Jump to content
Arkivverket

[#10300] Dødsfall i Norge, igjen


Guest Aase R.Sæther

Recommended Posts

Guest Aase R.Sæther

Eg reknar med at dødsfall 2001 vil kome mot slutten av dette året, som 2000 gjorde det i fjor, men er der elles endringar i denne basen undervegs? Blir han komplettert med eldre opplysningar, og vil vi i så fall bli varsla om det gjennom meldingane på startsida?

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

'Dødsfall i Norge' 1995-2000 er en database vi har satt sammen av filer vi har fått overført fra IBM, som kjører skifterettenes databaser over meldte dødsfall. Det var en relativt omfattende prosess å få hentet ut materialet (som vi fikk ved månedsskiftet april/mai 2001), og den var relativt dyr for oss, idet vi dekket kostnadene ved overføringen. Vi fikk materialet opp til utgangen av april 2001. Skal vi skaffe oss fortsettelsen, f.eks. fra mai 2001 og fram til nå, vil kostnadene nok bli tilsvarende de vi fikk sist. Jeg vil tro vi derfor vil vente en tid før vi ber om å få (kjøpe) et nytt uttrekk.Vi vil i løpet av dette året legge ut resten av det materialet vi har, altså til utgangen av april 2001, men man kan ikke vente at mer blir lagt ut i denne omgang.Vi har lenge sett det som et mål å få legge ut et tilsvarende materiale fra årene FØR denne basen starter. Det finnes datafiler som dekker materialet fra ca. 1960-, men så langt har vi ikke fått noen avtale med rettighetshaverne.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.