Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Reidun Berge Haugs

[#10667] Søren Jørgensen Bruun, sogneprest i Sogndal.

Recommended Posts

Guest Reidun Berge Haugs

Søren Jørgensen Bruun (1666-1732/33) var sogneprest i Sogndal. Konen hans het Hulleborg Nielsdtr. Sandborg (1684-1747).Noen som klarer å finne ut om de hadde barn og hva de eventuelt het?Mvh Reidun.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Ser av en nettside at de skal ha fått datteren Johanne Munch f. 1703 - d. 1737. Hun ble gift i Sogndal den 18. nov. med Morten Leigh, f. i Stavanger den 11. sept. 1692, d. i Elverum 20. apr. 1760. Han var sønn av Michael Leih og Christina Sophia Seehuusen.Johanne og Morten hadde en sønn med navn Søren, f. 1724, - d. 1788.http://genealogy.munthe.net/database/g0003479.htmlMvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidun Berge Haugs

Takk skal du ha Arne.Ellers var jeg på riksarkivet i går..(for første gang) Jeg lette i Lampe sin bok etter Søren men fant han ikke..Noen som vet om han -var- sogneprest???? Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan H. Trelsgård

Søren Jørgensen Bruun, f. omkring 1666 i Danmark (35 år gammel 1701) ble utnevnt til sokneprest i Sokndal i Rogaland 25.05 1695. Han døde 03.11 1723 i Sokndal. Hans foreldre kjenner jeg ikke.Han giftet seg 19.07 1695 'i huset' etter kongelig bevilling med Johanne Nilsdatter Munch. Vielsen er oppført i kirkebok for St. Olai kirke i Helsingør i Danmark. Johanne Nilsdatter Munch var søster til Hans Nilsen Munch som på denne tiden var biskop i Kristiansand stift. Johanne var forøvrig enke etter residerende kapellan i Helsingør Mads Madsen Schjelderup (død 1692). Det skal ha vært avholdt skifte etter Johanne Nilsdatter i 1701.Søren Jørgensen Bruun ble deretter gift 16.05 1702 i Stavanger med Hulleborg Nilsdatter Sandborg, f. 1684, begr. 19.06 1747 i Egersund.Av Søren Bruuns barn kjenner jeg med sikkerhet til en datter av første ekteskap:1) Anne Katrine f. ca 1696, død 27.05 1715 i Sokndal. Gift m. Knut Bjørnsen Haneberg i Sokndal. Ved skiftet etter henne 05.04 1715 på Hanebergstrand nevnes hennes barns morfar 'den Velærverdige og Høylærde Hr. Mag. Søfren Brun, Sognepræst til Sogendal Præstegield og Provst over Dalernis Proustie'.Søren Jørgensen Bruuns enke Hulleborg Nilsdatter Sandborg giftet seg 2. gang 04.11 1734 m. soknepresten i Egersund Ole Henriksen Sylvius. Ved skiftet etter ham 28.02 1747 nevnes Hulleborg Nilsdatters barn av hennes første ekteskap: 1) avdøde Johanne Munch Leigh som etterlot seg barna Søren og Christine Leigh. 2) Fru 'Maiorinde' Karen Bruun. 3) Avdøde Hulleborg Bruun som etterlot seg datteren Hulleborg Christensdatte Bloch. 4) Jomfru Elisabeth Maria Bruun.Om barna av dette ekteskap kan jeg ellers nevne:1) Johanne Munch, f. 04.03 1703, d. 27.04 1734 på Elverum prestegård. Gift 18.11 1722 i Sokndal m. daværende kapellan i Sokndal Morten Michaelsen Leighm senere sokneprest i Elverum.2) Karen, gift 18.06 1733 i Elverum m. kaptein Christopher Hals.3) Hulleborg Godtzen, f. 20.08 1706, d. 30.05 1738 i Sokndal. Gift 13.02 1733 m. sokneprest i Sokndal Christen Christiansen Bloch.4) Elisabeth Maria, ugift i 1747. Videre skjebne ukjent.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Flytter over Pers spørsmål til meg i debatt 76622.(Terje/91:) De tre nevnte søstre (Ellen, Throne og Maren) må vel i så fall da ev. være døtre av Søren Jørgensen Bru(u)n's 1. kone Johanne Nilsdatter Munch, som døde i 1701. Maren eller Throne ser ut for meg til å være yngst av de tre, og Ellen vel eldst, for hun skal være g.m. Lars Bloch før 1710. Throne ble g.m. Henrich Madsen før 1724, og Maren m. Bjørn Jensen Klingenberg før 1718.En ting jeg vil tilstå med en gang er at jeg først trodde Søren Jørgensen Brun var sogneprest i Sogndal i Sogn. Men det var jo helt feil.Men når jeg nu har funnet disse søstrene Maren, Ellen og Trone Marie Sørensdatter Brun i Kinn og Bergen , så mener jeg de passer bra inn her. Men de må være av Søren Bruns første ekteskap.Maren Sørensdatter Brun skal være født 1695 og døde 1769 begravet 9/4 i Kinn. Der ble hun gift før 1718 med klokkeren Bjørn Jensen Klingenberg f. ca 1690 død 1766 begravet 20/4 i Kinn. De hadde 7 kjente barn.Ellen Sørensdatter Brun dukker opp som Lars Henrichsen Blochs kiereste mellom jul og nyttår 1708-1709 i Askvoll.Jeg har ikke funnet noe ekteskap.De har 4 barn mellom 1710 og 1720. Lars dør i Bergen 1731, og enken gifter seg opp 1734 med Hans Jensen Trane.Ikke funnet barn etter dette paret.Ellen dør 1756, og Hans Jensen Trane gifter seg opp 1757 med Katrine Eriksdatter Hof.Trone ble gift 2/12-1728 i Bergen med handelsmann Henrich Madsen. De er notert med ett barn. Hun ble så gift med Anders Andersen Berg som dør i 1735. Det er nevnt ett barn født 1729 DK som døde før skiftet.Vel . Dette er det jeg sålangt har funnet om de . Joleik visste mye, men han har ikke nevnt hvem Søren Brun er desverre. Men aldersmessig passer det godt med nevnte Søren Jørgensen Brun og hans første kone Johanne Nilsdatter Munch. Og at de gifter seg med bl annet Bloch og Trane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Takker for den. Har du sjekket om det er barn etter de ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Norem Wisted

Ikke enda :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Hvilken kirkebok er dette i ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Når Severin Georgij Brun blir student i Kbh i 1684 står det Fridericiburgenses.'Den 23. Maj blev der kreeret 38 Bakkalavrer, hvis Navne hidsættes efter det trykte Program: Severinus Georgii Brun, Coll. IV. Class. Sch. Hels., .....'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Takk Arnfrid. Hva vet du mer om denne Søren/Severin Jørgensen/Georgij Brun ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det må vel bety at han var av en borgerslekt i Fredericia. Så vidt jeg kan se var der en kjent borgerslekt ved navnet Brun/Bruun der, men jeg finner ingen Severin/Søren eller Georg/Jørgen i slekten, så langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Norem Wisted

Kan ikke 'Fridericiburgenses' evt. betyr Fredriksborgs amt som var tuppen av Sjælland, nord for København, hvor forøvrig Helsingør og Helsinge ligger, ref. 'Sch. Hels'... i andre linje (11)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Hulleborg dør 30.aug.1738, ikke 30.mai, se LenkeDer er det også nevnt at 'hun avlede 6 børn'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan H. Trelsgård

Takk for flere konstruktive innlegg. Fint at feilen vedrørende Hulleborg Sørensdatters dødsdato ble korrigert, ref. innlegg 15. Jeg ser at jeg i tillegg har skrevet feil vedrørende Hulleborg Nilsdatter Sandborgs andre mann. Ole Henriksen Sylvius var _ikke_ sokneprest i Egersund men _sønn_ til den tidligere soknepresten i Egersund Henrik Olsen Sylvius.Søren Bruun ble student i København 1684 fra Frederiksborg skole. Han tok baccalaur-graden ved universitetet 23.05 1693 og var da 4. leksehører i Helsingør, ref. innlegg 11).Som jeg skrev i innlegg 4) er ikke Søren Jørgensens foreldre kjent. Det finnes imidlertid en ledetråd som kan være til hjelp i letingen etter hans familie:Søren Bruun var som nevnt sokneprest i Sokndal og til dette prestegjeldet hørte på den tiden annekssognet Hidra (i Vest-Agder). På gjestgivergården Festervoll på Hidra bodde det på samme tid en Elen Larsdatter som var gift to ganger. Først med Didrik Boyesen Fester (død omkring 1703) og deretter med Jens Kristoffersen Ferøe. I sine ekteskap hadde Elen en del barn som har navn som tyder på slektskap med presten.I sitt første ekteskap hadde hun følgende barn: 1) Anne Katrine, f. 1697. 2) Boye, f. 1700, 6 år gammel 1706. 3) Didrik, f. 1701. I sitt andre ekteskap hadde Elen barna: 4) Laurits (Lars) Sørensen, f. 1706. 5) Kristoffer, f. 1708. 6) Jørgen, f. 1713. 7) Søren Bruun, f. 1718. 8) Boel (Bodil), 9) Elen, 10) Sille Marie, 11) Johanne Munch, 12) Anne Margrethe og 13) Nille Marthe.Av barna har altså sønnene Søren Bruun og Jørgen samt døtrene Anne Katrine og Johanne Munch navn som har påfallende likhet med soknepresten og hans familie.Elen Larsdatters gravstein eksisterer fortsatt. På den står det at hun var født 27.12 1679 og døde 16.10 1751. Dette samsvarer godt med en Elen Larsdatter døpt i Helsingør 02.01 1680 som datter av Anne Katrine Jørgensdatter og tollskriver Laurits Sørensen. At Elen Larsdatter på Festervoll kalte sin datter i første ekteskap for Anne Katrine og sin eldste sønn i andre ekteskap for Laurits Sørensen er vel så godt som bevis for at hun er identisk med den Elen som døpes i Helsingør 2. januar 1680.Elen Larsdatters mor Anne Katrine Jørgensdatter i Helsingør kan muligens ha vært en søster til Søren Jørgensen Bruun men foreløpig blir dette bare ren gjetning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Norem Wisted

Fra Stavanger borgerbok :Jørgen Sørensen Bruun, søn af sognepræst til Sogndal mag. Søren Jørgensen Bruun og Hulleborg Nilsdatter Sandborg, b. 10. jan., søfart, kiøbmandskab og anden borgerlig næring; begr. 26. mars 1738. g.12.apr. 1731 Maren Olsdatter Urdal, datter til borger Ole Engelsen og Siri Pedersdatter Sand, døpt 26.10.1708, begr. 3. jul. 1767.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

14; jo der er en statsmusikant og rådmann i Helsingør ved navn Jørgen Brun. Konen mener jeg hater Anna. De er faddere flere ganger, men jeg har dessverre ikke funnet sønn Søren/Søffren/Severin døpt. KB har svært dårlig lesbarhet. Kanskje noen andre leser det bedre enn meg. Der er to kirker i Helsingør på 1660-tallet. I en bok om statsmusikantene står det at Brun muligens var svensk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(16:) Ellen Larsdatter (Fæstervoll) (1679-1751) sin 2. ektemann Jens Christophersen Færøe f. 1673 var såvidt jeg vet 1. gang g.m. Anne Margrethe Bruun (f. ca. 1680 ?), som han skal ha fått minst 8 barn med: Christopher f. 1704, Lars f. 1705, Jens f. ca 1707, Jørgen f.ca 1709, Søren Bruun f. 1710, Bolette f. 1710 (?), Ellen f. 1711, Helene f. 1715. Kan hun være av samme Bruun-slekt som s.pr. i Soknedal, Søren Jørgensen Bruun ?Jeg hadde forøvrig notert (uten kilde) at Ellen Larsdatter var datter av Lars Fæstervol og Gro Bjørnsdatter !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan H. Trelsgård

Til innlegg 21) Dine notater er feil.Det er skifte etter den barnløse Gro Larsdatter Festervoll 27.02 1694. Ved skiftet arver hennes mor Gro Bjørnsdatter og hennes søsken. Av søsknene finnes ingen ved navn Elen. Skiftet finner du her: [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24438/92>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24438/92At Jens Kristoffersen Ferøe var gift men en Anne Margrethe Bruun er også feil. Skiftet etter ham ble avholdt 17.07 1726 og hans kone (og mor til hans barn) kalles da 'ædel dydige madame' Elen Larsdatter. Skiftet finner du her:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan H. Trelsgård

Til innlegg 19) Det er som du nevner Kielland og borgerboken for Stavanger som er opphavet til påstanden om at Jørgen Sørensen Bruun var sønn av Søren Jørgensen Bruun. Jeg har imidlertid ikke funnet andre kilder som med sikkerhet kan bekrefte dette. Navnet indikerer selvfølgelig at Jørgen kan være en sønn. Det gjør også det faktum at en Jørgen Bruun opptrer som fadder i Sokndal i januar 1733. Jørgen Bruuns kone var imidlertid også av Sokndals-slekt. Faren Ole Engelsen kom fra gården Urdal i Sokndal. Dette kan være årsaken til at Jørgen opptrer som fadder i Sokndal.Det finnes på begynnelsen av 1700-tallet også en eldre David Sørensen Bruun i Stavanger - se f.eks. manntallet 1716 på Tore Vigerusts hjemmesider: http://www.vigerust.net/by/stavanger1716.html Det er altså tydelig at det må finnes mer enn en Søren Bruun med en viss tilknytning til Stavanger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan H. Trelsgård

Daniel Thrap har i boken 'Christiansands stifts prester i det syttende århundret' en del interessante opplysninger om Søren Jørgensen Bruun. Boka finnes her [url="http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006081400007>Lenke og Søren Bruun er omtalt på side 19-20. Thrap nevner blant annet om Søren Bruun: efter Skifteprotokollen var han 35 Aar gammel i 1701 og havde da 'ingen Sønner'. Under 20 Juli 1720 førte han Klage over den ham paaliggende Krigsstyr for samme Aar efter Forordn. af 3 Febr. 1720, stor 70 Rdl. Blandt andet skrivet han: 'Jeg har som et fattigt fader- og moderløst Barn, der aldrig efter dem har arvet en Hvids Værdi, stræbet mig næst Guds Hjelp gjennem til Brødets Erlangelse af min allernaadigste Arvekonge. Jeg var 6 Aar gift med sl. Doctor Munchs Søster i Christiania, avlet med hende en Datter, hende jeg efter Hr. Biskopens Forlangende gav Mødrenearv over mine Vilkaar 600 Rdl., som Skiftebrevet udviser. [...] I 1718 heder det, at han har været gift 2 Gange, hans itzige Kone er forrige Lagmand i Stavanger Niels Christensens Datter, har en voxen Datter af 1ste og 5 smaa Børn i 2det Ægteskab.Jeg har ikke selv sjekket primærkildene som Thrap refererer til men på bakgrunn av opplysningene er det grunn til å tro at Søren Bruun kun etterlot seg en datter i første ekteskap med Johanne Munch. De tre Brun-søstrene som nevnes i innlegg 5) kan dermed neppe være døtre av Sokndalspresten.Da Søren Bruun nevnes med fem barn av andre ekteskap i 1718 kan fortsatt Jørgen Sørensen Bruun i Stavanger være en sønn av dette ekteskapet. Imidlertid nevner Wisted i oversikten over Sokndalsprestene

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Norem Wisted

Kilden for den lille datteren f. 1716 d. 1719 er kirkestol (regnskap) for Sokndal, kopier ved Statsarkivet i Stavanger, som noterer avgift betalt for begravelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.