Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ann Helen Gaustad Aas

[#10820] Fredrikstad 1801: Johan Peter Heit??? Hout?

Recommended Posts

Guest Ann Helen Gaustad Aas

Er det mulig å lese etternavnet til Apotekersvænd Johan Peter Heit, nr. 272 i FT Fredrikstad 1801, annerledes? Jeg leter etter opprinnelsen til en uektefødt sønn av en husholderske hos apoteker Sinding, som senere kaller seg Johan Edvard Houdt/Hout. Det kunne i alle fall være verdt å sjekke med kilden hvordan navnet Heit egentlig ser ut? Vet noen mer om denne ugifte apotekersvennen på 39 år?Barnemoren (enken) Else Jacobsdatter skal være født ca. 1808 og sønnen i 1842, så vi er muligens en generasjon feil her.På forhånd takk for svar!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helen Gaustad Aas

Else Jacobsdatter var forresten husholderske hos apoteker Sinding i Fredrikshald, Jens Chr. f. ca. 1799. Et evt. bindeledd til hr. Heit/Hout/Houdt/Houth er bare en teori, men hvem har tilgang til originalen og kan lese skriften? Et eller annet sted må jo navnet Hout hos sønnen komme fra !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det finnes flere andre folketellinger for Fredrikstad fra 1801-02 enn den som ligger på internett - de øvrige er noe yngre enn internetteksten (som er fra 1.2 1801). Se i Fredrikstad magistrats arkiv i Statsarkivet i Oslo ! Du finner sannsynligvis vedkommende der og da skulle jo navneproblemet la seg løse. Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

jeg vet ikke om dette har noen relevans:Ifølge LDS ble Else Jacobsdatter, født 1808 i Aremark, gift i 1831 med Ole Andersen. Deres sønn Hans Olaus Olsen født 1830 finnes i Christiania under navnet Hans Houdt i 1865. Fikk han sitt navn fra halvbroren?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helen Gaustad Aas

Takk begge to! Det må nok bli en tur til Oslo, Tore, for å se i de gamle skrifter.Astrid: Jeg har observert Hans Houdt i Christiania, men visste ikke at han var sønn av Else og Ole Andersen Lillemørch. Takk for opplysningen! Paret hadde 2 barn til som jeg ikke kjenner navna på. Har du flere? Ole skal være død allerede 1839, men Else døde i 1884. Hun skal ha også kalt seg Borse Haugby, foreldrene var Jacob Clausen Fladeby (f.1766) og Ane Hansdater (f. 1770) fra Fladeland/Wiig.Det verserer også en gammel historie om at Hout-navnet stammer fra en morbror av Else, og KAN ha forbindelse med slekten til Eidsvollsmannen og Østfoldpresten Hount.Hr. Jens Chr. Sinding er også sterkt mistenkt som barnefar og han understøttet i hvert fall gutten under oppvekst og utdannelse.Jeg er bare så fryktelig nysjerrig på denne apotekersvennen eller en slektning av ham...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hei!Jeg må opplyse om at det er jeg som trekker den slutning at 'hornblæser' Hans Houdt i 1865 sannsynligvis er den Hans Olaus Olsen som nevnes som sønn av Else og på LDS. Alderen i 1865, 36 år, stemmer bra med fødselsåret på LDS 1830. Der nevnes ingen flere barn, men de finnes sikkert.Mvh. Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg nevnte ovenfor i innlegg 15.10 2002 at det er bevart en annen folketelling for Fredrikstad fra år 1801 enn den som ligger på Digitalarkivet. I kveld fikk jeg en henvendelse fra en slektsforsker i Fredrikstad som spurte om kildehenvisningen til denne andre folketellingen.Henvisningen har i tre år ligget på min webside, og her en kildefortegnelsen: http://www.vigerust.net/by/fredrikstadkilder.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Nesten to år har gått, og dette temaet har fått en slags fortsettelse i nytt tema( [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=35428&sok=&startnr=&antall=&spraak=>Lenke ) som muligens kan kaste lys over noen opplysninger.I innlegg 4 omtales Hans Olaus Olsen, sønn av Else Jacobsdatter. Hans Olaus dør som spedbarn (etter dåpen) og kan følgelig ikke være identisk med den personen som bærer navnet Hans Houdt ved FT 1865 i Christiania.Til innlegg 5: Spekulasjonen om at Hr. Jens Chr. Sinding kan være barnefar til Johan Edvard Sinding Houth (som er født utenfor ekteskap)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Jeg tar med dette her:Johan Edvard Sinding Houth, enslig - huseier, fhv lensmann, født i Aremark og boende i Frhald 1900, ble så tidlig som 1866 utnevnt til lensmann i Hjørredfjord, Sundmøre Fogderi, Romdals Amt. I 1875 ble han forflyttet til Omli og Gjevedal i Nedenæs Amt og Fogderi.Kilde: Norges Statskalender Aaret 1875.Apotekeren Jens Christian Sinding f i Frhald 28.7.1799, sønn av apoteker Johan Otto Sinding og Marie Cathrine født Henne, var nr 5 i rekken av åtte søsken. Han giftet seg aldri men han skal ha hatt ihvertfall 2 barn, Maren Sofie f 8. februar 1833 og Anne Sofie Jensdatter f 12 nov.1844. Apoteker Sinding døde 15.5.1879.Dessverre er mine kirkebøker Frhald akkurat utenfor disse datoene. Men de var kanskje døpt i Aremark de også?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei :)Jeg tar med dette fra FT 1769 for Fredrikstad.Jeg tar med det som står, så kan du vel heller sortere ut hva som måtte være av interesse,5te Qvarteer0102 Apoteker Sinding Holger Ferslev F. i Kundby på Sjælland (1741?) d. 23.10.1789Sønn av Sognedegn Jens Sinding og Mette Ferslev. Fikk 'Kongl. Allernaadigste Bestalling at være Apothecker udi Friderichstad og Moss' 18.4. 1766.G.2) 16.2.1774 med Dorothea Rosing, (f. 8.4.1742 i Xania) dtr. av Ulrik Fredrik Rosing (om fam. R. se NT II s. 221) og Cathrine Sofie von Sundt. 5 døtre og 2 sønner, bl.a sønnen Ulrich Rosing Sinding, som senere ble apoteker i Fr.stad, døpt 7.11.1777 og dtr. Anne Helvig, døpt 6.4.1784 G. 11.6.1766 m.0103 Kiæresten Johanne Catharine Wielsgaard. Døpt 21.1.1730 (dåpsdatoen er fra kirkeboken, NT III sier 1734-1770, 36 år), datter av Jørgen Jensen Vever og Dorte Andersdatter. Død 12.10.1770, sk. 25.10.1770 (V 341)G.1) 13.3.1755 m. apoteker Christopher Teppe, som ble apoteker i byen 1754, d. 6.6.1755, (sk. 1.3.1757 (IV 594)hvor også nevnes Johanne Catharines verge Mathias Munch og barnets morbror Peter Wielsgaard.Har med Teppe datteren Christopherina Magdalena døpt 20.1. 1756, (død ? ikke nevnt i skiftet).G.2) 17.3. 1757 m. Apoteker Nicolaus Johan Walter d. 1763. (Walther ble Apoteker 1757).0104 1 datter Sophia Dorthea Walter døpt 16.3.590105 Broderen JOHAN OTTO f. 1752 i Kundby (Sjælland) Tok etter læretiden hos broren i Fredrikstad, arbeid på apotek i København og Christiania.Kjøpte apotek i Fredrikshald 1789. Død 1833. (Fr.hald)Mvh. og *Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Kjempebra, Rigmor. Dette kan vise seg å være nyttig også med tanke på tema 35428. I første omgang ser jeg ikke noen konkrete personer her som kan kaste lys over temaets problemstilling.Men er det fryktelig mye bryderi å undersøke om navnet: Houth/Haudt/Heit (eller varianter som Hud, Houcht, Houg etc…) skulle finnes på samme folketelling (1775) ??IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Iver :)Jeg har lett med lys og lykte både i FT 1769, døde i Fredrikstad 1799-1834.Jeg har lett i Handels-, håndverks- og skipperborgere i årene 1600-1900, men ingen ting har foreløpig dukket opp.Holder nå på med C.Plünneke, `Fra Fredrikstads oppkomst og utviklingstid´.Ellers har jeg gått igjennom det jeg har om Borse fra boka 'Slekta vår' av Rubert A. Kleiven 1993.Her har jeg heller ikke funnet noen forbindelse til Heit - Hout, men nå har heller ikke Kleiven tatt med ektemake og etterkommere etter samtlige heller.Dessuten har jeg støtt på endel feil i hans bok.Når det gjelder Charlotte Amalie Borse som ble døpt 2.aug. 1737 i Skjeberg, står det kun at hun ble g.m. korporal Claus Fladebye, Aremark. Hennes søster Inger dpt. 23.april 1749 Aremark er ingen ektemann nevnt.Men, jeg har endel om disse menneskene, så bare si ifra om dere tror jeg kan ha noen opplysninger.Mvh. og *Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Bra jobba, Rigmor. Selv så avventer jeg en oversendelse vedr. gamle slekt-nedtegnelser fra Houth-etterkommere. Om jeg finner noe interessant der, så skal jeg selvsagt melde fra.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Har en kommentar til det som står i innlegg 9: Apotekeren Jens Christian Sinding f i Fredrikshald 280.7.1799 osv.Hans ene datter Maren Sophie Jensdatter er min tippoldemor. Hun er født 8.2.1833 på Rødstangen, Berg. Der er hun også konfirmert. Den andre datteren har jeg ikke funnet opplysninger om.Legger ved en lenke til tipptippoldefar Jens Christian i Fredrikshald 1865 Lenke Det er jo, som før, nevnt apotekere med etternavn Sinding både i Fredrikshald og Fredrikshald .Hilsner fra Anne Elisabeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Selvfølgelig skal det være at det var apotekere med navnet Sinding både i Fredrikshald og Fredrikstad. Og Maren Sophie var, som du vel skjønner, uekte barn. Skulle rette innlegget, men la det på plass isteden.Mvh. Anne Elisabeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Det var jo spennende at Jens Christian Sinding er din tippoldefar! Jeg skal få sjekket opp moren til den andre datteren etterhvert.Jeg vet ikke hva du har av opplysninger om Sinding (jeg har noe fra bylitteraturen), men jeg tar med hva som sto i en nekrolog etter hans død:'Den afdøde var en i mange stykker kundskabsrig Mand med store Interesser. Engang i Tiden var for en talrig Vennekreds hans Kontor i den gamle Apothekergaard næsten som er Artheneum, hvor en Mængde Aviser og ny Literatur laa til Afbenyttelse. Like til den sidste Tid kunde man være sikker paa at faa den gamle Mand i godt Humør, naar man hos ham vilde laane en sjelden Bog eller søge en oplysning'.Apoteker Holger Ferslev Sinding født i Kundby DK ca 1741, senere apoteker i Fredrikstad, var bror av Johan Otto S. f 1752 i Kundby. Johan Otto ble apoteker i Frhald, han sønn Jens Christian tok over etter sin far (bevill. 20.5.1831).Johan Otto og Holger Ferslevs Sindings foreldre, sognedegn Jens Sinding og Mette Sofie Ferslev.Men dette vet du vel.Rødstangen (som i dag ligger nesten i byen) lå under Rød herregård og hørte tidligere til Berg kirkesogn. De fleste som bodde der der jobbet for Anker på Rød.Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Heisann og takk for opplysninger Liv. Jeg har funnet disse opplysningene fra før, men alltid godt å få stadfestet opplysninger. Nytt var riktignok opplysningene om Rødstangen. Jeg kjøpte, en gang jeg var i Halden for å finne graven hans, en bok om Fredrikshalds Apothek Svaneapoteket 300 år, 1694-1994. Der står bl.a. det som sto i nekrologen og at han var ugift og at han hadde ihvertfall to barn osv. Han var tydeligvis en kunnskapsrik mann. Graven hans fra 1879, med gammel 'smijernstopp' finnes fremdeles ved Os kirke.Skjønner at du har opplysninger som kan føre til at jeg får vite noe om hans andre datter Anne Sofie Jensdatter? Spennende! Har du noen tilknytning til denne slekten?Med vennlig hilsen Anne Elisabeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Jeg har ingen nær tilknytning til denne slekten, den er langt uti ”periferien”. Og da gjennom Johanne Cathrine Wielsgaard gift med apoteker Holger Ferslef i Fredrikstad.Men jeg har en generell interesse av haldensere, foruten min egen er særlig kjøpmannslektene spennende.Jeg skal se hva jeg kan få gjort i løpet av en dag eller to med den andre datterens dåpsinnførsel. I denne bygningen holdt apoteket til Sinding til før de flyttet over til nordsiden i byen.http://www.frhald.no/Bygninger/Borgergata%2010.htmLiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Tusen takk for både bilde og at du vil bidra til at jeg får vite noe om Anne Sofie Jensdatter. Vet jo ikke hvor hun er født eller hvem som er moren. Har bare navnet og når hun er født iflg. 'Apotekerboken'Med vennlig hilsen Anne Elisabeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Her kommer dåpsinnføsel til Anne Sophie Jensdatter fra kirkebok MINI Halden .Uekte Anne Sophie f. 12.11.1844, døpt 8.12. s.å. Far Apoteker Sinding, mor Berte Iversdtr. Faddere: Ole Andreassen, Olaves Pedersen, Else Gabrielsdtr, Petronelle Andersdtr.Etter det jeg skjønner het moren til 'din' Maren Sophie også Berte (Larsdtr), men det var ingen tvil om at det sto Iversdtr på den siste moren. Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Tusen takk. Så Anne Sophie var altså født i Halden. Det er riktig at moren til min Maren Sophie også het Berte, men Larsdtr. Dåpen fant sted i Berg. Har ikke hele dåpsinnførselen nedskrevet, men iflg. Mini I 3 1832-1842 kort 1/11 var fadderne Halvor Johannesen,Mangen,smed? Røds?, Henrik Nielsen?,Peder Larsen, Dysen??, Røeds?,Inger Marie Larsdtr.?? og Maren Niels?, ?? Berg. Det sto også : NB! Dette uækte barn og foreldre er til mig oppgiven af prosten Weisfor?. Det microkortet jeg så hadde klar skrift, men det var vanskelig å tyde.Med hilsen fra Anne Elisabeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Jeg har følgende faddere til Maren Sophie ved hennes dåp:Oliana Rasmusdtr, Rødsveien, Inger Marie Larsdtr for Gunroe Fleischer, Maren Nielsdtr for Bager Berg, Halvor Johannesen Haugen under Rød, Henrik Nielsen ibid, Peder Larsen for Peder(??) Anker paa Dyrendal.Her var det mye rart. Sånt blir vanskelig å tyde. Og det ble visst brukt stedfortredere (?) i kirken.En annen sak er at det ser ut som det står at dette var Bertes andre 'lejermål med samme mann'! Innførslene er litt tett skrevet inn i boka.Hvor var Berte Larsdatter født, vet du det?Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Tusen takk for hjelp med Maren Sophies faddere. Her var mange stedfortredere, kanskje litt uvanlig....Berthe Larsdatter var, iflg Berg mini I 1 1770-1814 kort 4/8, født 13.06.1810 på Rødstangen og døpt 17.06.1810 i Berg. Foreldrene var Lars Pedersen og Ingeborg Halvorsdtr. Berthe giftet seg 09.04.1837 i Berg med Johan Andreas Olsen. Hun var ved FT 1865 enke og bosatt på Rødsgrund under Rød som føderådskone.Det med at dette skulle være Bertes andre 'lejermål med samme mann'! er ukjent for meg.Anne Elisabeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Det med lejermålet er noe usikkert. Som jeg skrev var innførslene så tett skrevet, og ivertfall barnet under var også 'uekte'. Du bør se dette selv.Det hjelper å lese kirkebøkene når en er lokalkjent.Hilsen Liv i et snøtungt Degernes..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Elisabeth Myrvang

Det er nok en fordel å være lokalkjent når man leser kirkebøker. Jeg skal se på innførselen jeg og når jeg er 'mobil' nok til å komme meg på Riksarkivet. Det snør og snør her også ja....Hilsner fra Anne Elisabeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.