Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hermod Moursund

[#10824] Peder Rasmussen, Hamarøy som 'besov' Ingeborg Thrane

Recommended Posts

Guest Hermod Moursund

Ingeborg Christensdtr. Thrane (1665-1720) ble med barn og oppga Peder Rasmussen fra Sommerset i Hamarøy som barnefar. Men Peder benektet farskapet. Dette vet vi ut fra en anke som Ingeborgs far Christen Mathiassen Thrane i 1696 sendte til Trondheim. Peder var nemlig frikjent i lagtinget 19. juni 1694. Det heter i 'Norske Kongebrev' at Peder Rasmussen var frikjent 'for å ha besovet hans datter', samtidig som ankefristen var utløpt. De var følgelig aldri gift med hverandre.Hvem var denne Peder Rasmussen og når levde han? Hvem var i tilfelle hans foreldre?Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Jeg har også lett etter Peder Rasmussen, men har ikke funnet noe mer om han enn det som står i 'Norske kongebrev'. Hvilken kilde har du som viser at han var fra Sommerset i Hamarøy? Mvh May Teistevoll

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Ja, jeg ventet egentlig det spørsmålet. Jeg vet ikke hvor jeg har det fra. I begynnelsen av min spinkle 'slektsforskningsperiode' samlet jeg bare opplysninger uten å dokumentere kildene. Denne opplysningen er fra denne tida. Den er derfor usikker.Men kan noen hjelpe meg i dette spørsmålet?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Det står vel at Peder Rasmussen i året 1691 var bosatt på Sommerseth i Hammarøy.Mest sansynlig en artikkel skrevet av (trur det var) Konrad Naustvik om Christen Mathisen Trane.Kan sjekke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Slik var det, Terje.Finnes han i Hamarøys arkiver? Eller kom han egentlig fra et annet sted?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Dessverre for oss er rettsprotokollen fra lagtinget i Nordland for 1694 tapt. Kunne en sak starte i lagtinget, eller må denne saken ha en begynnelse i en lavere instans?? Kan vi ha noe mer å hente i rettsprotokoller? May

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

En slik sak kom vel først opp for bygdetinget, og om tingbøkene finnes bevart, så burde det være innført der.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åse K. Kristiansen

Jeg har også tidligere notater ang. Ingeborg og hennes sønn med Peder Rasmussen. De kan være fra den gamle Astafjordboka av Hilmar Eriksen, og må derfor tas med to tre klyper salt. Men jeg har Sommersel i Hamarøy som bosted, ikke Sommerseth. Samme bosted har jeg på Helvig Rasmusdtr. som var gift med Ingeborgs bror, Tyge Christensen Trane. Derfor har jeg trodd at det på Sommersel(l) har bodd en Trondhjemsborger eller annen person med en viss sosial posisjon, Rasmus NN. Christen Mathiassens sønn giftet seg neppe med en alminnelig fiskerbondes barn. Det jeg lurer på er om det er noen kilder som tydelig viser om det var Sommersell eller Sommerseth som er rette sted? Ingeborgs sønn har jeg sett plassert på Lekang i Nordland, men han bodde da vitterlig på Lekangen i Tranøy, Troms, iflg.manntallet i 1763. Hvis både Helvig og Peder Rasmussen bodde på Sommersell, er det jo ganske logisk at Ingeborg kunne ha vært der sammen med sin bror. MVH Åse

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk, Åse! Det er helt logiske slutninger. Hvis Helvig Rasmusdtr. var Peders bror og deres far Rasmus var en mann med en viss sosial posisjon fra Sommersel i Hamarøy, er det vel mulig å finne Rasmus.Er det noen som har Helvig og Peders far fra Sommersel i Hamarøy i sine dokumenter?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

På Sommersel 'residerte' jo fra 1686 og utover sorenskriver Christen Jenssen Hveding, og alle hans 6 barn fra begge ekteskap er såvidt jeg vet født der. Christen døde i 1696, og var sønn av fogd i Lofoten og Vesterålen, Jens Christensen Hveding (1620-61) og Riborg Danielsdatter (1625-96), som var datter av fogd i Jämtland og borgermester i Trondheim, Daniel Rasmussen (død 1637) og Maren Jensdatter (Schancke). Disse siste hadde 9 barn, hvoriblant en Rasmus.Det er fristende å tenke seg at Rasmus (far til Peder og Helvig ?, bosatt på Sommersel) kunne ha noe med denne familien å gjøre. Tilstrekkelig høyt på strå skulle den vel være ....Sønn av Jens C. Hveding og Riborg Danielsd. er han neppe. Jeg har ikke sett noen Rasmus blant deres barn, dessuten ser han ut til å måtte være født rundt 1635, og det er 10 år for tidlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

En meget interessant tanke å knytte opp mot Daniel Rasmussen/Maren Jensdatter. Det virker ikke som noen vet noe om deres sønn Rasmus, men om hans bror Jens Danielsen vet vi at han hadde borgerleie i Laukvik, Senja.I barneflokken til Helvig Rasmusdatter finner vi bl.a. Daniel og Jens - og også Christopher (Daniel og Maren hadde også en sønn som het det.)Det er nevnt at Rasmus - og sønnen Peder - må ha hatt en viss sosial posisjon, muligens borgere. I Bergen borgerbok finnes det en Peder Rasmussen fra denne tiden. Han tok borgerskap i Bergen i 1713. Det opplyses at han var født i Trondhjem og 'bruger Nordfarhandel'. Jeg har dessverre ikke klart å finne ut av hvor denne Peder hadde sitt borgerleie. Dersom dette ikke er 'vår' Peder, så kan det være to samtidige borgere Peder Rasmussen som må holdes fra hverandre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Røgh-familien skal ha bodd på Sommerset(h). Ligger dette også på Hamarøy ? (Man ser hyppig stedene Sommersel og Sommerset forvekslet).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Kommentar til May: Jeg viser til boken 'Nordlandske handelssteder' av N.A.Ytreberg, og klipper ut følgende vedr. handelsstedet Husby (ligger utenfor Mo i Rana) 'Kremmerleiet på Husbyneset skal opprinnelig ha vært drevet av bergensborgere, men ble omkring 1650 brukt av en trondhjemsborger Peder Rasmussøn, senere av hans sønn Rasmus Pedersøn, som ble gift med Aleth Klæboe. Han omkom på sjøen 1689, og enken ble da gift med trondhjemsborgeren Niels Olsøn, der led samme skjebne som hennes første mann. Ved folketellingen 1701 satt enken Alethe sal. Niels Olsens på borgerleiet med 4 voksne eller halvvoksne sønner og to drenger til hjelp. Hun drev borgerlig næring og beseilte leiet inntil 1717, da hun flyttet tilbake til Trondheim.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk til dere alle for svært nyttige opplysninger.Til Per: Sommerset ligger også i Hamarøy!Hvis jeg skulle forsøke meg på en beskjeden oppsummering foreløpig, sitter vi med to Peder Rasmussen:1) Peder Rasmussen nevnt i Bergen borgerbok der han tok borgerskap i Bergen 1713. Denne drev med 'Nordfarhandel'. Faren het Rasmus Danielsen og farfaren Daniel Rasmussen (1595-1637). Farmor: Maren Jensdtr. Schanke. (May Teistevoll)2) Peder Rasmussen, nevnt i 'Nordlandske handelssteder' av Ytreberg, med faren Rasmus Pedersen (+ 1689) og moren Aleth Klæboe. Rasmus var trondhjemsborger på Husby. Farfar: Peder Rasmussen som også brukte Husby i 1650 som trondhjemsborger. (Trond Kristensen)Hva kan være riktig?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Nr. 2) Peder Rasmussen var f. 1679 og bare 15 år i 1694 da navnebroren ble frikjent for å besovet Ingeborg Chr.d. Thrane. Så min mistanke hviler på nr. 1) ! Alhed skal forøvrig ha vært gift en 3. gang (etter 1701?) med en Knud. 3 av barna hennes (Svend, Christopher og Inger) druknet 22 Nov 1711 da båten de var i kullseilte på hjemreise fra en vielse (?) i Dønnes Kirke. Hun hadde 5+2+0 barn i sine ekteskap. Jeg har sett 1713 som hennes dødsår.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Jeg har også nå sjekket manntallet for Nesna 1701 (ligger på internett) og på Borgerleye Huusbyenesset befinner seg bl.a. Per Rasmussen, 22 år. For ung til å være mistenkt barnefar i 1694, men kan vi være sikre på at det ikke er han som tar borgerskap i Bergen i 1713? Eller er det slik at når man har et borgerleie som Trondhjemsborgere, så kan man ikke skifte? I så fall har vi med to forskjellige Peder Rasmussen'er å gjøre - begge født i Trondheim!Og, obs!! tilknytningen opp mot Daniel Rasmussen / Maren Jensdatter er kun en ren hypotese.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Peder Rasmussen f.1679 på Husebynesset var Trondhjemsborger, gårdbruker og jektebrukseier. Han bygslet halve Tjøtta og døde 14 Mar 1738 i Bardal, Nordland. Gift 7 Nov 1703 med Else Marie Nielsdatter Greger fra Tjøtta. 9 barn. Jeg har ikke sett noe om at han skal ha vært Bergensborger i tillegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Hvem var foreldre til Stephan Trane, f.ca.1700 (i Troms?), far til 1) Ole (f. 1736, død 1793?), g.m. Rebekka Bentsdatter Brems f.1715 Kastenes, Dyrøy, død 1791 Renså, Gratangen, Ibestad og 2) Øllegård, g. Anders PedersenVar ST kanskje sønn av den tidligere besovede Ingeborg Christensdatter Trane (1665-1720) og Søren Reinholtsen, død ca. 1713 på Myklebostad, Dyrøy ? Disse hadde barna Marie, Birgitte, (samt Øllegård og Ole ?), født fra 1700 og utover.Ingeborg hadde som opplyst over broren Thyge, g. Helvig Rasmusdatter, altså med barna Christen, Rasmus, Daniel, Jens, Christopher (flere ?). Er det kanskje her Stephan hører hjemme ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Når den yngre Peder Rasmussen er født i Nordland, og er Trondhjemsborger, er vi ihvertfall sikre på at det er en annen Peder Rasmussen som tok borgerskap i Bergen i 1713. Sistnevnte begynner jo nå å bli mer interessant. Men hvor handlet han ...?Når det gjelder Steffen Trane, var han sønn av Tyge Kristensen Trane/Helvig Rasmusdatter. Han levde fra 1711 til 1792 og var gift med Elisabeth Hansdatter. Barn, bl.a. Ole g.m. Rebekka Bentsdatter Brems, Øllegaard g. 1) John Pedersen og 2) Anders Pedersen, Helvig g.m. Peder Pedersen, Marit g. 1) Hans Hemmingsen 2) Edias Hansen, Hans g.m. Synnøve Hansdtr Ærboe. Dette ifølge Astafjord bygdebok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åse K. Kristiansen

I følge mine notater, forøvrig hentet fra Håløygminne nr.1 1974, hadde Tyge Christensen Trane f.1664, og Helvig Rasmusdtr. fra Sommersel, Hamarøy, f.ca 1676, følgende barn:Rasmus f.1697 g.m. Anna Cathrine Nilsdtr. Flensborg. Det at eldste sønn oppkalles etter morfar og ikke farfar, kan det tyde på at Rasmus NN hadde høyere status enn Christen Mathiassen Trane?Christen f.1700 Christopher f.1703 Mathias f.1706 Jens f.1708 Daniel f.1710 Steffen f.1712 Øllegård f.1714 Søfren f.1718 Berthe f.1725(?)Konfirmert 1751, g.m.Søren Jørgensen Heitmøller, Store Vinje på Dyrøya. Det var hos henne Helvig Rasmusdtr. bodde ved sin død i 1763.Ingeborg Christensdtr. f.ca.1660 hadde foruten Rasmus Pedersen (med Peder Rasmussen) bare to kjente døtre med Søren Reinholdtsen, nemlig Øllegård f.ca 1711, g.m.Michel Ediesen, Ibestad, og Birgitte (Birthe) g.m. Jacob Rasmussen Faber, lensmann, bosatt på Mikkelbostad, Dyrøy. Med Johan Brochs hadde Ingeborg ingen barn.Åse Kr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Vet ikke hva som er mest rett. I bygdebok for Dyrøy bind 2 side 254/255 er Christen Tøgersen Trane nevnt født ca 1690,Lilleskog,Ibestad død 1774 Mikkelbostad,Dyrøy.Rasmus blir da sønn nr 2.født ca 1697/98.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Åse:Hvis disse to altså ikke er barn av Ingeborg Chr.d. Trane og Søren Reinholtsen, finnes det forslag til hvilke foreldre vi skal 'velge' for 1) Marie Sørensdatter som bodde på Lille Vinje på Dyrøy og 2) Ole Trane, far til Anne Marie Olsdatter Trane, f. ca. 1750, g.m. Ole Andersen, foreldre til Ingeborg Sofia Olsdatter Trane (1777-1859), g. 1806 med Jakob Sakariassen Mørch (1763-1822) fra Øvergård Sørrollnes, Trondenes, død på Resnå i Astafjord ?(Det må innrømmes at 'Ole Trane' kan være en konstruksjon, og at Anne Marie kan ha sitt navn etter moren. Men hvem ?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åse K. Kristiansen

Per: Nå har jeg saumfart Lille- og Store Vinje på Dyrøya (i bygdeboka) uten å finne Marie Sørensdtr. Hvor har du henne fra? Har hun et ca.fødselsår?Når det gjelder Ingeborg Sofia Olsdtr. Trane (1777-1859) så var hun datter til Ole Andersen, Gamvik i Lavangen (1731-1795) og Anna Marie Olsdtr. Trane (1735-1814)fra Igeland, Ibestad. Foreldrene til Ole var Anders Jenssen og Marit Hansdtr. Gamvik, Lavangen.Foreldrene til Anna M.Olsdtr. Trane var Ole Andersen, Igeland (1679-1741) og Anna Marie Olsdtr. Trane fra Selset, Ibestad (1710-1782). Det var hennes 2.ekteskap.Anna Maries foreldre var Ole Jakobsen (1663-1752) Selset, Ibestad, og Anne Maria Jensdtr. Trane, foreldre og fødselsår ukjent. Alt ifølge Astafjord bygdebok, registreringsbindene.Til Terje. Astafjord bygdebok har Rasmus som eldste sønn, og Christen som sønn nr.2 f.1699. Dyrøy bygdebok har nok noen trykkfeiler, og dette tror jeg er en av dem, Christen f.1690. Jeg tror nok barna kom tettere i begynnelsen av ekteskapet enn på slutten, og syv år mellom første og andre barn var vel mye i de dager. Forøvrig har ikke Astafjord bygdebok med verken Øllegård Tygesdtr. eller Søren Tygesen i oversikten over Tyge og Helvigs barn.Når det gjelder skifte av borgerskap, så har jeg Tyge Nielsen fra Røkier i Danmark, borgerskap i Bergen som skredder rundt 1612. Senere finner vi Tyge Nielsen, fra Røkier, skredder i Trondheim med borgerskap der. Tyge Nielsen er som kjent Tyge Christensens morfar. Det må da være samme Tyge Nielsen, eller hva?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Åse:Kilden til min informasjon om Marie Sørensdatter er Börje Jonsson's web-side : Lenke der kan sier 'Osäkra föräldrar' om henne. Han har endel biografiske data om henne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.