ringere enn Claus Larsen papirmøllen.... et spor???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kenneth Talmo

Hallo JonMener å ha registrert at det i en av Eiker Historielag sine årbøker er ei liste over 'tilsatte' på Papirmøllen. Mener også å huske å huske at de fleste der var nevnt med fødested. Vil prøve å bla gjennom en haug av dem i helgen.Det er jo langt fra usannsynlig at karen kommer fra Østfold. Han gjorde så Hans Nilsen Hauge også. - Han starta storproduksjon i Vestfossen -Hilsen Tor Kenneth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Tor Kenneth Venter spent !! Jon

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kenneth Talmo

Hallo Jon - den lista jeg nevnte er å finne i årboka for 1963 og er en avskrift av et dokument opptatt av lensmann Gram den 13. Nov. 1806. En fortegnelse over personer som skulle møte ved forhør den 17de. November i anledning 'af hans Nielsen hauge Mistænkelig Forhold m. v. '.Lista er som nevnt fra 1806 - og dessverre - din person er ikke her. - Lista inneholder 50 navn og avsluttes slik; 'Flere opholder Sig ikke ved Eger Papier Fabrique, og alle benævnte personer blev paalagt at være tilstede ved det sammesteds Mandag den 17de November kl. 1 Eftermiddag, berammede forhør.' (dokumentet er undertegnet lensmannG Gram - Claus Vaalen og Niels bryn)Lista inneholder navn på personer fra Gransherad, Hadeland, Hedmark, Tin og omtrent 30 % av personene på lista kommer fra ØSTFOLD !!!Siden det er en viss 'navnelikhet' tar jeg med følgende; Mølla ble starta av Hans Nilsen Hauge i 1799 og han fikk en papirmakersvenn fra Bentse Bruk(ved Sagene, Oslo) til å forstå anlegget. Hans navn var Lars Clausen, og han laget formene med de forskjellige vannmerkene. Til Egers Papirmølle 'hørte' et stort gårdsbruk og flere husmannsplasser, som Braaten, Gommerud og Røkeberg. På en av Røkeberg-gårdene bodde papirmester Clausen.Forøvrig kan jeg si følgende om Møllas første år; Her var felles husholdning og arbeiderne spiste visstnok ved samme bord som bedriftsherren og 'Mor Inger' (kona til Mikkel hauge) sto for husholdningen. - Fra førsten av fikk ikke arbeiderne lønn, men fullt underhold. Dette forklarer også delvis hvorfor arbeidsstokken nærmest utelukkende besto av enslige personer. Disse kom som nevnt fra 'de merkeligste plasser', og kom etter all sannsynlighet for å få hjelp - eller var sendt dit av 'vennene' eller av Hans Nilsen Hauge selv.Tor Kenneth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kenneth Talmo

Hallo Jon - den lista jeg nevnte er å finne i årboka for 1963 og er en avskrift av et dokument opptatt av lensmann Gram den 13. Nov. 1806. En fortegnelse over personer som skulle møte ved forhør den 17de. November i anledning 'af hans Nielsen hauge Mistænkelig Forhold m. v. '.Lista er som nevnt fra 1806 - og dessverre - din person er ikke her. - Lista inneholder 50 navn og avsluttes slik; 'Flere opholder Sig ikke ved Eger Papier Fabrique, og alle benævnte personer blev paalagt at være tilstede ved det sammesteds Mandag den 17de November kl. 1 Eftermiddag, berammede forhør.' (dokumentet er undertegnet lensmannG Gram - Claus Vaalen og Niels bryn)Lista inneholder navn på personer fra Gransherad, Hadeland, Hedmark, Tin og omtrent 30 % av personene på lista kommer fra ØSTFOLD !!!Siden det er en viss 'navnelikhet' tar jeg med følgende; Mølla ble starta av Hans Nilsen Hauge i 1799 og han fikk en papirmakersvenn fra Bentse Bruk(ved Sagene, Oslo) til å forstå anlegget. Hans navn var Lars Clausen, og han laget formene med de forskjellige vannmerkene. Til Egers Papirmølle 'hørte' et stort gårdsbruk og flere husmannsplasser, som Braaten, Gommerud og Røkeberg. På en av Røkeberg-gårdene bodde papirmester Clausen.Forøvrig kan jeg si følgende om Møllas første år; Her var felles husholdning og arbeiderne spiste visstnok ved samme bord som bedriftsherren og 'Mor Inger' (kona til Mikkel hauge) sto for husholdningen. - Fra førsten av fikk ikke arbeiderne lønn, men fullt underhold. Dette forklarer også delvis hvorfor arbeidsstokken nærmest utelukkende besto av enslige personer. Disse kom som nevnt fra 'de merkeligste plasser', og kom etter all sannsynlighet for å få hjelp - eller var sendt dit av 'vennene' eller av Hans Nilsen Hauge selv.Tor Kenneth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Tor Kenneth - takk for hjelpa...... Har funnet skiftet etter papirmesteren.......Claus var dessverre ingen sønn her...... Jon

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kenneth Talmo

Hallo Jon - Slekta til papirmesteren er rimelig godt gjennomarbeidet - papirmestere gjennom generasjoner - så jeg visste vel at din mann ikke var sønn av ham.Følelsen du har av at 'din' kjem 'uttante' fra virker ikke dum. Viser til antall østfoldinger på den nevnte lista. Og Hans Nilsen Hauge var jo fra Østfold sjøl. Husker ikke hvorfra akkurat nå, men synes å huske Spydebergkanten, men det kan godt være at minnet er feil....Tor KennethTor Kenneth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Jon og Tor.Hva står det i skiftet etter papirmesteren? Kan han være 'min' Lars Clausen? Han var jo fra Sagene, som hans far og farfar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kenneth Talmo

Hei Kari - Jeg har ikke sett skiftet, så jeg vet ikke hva som står der. Men, jeg har noen notater liggende å flyte - rundt personer på papirmølla. Skal bla litt i disse i løpet av kvelden/natta. Er vel kanskje også noe å hente i den samme årboken, hvor den lista jeg nevnte i et tidligere innlegg står. Ta det med en klype salt - men jeg mener denne mannen antok etternavnet Røgeberg.Tor Kenneth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

fillern... huska feil... skiftet jeg henviste til er skiftet etter myndling Guttorm Larsen...han er sønn av Lars Hansen Nærum (i Østfold) og Inger Olsdatter - Hun ble senere gift med Mikkel Nilsen eier av Eiker Papirmølle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Fint hvis du kan se etter om du finner noe. Denne familien 'forsvant' fra kirkebøkene i Aker. Jeg har tidligere reist spørsmål her under Debatt om det er noen som vet noe om Glaerup Pahus Mølle, men fikk dessverre ikke noe svar. Jeg tenkte kanskje at det var dansk, og at familien flyttet til Danmark, men fant dem ikke i folketellinger der heller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Tor: Jeg har søkt på Eiker i FamilySearch, og der fant jeg at Lars Clausen og Marte Pedersdatter – mine 3 tipoldeforeldre - fikk barna Anders i 1803, Christian i 1806 og Anne i 1812 på Eiker. Det var kjempeflott å finne dem igjen.Du skriver ” Slekta til papirmesteren er rimelig godt gjennomarbeidet - papirmestere gjennom generasjoner”. Hvor kan jeg finne mer om han og etterslekta hans?Jon: Unnskyld at jeg låner litt plass hos deg og lykke til med videre søk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.