Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Agnar Johansen

[#8969] Winther slekten på Helgeland.

Recommended Posts

Gjest Agnar Johansen

Er det noen som kjenner til opphavet til Winther slekten på Helgeland?Jeg har selv en ane som het Ane Margrethe Petersdatter Winther, født ca 1717, død 1794. Hun var gift på Offersøy i Tjøtta Kommune og var vistnok datter til jekteskipper Peter Franzen født ca 1646, død 1719, og som bodde på gården Mindnes i Tjøtta. Det sies at hans far het Franz Nielsen Winther, født ca 1605, at han var Trondhjemsborger og hadde et kremmerleie på Løvølandet ved Tjøtta, men jeg har ikke funnet noe skriftlig som bekrefter dette.Den mest kjente av slekten på Helgeland var en annen Franz Nielsen Winther, født ca 1675, død 1753. Han bodde på Vevelstad og hans barnebarn Maren Greger Winther ble gift med Johan Christian Brodtkorp på Tjøtta.Jeg har på biblioteket bladd litt i Kinnapels omfangsrike verker om Winther slekten, men fant ikke noe som omhandlet slekten på Helgeland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

I 1666 hadde enka Karen Nilsdatter på Løvøya, Tjøtta, sønnene Sevald (36 år), Nils (28) og Petter (19). Nils passer bra som far til den Frantz f.ca.1675 som du nevner og Petter f.ca.1647 kan være far til din Ane Margrethe. Men opphavet til deres avdøde far, muligens Frantz (Nielsen Winther ?) har jeg ikke sett noe om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Pedersen

I «Trondhjems borgerlige Reaskoles alene priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger» sto i 1785 en Proklama datert Tiøtøen 3. februar 1785 som gir en del slektsopplysninger om Jens Winter på Tjøtta. Der sies «-Jens Winter, som for nogle Aar siden, fra Christiansund, hvor han havde været Borger, hid var henflytted» Der efterlyses: 1. Broder Christopher Winter, død som skipper i Trondheim, skal have efterladt Børn. 2. Broder Peder Winter, død, boende paa Gaarden Raach, og var Leensmand i Ørlands Tinglaug. 3. Broder Jacob Winter, boende i Trondheim, død, efterladt 2 Døttre: a) Kjersten Winter, skal være gift i Holland (hun vet jeg en del om - var da allerede flyttet til St. Croix i Vest-India!) b) Birgita Winter, ugift, skal opholde sig i Trondheim. 4. Broder Lars Winter, boer paa Gaarden Mostuen i Ørlands Præstegield. 5. Søster Gischen Winter, død, var første gang gift med Lars Wærness, anden gang med Peder Watnet, af begge Ægteskaber skal have efterladt Børn, men vides ei hvilke eller hvor mange, undtagen af første Ægteskab, Svend Larsen, myndig, boende paa Bachlandet. 6. Søster Riise Winter, enke efter Regimentsfeldtskjer Moltzau, boende paa Gaarden Aunet i Leensvigen i Stadsbøjgdens Præstegield.Håper dette kan være til litt hjelp?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

I boken 'Slekten Gyth' av Olaf Jæger er det opplyst at Alexander Gyth (ca. 1714 - 1792), lensmann i Alstadhaug og Eier av gården Belsvåg var gift med Elen Marie Pedersdatter Winther. Hvis denne opplysningen stemmer; kan det være en forbindelse mellom Elen Marie og Ane Margrethe, kanskje søstre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

I boken 'Slekten Gyth' av Olaf Jæger er det opplyst at Alexander Gyth (ca. 1714 - 1792), lensmann i Alstadhaug og Eier av gården Belsvåg var gift med Elen Marie Pedersdatter Winther. Hvis denne opplysningen stemmer; kan det være en forbindelse mellom Elen Marie og Ane Margrethe, kanskje søstre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Johansen

Takk for opplysningene alle sammen.Til Per. Det sies at Franz Nielsen Winther den eldre hadde 3 sønner og en datter. I tillegg til Peter skal en av sønnene hete Sevald, så dette er nok et riktig spor.Til Alf. I skifteprotokoll for Tjøtta 1686-1780, som ble utgitt i bokform på 1970-tallet, er det i skifte etter Peter Franzen i 1720 opplyst at han hadde 3 døtre, Ane P. Margrethe P. og Ellen Marie P. Det er mulig at forfatteren har skrevet feila av den originale skifteprotokollen slik at Ane Margrethe er blitt to personer, men jeg er sikker på at min ane og Ellen Marie som ble gift med lensmann Gyth er søstre. Kan nevne at Peter Franzen først var gift med Ane Hansdatter som døde i 1715. De hadde ingen felles barn. Hans ander kone, Ane Larsdatter (mor til Ane M og Ellen M) giftet seg på nytt med Lars Jacobsen, og dette paret hadde en sønn som het Jacob og en datter som het Maria.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg kan for det første ikke se noen forbindelse mellom Agnar's og Terje's Winter'e.Jeg har et 'tilleggs-problem' å presentere, nemlig Margrethe Nilsdatter Winter, som jeg har 'to eksemplarer' av, som vel neppe begge kan være søstre (av Frantz Nielsen Winter d.y. (ca. 1672-1753), siden de har samme navn.Den ene er MNW (ca.1700-før 1754), g. 1.g. med Kristoffer Nilsen fra Vevelstad (død før 1740), 2.g. (28 Des 1740) og fikk minst 4 barn med bonde og lensmann Anders Pedersen Falch (ca.1715-1780) fra Tjøtta (bror av Aarsilla), som flyttet til Nordbostad i 1735 og senere til Tro, der han døde (på Haugen). Anders hadde tidligere vært gm. Lucia Olsdatter fra Øyan, Sømna (g. på Nordbostad, Mindland 29 Des 1735). Etter Margrethe's død g. Anders seg for 3.g. i 1754 med Olava Olsdatter Wahl (1728-1786), som døde på Haugen i Tro (5 barn).Den andre er Margrethe Nilsdatter Winter (ca.1700-ca.1742), g.m. Søfren Julsen Dahl på Mo i Brønnøy. I skiftet i 1742 var broren Frantz formynder for hennes 4 barn: Peter Juel Sørensen 12 1/2, Ingeborg Lisbet 11, Inger Margrethe 9 og Christine 7 1/2. Søfren giftet seg om igjen med Elisabeth Hermannsen Bugge fra Mossen, Brønnøy, og fikk med henne 5 barn: Nils, Christopher (skifte 1736), Mette Kristina, Anne.Så: Er dette samme dame eller to ulike, og hvem er de/deres foreldre ?Per Nermo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har inntrykk av at den Winther-slekten som er beskrevet på Simon Ellefsen's side (som Arnstein Rønning peker på) ikke er den samme som Agnar (og jeg) er opptatt av.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Johansen

Jeg har også sjekket Simon Ellefsen`s hjemmeside og kommet frem til at den Winther-slekten som der er beskrevet ikke er den samme som levde på Helgeland på 1600-tallet og senere. . Kinnapel nevner 3 personer av slekten Winther født i Danmark i tiden 1644 til 1663 som senere flyttet til Norge.Dersom slektene har samme opphav må en eller flere av slekten kommet fra Danmark til allerede på 1500-tallet

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Johansen

Hei Per. Iflg. manntallet for Tjøtta 1701 finner jeg Franz Nielsen 29 år, bosatt på Vevelstad lensmannsgård. I tillegg er følgende personer bosatt på gården: Moels Nielsen, (15) Joen, (13) Christopher, (11) Gierdt, (8) og Jørgen 3. Franz er oppført som hovedperson og de andre som sønner, men sannsynligvis er dette hans brødre. Tellingen omfatter kun menn, men med så mange søsken er det vel ikke usannsynlig at Franz hadde en eller flere søstre.Hvis en av de to du nevner er Franz sin søster er det mest sannsynlig den siste, siden det er broren Franz er oppgitt som formynder for hennes barn etter at hun døde. Det er heller ingen umulighet at begge er hans søstre, for jeg kan nevne at min ane Ane Margrethe Pedersdatter Winther hadde en sønn som her Erich Ingebrigtsen. I skifte etter hans død i 1813 var det oppgitt at han hadde tre døtre, Ana Margrethe Erichsdatter, Ana Erichsdatter og Ana Marie Erichsdatter. Det er derfor tenkelig at de to du nevner med samme fornavn og forskjellige mellomnavn som ikke er oppgitt i skiftet.Kan tilslutt nevne at Franz Nielsen Winther var lensmann i Tjøtta fra 1700 til 1741. Da han sluttet overtok Anders Pedersen Falch embedet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Lensmann Anders Pedersen Falch giftet seg med 'den ene av søstrene' Margrethe til gammel-lensmannen Frantz Nielsen Winter, så det er vel ikke usannsynlig at han hadde to søstre med samme navn.Frantz var i 1701 den 3. ektemann (g.ca.1697) til Kirsten, datter av lensmann i Brønnøy, Gjert Holst, død 1691). Det er derfor mulig at 'Nilsen'-barna er hennes barn fra tidligere ekteskap. Hun var g.m. 1) Mogens Nilsen (død ca.1680) og 2) jekteskipper Nils Jonsen (død 1697). Barna, til nød inkl. Jørgen, kan vel da like godt passe som barn av Nils ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Johansen

Hei. Jeg har funnet skifte etter Kirsten Giertsdatter etter hennes død i 1735. Mogens,Gierdt, Christopher, Jørgen er alle hennes døtre i ekteskapet med Nils Joensen. I tillegg finner jeg at de hadde en datter som het Sara Bielsdatter. I tillegg hadde hun 4 barn med sin første mann Mogens. mvh Agnar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv Nordset

Hei Agnar! Jeg har noen opplysninger til deg om Peder Frantzen og Winter-navnet, men har mistet mailadressen din da PC'en min tok kvelden. Kan du sende meg en mail så jeg får mailadressen din igjen?Mvh Liv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Thynes

Kunne du tenke deg å dele disse opplysningene med flere, enten i dette forumet eller privat ? Min e-postaddresse er i så fall athynes@frisurf.no.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar Aasprong

En kommentar til 'Terjes' Winther-opplysninger:I 'Seehuus- og Winther-slekta i 400år', Johan Berge Dyrnes, 1996 finner man opphavet til denne Winther-greina, som jeg selv har registrert en annen sidegrein av.Søskenflokken Terje henviser til er oppgitt å være: - Christopher Sivertsen, f.ca.1713 - Peder Sivertsen, f.1715 - Jakob Sivertsen, f.1720 - Jens Sivertsen Winther, f.1720-åra - Lars Sivertsen, f.1732 - Gisken Sivertsdatter - Regitze (Rise) Winther, f.1712Videre bakover: Sivert Christophersen Winther, f.1678 Christopher Nielsen Winther, f.1638 Agdenes Niels Lauritzen Winther, f.16-- Lauritz Winther, f.15-- i Tyskland?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kay Olav  Winther d.e.

Agnar: Har Winther-slekten på Helgeland noen avgreining til Østlandet; f.eks. tidligere Skjeberg kommune, nå Sarpsborg kommune, eller nabokommuner som f.eks. Rakkestad? Jeg er fra Hafslund i Skjeberg, der navnet skal ha vært brukt i min familie i alle fall 4-5 generasjoner bakover. Min familie formaliserte innehavet i 1925-1928 da min onkel som var student på Universitetet i Oslo, ønsket å få det anerkjent til bruk der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Johansen

Hei Kay Ove. Jeg har kun forsket på etterslekten til Peter Franzen. Jeg har ikke funnet at noen av hans etterkommere eller etterkommere etter disse har flyttet til Østlandsområdet på 1700-tallet eller første halvdel av 1800-tallet. Når det gjelder hans søsken har jeg ingen oversikt over alle deres etterkommere, så jag kan av den grunn desverre ikke hjelpe deg. Navnet Winther ble først tatt i bruk av denne slekta ca 1725-1730, av en eller annen grunn. Peter Franzen skrev seg aldri for eller ble ikke kalt Winther. Men hans døtre Ane Margrethe, og Ellen Marie skrev seg begge to senere for Winther.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Harald Dahl

Jeg er også en etterkommer av Winther slekten. Men ikke av de 'store' Winther folkene.Min Winther stamfar heter Johan Kristian Winther f. 2.4.1817 i Erikstad i Skjerstad, Nordland. Vi har lenge trodd at han stammet fra Winterfamilien, men det viser seg at han er oppkalt etter legen Johan Fredrich Winther som bistod med fødselen. Dermed oppkalte mora sønnen sin etter denne legen.Foreldrene til Johan Kristian Winther er: Hans Christensen f. 1769 i Erikstad, Skjerstad d. 1823 og Berith Olsdatter f. 1775 i Valle i Bodin d. 1837. Hun flyttet til Grunnførfjord i Hadsel, hvor hun giftet seg på nytt.Dersom noen har slektsskap til denne Winther grenen, vil jeg gjerne ha kontakt med dem. Johan Kristian er min tipptipp.mvh Tom Harald

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Edvard Dalhaug

Hei Tom Harald! Johan Kristian Winther er min tippoldefar. Han hadde 18 barn, og etterhvert 89(!) barnebarn som vokste opp. Dette og annet ang. denne Winthergreina har jeg en del info om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.