Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

[#10459] Hvilken Anders Benkestok var g.m. en Pedersdatter (Arnbjørnsen) Gran ?

Recommended Posts

Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Jeg har lest at Anders (3) Trondsson Benkestok skal ha vært gift med en NN Pedersdatter Gran, en (mulig) d. av Peder Arnbjørnsen (Gran) til Meløy, sønn av Arnbjørn Gran og Gyrid (Galte/Galtung).En (samme?) NN Pedersdatter Gran har jeg riktignok også sett oppført som g.m. Anders (2) Torleivsson Benkestok.(Numrene i parentes her henviser til notasjonen i heftet til Adelsprosjektet fra Benkestok-seminaret i Meløy 14-15 Aug 1999 (Oslo, 1999))A(2) B er (noe usikkert?) bror av farfar (Trond) til A(3) B, i så fall også bror av Jon Benkestok f.1486.A(2) B er far til Adelus (død 1628), g.m. lagm. Henrik Jørgens. Staur. (Disse ble såvidt jeg skjønner gift rundt 1580).A(3) B er nevnt 1593-1620 og er vel f. rundt 1570.Så: - Hvilken Anders Benkestok VAR gift med en Pedersdatter (Gran) ? (og hvem var den andre av de to ev. gift med ?)Det ser ut til å være en viss forvirring med hensyn til hvilken Gyrid (Galte/Galtung ?) som var g. m. Arnbjørn Gran og fikk sønnen Peder.Jeg har sette henne plassert soma) datter av Ingrid Ormsdatter og en NN Galte, der Ingrid er d. av Gyrid Bårdsdatter (1443-97) og Orm Ivarson (Lydvo)b) sistnevnte Gyrid (Bårdsdatter), som dermed skal ha vært gift 2. gang med Arnbjørn Gran, og med ham (i tillegg til sønnen Peder) også fått datteren Gyrid, som ble g.m. Heine Johnsen ('Havreke'), f. i Bergen 1514 (prest og lagm, på Færøyene).Disse variantene strider jo sterkt mot hverandre kronologisk, på samme vis som at de to Anders'ene begge skal ha vært g.m. en datter av Peder Arnbjørnsen (Gran) til Meløy (sistnevnte visstnok g.m. en 'Adelus von Bergen').Jeg er klar over at jeg her antakelig beveger meg i et minefelt, men håper likevel at noen med kunnskap om disse tingene vil bidra til å kaste lys, til ny hjelp for oss forvirrede.Med håpefull hilsen Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Er det noen som kan bidra til en avklaring her ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Hansen

Hei.Per, du spør så vanskelig. Den eldste av de nevnte Anders Benkestokk er ikke registrert med farsnavn (farsnavnet er vel ”Vigerusts baby”?), i tillegg var han prest før reformasjonen og dermed neppe gift. Den andre Anders Benkestokk skulle være en Farteignsson, han var i alle fall ikke påvisbar bror til Trond Benkestokk til Meløy.Etter mitt skjønn må W. Brandt ta feil når hun sier at Anders Jonnsson Benkestokk var gift med en datter av Peder Gran. W. Brandt sier ”V. 2) Anders Benkestok til Melø (myndig 1593), han levde endnu 1630, og udstedte da ”et Pandtebref paa 5 Voger Jordegods i Meløen”. * – formentlig – med en Datter af Peder Ambjørnsen Gran. Deres Efterslægt kjendes ikke.” (Wilhelmine Brandt, Slægten Benkestok (1985), s.5)Maren Jørgensdatter Staurs likpreken viser at Marens farmor var datter av den Anders Benkestokk som var gift med Peder Grans datter.Ekteskapet mellom Henrich Jørgenssøn Staur og Adelus Andersdatter Benkestokk er omtalt av W. Brandt (slægten Benkestok (1985)) s.10: ”En Broder af forannævnte Trond Tordssøn Benkestok antages at være: III. 2) Anders Benkestok, hvis Datter siges at være: (IV. I.) IV. I) Adelus Andersdatter Benkestok, som var gift med Lagmand i Trondhjem Henrik Jørgensen Staur, † 1599.” – Wilhelmine Brandt oppgir ikke kilde for ekteskapet.Om det skal festes lit til noe av dette, bør det vel være Maren Jørgensdatter Staurs likpreken som er mest troverdig, så nær Maren som Adelus var som ane.(parallell tema 29725: Anders og Anders Benkestokk til Melø Lenke - )MvhKnut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk for svaret !Uten å sette igang noen videre debatt om dette temaet her, vil jeg bare nevne at at såvidt jeg skjønner er det altså ikke riktig som W. Brandt 'antar' (gjengitt over), at Adelus' far Anders Benkestok til Meløy var en 'Tordsson'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.