Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tore Bjølgerud

[#10899] Tone Halvorsdtr,1799 - 1842, Botne, Vestfold

Recommended Posts

Guest Tore Bjølgerud

Jeg prøver å finne foreldrene til min tippoldemor Ton(n)e Halvorsdtr, som skal være født på Øvre Solberg i Hillestad eller Botne i 1799. Jeg klarer ikke å finne henne i folketellingene her. Hun var gift med Kristian Madsen, og bodde bl a på Gullhaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Kan fødselsåret være unøyaktig? Kanskje hun er født etter at folketellingen ble foretatt (1. februar 1801)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

I Fam.search står det at Christian Madsen ble gift 11/12 1829 Botne med Thorine Halvorsdt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det sto litt til der: Han var 20 år og fra nordre Fomstad, hun var 30 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Bjølgerud

Takk til deg Berit. Thorine kan det nok ha vært, ja. Jeg fant en kandidat i Fredrikstad. Hun var riktignok noen år eldre. Kanskje hun bare bodde på Solberg da hun giftet seg, ikke var født der. Men det var et merkelig sted du sa min tippoldefar var fra, Fomstad. Han er egentlig fra Hem i Undrumsdal, men bodde omkring i Våle og Botne, og forsvant for oss etter at han utvandret til USA. Jeg har ikke hørt om noe som likner Fomstad en gang. Hvor er det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg har ingen aning hvor det skulle være. Det sto Fomstad, og antagelig er det en lesefeil av den som har lagt inn dataene. Du får bruke litt fantasi for å løse det, eller kanskje noen lokalkjente har et forslag.Det aller beste er nok å se i kirkeboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Bjølgerud

Jeg forsøker denne igjen, for her klarer jeg ikke å komme videre. Jeg prøver altså å finne foreldre til Thorine Halvorsdatter, som bodde på Øde Solberg i Hillestad eller Botne (i nåværende Holmestrand) da hun giftet seg i 1829. Hun skal være født i 1799, men jeg finner henne ikke i bygdebok eller folketellinger. En med dette navnet som er noen år eldre, finnes i Fredrikstad i 1801. Vet noen om det kan være henne? Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Lever de i 1865? I tilfelle hvor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Bjølgerud

Hei Berit, det er fint at du prøver igjen. Hun døde i 1842 i Botne. Han giftet seg igjen og utvandret til Amerika i 1868, og siden har ingen hørt noe fra ham, etter det jeg vet. Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei.Jeg sjekket i emigranter, og fant: Christian Madsen 68 år arb. gift, bosted Botne, til Chicago med Linje Edda, Marte Marie Madsen 52 år kone, så det samme og Karen Marie Madsen 16 år datter, samme. De reiste fra Oslo 1873, og deres nr. er 240 A,B og C. Det står ellers dato 26, men ingen måned, så der er det noe rart ute å går.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Sjekket kirkebok for Botne, og fant gift 11/12 1829 ungk. Christian Madsen nordre .orstad, 20 år og pike Thonnj Halvorsd. Øde Solberg, 30 år. Forlovere: Ole Wesset og Peder Johannesen nordre .orstad.Ingen har klart å lese 1. bokstav i gårdsnavnet. Det kan være H,K,S,G. Det er en gård som heter Korstad/Kurstad i Våle?Tilgangsliste Botne: 1829 Thonnj Halvorsd. 29 år, tj.pike. Muligens fra Sande, men usikkert. Det sto en strek i feltet, og jeg vet ikke om det betyr at det skal være fra samme sted som personen over. Eller muligens blankt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne-Lise Skillinghaug,

Hei, Jeg sitter med bygdebok for Våle og Undrumsdal og har funnet en Christian Madsen f. 1806 på Nordre Hem i Undrumsdal. Videre står det at han bodde på Bettum i Våle, og reiste til Amerika i 1873. Hans foreldre heter Mads Klausen f.1766 på Lofstad i Undrumsdal g.m. Anne Maria Andersdatter f.1788 på Panne, det er også i Undr.dal. Mads døde i 1837, og hans kone døde i 1844,begge på Bettum i Våle. De fikk 11 barn, og disse er nevnt: 3.Olea f.1801, 4.Anne Maria f.1803, 5.Klaus f.1805, 6 Kristian f.1806, 7.Martin f.1809, 8.Ingeborg Marie f.1811, 9.Andrea f.1813, 11. Christian f.1819. Familien flyttet til Bettum i 1835. På Søndre Bettum står den yngste sønnen som eier fra 1837. Mvh fra Anne-Lise Skillinghaug, Holmestrand (ex.Vålejente)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Bjølgerud

Takk til dere begge, Berit og Anne-Lise. Jeg har lett og lett i forbindelse med navn og steder dere har nevnt, men kom ikke videre. Thonnj klarer jeg ikke å finne i folketellingene. Men navnet på forloveren Peder Johannesen brakte meg til hans far Johannes Halvorsen på Grytemark i Våle, f ca 1794 i Botne, kanskje han som finnes på Strand i Hillestad i 1801-tellingen.Kanskje denne Johannes Halvorsen og min Thorine Halvorsdtr er søsken, de er i hvert fall ganske like i alder.Klarer du Anne-Lise å finne ut hvilket sted '.orstad' kan være? Det er nok i Våle eller Botne. Står det noe i bygdeboka på Strand eller Grytemark som gjør at jeg kan komme nærmere, eller noe på dødsdatoen hennes i 1842? Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Hagen

Kom til å tenke på at 'orstad' kanskje kan være Kurstad i Våle?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Anne Lise:Du er kommet i skade for å skrive at Anne Maria Andersdatter, f. 1788, skal være fra Panne i Undrumsdal. Det riktige er at hun skal være fra Panne i Sem. Dette da det ikke eksisterer noen Panne i Undrumsdal, samt at man lenger opp i teksten på s. 1327 (Sigurd Unneberg, Våle bygdebok, bd. I, annen del, 1963) kan lese at hun var fra Panne i Sem.Inger:Når det gjelder muligheten for at 'Fomstad' skal ha vært Kurstad, er kanskje dette mindre sannsynlig da det er snakk om et _nordre_ bruk av denne -ostadgård, hvilket jeg ikke kan se at er tilfellet for Kurstad.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne-Lise Skillinghaug,

Hei Tore, Nå har jeg slått opp i Botne Bygdebok, Strand og funnet far/mor til Johannes Halvorsen. Halvor Hansen,f.1742 d. 1809 på Knatten, ektet 1777 Anne Maria Gulbrandsdtr. fra Hof. De fikk åtte barn. Disse er nevnt: 3.Gulbrand f.1784,d.1797, 4.Kari(Karen)f.1788, 5.Lars f.1792, 6.Johannes f.1794, 7.Hans f.ca.1796. Jeg kan ikke forbinde noe av dette med ....mstad? el.se at det er noen dtr. med navn Ton(n)e el.Thorine.Når det gj. Grytemark i Våle finner jeg igjen Johannes Halvorsen f. 1794 på Strand i Hillestad. Han ble gift i 1827 med enken Maria Pedersdtr. Hellersrød. Jeg vet dessverre ikke hvor Hellersrød er. Dessuten har jeg vridd hodet for å finne ...mstad? Grøstad og Lofstad ligger jo sør i Undrumsdal, men det er vel sjekket ut tidligere? Jeg leter gjerne mer om du har noe mer konkret.Til Are i Bergen. Ja, selvfølgelig vet jeg at Panne ligger i Sem. Beklager, jeg så feilen da meldingen ble sendt, og jeg burde ha rettet den opp. Men... Fint at du følger med og korrigerer meg. Mvh Anne-Lise

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan S. Larsen

Hei. I BB Sem under Panne (s.155) så er Anne Maria f. 1788 nevnt som 4. barn til Anders Olsen f. 1744 som var bruker på Panne 1771-1784. Han var ektet i 1772 Anne Hansdatter, Søndre Låne, Sem f. 1751. Mer om forfedre finnes.Hilsen Jan S. Larsen, Porsgrunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Bjølgerud

Jeg takker så mye for opplysningene dere har kommet med. Jeg ser på kartet det er et sted i Botne som heter Barstad. Kan det kanskje være .orstad, hvis det da finnes et Nordre Barstad? Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Bjølgerud

Problemet med nordre .orsta tror jeg er løst! Det betyr selvfølgelig Nordre Forstad, altså forstadsbebyggelsen til Holmestrand i Botne (Nordre Klev?). Berit oppfattet jo allerede i et veldig tidlig innlegg at det sto en F først i ordet. Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg er ikke kjent i Holmestrand, så jeg skal vokte meg vel for å si noe bastant, men personlig har jeg liten tro på at man pratet om forsteder til Holmestrand rundt 1830. Selve Holmestrand hadde drøyt 1000 innbyggere, og slik sett blir jo ethvert gårdsbruk der noen flere bruk ligger i tun med 30-40 mennesker boende en forstad.I det minste bør det undersøkes om Nordre, og evt. Søndre og Vestre (men neppe Østre ;) ), Forstad er begreper som er kjent/har vært brukt i Holmestrand. Dette blir bare gjetting, men jeg har en følelse av at forstad/forsteder har kommet inn i vårt språk senere enn 1830?Dessuten; det er ikke Berit Knudsen som har oppfattet F'en. Det var noe hun fant i FamilySearch. Selv mener hun at det står H, K, S eller G (innlegg av 20. jan.).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne-Lise Skillinghaug,

Hei igjen Tore. Fortsatt ingen løsning ser jeg. Har forsøkt å lete meg igjennom flere sider i Botne Bygdebok men uten resultater. Jeg har funnet mange Halvor'er, men ingen har hatt døtre som heter Tone, Tora, Torine Ton(n)e el.l. Har sett på Barstad, Gullhaug, Solberg, der fant jeg også Hellersrød (se innl. nr.16) + Strand osv.Ser at dere har et stedsnavn Nordre .omstad men det er vel knyttet opp mot Christian Madsen? Mulig jeg tar feil her. Er det noen som har tilgang på kirkebøker ang. dåp el- konfirmasjon her kanskje? Lykke til videre Tore.Mvh Anne-Lise

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Navnet inneholdt ikke omstad men orstad, eller muligens oestad. Thonni kom flyttende til Botne, så hun var vel sannsynligvis ikke født der.Første bokstaven i gårdsnavnet er leselig, men vi klarte ikke å finne ut hvilken bokstav det er. De bokstavene jeg skrev som mulige valg var bare muligheter, ikke sikre.Om jeg skal driste meg til å prøve og forklare bokstaven sånn noenlunde så så den ut som en gotisk liten h eller g, som kan forveksles, men det var en strek tvers over ca. midt oppe på den øverste delen, akkurat som på en t.Eller om du tar denne 'h' og sier den har 2 ben og 1 hals. Så kutter man av mesteparten av venstre ben og setter en strek tvers over litt oppe på halsen. Da begynner den å ligne. Vet ikke om noen forstår noe mere av dette. Det så ihvertfall ikke ut som noen stor bokstav enda det var i begynnelsen på et navn. Og vi mener at det ikke var f.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Tore, jeg tror jeg har lidt deg urett, for etter å ha studert kirkeboka i en times tid, så tror jeg bokstaven må være en 'f' - riktignok en pussig en, for presten bruker som regel andre varianter.'Nordre Forstad' brukes på flere personer, ofte med preposisjonen 'i' foran, noe som vanskeliggjør at det er en gård.For å være helt sikker, fant jeg følgende i Botneboka (s. 21): 'En stor del av Nordre Kleiv eller Nordre Forstad lå på Hvitstein.' Dermed var begrepet i bruk, og jeg kryper med enn gjerne til korset (jfr mitt innlegg av 24/1).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Bjølgerud

Jeg prøver igjen, for jeg har enda ikke klart å finne ut hvor tippoldemor kom fra. Hun het Thorine Halvorsdtr, giftet seg i 1829 i Botne kirke, 30 år gammel, med Kristian Madsen (innlegg 11), og døde på Veierød i Botne i 1842.Hun var innflytter. Det nærmeste jeg kommer, er ei 7 år gammel jente i Glemming i Fredikstad med dette navnet i 1801-tellingen (nr 2392),men det passer jo ikke helt med alderen. Er det noen som vet hvor det ble av denne jenta?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hei.Bare et lite innlegg om Nordre forstad. Navnet er helt korrekt og stammer fra 1818 etter en grenseoppgang det året mellom Botne og Holmestrand. Bøndene i Botne var ikke interessert i utgiftene som fulgte med de mindre bemidlede som bodde i Nordre Klev og egentlig hørte til byen.Grensene ble derfor forandret og den delen av Botne som ble lagt til Holmestrand fikk navnet Nordre Forstad. Nordre Forstad ble brukt til godt etter 1945.Det fantes også en Søndre Forstad.Paul

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.