Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per B. Lilje

[#10182] Arne Eriksrud, 'farende fant' fra Gudbrandsdalen.

Recommended Posts

Guest Per B. Lilje

Har noen opplysninger om en veiarbeider Arne Eriksrud fra Gudbrandsdalen? I 1862 jobbet han på anlegget av Kvamskleiva i Vang i Valdres. Et resultat var et uekte barn (Ole Arnesen, f. 19. juni 1863, moren var Marit Nilsd. Remmestølen). Han er da oppgitt som veiarbeider Arne Eriksrud fra Gudbrandsdalen.I folketellingen for 1865 er han på Gran på Hadeland, bosatt som innerst på plassen Breigutua. Han er da igjen oppgitt som Arne Eriksrud, veiarbeider, 26 år, fødested Gudbrandsdalen, ikke konfirmert(!). Han ser ut til å bo sammen med Kari Johannesdatter, og har en uekte datter, Kari Arnesd., 1 år, med henne.I folketellingen for 1900 finner man på husmannsplassen Pannerud på Gran på Hadeland følgende familie:Husmann Arne Jensen, f. 1834, Nes, Hedmark Hustru Kari Johannesd., f. 1833, Gran Datter Kari Arnesd., f. 1865 (med to uekte barn med forskjellige fedre).De to siste er ganske sikkert de som er navnt i 1865, alderen er korrekt. Og det er vel mulig at Arne Jensen er den samme som Arne Eriksrud, selv om aldreren (1834 i stedet for ca. 1839) og fødested (Nes, Hedmark, ikke Gudbrandsdalen) ikke er den samme som tidligere oppgitt? I hvert fall merkelig om Kari Johannesd. senere gifter seg med en annen Arne enn barnefaren.. Vel, er det noen som har flere opplysninger om opprinnelsen til denne 'Arne Eriksrud'? Den eneste gård med navn Eriksrud jeg har funnet i matrikkelen i Gudbrandsdalen er i Gausdal, men der fant jeg i bygdeboken ingen Arne nevnt. I Nes sogn på Hedemarken kan jeg ikke finne noen Eriksrud...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest else kari ulven vilhelmsen

Ville bare nevne at joda Eriksrud Nes på Hedmarken det finnes det.Mener det ligger på Helgøya. Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Ikke akkurat Helgøya, men like sør for Stavsjø kirke. Iflg. matrikkelutkastet fra 1950 var Eriksrud den gang b.nr.5 under g.nr. 115 Østre Aske. Kanskje Arne var født i Gudbrandsdalen, men vokste opp på Eriksrud?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest else kari ulven vilhelmsen

Dette Eriksrud som jeg fant 1801 må da være Eskerud. Finner denne gården bare i 1801 og ikke senere,mens Eskerud ikke er nevnt i 1801 ?? Den som har Nesboka som omfatter Helgøya kan kanskje sjekke? Ellers kan han være født et annet sted på Nes og vokst opp på Eriksrud i Ringsaker, ikke langt unna det,og derfra er det jo strake vegen opp i gjennom Gudbrandsdalen.Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Per: har du funnet ut noe mere om dette? Det ER underlig om det er flere familier med denne navnekombinasjonen. Allikevel lurer jeg på om Arne Eriksrud virkelig kan være Arne Jensen. Iflg Nes Bygdebok 2, 1: 495-496 ble Eriksrud utskilt som et bruk under Stav i 1792 og lagt inn igjen under Stav etter at det ble kjøpt av Stavs eier i 1813. Deretter har har det kun vært navnet på et jorde. I løpet av denne perioden var det en liten plass med tre brukere: Erik Eriksen Myhre g Margrete Frandsdatter, Lars Arstensen g1 Marie Monsdatter, og g2 Dorte Kristoffersdatter, og til slutt Kristian Oudensen g Helene Larsdatter Eriksrud. Ingen av disse synes å ha fått en sønn Arne. Og er det sannsynlig at det har blitt født en Arne med 'plassnavn' Eriksrud etter at plassen har blitt tatt inn igjen i hovedbølet? Det SER for meg ut som at det dreier seg om to forskjellige Arner, også fordi det synes urimelig å kalle en Nesning for Gudbrandsdøl. En forklaring kan jo være at 1865-tellingen har rett: Kari Johannesdatter og Kari Arnesdatter er f på Gran, Arne Eriksrud i Gudbrandsdalen. (Arne er jo også opgitt som f i Gudbrandsdalen i 1862.) I 1900 er hun så kanhende gift for annen gang med Arne Jensen fra Nes, og hele familien er deretter oppført som f på Nes. Arne Jensens alder (f 1834) i 1900 stemmer jo også dårlig med alderen oppgitt i 1865 (f 1840), men dette kan ha med forfengelighet å gjøre, i og med at kona er eldre. Men jeg innrømmer at dette ser mystisk ut. Er det oppgitt alder på Arne Eriksrud i 1862? Tror nesten du må finne giftermålet til Arne Erikstad/Jensen etter 1865 for å få løst dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Hei,Nei, jeg har nesten ikke hatt tid til å gjøre noe slektsgransking i høst i det hele tatt, og har dessverre ikke gjort noe på denne slektsgrenen (det uekte barnet Ole Arnesen som ble født i Vang i Valdres i 1862 med Arne Eriksrud oppgitt som barnefar og senere vokste opp i flere fosterhjem var min mormors far).Det ser nok ut til at jeg må jobbe mer med kilder fra Gran på Hadeland for å finne mulige ledetråder til Arnes opphav. Jeg kan tenke meg at det er muligheter i slikt som Sikt- og sakefallsregister, fattigvesenet etc., denne Arne Eriksrud ser jo ut til å ha vært litt av en damevenn, og levd noe på siden av datidens moralnormer, han har nok vært krevd for barnebidrag etc. rundt omkring. Men jeg får starte med kirkeboken fra tiden omkring 1865.Jeg har jo foreløpig ikke noe bevis for at den Arne Jensen som Kari Johannesdatter var gift med i 1900 er den samme som den Arne Eriksrud hun i 1865 bodde sammen med uten å være gift. Men Arne var jo ikke noe særlig vanlig navn, i FT1865 var det 3668 som het Arne hvorav nesten halvparten (1314) bodde i Hedmark, Oppland hadde nest flest Arner med 408.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kåre Mikkelsen

Bare for å nevne det, i Auggedalen i Vestre Gausdal er det også en gård med navn Eriksrud (Ødegården er også brukt for samme gården). Da er vi i Gudbrandsdalen og kanskje Arne Eriksrud kom derfra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Eriksrud ligger i dagens Folldal kommune i Hedmark fylke.Før var Folldal delt mellom tre prestegjeld, nemlig Tynset i Østerdalen, Lesja i Gudbrandsdalen og den minste biten, Fron også i Gudbrandsdalen.Eriksrud lå under Fron prestegjeld, altså Gudbrandsdalen.Ifølge Folldal bygdebok kom Arne Jensen fra Marken (Morka) i Folldal, en husmannsplass under Eriksrud.Han ble født 5/4 1835 og det står intet mer om ham i boka.Foreldre Husmann Jens Hansson 1793-11/7 1858 og Ragnild Olesd. fra Stadsbuøyen 30/11 1799-17/7 1890.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Takk for informasjonen! Her var det i hvert fall en Arne Jensen Eriksrud med omtrent riktig alder! Hvis det er samme person som i 1900 var gift med Kari Johannesdatter er det jo litt merkelig at han da oppga at han var født på Nes på Hedemarken (der det som det er sagt i denne diskusjonen også har vært en plass Eriksrud, dog ikke befolket i 1830-årene), men han kan kanskje ha hatt grunner for det????Han har tydeligvis holdt til på Gran på Hadeland fra før 1865 og muligens til i hvert fall etter 1900 (hvis det er samme person). Det er nok der jeg først bør sjekke kilder.Under antagelse av at Arne Eriksrud i 1862 og 1865 er samme person som Arne Jensen i 1900: I FT1865 er det oppgitt at han ikke er konfirmert. I 1900 var han gift. Kunne man den gangen gifte seg uten å være konfirmert, eller er det sannsynlig at han ble konfirmert en gang etter 1865 for å kunne gifte seg???Mulig jeg kan finne noe mer også i kilder fra Vang i Valdres. Min oldefar Ole Arnesen vokste opp i forskjellige fosterhjem, sannsynligvis med betaling fra Vang fattigstyre. Jeg regner med at de kan ha gjort en del for å spore opp barnefaren for å få betaling, fattigstyrene gjorde mye for å inndrive penger den gangen! Men det er det med å få tid da...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Jeg tror Arne i 1865 og 1900 er samme person, og dessuten kommer fra Folldal.Det står på begge tellingene at Arne er Kari Arnesdatters fader.Er det Arne selv som har oppgitt fødested i 1900-tellingen?. Han var veiarbeider, så han kan ha vært innom Nes før han kom til Gran.Dessuten passer Arne Jensen Eriksrud fra Folldal veldig bra inn her, for Folldalsboka nevner skjebnen til hans søsken, men Arne er bare nevnt med en fødselsdato.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Og der kom beviset: Før jeg får somlet meg på Riksarkivet for å lese mikrofilmer med kirkebøker fra Gran, dukker de opp i Digitalarkivet. Og der er barndåp 9/4-1865 til det uekte barn Kari, hvis mor er pige Kari Johannesdtr. Lundereiet og hvis far er uconfirm. ungk. Arne Jensen Eriksrud af Foldalen. Det oppgis at det er begges første leiermål..... Vel, vel, min oldefar hadde samme far to år tidligere, og moren var i hvert fall ikke gift med denne Arne Jensen Eriksrud....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Sørlie

Ser at du for noen år siden søkte etter den samme arne som meg. Arne jensen Eriksrud af Foldalen er også min tippoldefar,men det var etter at han giftet seg med Kari.Kanskje han har flere barn som ikke er oppgitt? Marit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.