Jump to content
Arkivverket

[#8698] Husmannsplassen Jerusalem i Oslo


Guest Anne Elisabeth Myrvang

Recommended Posts

Guest Anne Elisabeth Myrvang

Jeg søker opplysninger om en husmannsplass som lå under gården Åsen i 1771, kjøpt av Ludvig Mariboe i 1810. Denne plassen skal sammen med Aasenmoen dannet gården Lilleborg på hjørnet av Sandakerveien og Vogtsgate. Jeg tenker meg at denne gården, som nå er revet, lå der det gamle fabrikkområdet på Lilleborg var.Grunnen til at jeg søker opplysninger om denne plassen er at min familie etter sigende skal ha bodd på eller hatt tilknytning til denne plassen.Jeg har søkt etter plassen i folketellinger, men uten å finne annet enn gården den lå under og der er det ikke inndelt i de forskjellige plassene.Jeg fant et foto blandt min fars saker som er derfra. Bildet skal være fra forrige århundreskiftet og det står to kvinner og en jente utenfor huset, muligens tre generasjoner. Vet noen noe om plassen eller de personer som har bodd der, vil jeg være svært takknemmelig for å motta disse opplysninger.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Når jeg leser igjennom det jeg har skrevet ser jeg at jeg bør komme med en tilleggsopplysning. Plassen Jerusalem lå antagelig, iallefall fram til 1865, i Vestre Aker.

Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. Skogly

Jeg kan dessverre ikke komme med 'gjennombruddsinformasjon', men bare tilføye at plassen Jerusalem også er nevnt i Barthold N. Knophs fortegnelse over husmannsplasser i Christiania og Aker i 1769 (gjengitt i Thuesen, Nils Petter: 'Oslos historie i årstall; Fra de eldste tider til 1800', Topografisk Forlag, Oslo 2001, ss. 227-228). Thuesen skriver også at 'Nye Jerusalems Papirmølle ved Akerselva [ble] anlagt på plassen Jerusalems grunn ved gården Åsen' i 1759 (s. 219). Møllen er også omtalt i Edv. Bulls 'Akers historie' (1918).Jeg har ikke sett plassnavnet nevnt i mitt arbeid med Aker-kilder. Ei heller er det enkelt å skille ut blant 'Åsen-eie'-innføringer: hele 17 plasser er nevnt u. Åsen allerede i 1769.Mvh. RC (rc@heimr.net)

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

En Torshov-entusiast har lagt ut noe interessant stoff bl.a. om Lilleborg på nettet. Jeg sakser noe av det som er relevant for spørsmålet:'Ovenfor Bentse ligger igjen Lilleborg. Det var ovennevnte Ludvig Mariboe som i 1812 ga fabrikken og stedet dette navn da han innredet tekstilfabrikk i den gamle mølle som i midten av forrige hundreår hadde gått under navnet Jerusalems mølle.Redaksjonsstaben i et jubileumsskrift for Lilleborg fra slutten av 30-årene hadde et intervju med Martin Marcussen som hele sitt liv hadde bodd og arbeidet på Lilleborg. Vi tillater oss å sitere:- Det er vel vanskelig for den som går i strøket omkring Lilleborg i dag og ser de veldige rekker av store fine gårder, å sette seg inn i hvorledes det var i 1890-årene. Terrenget var det samme. De gamle hus i Sandakerveien ligger i dag som de lå den gang på tomten hvor Sagene brannstasjon nå ligger, var det butikk, eller rettere sagt landhandleri. På Sandaker lå en del småhus, likeså i Åsengaten. alt det andre som De nå kan se, er nytt. - Husker De Jerusalem? - Ja, plassen het Jerusalem og huset lå der hvor fabrikkens portnerstue nå ligger, og dekket også en del av den grunn som nå er utlagt til hage. - Kan De fortelle oss hvorledes denne husmannsplassen hadde fått det for en husmannsplass så merkelige navn? - Nei, det vet jeg ikke noe sikkert om. Men det var vel fordi selve huset var så rart, at folk mente det var like gammelt som byen Jerusalem. - Var husets utseende så merkelig? - Ja, det var det rareste hus jeg har sett, og aldri får jeg vel se noe lignende. Det ville ha vakt berettiget oppsikt på museet på Bygdøy. Da Lilleborg overtok stedet i 1897, brugte vi dette hus til tønneopplag. - De øvrige bygninger på tomten dengang, hvordan var de? - Alt sammen lå nede ved elven. Oljemøllen hvor vi presset lin og raps besto av et stort trehus med et tilbygg av mur. Alt dette brente i 1900, og ble da bygget opp igjen slik det nå står.'

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Takker for nyttige opplysninger fra dere begge. At huset på plassen Jerusalem var et spesielt og noe rart utseende hus, kan jeg bekrefte ut ifra det før nevnte bildet. Min familie bodde i Sandakerveien 56 ifølge folketellingene for Kristiania i årene 1865/75/85 og 1900. Jeg er imidlertid usikker på om det var adressen til plassen Jerusalem. Jeg er fremdeles åpen for nye opplysninger.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.