Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leiv Magne Apelseth

[#10679] Erkebisp Peter av Hustads etterkommerer ?

Recommended Posts

Guest Leiv Magne Apelseth

Spørsmål 1 : Var Erkebisp. Peter av Husatad fra Hustad i Ørsta kommune ? Spørsmål 2 : Er i såfall Peter Håkonsson og Peter sigurdsson etterkommerer av han ? Dei er nevnt i fleire diplom bl.a. år 1356Sigurd biskopsson er nevnt i Norges historie band 3 s. 301 . rundt år 1254 .Tar gjerne i mot innspel på dette .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

I følge Store Norske kom Peter av Husastadir fra Hustad i Inderøy. Der ligger også Hustad kirke fra 1100 - tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Hei Astrid Jada veit det :) MEN : Ifølge sogelitteraturen var han i slekt med Giskefolket på morsida , og bestefaren skulle vist nok vere ein Bård Brynjulvsson ( Standale ) Standal er no berre eit 'steinkast' unna Hustad på Sæbø i Ørsta kommune . Gløymte foresten å nemne tidligare at det diplomet fra 1356 ( dei to Peter`ane )omtaler Hustad i Ørsta kommune .Dette kan sikkert være like galt som det er rett , difor kunne det vere interessant å få nokre innspel på dette .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Har saksa litt fra O. Rygh 'Norske Gaardnavne'. Kunne godt tenke meg å få argumenta for at Erkebispen var frå Hustad ' paa Inderøen ' 34. Hustad. Udt. hú:2sta. -- Huustader DN. II 273, 1356 Jfr. Erkebiskopen Pétr af Húsast&bmaapeno;ðum. Hustad NRJ. II 107. Hustad 1603. Hußtadt 1606. Huustad 1666. 1723.Navnet findes ogsaa i Gol, i Bud (a Hustodhum 1329), paa Inderøen (af Hustadhom AB.), i Gildeskaal og i Lødingen (af Husastadhom AB.). At Erkebiskop Peter var fra denne Gaard (alm. henføres hans Æt til Hustad paa Inderøen), er der vel ikke nogen fuld Sikkerhed for, og naar O. R. synes at antage denne Gaard for hans Fødested, støtter det sig vel til hans Opfatning af Gaardnavnet Standal (GN. 60) og til, at Peter var af Standaleætten. Ihvertfald har man for to af Gaardene bevidnet en gammel Form Húsastaðir, som vel maa være den opr. for alle. 1ste Led synes ikke at kunne være andet end Gen. Flt. af hús n.; men denne Forklaring har dog sine Betænkeligheder, fordi -staðir ellers ikke pleier at sammen- sættes med saadanne Ord, og hús ikke synes at passe saaledes her som i de Sammensætninger, hvori det ellers bruges. Man kunde sammenligne det af Ross fra Telemarken anførte Husstad, Gaardstomt, og formode, at den ældste Form har været Húsastaðr med samme Betydning, og at staðr senere er blevet forvexlet med det bekjendte Sammensætningsled staðir. Bla i Norske Gaardnavne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solli

Det er vel mogeleg at erkebiskop Peter kom frå Hustad i Nord-Trøndelag, sjølv om farfar evt. var Hjørundfjording, eller? :-) Eg vil tru du finn meir om slektsbakgrunn åt erkebiskop Peter i følgjande verk og kjelder:-Norsk biografisk leksikon-P.A. Munch, Det norske Folks Historie (1943-utgåva er sett med latinske typar)-Boglunga sogur = Soga om Birkebeinar og baglar, omsett av Hallvard Magerøy-Sverres sagaSjå også: [url="http://www.katolsk.no/mn/erkebiskoper/6.htm>http://www.katolsk.no/mn/erkebiskoper/6.htmLitteratur? Ålesund bibliotek

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Brathetland

Eg er einig med deg i at det er vanskelig å finne gode haldpunkt for at Peter var frå Husastaðr i Inderøy. Argumenta in 'Norske Gaardnavne' leiar mot Hustad og Standal i Jørundfjord. Akkurat kva slags argument som har blitt nytta for å knytte Peter til Hustad i Inderøy, er eg ikkje viss på. Kanskje har ein tenkt seg at den tradisjonsrike garden var ein naturleg opphavsstad for ein framtidig erkebiskop, eller kanskje har ein tenkt på Erling Skakke sitt verbale angrep på trøndarane, og deriblant Bård Standale. Når det gjeld dette siste seier faktisk sagaen at Bård og dei andre namngjevne hadde sysler der i byen (Trondheim), men dermed trong dei vel ikkje nødvendigvis høyre heime der. (Hkr: Haraldssønnenes saga, 30)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Brathetland

Norsk Biografisk leksikon gjev deg ikkje så mykje nytt på akkurat dette spørsmålet - men verket er under revisjon så du kan jo håpe på at den nye utgåva har gått nærare inn på slektsbakgrunnen til Peter. Men, denne Sigurd biskopsson blir m.a. nemnt som ein angjeveleg son til Peter. Du er også inne på denne Sigurd. Kva slags Norges historie bd. 3 er det du refererer til over?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Hei til Arne Solli . Sjølvsagt kan Erkebispen ha vore fra Trøndelag , men virker det logisk ? Meiner du at svaret på om han var trønder ligg i kildehenvisningane du ramsar opp ?Hei Til Bente Brathetland . ja det er litt diffust det heile , difor er det ei utfordring og gå til kjeldene på nytt og sjå om dei kan gi oss noko nye argument . Og eg meiner at det kanskje ligg litt nye argument i dei gardhandlane vi får vite om på 1300-tallet . Dette gjeld både for Hustad og Sæbø i Hjørundfjorden . Dei er nabogardar. Diplometariet plasserer Sæbø ( DN XVI 6 )fra 1341 i Hjelmeland og Rise på Rennesøy . Men Eivind Vågslid ' Norske Skrivarar i Millomalderen Oslo 1989 ' m.fl. gir gode argument for at dei to gardane er to nabogardar i Hjørundfjord på Sunnmøre . Alt dette åleine gjev nok ikkje noko svar , men eg trur det kan være ein god stad og starte . Han Sigurd Biskopsson er nevnt i ' Norges historie band 3 s. 301 i J.W.Cappelens Forlag med Knut Mykland som Redaktør og Kåre Lunden som forfatter av ' Norge under Sverreætten ' 3. opplag 1992 '

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solli

Hei Leiv. Kva som er det mest 'logiske' m.o.t. Erkebiskop Peter sitt geografiske opphav og slektsbakgrunn har eg inga formeining om. Dersom svaret på opphavsspørsmålet stod i kjeldehenvisingane, så hadde ikkje dette vore noko problem. Men om du vil gå gjennom argumentasjonen til 'trønder-alternativet', bør du sjekke kjeldene eg alt har nemnd. I tillegg er også Håkon Håkonssons saga relevant.Dei som har argumentert 'sterkast' for trønder-teorien er P.A. Munch (jfr. tilvising over, bind III) og Alexander Bugge i Norges historie bind II.Asgaut Steinnes har i Historisk Tidsskrift nr. 34 (1946) argumentert klart for at erkebiskop Peter var hjørundfjording og ikkje trønder (og forfattar av Historia Norvegia).Forslag: Set sogelaget på ideen om å byggje ein bauta over erkebispen på Hustad i Hjørundfjorden så blir det kanskje fart i diskusjonen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Hei igjen Arne ! Ja det hadde vel blitt litt av eit 'lurvelæven' om Sæbøingane satte opp ein bauta over han Peter av Hustad utan å ha rådført seg med lokale og nasjonale forståsegpåarar . Håper dei tar ideen :-) Det var no ikkje meint å vere så knapp med deg som første svaret kunne gjeve inntrykk av . Med det 'logiske' tenkte eg no mest på det at om bestefaren ( om han no var det da )'skreiv' seg til Standal på Sunnmøre vart det litt søkt om Peter skreiv seg til Hustad i Trøndelagen når der låg ein stor nok Hustadgard like ved . Det andre eg tenkte på var navnelikheita mellom Peter Brynjulvsson og sonen Sigurd frå 1200 tallet med dei personane som er nevnte i diploma frå 1300 tallet som heilt klart omtalar garden Hustad i Hjørundfjorden . Eg takkar for kjeldehenvisningane dine og skal ved høve ( må få tak i dei ) lese meir om argumenta for og i mot . Men det er no slik med oss litt utanfor storbyane at kildestoffet ikkje alle tider ligg like lagelig til .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Kva er eigentleg kjelda for at Sigurd Biskopsson var son til Erkebiskop Peter Brynjulvsson av Hustad? Munch, Storm, Daae, Mykland mf. har hevda ein slik slektskap. Sist ute er Terje Bratsberg i sin artikkel om Erkebiskop Peter Brynjulvsson i siste utgåva av Norsk Biografisk Leksikon . Lenke . Eg ser slett ikkje bort i frå at dei har rett, men eg har til no ikkje klart å spora opp kjelda.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Eg fant han til slutt i Codex Frisianus: Lenke .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.