Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Carl-Otto Seljelid

[#10612] Schillander - kjent for noen?

Recommended Posts

Guest Carl-Otto Seljelid

Er Schillander-navnet kjent for noen? Jeg, med flere, leiter etter hvor personer med dette navnet kom fra, før de opptrer i FT 1801. Det er første kjente sted hvor navnet finnes, utfra hva jeg veit. At det kommer fra Sverige, muligens via Nasa gruver, er en stor sannsynlighet. Det finnes personer i Sverige i dag som har samme navn. Har noen informasjon, er jeg takknemlig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Hej Carl-Otto Seljelid, I Disbyt fann jag Eric Schillander i Kung Karl socken, Västmanlands län, född 1784 och Eric Schillander i Lindesbergs socken, Örebro län död 1837. I Familysearch finns Carl Axel Schillander född 8 Mar 1889 i Örebro med föräldrar, Carl Rudolf Schillander och Sophia Zinn.'Alltid något' sa han som såg Åmål, Vänligen, Olle Elm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Skal man dømme etter antall etterlysninger på nettet de siste årene, tror jeg det er ganske mange som er interessert i denne familien Schillander (Sjölander). I FT 1801 for Nesna (Dønnes) finner vi Carl Petter Schillander (f.ca.1764) og han er vel å regne som 'stamfaren' for denne norske slekten.Jeg vet ikke hvilke kilder som forteller at han kom fra Nasa, men jeg undersøkte en gang noen lister over ansatte ved Nasa Sølvgruver for den aktuelle tiden, men uten resultat. Jeg mener å ha lest at Sjölander/Schillander er typiske svenske soldatnavn. Dette betyr at navnet skriver seg fra en soldat som fikk dette navnet mer eller mindre tilfeldig ved innrullering e.l. Kan det tenkes at Carl Petter eller hans far har vært stasjonert som en slags grensevakt ved gruveanleggene på Nasafjäll? Bare en gjetning fra min side riktignok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Erik Andal

Carl er av mine tipper, og ifølge et gammelt sagn, så kom han ikke inn til Norge, og han og kona måtte bestikke grensevaktene for å få komme inn i landet. Det sies også at Carl sa at 'Mine foreldre får dere aldri vite navnet på'. Om dette er sant, vites ikke. Han bestakk visst de med flotte smykker. Han og kona var fra Stockholm som jeg har fått greie på via en som bor i USA og er også en etterkommer.Kjell-Erik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Dette med Stockholm kan jo være en meget sentral opplysning. Nettopp derfor er det svært viktig å få vite nøyaktig hva denne opplysningen bygger på. Hvis det er porsjon gjetning eller spekulasjon med i bildet, er det viktig å vite det. Har du, Kjell-Erik, fortsatt kontakt med din amerikanske X-menning?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Bare en liten digresjon angående navnet Schillander/Sjölander. Jeg tror ikke dette var et veldig vanlig svensk soldatnavn. Svenske etternavn som sluttet på -ander var som regel ikke soldatnavn, men et navn en person laget f. eks. etter navnet til stedet han kom fra sammen med endelsen -ander, som er grensk for mann. Jeg kan ikke gå 100% god for dette, men jeg mener å ha lest det på en side på Nättidningen Rötter (www.genealogi.se), der det også var nevnt en del typiske soldatnavn og hvordan disse ble til.Mvh. Andreas Snildal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Endelsen -ander er selvsagt gresk og ikke grensk. Jeg finner ikke denne siden jeg nevnte, men kanskje det finnes noen med bedre kjennskap til svenske etternavn enn det jeg gjør, som eventuelt kan rette på meg dersom dette ikke stemmer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Personnamn, med rubriken 'Some Notes on Swedish Names'.Här redogörs för svenska namnformer och att präster i tidigt skede latiniserade sina namn, så att ex vis Nils Håkansson blev Nicolaus Haquini.Det nämns också att man senare valde den grekiska ändelsen ander (man), så att någon som kom från ex vis Kil kallade sig Kilander.Jag har gått igenom matriklar för både studenter från Småland och Östergötland och funnit att ändelsen -ander är belagd på studenter under tidigt 1600-tal. Man kan väl säga att det inte bara var präster, utan folk som studerat som använde sig av dessa namnformer.Vänligen, Olle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Det är något konstigt med forumet. Föregående inlägg skall inledas med: Hej, Den sida som Andreas nämner är förmodligen den som man finner på Rötter www.genealogi.se under .... /Olle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olle Elm

Jag fortsätter och hoppas forumet inte bråkar: Har också gått igenom matriklar för Östergötlands regemente till fots. Där uppträder ändelsen -ander för underofficerare redan 1695 och för officerare 1734. Att det aktuella namnet Schillander skulle vara ett typiskt soldatnamn är jag tveksam till.Den sökta personen(?) Carl Petter Schillander anges 1801 som Tjenere, gift, 37 år gammal, och arbetar i Maria Anna Emahus (änka efter Oberst lieutenant Coldevin): hushåll. Då det verkar vara ett högreståndshushåll är det väl tänkbart att mannen hade en högre betjänt-tjänst. Det skulle vara intressant att veta hur han tituleras i ev andra fynd. Att en person med denna eventuella ställning har ett s k 'finare' namn är inte ovanligt i Sverige.Men, med Knut Bryn skulle också jag vilja veta mer om källan för de traditioner som finns omkring personen. Att han t ex skulle kommit från Stockholm. Vad är tidigaste belägget? Vidare är det viktigt att kunna bestämma om han själv skrev sig Schillander och t ex ej Sjölander och att skrivningen Schillander, Skillander o s v är någotsånär konstant.Vänligen, Olle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carl-Otto Seljelid

Heisann!Til Olle: Takk for informasjon. Jeg har allerede søkt på svenske sider, dog uten å finne særlig mye som kan kaste lys over denne Carl Petter Schillander.Til Knut: Informasjonen om Nasa kommer fra bygdeboka 'Solværøyan - øyene og folket' s 154 og er således ikke en primærkilde. Dog innformasjon å ta med. Navnet Schillander har jeg kun funnet i FT 1801, ikke seinere. Da er navnet gått over til Sjølander(Lyder veldig svensk). Ang navnelister for Nasa Sølvgruver, synd det ikke var resultat der. Skjønt Carl Petter Schillander har vel mest sannsynlig brukt ei vanlig ferdselsåre, med kone og barn på vei over til Norge, uten arbeid i Nasa? Om han da kom fra Sverige. Søk i 'Googles' har gitt flere resultat på navnet i bruk i dag, hovedsakelig i Sverige. I USA svenske etterkommere. Derfor teorien om Sverige. Videre postet en Wayne Mitchell et innlegg i '96 som omhandler samme person. Hans opplysninger går på 'muligens Stockholm'. Har ikke klart å etterspore personen Wayne.Til øvrige: Linken til siden fra Wayne -LenkeSå langt takker jeg for alle innslag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kjell-Erik Andal

Jeg har ikke kontakt med amerikaneren lengre, da jeg har formatert, og skiftet hardisk for lenge siden, men jeg har hans mail på backup et eller annet sted, skal finne den frem i helgen. Dette er et mysterium vi MÅ løse.KE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Etter litt detektivarbeid mener jeg å ha funnet kilden til opplysningene som 'sirkulerer' om Carl Petter Sjölanders opphav. At han var født i Stockholm skal være behørig dokumentert i norske mannskapsruller fra 1809 og 1811. Nasa skal være nevnt minst ett sted i kirkebøkene for Lurøy, enten ved dåpen av det første barnet som ble født i Norge eller muligens i forbindelse med at sønnen giftet seg. Sønnen var nemlig født i Sverige. For ordens skyld legger jeg til at min kilde er en 'lokalhistoriker' i Lurøy som dessuten hadde notert at mannskapsrullen finnes på mikrofilm NT195.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kjell-Erik Andal

Her er etterlysningen Wayne Mitchell la ut i -96:Article 4832 of soc.genealogy.nordic: Path: news.kth.se!newsfeed.sunet.se!news01.sunet.se!sunic!surfnet.nl!swsbe6.switch.ch!swidir.switch.ch!01-newsfeed.univie.ac.at!Austria.EU.net!mcsun!EU.net!main.Germany.EU.net!fu-berlin.de!zrz.TU-Berlin.DE!news.dfn.de!news.gwdg.de!news From: mitchell@brzn.uni-goettingen.de (Wayne Mitchell) Newsgroups: soc.genealogy.nordic Subject: SJOELANDER Date: Mon, 02 Sep 1996 13:33:55 GMT Organization: GWDG, Goettingen Lines: 82 Message-ID: NNTP-Posting-Host: 134.76.160.113 X-Newsreader: Forte Free Agent 1.0.82 In have an ancestor who obviously fled from Sweden in the late 1700's and found refuge in Norway. He and his wife obviously changed their names in order not to be found. The BIG question is: Why? The following is all that I know about these ancestors. (all Umlauts are denoted with a ':' before the appropriate letter) -------------------------------------------------------------- FACTS: Christian names used: CARL, KAROL, PETTER Surnames used: SJ:OLANDER, SCHI:OLANDER, SCHILLANDER He was probably born in Stockholm, Sweden in the year 1765. According to his Norwegian seaman's papers: year age born in: -------------------------------------- 1809 43 Stock Holm 1811 45 Stock Holm 1813 47 -- 1818 53 -- 1822 56 -- 1823 -- -- According to the census for the farm D:onness in N:asne in Nordland, Norway in 1801 he was a servant, 37 years old. He died at sea on 28. April 1823 age 58. According to his will, he owned: 1 copper Raadmands-Sigel, 2 golden 'fathers' rings, 2 golden rings with 'Sigel'. His wife was CATHARINA PEDERSDATTER. After his death she used the name OLSDATTER. In 1801 she was living on the farm Slaattevigne in N:asene, Nordland (Norway) age 37 - 'Er svendsk og ern:arer sig med haand-arbeyd'. Their children CARL PETTER (7) and CAROLINE FREDRIKKE (1) were living with her. Their other children were: ISAK J:ORGEN (*1803), JOHAN WILHELM (*1805) and ANNA SOPHIA (*1808) - all born in Lur:oy Sogne, Norway. She died in Lur:oy, Norway on 26. Jan. 1842 and her age was 84. So she was born 1758 - 1764. The archives in Sweden can not find SJ:OLANDER / SCHI:OLANDER or PEDERSDATTER listed among the Swedish nobility or married into the nobility. The names CARL, CAROLIUS and CAROLINE appear quite often as names of the children and grandchildren of SJ:OLANDER. ---------------------------------------------------------- FAMILY LEGEND: My grandmother claims that either CARL SJ:OLANDER or his wife came from a noble family and that they came from Russia. She also said that they had to flee the country and when crossing the border from Sweden to Norway they had to bribe the boarder guards with jewels. A local historian in Lur:oy says he never heard the story of their being noblemen. He also claims that they from from Nasa in Sweden. Geir Vatne (a distant relative) also says that. Vatne also claims that the family had to flee but he says that it was 3 brothers who fleed the country. Mr Harald Eckholdt of Krageroe said in 1988 that his mother-in-law told him in 1956 that: The SJ:OLANDERS came to Norway with a small chest full of jewels. And SJ:OLANDER said 'Ingen skal fa vite hvem min mor er' (No one shall find out who my mother is). ------------------------------------------------------ Does anybody have any idea where I can start in finding out where CARL SJ:OLANDER and his wife CATHARINA PEDERSDATTER came from and who they really were? Quite possibly there are other descendants who have heard similar stories about them. Any help what-so-ever will be appreciated. ----------------------------------------- Wayne Mitchell mitchell@brzn.uni-goettingen.de Kjell-Erik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carl Otto Seljelid

Et lite referat for de som søker informasjon om Schillander.Undertegnede er en søker av slektsinformasjon, den personen jeg søker skal være født ca 1765, emigrerte/rømte til Norge og var registrert ved folketellingen i 1801. Han har oppgitt at han har sjømannspapirer, og i disse er Stockholm oppført som fødested. Hans fulle navn ved FT 1801 var Carl Petter Schillander, han var gift og hadde 2 barn.Informasjon om Schillander kan kaste lys over, gi svar på det mange i Norge og andre steder lurer på. Stemmer informasjonen han ga, hvem var hans foreldere og øvrig familie, fines årsak til flytting i arkivet etc.Håper dere kan være behjelpelig med å kaste nytt lys over denne historien!---------Hej, Tyvärr, utredningen om Schillander i vårt arkiv börjar med en komminister Eric Schillander, f 1764 i Lindesberg, Västmanland. Sedan följer hans barn, födda i början av 1800-talet. Det står ingenting om var Eric Schillander kom ifrån eller föräldrar/syskon till honom.Med vänlig hälsning Helena Nordbäck__________Forespørsel blei sendt til 'Genealogiska Föreningen' i Sverige, via søk på nett, med et ofte treff.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg oppdaget ved en tilfeldighet at en 'Carl Magnus Sjölander' er nevnt i kirkeboka for Bakke kirke, Trondheim fra 1809. Ingeborg Evertsdatter (Evensdatter?) som bodde på Bakklandet og var g.m. Jacob E. Schjeffer, fikk i februar 1809 datteren Caroline, og sjømannen 'Carl Magnus Sjölander' ble oppgitt som far til barnet.Denne Carl Magnus behøver selvsagt ikke ha noe med Carl Petter Sjölander å gjøre, men de som forsker på Sjölander-familien, kan jo likevel notere seg dette. Jeg finner ingen Carl Magnus i FT 1801 som kan passe med denne sjømannen og heller ingen Sjölander e.l. som passer. Det kunne kanskje være snakk om en svensk sjømann, men rundt mai 1808 var vel Norge i krig med Sverige, så det er kanskje ikke så sannsynlig? Kan Ingeborg ha husket litt feil og oppgitt 'Carl Magnus' i stedet for 'Carl Petter'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carl Otto Seljelid

Med referanse til 4245 og dette innlegget sender jeg en forespørsel om noen har funnet ut noe mer om Schillander. Sjøl har jeg ikke hatt anledning til å følge opp emnet den siste tiden. Så status er av stor interesse. Øvrig historie fra Lurøy/Lovund er selvfølgelig også interesant.Mailadressen min er: cors59@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Lillemoen

Hei! Carl Petter Sjølander er min tipp-tipp-tipp-tipp oldefar. Så morro at så mange kjenner til den slekten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Lillemoen

Jeg har mine opplysninger fra min grandonkel som hadde forsket på dette. Han fortalte at han ikke kom lenger da alle arkiver var brent opp. Ellers har jeg også brukt boken 'Solværøyan -øyene og folket' av Harry Danielsen mye.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Erik Andal

Er det ikke noen søkbare baser i Sverige hvor man kan finne mere? Det må da også være noen i Sverige som holder på med denne slekten?KE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei. I innlegg 12 nevnes navnelister for Nasa Sølvgruver.Er det noen som kan si meg hvor/hvordan jeg får tak i dem?Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carl-Otto Seljelid

Hei,noe seint å svare. Men så du innlegg nr 3? Det er der 'navnelister' skrive seg fra, '..lister med navn..' Utover det vet jeg ikke mer.Med vennlig hilsen Carlo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Erik Andal

Er det kommet noen flere nye opplysninger om Schillander?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.