Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Are S. Gustavsen

[#11111] Winther (Vinter)

Recommended Posts

Guest Are S. Gustavsen

I debatt 11109 spør Per Holte Rosenkilde om slekten Winther i forbindelse med Tordenstjerne:'Hvor kommer Winther'ne fra? Jeg har ikke kommet lengre bakover enn til sorenskriver Anders Winther og broren Poul - og at de ikke, som mange tavler sier, er sønner av Olav Torgeirsen Hoen. Der har jeg møtt veggen. Per'Spørsmålet er ikke tilstrekkelig undersøkt av noen. Artikkelen som gjør en kobling mot Hoen er fra 'Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og litterærhistorie' bd. I (1910), men den er svak og full av gjettverk.Uansett har den påståtte koblingen mellom Tordenstjerne og Winther ikke noe hold. Dette fordi det er Ouden Jonssons (Gullaug) ektefelle Ragnild Mattisdotter som er tillagt Winthernavnet i ettertid. Et navn hun aldri er belagt med i samtiden. Hun er bevislig datter av Mattis Eilivsson på Øvre Skjerven i Lardal (n. 1568-1619), en storebondeslekt uten kjent slektsnavn.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg vil anbefale 'Skjerven-ætten' som slektsnavn, ev. Skjærumætta. Hilsen Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

'Skjerven-ætten' og av noen kalt Winther, har så vidt jeg kan se ingen forbindelse til Winther slekta på Eiker. I denne debatten representert med ved Anders og Poul Winther. Hvis jeg ikke husker feil så er det ting som tyder på at Winther slekta på Eiker, har hatt slekt i Danmark, kanskje de er derfra? Winther slekta dukket opp på Eiker på 1600-tallet. Anders og Poul er som nevnt over ikke sønner av Olav Torgeirsen (på Nordre) Hoen (Øvre Eiker). Nå må jeg sette lit til hukommelsen igjen, jeg tror Pouls farsnavn var Mouritsen.Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Danmark, jaja. Det er i alle fall ingen mangel på Winther-familier der, uten at jeg så langt har klart å finne noen spor av tilknytning til noen av dem.Claus Poulsen Winther var sorenskriver i Eiker fra 1664 til 1674, og hvis hukommelsen ikke svikter meg alt for mye var hans onkel Anders funksjonstid i samme embedet en periode mellom 1610 og 1620. Gitt status og tilgjenglighet på det norske lovverket på den tiden, vil ikke det sannsynliggjøre at Anders må ha hatt i alle fall deler av sin oppvekst i Norge? Og dermed at 'Mouritz' må ha bodd her i en periode i siste halvdel av 1500-tallet?Jeg kjenner heller ikke til at Poul noensinne bekledde noe embede i Norge, og tolker dette også som et indisium på at familien flyttet hit minst én generasjon tidligere. Er jeg helt på jordet?mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Tore,Jeg ser jeg ovenfor har skrevet 'en storebondeslekt uten kjent slektsnavn.'. Dette skal selvfølgelig være: (..) en _storbondeslekt_ uten (..).Mitt poeng var at slekten ikke er kjent ved noe eget slektsnavn i samtiden (á la Winther), men jeg har ingen problemer med å kalle den Skjerven-ætten eller Skjervenslekten. Formen Skjærum-, som enkelte har benyttet, synes jeg virker svært konstruert. Jeg ser samtidig at Skjervheim (Skjerfheim?) er navnet benyttet om det rehabiliteringsskollektivet (for narkotikamisbrukere) som er etablert på ved av Skjervengårdene.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg

Kjære Are. Skjærum er nok ikke svært konstruert, men derimot svært reelt. Da jeg for rundt som dyrlege i nordre Vestfold i 1950-åra, hørte jeg aldri annet navn på garden enn Skjærum. Det er bygdeuttalen. Hilsen, Thorleif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei Thorleif,Godt innspill: Da er vi over på om vi skal legge en innarbeidet skriftelig tradisjon til grunn eller den faktiske bygdeuttalen, men dét er det vel bedre å diskutere under tråden Skjerven (debatt 11112), om ikke noen vil opprette en ny tråd Skjærum (hvilket antagelig vil bli noe forvirrende mht den videre diskusjon).Sees under Skjerven : )mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kay Olav  Winther d.e.

Are S. G, har noen av de Winther'ne du har oversikt over, flyttet til Østfold; nærmere bestemt Hafslund i tidligere Skjeberg, nå Sarpsborg kommune? Jeg leter etter opphavet til mitt Winther-navn som min familie har brukt i flere generasjoner, men som de formaliserte i 1925-1928 da min onkel ville at Universitetet i Oslo skulle respektere at han hette Winther og ikke Kristiansen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Se også endel om samme navn i tema:LenkeMvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Kay Olav, har du lest det store Winther-manuskriptet som ligger i Riksarkivets manuskriptsamling? Stort format, dels illustrert, visstnok forfattet i mellomkrigstiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.