Jump to content
Arkivverket

[#10115] LAE Anne Lisbeth Fredriksdatter


Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Recommended Posts

Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Søker opplysninger om henne og hennes forfedre. Hun gifter seg 29. desember 1727 på Toten med Casper Mogensen Barth, sersjant, født i Skien 1693. 12. mai 1728 døper de sønnen Ambrosius i Toten.

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Rune Hårstadsveen

Lae - ihvertfall den ene Lae-garden ble i begynnelsen av 1700-åra brukt av offiserer - noe som passer bra i denne sammenheng.Bl.a. i 1723 er løytnant Ambrosius (!) Leffelmann (ca. 1675-1730) oppsitter på Lae. Han var gift første gang med Berte Bendixdatter (fra Rognstad på Toten) og andre gang med Anne Marie Brun - enke etter Anthony Coucheron. Sistnevnte par hadde en sønn Hermann Fredrik Coucheron.Det dukker imidlertid ikke opp noen Fredrik på Lae etter hva jeg kan se, og noen Anne Lisbeth finner jeg heller ikke døpt på Toten i den aktuelle perioden (kirkebøkene begynner i 1695).Imidlertid blir det døpt en Lisbet på Toten i 1705. Foreldrene er Fredrik Jørgensen Langeland (tambur, korporal) og Anne Dorthea Gram - de bodde på Sandaker. Allerede fra 1709 bor familien i Land (garden Fuglerud), men kan det være en mulighet at Lisbet havnet i tjeneste hos farens 'kolleger' på Toten? Fredriks far var løytnant, og bodde på Toten... (Om slekta Langeland - se forøvrig Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift nr. 3/4-2001 og 1-2002).Dette blir kanskje tynt, men navnet Ambrosius er sjelden, og Anne Lisbeth står uten tvil i et slags forhold til løytnant Leffelmann på Lae og familie!

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Hei Rune og Berit. Helt klart interessante 'koblinger' her. Ambrosius ble kanskje oppkalt etter lnt. Ambrosius Leffelmann på Lae. Hvilken kobling Anne Lisbeth har med gården/slekten er usikker, men en kan jo anta at hun har tjent der?Rune refererer til to utgaver av Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift omhandlende Langeland-slekten. Er dette tidskriftet tilgjengelig for oss utenfor Vestoppland? Kan det bestilles?Berit, du antar at forbindelsen mellom Lae og Anne Lisbeth ligger i Gram-slekten. Har du noen holdepunkter der, eller er det bare som du sier, en antagelse?Takk begge to for hjelpen, dette settes virkelig pris på.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

For nærmere info om Vestopplad Slektshistorielags Tidsskrift, kan du kikke på www.slektshistorielaget.noHar prøvd å finne ut litt mer angående Anne Lisbeth, men er ikke blitt videre klok. Når Ambrosius døpes i 1728 er fadderne Monsieur Hans Jacob Smidt (på Rognstad), major Leffelmann, Otto Hansen (klokker på Toten - stamfar for Grundt-familien), Madame Smidt, jomfru Maria Leffelmann.Klokkeren Otto Hansen er også kausjonsmann ved vielsen til Anne Lisbeth og Caspar.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Iflg. Ovenstad militærbiogr. ble Anthon Friderich Leffelmann dpt. 2/11 1717 Ø.Toten-bgr. 22/9 1773 Toten gift med Anne Cathrine Heide dpt. 4/12 1735 Biri-bgr. 19/3 1788 Ø.Toten. Hun var datter av Andreas Jensen Heide og Martha LANGELAND.Fant ingen Fredrik eller Jørgen Langeland her.Ellers så må jeg lete gjennom mine papirer for å se hva jeg har om Leffelmann, og det kan ta litt tid. Jeg må nok tilstå at jeg vet ingen ting om Leffelmanns første kone, bare mener å huske at de fikk kun 1 barn, Bendix.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Etter en rask gjennomgåing av papirer fant jeg at Herman Fredrich Coucheron f. 1707 Overhalla ble gift 1735 på Toten med Gjertrud Christiansen Bastholm. De flyttet til Danmark etter noen år, men fikk også barn på Toten. De har også etterslekt i USA.Ambrosius skal være født ca. 1683 og ble gift 2.g. ca. 1708 med Anne Marie Brun. Deres barn Maria Magdalene 1709-1729, Oluf Brun 1714-1773, Valdemar 1715. Ellers så har jeg et vagt minne om at det fantes flere Leffelmann(militære) på Toten.Grunnen til at jeg sa Gram, er at jeg ikke tror det er en direkte forbindelse på Brun-siden. Men Brunene var gift med Gram-ene. Bl.a. Peter Mads. Gram + 1717 Gjerdrum (tror jeg det er).Årsaken til at jeg er så usikker er at jeg for en lengere periode har drevet forarbeidet med å finne militærslekten Brun og deres ektefeller ved å gå gjennom bygdebøker o.a. Det gjorde jeg ferdig så godt jeg kunne i sommer, og skulle begynne på kirkebøkene i høst. Men, da hadde jeg alt sammen langt oppi halsen og har derfor tatt en pause. Det er årsaken til uvisshetene.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Fam.Search: Ane Redriksdt. f. 21/5 1713 Øyer, Fridrich Haugen og Ane f. 20/2 1701 Ø. Gausdal, Fredrich Minchen/r.På tide med en kaffepause skjønner jeg.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Takk igjen for mye interessant stoff. Rune: Interessant å se Leffelman nevnt blant fadderene til Ambrosius. Må innrømme at den informasjonen satt jeg ikke inne med før dette. Major Leffelman, kan det tenkes å være 'gamle' Ambrosius, som ser en fjern slektning bli døpt.Hvem denne Anne Lisbeth Fredriksdatter er, det er fortsatt et mysterium. Berit nevner ei Anne Fredriksdatter i siste innlegg, født 1713, men det er vel for sent i forhold til ekteskap og fødsel av Ambrosius Barth. Rune nevner Lisbeth, født 1705, datter av korporal Fredrik Jørgensen Langeland og Anne Dorthea Gram. Alder kan passe, men skulle ikke hele navnet vært nevnt i kirkeboken da?Berit, du fortjener kaffepausen.Takk igjen begge to - håper på fler interessante postinger om denne slekta her.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Tja - ideelt sett burde begge navn vært nevnt ved dåpen, men kildene fra tidlig 1700-tall (og senere for den del) kan være så ymse...Har du flere opplysninger om ekteparet Anne Lisbet og Casper? Hvor de flytter, flere barn, når de dør osv., osv. Nevnes fruen med navna Anne Lisbet ved flere anledninger?

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Hei Rune. Har ikke så mye mer om dem enn at de ble gift på nevnt dato, og fikk sønnen Ambrosius 1728 på Toten. Om sønnen vet jeg mer. I 1755 var han kvartermester, 1761-62 korporal og vaktmester ved smaalenske regiment. Han giftet seg på Hole vee Hønefoss med Rønnaug Olsdatter Steen og bosatte seg først på Nordrehov, senere på Hole. Døde som sersjant og ble gravlagt 6. januar 1803 i Slottsmenigheten i Kristiania. Ved folketellingen 1801 bor han hos sin datter Anne Ambrosiusdatter Barth på Nordre Grefsen i Aker. Hans barn:1. Casper Ambrosiussen Barth, døpt 30/6-1755 i Nordrehov. Min ane. Kom senere til Eidanger ved Porsgrunn før han på begynnelsen av 1800-tallet bodde på Nøtterø og i Stokke. Druknet 1806. Var skipskaptein og -reder, eide 2-3 forskjellige skuter.2. Maren Ambrosiusdatter Barth, døpt 4/9-1757 i Nordrehov.3. Anne Ambrosiusdatter Barth, døpt 29/9-1763 i Nordrehov. Bor 1801 på Nordre Grefsen i Aker.4. Cathrine Ambrosiusdatter Barth, døpt mars 1766 i Nordrehov. Mulig den Cathrine Ambrosiusdatter som bor på Westfossen i Eger i 1801, gift, 36 år, 4 barn?5. Karen Ambrosiusdatter Barth, døpt 27/3-1769. Mulig samme som Karen Ambrosiusdatter, 31 år, boende på Opsloe i Akershus 1801?6. Else Ambrosiusdatter Barth. Døpt 9/7-1772 i Hole. Mulig den samme som Else Ambrosiusdatter, 30 år, boende på Røgaas i Lørenskoven, Skytsmoe i 1801?7. Ole Ambrosiussen Barth, døpt 12/2-1775 i Hole. Gravlagt 1/6-1775 (eller er det 1777?) i Hole.8. Christian Ambrosiussen Barth, døpt 19/10-1777 i Hole. Mulig den samme som smedlærling Christian Ambrosiussen som bor på Opsloe i Akershus i 1801, sammen med Karen Ambrosiusdatter og hennes familie? En smed Christian Barth gifter bort sin datter Henrikke i Kristiania 29/12-1829 med gullsmed Gustav Theodor Ehn fra Sverige (ref. www.vigerust.net). Dette er det jeg har om Anne Lisbeth Fredriksdatter Laes sønn AMbrosius og hans barn.Referer også til debatt nr 10114 som omhandler Casper Mogensen Barth, Anne Lisbeths mann.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ang. fadderne:Ambrosius Leffelmann fca. 1675 København-8/9 1730, major i 1720. Gift ca. 1709 med Anne Maria Olsdt. Brun 1683-bgr. 11/6 1717 Toten.----------Hans Jacob Smith 1704-18/11 1732 Toten, gift Trdh.DK 10/3 1724 Sara Henriksdt. Sommerschiel 1702-1729 Toten. Datter av Henrich Sommerschiel og Anne Elisabeth Pedersdt. Brun, som kom til sin datter på Rognstad i 1729 og døde der 1732 hos sin svigersønn.Jeg tror at forbindelsen mellom Barth og Leffelmann er rett og slett at de var militærer, muligens i samme regiment eller kompani.De militære, som andre yrkesgrupper, sto sammen når det var noe.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Takk, Berit. Forbindelsen mellom Barth og Leffelmann er nok at de var militære som du sier. Ambrosius Leffelmann var noen år eldre enn Casper Mogensen Barth (han skal være født ca 1693 i Skien iflg. Ovenstad). En mentor? Han var jo pga av høyere grad enn Barth. Kanskje hadde han i tjeneste ei jente ved navn Anne Lisbeth Fredriksdatter som unge Barth falt for. Føler jeg har fått mye om folka rundt Casper Mogensen Barth før Anne Lisbeth Fredriksdatter Lae kom inn i bildet, men mangler enda hennes foreldre. Hun kan jo ha vært datter av andre offiserer, men at hun er av Langeland-slekta virker for meg litt rart, siden hun da bare døpes Lisbeth.De eneste Fredrik'ene jeg til nå har sett vært nevnt i dette innleggene, av Leffmann-slekt, eller Coucherone er født for sent til evt og ha hatt ei Anne Lisbeth, gift 1727, som datter.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Hei Berit. Beklager, men det har jeg ikke. Jeg har hele tiden gått ut ifra at hun jeg leter etter heter Anne Lisbeth.....ville det ikke vært naturlig i en kirkebok å bruke hele navnet? Misforsto postingen din, og så først nå at du nevnte 2 forskjellige An(n)e :-)

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Jeg vet ikke jeg... Både International Genealogical Index og Vital Records Index på familiysearch.com lister henne som Anne Lispet Fredricksr. Jeg har funnet det samme, jeg mener også at dette navnet er brukt når hun døper sin sønn - eller tar jeg feil? Da bør hun, når hun døpes selv, stå med begge navnene??

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.