Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Hårstadsveen

[#10249] Hr. Christen Clementsen til Ske i Bohuslän og hustru Margrete Nilsdatter (c1580)

Recommended Posts

Guest Rune Hårstadsveen

I 'En østlandsk slekt Riis' skriver S.H. Finne-Grønn om Hr. Christopher Lauritzen Friis til Ske i Bohuslän og dennes hustru Maren Christensdatter. Hun var datter av Hr. Christen Clementsen, sogneprest i Ske fra 1580, og Margrete Nilsdatter - 'og således av gammel geistlig ætt fra Oslo'.Hvilke(n) gamle/gammel geistlig ætt(er) er det snakk om her - noen som kjenner til dette?På forhånd hjertelig takk for all hjelp!M.v.h. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Hr. Christen Clemetsen er visstnok nevnt i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift bd. III, s. 209 og 424 - hvis noen har den for hånden... Vet ikke om det står noe om hans eller konas slektsbakgrunn, men det er verdt et forsøk!Skulle forøvrig tro at det var flere som var interessert i disse personene?M.v.h. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Hr. Christens far har jeg som Hr. Clement Pedersen, kantor i Oslo fra 1558 til 1580 (hans dødsår). Han skal være omtalt i Jens Nilssøns visitasbøker. Men jeg like blank som deg på hvordan han alene kan utgjøre en gammel geistlig ætt - her må det være noen flere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest J. Nordheim

De nevnte personer Christen/Christiern Clementssøn og faren, 'kanik Clemmind' er nevnt i boka 'Göteborgs stifts herdaminne' (Skarstedt). Jeg har bare noen notater. Christen var opprinnelig kanik i Oslo (tok over etter sin far), men sa fra seg dette og ble spr i Skee. Jeg vet svenske forskere har spekulert på om det kan være en forbindelse mellom Clement Pedersen og den 'Petrus Tridini' som var nevnt i inskripsjon på storklokken i Skee krk - trolig fra 1500-tallet.Men noe konkret svar på spørsmålene har jeg altså ikke...Mvh Jarleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Jeg har også notert meg følgende fra en newsgruppe (antakelig no.slekt) - samme info to ganger:Herr Clemen (her Clemenn y Enebacke), kannik uten residens ved Oslo domkirke og sogneprest i Enebakk, hadde 1549 et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 317).Herr Clemen Persson (her Clemenn), - hadde 1549 et vicarie, alter og prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 299-301).I Jens Nilsons bok finnes han nevnt side CLIX-CLXHilsen Geir Thorud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Takk til dere alle for responsen! Så langt har vi ihvertfall ett ledd mer enn tidligere...Jeg bare undrer på om det kan være Margrete Nilsdatters slekt det først og fremst siktes til med 'gammel, geistlig ætt fra Oslo'? Men hva er så hennes bakgrunn?:-) Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Godberg

Hei, jeg ser at en Clemetss. Christen, søgneprest nevnes på s. 20 i denne artikkelen i NST 9. Kan det være vår Christen?Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). 'Nogen oplysninger om Solørslektene Arneberg og Colbjørnsen og om lagmann Paul Helgessøns slekt fra Gile i Vang.' NST 9 (1943): 1-20 og 90-102.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Det er nok samme Hr. Christen ja. Artikkelen nevner så langt jeg kunne se ingenting om Hr. Christens eller hans kones slektsbakgrunn, men henviser bare til de nevnte sider i NPT bd. III.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Jeg noterte meg en gang ei Magdalena Clemetsdotter Strøm. Datter av Clemet Christenson fra Ske i Bohuslen og Årsle Sørensdatter. Tror det var fra boka Elset i Våler: ei slektsbok. Håvard Skirbekk. Hamar, 1975. Fikk ikke tid til å lese dette ordentelig. Kanskje verdt et forsøk å kikke om det står noe mer der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Her er et par videre punkter som kanskje berører denne tråd.En Margrethe Nielsdatter nevnes i NST 5 s.219 som gift i 1594 med prest i Rygge Peder Hansen. Hun skal ha vært en slektning av borgermester i Oslo Anders Nielsen sin ektefelle i 1594, Dorthe. To presteektefeller med samme navn, i samme område til samme tid kan jo eventuellt dreie seg om samme person.I Niels Stubs opptegnelser for 28 januar 1572 nevnes en Herr Lauritz i Skee: 'Her Lauritzs y Skede, bleff kostholdt tilsagt aff Hans wrager, epterdi handt beuiste mett her Rasssmus oc her Morten atthe wore lagde her indt atmode y Rette om thett molaar mett her Hanssis epterlefuerske som war y Skide.'Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Tusen takk for flere tips! Kanskje dette kan lede videre... Men jeg er fortsatt like forundret over at ikke flere har undersøkt mer rundt disse folka. Trodde f.eks. familien Riis hadde mange etterkommere...:-) Fortsatt håpefull Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Til 1. Vet du noe mer om denne familien/slektskretsen nå ? Hvor finnes den refererte artikkelen 'En østlandsk slekt Riis' Ønsker å sjekke ut om det kan være en forbindelse til Niels Jenssen Riis,n. 1608 som sorenskriver i Hardanger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.