Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anne W. Holm

[#10120] Regimentsauditør Christen Waarberg

Recommended Posts

Guest Anne W. Holm

Er det noen der ute med kjennskap til denne gåtefulle person? Han levde 1740-1808 og var regimentsauditør ved Nordenfjeldske gev. infanterireg. fra 1775. Cand.jur., men finner ham ikke i oppslagsverk om jurister. Jeg har ikke kunnskaper om hvor dette regiment holdt til, for da kunne jag ha lånt kirkebøker og lett selv. Gift med Margareta Elisabeth Sciøtte i 1775. Jeg har lest i NST om slekten Warberg, men finner ingen jeg synes passer. Noen som har forslag?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Risting Kielland

Navnet Nordenfjeldske gevorbne infanteri regiment kan være noe misvisende. Regimentet holdt til forskjellige steder, men som regel i Fredrikstad, Kristiania, Kongsvinger. Jeg vet ikke om regimentsauditøren var fast stasjonert på noen av disse stedene, men selv ville jeg startet søket i Kristiania (Oslo), og nærmere bestemt i kirkeboka for Akershus Slotskirke (senere kalt Garnisonskirken), hvor personer med militær tilknytning fikk utført forskjellige kirkelige handlinger som vielse, dåp etc. Kanskje kan navn på forlovere gi noen spor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Wiese Holm

Takk for interresante opplysninger om Nordenfjeldske. Jeg har undersøkt kirkebøker m.v. for Kristiania og Slotsmenigheten. Der figurerer han et par ganger i forbindelse med ekteskap og en dåp. Men dessverre ikke den dåpen jeg er ute etter. Nå skal jeg undersøke i det aktuelle tidsrom både for Kongsvinger og Fredrikstad. Flott at jeg kanskje kommmer videre med dette, takk skal du ha. Vennlig hilsen Anne W.H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Dette kan være et helt bortkastet innlegg, men et forsøk. Det finnes nordpå en slekt som bruker navnet Warberg. En av disse er omtalt som følger Rasmun Arneson Warberg, født ca 1630 i Trondheim.'Rasmus Arneson Warberg deponerte fra Trondheim og ble immatrikulert ved København Universitet 3. november 1651 under navnet 'Eransmus Arvonbi' Da visepastoren i Trondenes, Ole Feld (Olaus Feldinus Olai) i 1666 skulle foreta en reise til Bergen bad han sin 'hæderlige og kiere medbroder Herr Rsmus Arfveson' om å lage et nytt manntall for Trondenes. Og i prestens fravær forfattet han dette og underskriver seg 6. august 1666 Rasmus Srffvedson. Et noe defekt segl finnes også. En tid senere (ca 1670) ble han visepastor i Trondenes og ble der til sin død.'Desverre har jeg ikke kilden, men skulle allikevel være mulig å finne tilbake til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Christen Waarberg (også skrvet Warberg) er omtalt i Ovenstads militærbiografier bind II, s.530.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Utover det som står i Ovenstad kan tilføyes at ”Auditeur Christen Waarberg” ble viet ”i Huuset” av Lumholtz (prest i vor Frelsers Kirke i Christiania) 18.10.1775 med første ektefelle Margarete Elisabet Schiøt. (Oslo Domkirke Mini 4 p.126)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.