Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Holte Rosenkilde

[#9891] Jørgen Thomassøn, handelsmann og stempelpapirforvalter i Stavanger

Recommended Posts

Gjest Per Holte Rosenkilde

En hypotese røk, og jeg er på ny jakt etter Jørgen Thomassøn (Thommesen). Han er beskrevet som sannsynligvis norsk, men nylig hjemkommet fra Holland da han fikk borgerskap i Stavanger. Han var stempelpapirforvalter i alle fall fra 1685. Han giftet seg andre gang med Christine Nielsdatter Glud i 1704, første kone kjenner jeg ikke. Han døde i 1718, men allerede i 1711 beskrives han som svak og sengeliggende. Ut fra dette gjetter jeg på at han bør være født rundt 1650 eller tidligere.Dersom noen vet mer om Jørgen, hans foreldre eller eventuelt hans første kone, håper jeg de vil dele av kunskapene sine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Finnes det noen identifikasjoner på at han kom fra Kvinesdal?Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Axel Kielland (Borgerboka, 1935, side 58) forteller at Jørgen Thommassen i 1668 nylig var kommet fra Holland. Han hadde en søstersønn på gården Hinna (Hinna er nå en bydel i Stavanger). Han ble borger 25.6.1668, drev handel, eide skip og var stempelforhandler. Han døde 16-17.11.1718. Han var først gift med Cathrine Axelsdatter født 1638 død 28.8.1703. Gift så 1.10.1704 med Christina Nilsdatter Glud gravlagt 6.3.1726 (Gift igjen 7.11.1720 med Børge Valentinsen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

For å fylle ut litt med opplysninger fra ulike kilder, så:9.2.1670 (Kiellands samlinger pakke 2-3) solgte Jon Pfeiff en grunn på Kuholmen til Jørgen Thomassen.I 1673 ([url="http://www.vigerust.net/by/stavanger1673.html>http://www.vigerust.net/by/stavanger1673.html) og 1676 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1676.html) finner vi Jørgen Thomassen i rode 1- trolig Holmen.27.1.1681 (Kiellands samlinger pakke 2, legg 3, side 13b) leide byen en grunn til Jørgen Thomassen for 16 skilling. Den lå like utenfor Jørgen Thomassens brente eiendom. Naboer: Tore Jonsen, broa, Jørgen Thomassen (som han hadde kjøpt av Adrian – Søren Lauritzsen enke).12.12.1681 (Kiellands samlinger pakke 2 - med referanse til 'diplomer' og Elgvin, PA 149 med referanse til ”Loc”) solgte Mats Taussan til Jørgen Thomassen og hans hustru Kathrine Axelsdatter en sjøgrunn med naust på Kuholmen.I 1684 (Kontribusjon, avskrift Stavanger Byarkiv) skatter Jørgen Thomassen - i rode 1,2 eller 3 (slått sammen).10.1.1685 Kielland, pakke 2-3, side 19) pantsatt Jørgen Klausen en grunn til Jørgen Thomassen. Denne obligasjonen hadde Jørgen Jørgensen innløst 6.12.1699.I 1687-1689 (Lenke) Jørgen Thomassen, formeener sig at were frii for Consumptions betalling beraabende sig paa Hans Mayestets Cammer Collegii missive, og det trøgte papiers forwaltning, daterit 21 Martj 1685.2.1.1689 (Kielland, 1935, side 80) giftet datteren Rebekka Jørgensdatter seg med Herman Høyer.25.10.1697 (Kielland, pakke 2-3 og Kielland, pakke 4b, XIII) pantsatte Jørgen Ovesen til Jørgen Thomassen en eiendom på Stranden. Den ble innløst i 1741.10.11.1697 (Kiellands samlinger) kjøpte han en del av kirkestol nummer 9 på herresiden i Stavanger Domkirke. Betalte årlig leie til Domkirken på 1 riksdaler.I 1699-1700 (Lenke) betalte Jørgen Thomassen grunnleie til Hospitalet for et sjøhus på Jorenholmen.I skattelista for 1699 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1699_kopp.html) Jørgen Thommessen, hans Hustru, 1 Sön, 1 tieniste pige, 3 Jldsteder.I manntallet i 1701 (Lenke) er Jørgen Thomassen fornemm gammel Borger og Handelssmand med Hustrue og 1. tienniste Pige + Jørgen Jørgensen Sr. Jørgen Thomasøns Søn har ennu ej taget Borgerschab, har Hustrue Og l tienniste Pige.1.12.1702 (HA, 1960, med referanse til Pantebok III 102) pantsatte Nikolai Bernhard Kopp hus, grunn og hage til Jørgen Thomassen for 83 riksdaler 3 ort.I 1703 (Kielland, Borgerbog, 1935, side 79) skyldte Olaus Falck i København penger til Jorgen Thomassen.3.3.1705 (Harald Aurenes, Personregister til Stavanger pantebøker nr 1-III 1682-1713, Statsarkivet i Stavanger, 1960, side 3, med referanse til Pantebok III 119b – tinglyst 27.4.1705) pantsatte Anders Mikkelsen Lund hus og grunn på Stranden til Jørgen Thomassen for 45 riksdaler.5.10.1705 (Gundersen, Samlinger, 1953, side 242) auksjonsskjøte på avdøde Lars Olsens hus og grunder på Skagen 32 av 14.9.1705 til Jørgen Thomassen.I 1706 (SAS) skatter Jørgen Thomassen ildstedskatt i klasse 1 - fire riksdaler.6.2.1706 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 129b-130) skjøtet Jørgen Thomassen til Elling Tostensen og hans hustru Siri Ellingsdatter grunn med hage og gårdsrom. Han hadde hjemmelen etter baker Hans Røpke. Kanskje en eiendom i eller ved Steinkargata.12.5.1706 (Kielland, pakke 2-3) lot Jakop de Wida innstevne for resterende grunnleie til Manufakturhuset: Jørgen Thomassen av Sander Grots tidligere grunn på Skagen, årlig 1 rd 1 ort. Restanse siden 1683. Jørgen Thomassen hadde kjøpt grunnen ved offentlig auksjon.18.9 1706 (SAS, Pantebok for Stavanger 1695-1713, side 136-136b) skjøtet Jørgen Thomassen til Elling Rasmussen en sjøgrunn med tilhørende hage på Standen, som tidligere tilhørte avdøde toller Peder Saxe. Selger hadde tilforhandlet den av Peder Saxes barn. Det var kommet i arv fra hans avdøde hustru til selgers datterbarn avdøde Anders Andersens guttebarn som morsarv. Barnas formyndere hadde solgt eiendommen ut til offentlig auksjon til Jørgen Thomassen.8.12.1707 (Kielland, pakke 2-3) ble byfogd Køpps hus, grunn med hage tildømt Jørgen Thomassens datterbarn i Bergen.3.1.1709 SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 5-6) ble det gitt auksjonsskjøte etter auksjon 25.1.1708, over inspektør over Nikolaj Berhard Køpps tidligere iboende hus, grunn, en omplanket frukthage og et ildhus. Ble solgt for 193 riksdaler til Jørgen Thomasen.I 1710 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1710.html) finner vi Jørgen Thomassen først i rode 1- trolig I Holmen nær Skansen (Kuholmen).I 1711 (Lenke) omtales Jørgen Thommessen som en gammel bedaged Mand, svag og sengeliggende, har paa halfandet Aars tid iche brugt Peruqve, hans Hustru bruger Sætt 3-0. Gifver en tieniste pige Aarlig udj lön 3 Rdr, der af dend siette deel 0-2. I 1711 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1711_kopp.html) skatter Jørgen Tommeßen 4-0, hans hustru 4-0, 1 Tienistepige 1-0, 2 Jldstæder 1-1-8. Haver Börnepenge 187 Rdr 13 ß inde som hand forrenter aarlig, dend 4de Part af samme Rente 2-1-8.I 1712 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1712.html), 1713 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1713.html), 1714 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1714.html), 1715 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1715.html), 1716 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1716.html), i 1717 - i rode dvs Holmen (http://www.vigerust.net/by/stavanger1717.html) og 1718 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1718.html) bor Jørgen Thomassen på Kuholmen.16.12.1713 (Kielland, pakke 2-3) skjøtet Jørgen Thomassen til Rasmus Evindsen Time hus som byfogd Køpke tidligere bebodde.I august 1714 (Lenke) anga Jørgen Tommesen Borger sin Formue 680 rd. Nærer sig af Kjøbmannskab Hans Næringsberegning med Credit og alt 600 riksdaler. PLasseringen i opplistingen tilsier at han bodde på Holmen.20.8.1715 (SAS, Pantebok for Stavanger 1716-1731, side 17b-18) skjøtet Jørgen Thomasen til Lars Rasmussen Hovland hus, grunn og sjøgrunn på Kuholmen.I 1719 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1719_krig.html) Christina Salig Jørgen Tommesens suares af Fælletz boe 16-0-3, og i 1720 ( http://www.vigerust.net/by/stavanger1720.html). Fortsatt boende på Holmen.5.4.1720 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3) skjøtet Kristina enke etter Jørgen Thomassen til Thomas Halvorsen en liten grunn i Østervåg, tvers over for hans egne hus.24.10.1720 (Kielland, pakke 2-3 – referanse til ”ad dipl”) skjøtet Johannes Torstensen til Børge Valentinsen en sjøgrunn ved Kuholmen, mellom Bispenaustet i nord og madam Kristina enke etter Jørgen Thomassens hus.I 1721 (http://www.vigerust.net/by/stavanger1721.html) 31. Christina afgangne Jörgen Tomesens nu gift med Börje Vallentinsen, hand i forige Aars Mandtall anfört under No. 292.19.4.1725 (Kiellands samlinger pakke 4b) fikk Herman Høyer etter sin svigerfar 11/16 part eller 24 ¾ spann i Ladegård. 5/16 eller 11 ¼ spann i Ladegård tilhørte Thomas Jørgensens barn. 31.11.1722 sa Herman Høyer opp felleseiet til utskifting. På skiftet etter Jørgen Thomassen utlagt til alle hans barn. Jørgen Thomassen hadde ikke bodd på Ladegård, men bodde i Stavanger til sin dødsdag. (om Ladegård -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Hjertelig takk til Arne. Her var masse informasjon, mye av det var ting som jeg ikke kjente til fra tidligere, inklusiv hva Rode 1 står for i tellingene Vigerus har gjengitt.Det jeg virkelig fikk å tenke på, er siste setningen. Kun de tre barna fra første (kjente) ekteskap er gjengitt. Maren, som ble gift med Henrik Henriksen Rosenkilde nevnes ikke. Skyldes det at arven som ble fordelt, var etter Cathrine, eller hadde Maren Jørgensdatter andre foreldre?Mvh Per (i tenkeboksen)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Har du en kilde eller referanse som sier at Maren Jørgensdatter var datter til Jørgen Thomassen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Nei, ingen originalkilde - kun 'Marius'. Men hun skal være født i 1707, så her har jeg en utfordring med kirkebøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

I Hans E Næss sammendrag av skifter for Stavanger (Hans E Næss: Avskrift av skifteprotokoll nr. 2 1690-1694 og skifteprotokoll nr.3 1695-1707 for Stavanger, fra april 1966) er det skifte 17.12.1703 etter avdøde Katarina Akselsdatter. Skiftet går over 14 sider i skifteprotokollen. Det Næss nevner er:Enkemann Sr Jørgen Thomassen.(avdøde kvinnes to ved døden avgått datterbarn).Barn: Thomas og Jørgen Jørgensen begge gift. Helene Jørgensdatter gift med Sr Henrik Nysted borger og handelsmann i Bergen. Deres barn: Henrik og Trine. Rebekka Jørgensdatter gift med Herman Høyer. avdøde Trine Jørgensdatter gift med Sr Anders Andersen, borger i Bergen. Barn: Jørgen og Ole Anderssønner. I skiftet var det jordegods og skipsparter. Samlet arv: 7946 riksdaler, 1 ort og 21,5 skilling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Takk skal du ha.Da faller biten på plass igjen, Christine Nilsdatter Glud var Thomassens andre kone, og Maren var født etterat skiftet var sluttført. Puh!Forøvrig, det finnes et privatarkiv for familien Rosenkilde ved SAK, men det inneholder bare et langt yngre testamente uten relevans for denne debatten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.