Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arne Langås

[#10477] Toller Ole P. Holte, Trondheim (f. c1729 (i Sparbu?), d. 1796)

Recommended Posts

Guest Arne Langås

Godtfolk,Kjenner noen til denne karen? I følge oversikt over norske tollere i NST, var Ole Pedersen Holte visitør og undertollbetjent i Trondheim (søkte 13.11.1776). Det er mulig han er identisk med den Ole Holte som i 1768 kjøpte avdøde tollbetjent Ole Gjellands gård og grunn i Holstveita.I 1783 forlangte enkemann og konsumpsjonsbetjent Ole Pedersen Holte å bli trolovet med pike Anne Jonsdatter Sundt (f. ca. 1755?). Kravet var nok på sin plass; alt samme sommer/høst (etter trolovelsen) fødte Anne sønnen Peter Jonatan - i kirkeboka ført som 'ægte' (sjøl om bryllupet først stod i februar 1784). (Peter Olsen Holte (Holthe) var min 3-tipp-oldefar).Fra 1789 var familien bosat i hus 10 på sørsida av Kongens gate i Trondheim. Ole Holte forlot denne verden 28.11.1796, og er da oppgitt å være 67 år gammel. Enka Anne ble kort tid etter gift med ungkar Peder Anderssen Foss. Det er mulig disse er identisk med tømmermann Peter Wicken (g. første gang) og hans kone Anna Holte (g. andre gang) som ved folketellinga 1801 bodde i nevnte hus i Kongens gate.Tollere nevnes ikke i borgerboka for Trondheim. Derimot nevnes en høker ved navn Ole Pedersen Holte, barnefødt i Sparbu. Han framstod for retten i januar 1779, og forlangte borgerskap på høkeri, hvilket ble godkjent. Kan dette være nevnte konsumpsjonsbetjent Holte? Kunne en være toller og samtidig drive som høker? Jeg har sett i bygdeboka for Sparbu under Holtan, men fant ingen ved dette navn der.Mine spørsmål blir: Hvem var egentlig toller Ole Holte? Hvor kom han fra? Var han fra Sparbu, eller er det snakk om to personer med samme navn? Hvem var hans foreldre? Hvor var kona Anne Jonsdatter Sundt?Mvh Arne LangåsArne Langås, Åsen - a.langaas@c2i.net - http://home.c2i.net/olangaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg aner ikke hvem Ole Holte var, men siden du knytter patronymet Pedersen til ham kan jeg nevne at en Peder Larsen Holte bodde i Trondheim i 1766. Iflg. den første branntakstprotokollen for Trondheim må han ha vært en ganske velstående mann for husets verdi ble angitt til 600 rd.Samme branntakstprotokoll kan for øvrig fortelle at Ole Giellans hus (som Ole Holte kjøpte) i 1766 ble taksert til 30 rd. Siden din ane bodde i dette huset kan det kanskje være greitt å vite at huset hadde: 'Stue med Jern bielægger ovn, i Kammeret grøtsteen ovn, et Kiøkken med Muur, smaae Mørk loft, 6 fag Smaae vindue, tækt med torv, i gaarden 2de boeder tækt med torv, og og et skiul tækt med bord'.Til slutt nevner jeg at Brodahls personalhistorie for Trondheim omtaler en Lars Pedersen Holte i 1725, og dessuten en Lars Pedersen Holt med tilknytning til 1691, 1710 og 1725.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Maren Larsdatter blev i 1712 forlovet med Lyder Wensel i Abelvær. De blev gift i 1712 i huset til Marens foreldre i Trondhjem. En av brudgomsmennene var Marens farbror Seign. Johan Pedersen Holte.Maren Larsdatter Holte var datter av Borgeren Lars Pedersen Holte, boende i Abelvær i Namdalen og om vinteren bodde han i Trondhjem.Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift, sjette Række 5.Bind: Slægten Wensel.Leiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Langås

Halloi,Takk til både Bryn og Skjerve for svar. Jo da, jeg har nok vært borti den nevnte familie Holt (Holte), men har ikke funnet noen sammenheng. Peder Larssen Holte døde barnløs, og noen forbindelse har heller ikke latt seg spore rundt andre av denne familien.Artig å se 'beskrivelse' av huset til Ole Gjelland (Giellan); takk for den :-)Det er jo mulig det har vært flere Ole Pedersen Holte i Trondheim, og at høkeren ikke er identisk med tolleren. _Hvis_ dette er samme person, er han nok født i Sparbu rundt 1730. Jeg setter ham der i forbindelse med gården Holtan, men har ikke funnet ham som sønn på den gården. Kanskje kan han ha vært dreng der før han flytta til Trondheim? Er her nogen med inngående kjennskap til Sparbu?Mvh Arne Langås

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg har ikke oversikt over Sparbu i denne perioden, men i tingboken 1702 står det at enken etter Joen Holte er gift på nytt med Peder Holte. I kirkeboken for Stod for 1770 finner jeg en Peder Holten som fadder. Jeg kan ikke se at han hører til på Holtan i Stod, så han er sannsynligvis fra Sparbu. Her er det nok snakk om 2 stk. Peder Holte, men det ser jo ut som om det kan ha være 2 potensielle fedre her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Langås

Takk til sistnevnte. Jeg får nok gå bygdeboka for Sparbu nærmere i sømmene for å se om de nevner noen av disse. Jeg kunne ikke finne noen Per/Peder på Holtan i det aktuelle tidsrom, men det er mulig jeg har oversett ham - eller at bygdebokforfattene har oversett ham.Uansett, mange takk!Mvh Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.