Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tove Tjøstheim Eek

[#10584] Navnet Krommetin , hvor kommer det fra

Recommended Posts

Guest Tove Tjøstheim Eek

Jeg har kommet over et barn f. 1920 i Stavanger som får navnet Krommetin som mellom navn?, først to fornavn så Krommetin så to etternavn. Barnets far var fra Vardø, mens moren var fra Rogaland . Nå lurer jeg på om noen kan si meg hvor navnet Krommetin kan ha sin opprinnelse fra .Kan det være finsk, samisk eller russisk? Hilsen Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Storm Ofteland

Hallo Tove. Ser at det finnes en del mennesker med etternavnet Crommeti,Krommmeti o.l. i Bergen rundt 1700 og utover. Det kan kanskje være samme navnet? Disse er født i Bergen. Har antagelig en fadder til en av forfedrene mine med dette etternavnet. Skal sjekke det nærmere. Greta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Her er noen av dem Greta nevner i Bergen - de to første fikk borgerskap i 1705:Teves Jansen/Joensen Cromethi styrmand f. Bergen 18.05.1705Daniel Jansen/Joensen Crommetsie skipper f. Bergen borgerskap 29.06.1705. Gift des. 1707 som Daniel Jansen Crommeti med Gertrud von der Lippe.Disse var kanskje sønner av Joen Monsen Crommethj som du finner i koppskatten i Bergen 1683, gift meg Lisbet Gilbertzd.Andre er Henrich Kromethie gm. Barbara Dreyer i 1743. Hendrick Thomæsen Crommeti gm. Johanne Chirstine Daberg. Hans Krometi gm. Barbara Smith i 1776. Berendt Danielsen Crommetj gm. Karen Berendtzd. i 1674.Skrivemåter ved dåp av syv barn i Bergen 1668-1815: Crommetij, Crommety, Crometie, Crometi, Crometti, Crommetie.Men dette var ikke mye til hjelp, har foreløpig ikke funnet hvem som 'brakte navnet til landet'.Har du sett denne karen, forresten:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

I Tingbøkene for Nordhordland 1715-1728 er det flere steder referanse til en S/igneu/r Thommes (Jansen/Joensen han også tror jeg) Crommetie.Allerede i 1673 har du disse:'Tillegg til (Nordhordland) tingbok nr. 11. Sak reist av Kongen vedkomande ledingen (skatten i naturalia) av Bergenhus amt/len, og som Herman van Høwen etter kontrakt for 1 år om gongen hadde kjøpt av ein del av futane i Bergenhus amt/len - blant anna futen Peder Pedersen på Sunnmøre. 13.8.1673 PÅ [bERGEN RÅDSTUE]. 1673: 40b, 41, 41b, 42, 42b, 43, 43b, 44 Etter ordre frå kongens kanslar Johan Friderich Marschalch til Hutlow [Johan Fredrik Marskalk til Hutlow] i lagmannen sin stad, kom retten saman for å døma i følgjande sak om ein veksel. Saksøkjar var Hendrich Karekdorff [Henrik Karekdorff] - 'reciderende Kiøbmand i Dramshus her ved Bergen Cantor' (Bergen Cantor = Det Hanseatiske kontor i Bergen), med sin prokurator Reinholt Rasmussen [Reinholt Rasmussen]. (Stevninga datert 28.7.1673) Dei saksøkte var: Lisbeth [Lisbet] - enkja etter Thomas Gilbertzen [Tomas Gilbertsen] (Han levde 9.9.1671) - med sin fullmektig, prokurator Strange Mule [strange Mule]. Joen Crommetj/Jon Crommetie [Jon Crommetie] - gift med Lisbeth [Lisbet], syster og arving til Tomas......'Og denne 'juicy' detaljen fra samme år:'Zirj Haluorsdatter steffnt Joen Crommetj formedelst hand slaget hinde, Joens Høstru møtte och sagde at Zirj slog och offrfalt hannem och at hun schielte hannem for en Keltring och en gam/m/el schelm. Zirj suarede at hun schelte hannem formedelst hand Kaldet hende en Kagstrygen Hoere, Eftter tilspørgelse Erchlerede och sagde Zirj for Retten at hun iche wed Joen Crommetj andet at beschylde end som en Erlig Mand. Afsagt eftterdj ingen fuldKommen proff føris paa enten sider, huem til Klammerien først war Aarsag, Huorfore Sagen derwed beroer.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Heidi,Dette er en avsporing av Krommetin-debatten, men i innlegget ditt over ser jeg at Strange Mule dukker opp. Denne personen har jeg prøvd å finne opplysninger om i lengre tid (se innlegg 7411). Du skulle vel ikke tilfeldigvis ha flere opplysninger om ham ?Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Når det gjelder Crometij se innlegg nr.5725 og Nr 10462

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tove Tjøstheim Eek

En takk til Heidi ( innlegg 3 ) ,det er nok en forbindelse mellom den personen du henviser til i Sogndal 1900 og han som jeg leter etter , morfar til din ( 1900)kandidat heter også Hans Cromentin -alder 18 -1801 -Hanneberg-Sogndal , så det er mye å nøste opp her før alle brikkene faller på plass.Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

1900 tellingen: Sogndal, Rogaland: Hans Krommeti Brun Hansen f 1870 og (hans far?) Hans Chrummetin Bruun, f 1839??. Denne er måske identisk med en af de to i denne länke:Lenkemed f-år er 1844 resp 1847. Den förste er sön af Hans Krometin Brun, skipper f 1783 af Sören Berntsen Brun, forlignelsekommisär (hvad det nu er)og Rakel Jacobsdtr Smith.her er måske en forbindelse til Bergen: Hans Crometie (Krometi), 1714-87), sön af Henrich C, sön af Thomas Danielsen C hvis tipoldefar Thomas Thomasen Crometie måske var den förste i Bergen (tidligere Walls, Orkney).Hans C blev i 1776 g m Barbara Smith (d 1814). Hvis Rakel var i slägt med hende (söster, kusine, niece) ville det väre naturligt att opkalde en sön efter Hans C som var af en gammel kendt köbmandsslägt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

På gården Lövik (http://www.sosialklubben.net/~snw/slekt.htm) finder vi to dötre til nr 14, Hoskuld Omundsen: Ingeborg (f1728) og Barbro (f 1737) Smith. Ingeborg var gift med sin fätter Jakob (Lövik 13e & 17) De havde datteren Rakel der var gift med Sören Brun på Haneberg (Haneberg 22). Deres äldste sön var den förste Hans Kromentin Brun, f 1783 (han levede endnu i 1865 på Haneberg iflg folketällingen. En tredie söster hed Anne Sofie. En bror Jacob (Lövik 18) havde en datter der også hed Anne Sofie. I databasen Kommunikanter i Nykirken, Bergen finder vi (nr 1264): ”Madame Krometj og Anna Sophie Smidt” Hvilken af de to Anne Sofie er uvist. Dette er et stärkt indicium på at Barbro i Lövik faktisk var den Barbara Smith som 1776 (nr15165 i databasen vigde i B.) blev gift med Hans Crometie (d 1787). Barbros alder ved giftermålet og ved hendes död i 1814 (nr 67347 i databasen döde i B.) passer også med födselsåret. Det märkelige er at Rakels og Sören Bruns förstfödte sön får navn efter tante Barbros mand, og ikke efter sin farfar. Dette var måske for at hädre Hans Crometie og Barbro der ikke havde nogle egne börn, men Crometie var jo også en kendt gammel köbmandsslägt med adelige skotske aner, der kunde kaste lidt glans over familien Brun på Haneberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Lars Maersk Hansen (innl. 8): Hans Hendricksen Crommetie (1714-87) sin farfar Thomas Danielsen C. (død 1699) var vel ikke tipoldebarn men barnebarn av Thomas Thomasen Crometie (død 1647) fra Orkneys.Skipper Hans Krometin Brun f.1783 sin far Sören Berntsen Brun hadde nok tittelen 'forligelseskommisær' ('mediating officer'), som såvidt jeg vet var en av myndighetene oppnevnt person med oppgaver i forb. med megling i tvister (?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

PerSelvfölgelig: Det var Hans Hendrichsen Crometi, som var tipoldesön af Rådmand Thomas Thomesen Crometij. Hans Crometis' farfar Thomas Danielsen C var Rådmandens Sönnesön

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

Der var en forbindelse med Hans Crometi i Bergen. Af skiftet efter hans kone Barbara Smith fremgår at hun var Rachels moster. Se Arkivforum Indlegg nr 22576: skifter e Hans Krometi og hans enke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.