Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#9743] John Olson Bjørlien, Lesja - sidan Sotnak, Nesset/Bolsøy - hans to søner Ole??

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

John Olson Bjørlien, fødd i Lesja aug. 1797, flytte i 1838 til Rød sokn i Nesset og vart gardbrukar på Sotnak (som i 1877 vart overført til Kleive sokn i Bolsøy). Han fekk i alt ni born; dei to eldste fødde i Lesja hadde same namnet, men ulike mødre og flytte båe med faren til Sotnak:* Ole Johnson, fødd i Lesja 23.4.1826 (mor: Kari Pedersdotter Skotte, Lesja, ugift), vart konfirmert i Nesset i 1845.* Ole Johnson, fødd i Lesja 28.8.1827 (mor: Astrid Johannesdotter Hillestad, Hafslo - som var første kona til John Olson), vart konfirmert i Nesset i 1843.~~~~~~~~~~Ein Ole Johnson Sotnak gifte seg i Rød sokn, Nesset 6.1.1856 med Anna Bjørnsdotter Skjørsæter og budde i 1865 som plassfolk på Bøen øvre under Sollien i Bolsøy:Ole Johns. Husfdr. Husmnd med Jord g 40 m Lesje Prgj.Gjertrud Bjørnsd. hans Kone g 39 k Næsset Prgj.Marie Olsd. deres Datter ug 8 k Bolsø Prgj.Ane Olsd. deres Datter ug 2 k Bolsø Prgj.~~~~~~~~~~Hin Ole Johnson Sotnak gifte seg i Kleive sokn, Bolsøy 23.7.1855 med Inger Andersdotter Eide og budde i 1865 som gardbrukarar på Sotnak i Nesset:Ole Johns. Husfader Gaardbruger Selveier g 38 m Næssets Prgj.Engri Andersd. hans Kone g 30 k Bolsø Prgj.John Ols. deres Søn ug 11 m Næssets Prgj.Anders Ols. deres Søn ug 9 m Næssets Prgj.Peder Anton Ols. deres Søn ug 7 m Næssets Prgj.Anders Ols. (yngre) deres Søn ug 4 m Næssets Prgj. {ved dåpen kalla Ole!!}Løve Ols. deres Søn ug 3 m Næssets Prgj.~~~~~~~~~~So til det store spørsmålet: Kven er kven av desse brørne? Er det nokon med lokale kunnskapar som kan hjelpa meg?På førehand hjarteleg takk!Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har ikke så mye lokale kunnskaper å bidra med, men kan vel kanskje hjelpe likevel. Da Ole Jonsen Sotnak giftet seg i Nesset 6. jan. 1856, skrev presten i kirkeboka at han var 'vaccineret 2/6 28 efter P. Brennes Attest af 12/6 28'. [Det må skytes inn at mikrofilmen er noe uskarp slik at det kanskje må brukes en liten klype salt på detaljene her.] Kirkeboka for Lesja (vaksinerte) burde derfor kunne gi temmelig sikkert svar på hovedspørsmålet her.Nå har ikke jeg tilgang til den kirkeboka, men under konfirmerte i Nesset 1843 fant jeg flg.: Ole Johnsen Sotnak, født i Lesja 8. aug. 1827. [Fødselsdatoen stemmer altså ikke helt med opplysningene i ovenstående melding. Kan det være dåpsdatoen?] Videre står det, - og det er jo vel så interessant - 'vacc. 9de Juni 1828'. Nå må det skytes inn at presten her tydeligvis har vært litt i tvil. Han har nemlig strøket over '9de' og erstattet det med '2dre', men så rettet dette nok en gang til '9de'. Kanskje denne P. Brenne hadde en utydelig håndskrift?Hadde jeg nå funnet vielsen og konfirmasjonen av den andre Ole Jonsen Sotnak, hadde jeg kanskje kunnet finne det endelige bevis, men dengang ei. Jeg fant ingen vielse i Kleive 23. juli 1855 og heller ikke i Nesset. Enda merkeligere var det at jeg ikke fant konfirmasjon av noen flere Ole Jonsen på de kanter sånn omkring 1840-1845. Var det virkelig to blad Ole?Jeg har noen flere opplysninger om familien, men vil komme tilbake til det senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk igjen til deg, Knut, for interessante opplysningar om denne huslyden på Sotnakken!Det ser ut til at du har nytta dei same filmane med kyrkjebøker/klokkarbøker frå Nesset og Bolsøy som eg las på Riksarkivet under lynvisitten min der sist fredag. Og då forstår eg ikkje kvifor du ikkje har funne korkje konfirmasjonen til den første Ole Johnson eller vigsli i Kleive sokn for Ole Johnson og Inger Andersdotter. Ole Johnson konfirmert i Nesset 1845 kallast rett nok Bakken, men foreldri stemmer med 'vår' Ole!Eg hadde derimot ikkje lagt merke til, eller tenkt på, opplysningane om vaksinasjon, so der har du truleg eit godt poeng! Om du leiter litt til, so finn du kanskje konfirmasjonen til hin Ole Johnson og ein vaksinasjonsdato på han òg?Det kan vel ikkje herska særleg tvil om at desse to Ole'ne var halvbrør...!Nok ein gong takk for hjelpi. Eg har ikkje tilgjenge til kyrkjebøkene for Romsdalen her eg sit no, men eg vonar at du kan løysa 'floken' for meg!?Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg skal ved leilighet ta en ny kikk på mikrofilmene for Kleive og Nesset. Forklaringen på at jeg ikke fant alt du hadde funnet, kan ligge i at det både er ministerialbøker og klokkerbøker for disse sognene.Men jeg har som sagt flere opplysninger. Under innflyttede til Nesset fant jeg: 23. April 1840: Gaardmand John Olsen Bjørlien - 43 Aar - Indflytted fra Gaarden Istad i Kleve, men født i Lessøe Præstegjld. 23. Juni 1843: Ole Johnsen Bjørlie - født 23. April 1826, døbt 31te s. Aa. - (Oppholder seg på) Gaarden Bakken Da begynner vi vel å nærme oss noe? Denne Ole må jo utvilsomt være den eldste ettersom fødselsdatoen stemmer med det du har funnet. Samtidig bør vel dette helst være den Ole Johnsen Bakken du har funnet som konfirmert i 1845? I dag virker det litt rart at han ble konfirmert to år etter sin yngre bror, men på denne tiden var vel ikke det så uvanlig. Hvorfor han er ført som innflyttet til Nesset tre år etter resten av familien, er ikke så lett å si, men han kan jo ha hatt tjeneste på en gård i Kleive sogn?Hvis vi ser på opplysningene om den Ole som ble konfirmert i 1843, så tyder jo vaksinasjonsdatoen på at dette må være han som giftet seg med Anna Bjørnsdatter, altså Ole d.y. Da har vi to holdepunkter for en slik påstand.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg er samd med deg, Knut, i at det kan sjå ut som Ole den yngre er han som gifte seg med Anna Bjørnsdotter, i alle fall om ein skal dømma etter vaksinasjonsdatoen (om dei då ikkje vart vaksinerte same dagen...?). Men det er eit par ting som talar imot:* Ole gift med Anna Bjørnsdotter hadde ei dotter Karen fødd i 1861, men som døydde før 1865 - ho kan vera oppattkalla etter Kari Pedersdotter Skotte på Lesja, mor til Ole d.e.!?* Mellom fadrane til Ole og Inger Andersdotter sin eldste son John fødd i 1855 var Lars Eielson Duaas med kone. Kona Christi Johannesdotter var ei av søstrene til Astrid Johannesdotter, mor til Ole d.y.!* So er det sjølvsagt spørsmålet om John Olson sin 'frilleson' Ole hadde betre rett på heimebruket på Sotnakken enn han som var 'ektefødd'!?Takkar nok ein gong for interessante innspel!Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Holter

Enda en ting som taler i mot:Den Ole som er gift med Anna Bjørnsdtr. er den som er eldst i følge folketellingen, der han står oppført som 40 år (=f.1825/26), mens han som gifter seg Inger Andersdtr. står oppført som 38 år (=f.1827/28).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Noe for og noe mot. Vi kan vel ikke være sikre på noe ennå. Jeg må sant å si innrømme at jeg ikke la merke til at den eldste Ola var 'frilleson', men ser jo at det går fram av den første meldinga. Jeg er enig i at det kanskje vil være noe overraskende om han overtar farsgården. Det ville i alle fall neppe skjedd på 1700-tallet. Jeg får rote etter flere opplysninger om disse to Ola-ene.Jeg benytter anledningen til å trekke fram en annen detalj. I det første innlegget står at John Olsen Bjørlien 'flytte i 1838 til Rød sokn i Nesset og vart gardbrukar på Sotnak'. Jeg nevnte sist at han er ført under innflyttede til Nesset i 1840. Dette stemmer med noe jeg fant i Bolsøyboka: John Olsen Bjørlien fikk 18/10 1838 skjøte på b.nr. 4 under Istad av Peder Johansen Romuld. Så fikk han 20/7 1840 skjøte på Sotnakken. Istad lå og ligger i Kleive sogn, men Sotnakken som ligger på grensen mellom Kleive (Bolsøy/Molde) og Rød (Nesset), er 'flyttet' mellom de to sognene flere ganger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

For ordens skuld: Eg har i kveld løyst dette problemet med dei to halvbrørne Ole Johnson:Ole Johnson Sotnak og kona Inger utvandra til Amerika i 1889, og ifølgje FT1900 er Ole fødd i Noreg i august månad 1827. Han var m.a.o. son av Astrid Johannesdotter frå Hillestad i Hafslo.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.