Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Kristensen

[#11239] Gedde - Sogndal - ca.1700

Recommended Posts

Guest Trond Kristensen

Jeg arbeider pt. med en familie som bodde i Bergen (Nordnes) primo 1700 tallet; Ane Christensdtr. Gedde gm. Thomas Falch. Hvem var foreldrene til dette paret?Thomas ble begravet Nykirken 22.06.1735. Barn: Helene (gm. Erich Jørgensen Lund) Mette (gm. Jørgen Pedersen Mønster)Studerer en arkiver, KB, osv. finner en følgende andre Gedde som levde omtrentlig samme tid:Karen Christensdtr. Gedde, gift Sogndal 1703 med Mons Christensen. Barn (f.Sogndal): Christian (1705), Leene (1707), Lisbet (1711)Maren Christendtr. Gedde gift Sogndal med Peder Nilsen Sunde (drev borgernæring). Barn: Benjamin (1709), Nathanael (1711)Kirsten Christensdtr. Gedde, begravet Domkirken i Bergen 25.05.1729, gm1 Ambrosius Olsen Bom, gm2 Rasmus Anthonisen Eide. Barn: Leene Margrethe (1724), Ole Johan (1729)I Sogndal bodde på denne tiden Sophie Christendtr. (1661-1736) gm. sorenskriver Gjert Heiberg. Kan dette også være en søster? Men hvor kommer Gedde navnet fra? Foreldrene til Sophie var Christen Pedersen (Klingenberg)(eier av storgården Nedre Amla) gm. Dorthe Christensdtr.(døde 1715).Eventuellt kan disse første jentene være søstre av Nils Christenson (Kvithovud)som før drev borgernæring i Bergen, men flyttet til Sogndal og giftet seg med enken på gården Bruarvoll. Han var den eneste nevnt som borger under 'stand og vilkaar' i 1701 manntallet i Sogndal.Det skal nevnes at Sogndal bygdebok, utgitt 1986, ikke inneholder navnet Gedde/Giedde/Gjedde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

Første barnet til Maren Christensdtr. Gedde og Peder Nilsen Sunde heter også Lene. Jeg har registrert flg. barn: Lene (1703), Andreas (1704),Nils (1706),Christen (1708), Benjamin (1710) og Nathanael (1711). Ellers har jeg et notat som jeg ikke helt har funnet ut av. Ei datter til Andreas Sunde, Maren Malene Sunde, ble gift med enkemann Dominicus Christensen Lemvig, og hun var 'beslægtet med hans forrige hustru i 2. og 3. ledd'. Denne hustru var Kirstine Eriksdtr. Klingenberg, datterdatter til Jens Pedersen Klingenberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Dette ble nokså komplisert. Kjenner du navnet på moren til Kirstine Eriksdtr.?Skiftet etter Jens Pedersen, Amble no.3, pr.02.11.1693, viser følgende: Maren Christendtr (enke) -sønnen Peder (moren formynder) -datteren Margrete (Morten Andersen formynder) -datteren Øllegaar (Niels Christensen formynder) -datteren Anne (Niels Christensen formynder)Denne Niels er sannsynligvis 'Niels Christensen (Kvithovud)'. Ref. Sogndal bygdebok, s.649, ..hadde før drive borgarnæring i Bergen, men hadde flytt hit med den bondehandelen han dreiv. Jeg antar at Niels er bror til Maren.Studerer en Sogndal bygdebok ytterligere får jeg ikke alt til å stemme:Det står (s.762) at Sophie Christendtr. er født 1661 og død 1736 ....og var datter av Christen Pedersen (Klingenberg). Ref. FT 1701 er Christen født 1651 - og litt for ung for å være far til Sophie.I skiftet etter Christen Pedersens kone Dorete Christensdtr. Klingenberg i 1715 kommer det frem at Dorete hadde vært gift først med Thorchild Johannesen - og hadde sønnen Johannes Torchildsen fra dette ekteskapet. Ref. skiftet hadde Christen og Dorete ingen felles barn?? Tror nok helst at denne Christen er feil person -og ikke den fellesnevner som vi leter etter.Lene går også igjen i generasjoner senere, bl.a. Helene Thomasdtr. Falch gm. Erich Jørgensen Lund hadde to døtre som de kalte Lene.En annen potensiell Christen er Christen Carstensen som var klokker, bodde i Fjøra i 1701, født ca. 1630, hadde 6 barn - men hadde det veldig fattigslig ca. 1690 ref. skattemantall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

Moren til Kirstine Eriksdtr. var Bergitte Andersdtr. Rønneid. Jfr. skiftet etter Erik Pedersen Klingenberg 19.10.1736 hvor 'Bergitha Andersdtr.' er oppført som enke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Jeg forstår ikke helt det du sier: Kirstine Eriksdtr. er datterdatter til Jens Pedersen. Det betyr at Jens har datteren Bergitte Andersdtr. Rønneid som heter Kirstine....Beslægtet i andre og tredje ledd betyr at de er søskenbarn og tremenninger, dvs. Maren Malene Sunde og Kirstine Eriksdtr. er søskenbarn og tremenninger slik jeg tolker det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Kirstine Eriksdatter Klingenbergs foreldre og besteforeldre:2. Erik Pedersen Klingenberg, Amle (1669-1735)3. Birgitte Andersdatter (ca.1669 - 1749)4. Peder Jensen Amle (ca. 1640 - før 1685)5. Øllegård Mortensdatter (ca. 1635 - etter 1685)6. Anders Christensen, Rønnei (ca. 1632 - ca. 1706)7. Magdalene Mogensdatter (ca. 1645 - 1725)Opplysningen om at Kirstine er 'beslægtet med hans forrige hustru i 2. og 3. ledd' med Maren Christensdatter Gedde, er jo absolutt interessant, men det kan vel finnes flere tolkninger her. Kan det f.eks. være slik at de bare har én felles ane, men slik at Kirstine er etterkommer i 2. og Maren i 3. generasjon? Hvis en slik hypotese holder, skulle denne felles ane være blant de fire siste på listen ovenfor. Jeg har ingen idé om hvem av dem det skulle være, men det er kanskje fristende å spørre om denne Magdalene Mogensdatter kunne være verdt å undersøke nærmere ettersom Lene går igjen som jentenavn blant disse Gedde-søstrene. Magdalene var datter av Mogens Nilsen som var fogd i Indre Sogn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

Beklager Trond. Stryk setningen 'datterdatter til Jens Pedersen Klingenberg': Slurv fra min side. Slektsforholdet er selvfølgelig slik som K. Bryn skriver.Ellers har jeg flere opplysninger (som kanskje gjør det enda mer forvirrende). Anders Pedersen Sunde sin 1. hustru var Magdalene Larsdtr. Brekke fra Aurland. Han ble gift for 2. gang i 1752 med Elisabeth Hansdtr. Hauge - Dalsøren med kongelig bevilgning, da de var beslegtet i 3dje ledd. Dessuten var visstnok Elisabeth Hansdtr. og Magdalene Larsdtr. også beslegtet i 3dje ledd. Hvem er det så av besteforeldrene i disse slekts-forholdene som er søsken?1. Anders Pedersen Sunde 2. Peder Nilsson Sunde 3. Maren Christensdtr. Gedde 4. Nils ? 5. ?? 6. Christen ? 7. ??1. Magdalene Larsdtr. Brekke 2. Lars Olson Brekke 3. Margrethe Christensdtr. Vinjum 4. Ole Carlson Brekke 5. ?? 6. Christen Jensson 7. Mette Torbjørnsdtr. Vinjum1. Elisabeth Hansdtr. Hauge - Dalsøren 2. Jans Eriksen Hauge 3. Kirstine Eriksdtr. Klingenberg 4. Erik ? 5. ?? 6. Erik Pedersen Klingenberg 7. Birgitte Andersdtr. Rønneid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

Oppstillingen ovenfor ble lite oversiktlig. Jeg prøver på nytt:1. Anders Pederson SundeForeldre:2. Peder Nilsson Sunde3. Maren Christensdtr. GeddeBesteforeldre:4. Nils ?5. ??6. Christen ?7. ?? 1. Magdalene Larsdtr. BrekkeForeldre:2. Lars Olson Brekke3. Margrethe Christendtr. VinjumBesteforeldre:4. Ole Carlson Brekke5. ??6. Christen Jensson7. Mette Torbjørnsdtr. Vinjum 1. Elisabeth Hansdtr. Hauge - DalsørenForeldre:2. Hans Erikson Hauge3. Kirstine Eriksdtr. KlingenbergBesteforeldre:4. Erik ?5. ??6. Erik Pederson Klingenberg7. Birgitte Andersdtr. Rønneid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Ottar, et lite spørsmål for å kontrollere om jeg har forstått dette riktig: Var Kirstine Eriksdtr.Klingenberg gm1 Hans Erikson Hauge (fikk datteren Elisabet) og gm2 Dominicus Christensen Lemvig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

Ja, det stemmer.Kirstine Eriksdtr. Klingenberg (1691-1764), g. 1. i 1711 med Hans Eriksen Skagen - Hauge - Skagen (ca 1666-1733), g. 2. 1737 med Dominicus Christensen Lemvig (ca 1707-1769). Barn i første ekteskap: Elisabeth (1711-1785)og Thomas (1717-1780). Ingen barn i det andre.Hans Eriksen Skagen - Hauge g. 1. 1693 med Elisabeth Madsdtr. Dalsøren (ca 1674-ca 1710), g. 2. ca 1711 med Kirstine Eriksdtr. Klingenberg.Dominicus Christensen Lemvig, g. 1. 1737 med Kirstine Eriksdtr. Klingenberg, g. 2. 1767 med Maren Malene Andreasdtr. Sunde (1747-1799).Maren Malene Andreasdtr. Sunde g. 1. 1767 med Dominicus Christensen Lemvig, g. 2. 1769 med Hans Rue Melchiorsen Schjelderup (1744-1781), g. 3. 1782 med Henrik Andersen Nitter (1744-1819).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Jeg måtte bruke A3 ark for å få oversikten. Her kommer en foreløpig konklusjon:Margrete Christendtr. Vinjum og Maren Christendtr. Gedde er ikke søsken. Da ville Andreas Pedersen Sunde ha giftet seg med sitt søskenbarn Magdalena Larsdtr. Brekke - dvs. slektsskap i andre ledd (skal være tredje ledd).Anders Christensen og Margrethe Christendtr. Vinjum er imidlertid søsken. Da blir Birgitte Andersdtr. og Magdalena Larsdtr. Brekke søskenbarn, og Kirstine Eriksdtr. Klingenberg og Maren Malene Sunde tremenninger - dvs. slektskap i tredje ledd.Utfordringen blir å finne navn på Andreas Pedersen Sunde og Magdalena Larsdtr. Brekkes besteforeldre - 8 stk. der vi kjenner fornavnene på bestefedrene: 2 x Christen (som er forskjellige), Nils og Ole + dertil koner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har ikke noe A3 ark for hånden, så jeg har ikke gått resonnementet etter i sømmene. Jeg vil bare tilføye at Anders Christensen var sønn av Christen Andersen, Rønnei (ca.1595-ca.1642) og Brite Sørensdatter (ca.1608?-ca.1680). Anders hadde ganske riktig en søster som het Margrete, men hun kan neppe ha vært gift i Aurland. Hun var gift 1.g. med Jens Pedersen, Sande (1635-1685) og deretter 2.g. med Christen Christensen, Dale (1652-1738). Begge disse var klokkere i Luster.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Margrete Christensdotter var ikkje søster til Anders Christenson. Ho var dotter av Christen Jensson (d. 1694) på Vinjane i Aurland og kona Mette Torbjørnsdotter (sk. 1698) frå Fardal i Sogndal, og dotter av Torbjørn Jensson på Fardal. Christen Jenssons opphav kjenner eg ikkje, men ettersom han var borgar i Bergen, er det nærliggjande å tenkja seg at han er identisk med ein av dei danske CJ som tek borgarskap i Bergen i 1632, 1634 eller 1640.Slektskap mellom to personar i andre og tredje ledd tyder som Knut Bryn alt har vore inne på, at den eine er barnebarn og den andre oldebarn til ein felles ane. I det minste er det slik ein skal rekna det. At slik opplysningar ikkje alltid stemmer er slett ikkje uvanleg. Det einaste ein dermed i utgangspunktet kan vera sikker på er at dei eit stykke ute var i slekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Kan Christen Skakssøn på Vestrem (1608-1693) være den fellesnevneren som vi leter etter. Christen hadde en sønn Skak Christensen på Vestrem (1646-1709) som var gift med Anne Pedersdtr. Klingenberg (1655-1705).Skak hadde broren Nils Christensen Lystrup paa Eidet (i Sogndal) (1649-1736). Kan Peder Nilsen Sunde være en sønn av Nils?Skak Christensen hadde en søster som het Marie (Maren) Christensdtr. - som kanskje er den som ble gift med Jens Pedersen (Klingenberg). Ref. innlegg (3).Så denne Christen Pedersen (på Rønne som ble gift med Mette Marie Lystrup??), far til Sophie Christendtr. (1661-1736) gm. Gjert Heiberg. Hva het Sophies søsken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Hvis Peder Nilsen Sunde var en sønn av Nils Christensen Lystrup, burde han (eller noen av barna) være nevnt i skiftet etter Nils fra 10.2.1736. Jeg har ikke sett skiftet selv, men i Fylkesarkivets skifteutdrag er bare enken Marta Tostensdatter og datteren Kirstine Nilsdatter nevnt. Nå er dessverre ikke disse skifteutdragene helt til å stole på, så man må se i skifteprotokollen for å være sikker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Dette var ikke helt enkelt.Hvis en antar at Christen Pedersen, Rønne, er den ukjente fellesnevneren; far til Anders Christensen, Rønne,(1632-1706) og også far til Maren Christendtr. Gedde stemmer det med slektskap i tredje ledd mellom Kirstine Eriksdtr. Klingenberg (1691-1764) og Maren Malene Sunde (1747-1799).Christen Pedersen var også far til Sophie Christendtr, født 1661, dvs. 31 år mellom Anders og Christen, og det kan vel kanskje tyde på at denne Christen har vært gift 2 ganger??Så var det denne Lars Olsen Brekke, Aurland, som ble gift med Margrethe Christendtr. Vinjum - som også er i slektskap med denne Rønne/Amble familien.Noen som har forslag til kilder å arbeide videre med?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

Det ble ganske komplisert etterhvert, men har 3 små kommentarer 1. Far til Lars Olsen Brekke, Ole Carlsen Brekke i Aurland fc1610 har vel vært gift med en Christensdtr, idet han kaller eldste(?)sønnen Christen. Denne Christen fc1650-1729 vies 1686 Sofia Tomasdtr Uroe fc..-1729 og 3barn nevnes. Nr.1 Tomas f.1686x1711 Anna Tomasdtr Vinjum, Nr.2 Daniel f.1689-død før 1729, 3 barn, Tomas,Christen og Augustinus Nr.3 Anna f.1695 x Morten Pedersen Klingenberg (fra'Ættebok for Aurland')2 Skifte i Bergen 7/6-1715 etter ungkar og smed Ole Olsen, nevnt hans søsken : Christen Olsen i Sogn Lars Olsen ' Hans Olsen i Hardanger sal.Carl Olsens datter x Johannes Einarsen i Sogn (=Christense Maria Carlsdtr,sr) sal.Jens Olsens sønn Joseph i Amsterdam datter Mette Mette Olsdtr, sønn Lars Pedersen(=Underdal,sr)3 14/9-1775 tar Ole Giedehus fra Aardahl Skibrede borgerskap i Bergen som høcker Det nevnes her at han og hans far har tjent som sponinger i Lærdahls Prestegield hilsen Svein Rindedal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Jeg har her et forslag til løsning som 'matematisk' ser riktig ut(ønsker svært gjerne kommentarer):Krav 1: Kirstine Eriksdtr. Klingenberg er beslektet i 2dre ledd med Maren Malene SundeOldebarn: Kirstine Eriksdtr. Klingenberg Barnebarn: Birgitte Andersdtr./ Andreas P. Sunde Barn:Anders Christensen / Maren Chr.dtr. Gedde Felles ane: Christen AndersenKrav 2: Kirstine Eriksdtr. Klingenberg er beslektet i tredje ledd med Maren Malene Sunde.Tremenning: Kirstine E.K. /Maren Malene Sunde Søskenbarn: Birgitte Andersdtr./Andreas Sunde Søsken:Anders Christensen / Maren Gedde Foreldre: Christen Andersen gm. NNKrav 3: Elisabet Hansdtr. Hauge beslektet i tredje ledd med Andreas Pedersen SundeTremenning: Elisabet H.Hauge/Andreas P. Sunde Søskenbarn: Kirstine Eriksdtr./Peder Nilsen Sunde Søsken: Erik Pedersen / Nils (far til P.N.S)Krav 4: Elisabet H.Hauge beslektet i tredje ledd med Magdalena Larsdtr. BrekkeTremenning: Elisabet H.Hauge/Magdalena Larsdtr. Søskenbarn: Kirstine Eriksdtr./Lars Olsen Brekke Søsken: Anders Christensen/Kona til Ole CarlsenI mitt innlegg nr.16 har jeg skrevet at Christen Pedersen er far til Anders Christensen. Det riktige er Christen Andersen (Heiberg)-fut i bygden, ref. boken Luster, Bergen 1926, s.652.Oppsummert: Christen Andersen hadde følgende barn: -Anders Christensen gm Magdalena Mogensdtr. -NN Christensdtr. gm Ole Carlsen Brekke -Maren Christendtr. Gedde gm. Peder Nilsen Sunde -Søstrene Gedde (ref. innlegg 1)Peder Jensen hadde følgende barn: -Erik Pedersen gm Birgitte Andersdtr. -Nils Pedersen gm NN (far til Peder Nilsen Sunde)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

Beklager Trond, jeg kan ikke se at det er hold i dine teorier.Ref. din teori på krav 1:Christen Andersen, fut og bodde på Rønneid, var gift med Berete (Birgitte) Søffrensdtr. De var nok ikke foreldre til Maren Christensdtr. Gedde. De hadde flg. barn: Anders, Søffren, Margrethe, Birgitte og Sara. (Kilde: G. F. Heiberg: Slægten Heiberg).Ref. din teori på krav 2:Samme begrunnelse som ovenfor.Ref. din teori på krav 3:Elisabeth Hansdtr. sine besteforeldre:4. Erik Hermundsen - 5. Sofie ??6. Erik Pedersen - 7. Birgitte Andersdtr.Andreas Pedersen sine besteforeldre:4. Peder ?? - 5. ?? ??6. Christen ?? - 7. ?? ??En av Elisabeth sine besteforeldre skal være søsken med en av Andreas sine besteforeldre. Det blir for mange ukjente til å trekke en sikker konklusjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Går det an å komme noe nærmere en løsning på mysteriet med Gedde-søstrene hvis vi får flere opplysninger på bordet om de viktigste personene her? Jeg har litt om Maren Christensdatter Geddes ektemann, Peter Nilsen Sunde. Trond kaller ham Peder, men jeg tror vi holde på navneformen 'Peter'. Han er ført med dette navnet i de fleste originalkildene og jeg synes å ha sett at prestene i Indre Sogn skilte forholdsvis klart mellom Peder og Peter.Det første 'livstegn' fra ham som jeg kjenner til, er vielsen med Maren i Sogndal i 1702. Allerede da er han ført som Peter Nilsen Sunde. Jeg kan ikke se at 'Sunde' er brukt som etternavn eller stedsnavn i Sogndal før dette, og vil vel helst tro at dette var en kar som kom utenfra og som hadde med seg Sunde som slektsnavn. Er det noe som tyder på noe annet?Peter Sunde bodde i Stedje sogn, dvs. omtrent der Sogndal sentrum er nå. Ved én anledning, nemlig ved dåpen av sønnen Christen i 1709, kalles han 'Peter paa Bryggen'. Han må vel da ha bodd sentralt i forhold til den handel som foregikk i Sogndal på denne tiden. Trond sier at han 'drev borgernæring', og det høres jo da rimelig ut. Men han er ikke å finne i borgerrullen for Bergen, - hva nå det kan bety. Sønnen Andreas drev for øvrig gjestgiveri like ved kaia i Sogndal. Iflg. opplysninger som Fylkesarkivet har lagt ut på nettet, 'tok Andreas Sunde til med gjestgjevarstad og 'Kræmmerleie' kring 1750'.I tingbok for Indre Sogn fra 1703 ser vi at Peter Sunde var involvert i en liten krangel om en diksel (=hammer som brukes til å lage/reparere tønner). Det ble påstått at Peter hadde lånt en diksel fra Nils Christensen Eidet (fra Sogndal) på hans båt mens den var i Bergen for å reparere en av sine egne tønner. Dette sier ikke at Peter bodde i Bergen, men at han i alle fall var en tur i Bergen og hadde ansvar for noen tønner på bryggen eller en båt der i 1703.Det er m.a.o. sannsynlig at Peter Sunde drev en form for handels-/gjestgivervirksomhet i Sogndalfjøra, - men han skal også ha arbeidet for kirken. Sønnen Nathanel ble utdannet prest. I Lampes prestehistorie heter det om Peter at han var kirkeskriver i Sogndal da Nathanel ble født i 1711. Akkurat hva dette innebærer, er ikke godt å si. Dette er ikke nevnt med et ord i kirkebøkene såvidt jeg kan se. Lampe forteller også at Peter senere flyttet til Askøy utenfor Bergen og at han var klokker da han døde. Om han begynte som handelsmann, ble han altså en kirkens mann senere i livet.Hvor gammel Peter Sunde var da han giftet seg med Maren Gedde, kunne være nyttig å vite. Jeg vet ikke om dette er kjent, men såvidt jeg kan forstå, er det rimelig sikkert at han er identisk med den 'Petter Sunde senior' som ble begravet fra Nykirken i Bergen 16.10.1764. Dette skulle tyde på at han neppe er født særlig lenge før 1675. Han må i alle fall ha vært en ganske ung mann da han etablerte seg i Sogndal. Kanskje er det viktig å merke seg at det i 1701-manntallet for Sogndal ikke finnes noen Peter (Peder) Nilsen i den riktige aldersgruppen. Til slutt nevner jeg at Maren Gedde døde i 1712 (evt. i desember 1711). Det ser vi at skiftet etter henne fra oktober 1712. Av én eller annen grunn er hun ikke å finne blant begravede i Sogndal. Peter giftet seg på nytt med Elen Sophie Meidel og fikk flere barn med henne etter at han flyttet til Bergen (Askøy?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

Det var overraskende og interessant at du (Knut) hadde så mange opplysninger om Peter og Maren Sunde. Det får meg til å spørre om de er dine aner? Jeg har lenge forsøkt å finne anene til dem uten resultat. Jeg har nemlig disse i min slektsbase som 4x tippforeldre til min kone. Andreas Sunde og Magdalene Larsdtr. Brekke er hennes 3x tippforeldre . Jeg har derfor alle opplysningene som du har notert ovenfor med unntak av saken i 1703. Jeg kan bekrefte at Peter drev borgernæring og var kirkeskriver. Av tingbøkene ser vi at han drev inn kjøpmannsgjeld.Vi ser i kirkebøkene at navnet 'Peter på bryggen' og 'Maren på bryggen' er brukt flere ganger i forbindelse med fadderskap o.s.v. Han hadde visstnok sjøbu på ei brygge i Sogndalsfjøra, litt usikkert om det var der hvor dampskipskaien var, eller om det var ei brygge kalt Ørnebrygga.I Sogndal bygdebok har Per Sandak brukt skiftet etter Maren som et eksempel på et større skifte som skiller seg ut i mengden av bondeskifter.Andreas Sunde drev som du skriver gjestgiveri og 'kremmerleie' fra 1750 i Hofslund (idag ligger hotellet Hofslund der). Peter og Maren hadde 8 barn. Av de som vokste opp var det foruten Andreas, Nathananel som ble prest, g. 4 ganger, siste gang 50 år gammel med Marie Rennord som var 16 år gammel. Han likte visstnok godt sang og musikk og sang som student solo til ære for kong Christian VI da han steg i land i Bergen i 1733. Nils Petersen Sunde var kaptein og ble gift med Wenche von der Lippe Knagenhjelm.Som du skriver flyttet Peter til Askøy hvor han var klokker og giftet seg i 1731 med Elen Sophie Meidell. Du skriver at han hadde flere barn med henne. Jeg har funnet to, Karen Dorothea og Gerhardt Meidel Sunde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har nok ikke Peter Nilsen Sunde blant mine aner, men derimot mange av de andre som har vært nevnt i denne tråden (bl.a. Gjert Heiberg og Sophie Christensdatter, Erik Pedersen Klingenberg og Birgitte Andersdatter, for å nevne noen).Oppsummeringen av opplysningene vi har om Peter Sunde, kan tydes slik at han kom til Sogndal kort tid før han giftet seg i 1702. Kan det tenkes at det rett og slett var han som bragte Maren Gedde til Sogndal? Hvis jeg hadde tilgang til kirkeboka, ville jeg se om innføringen av vielsen kanskje kunne inneholde noen detaljer som ikke er tatt med i Fylkesarkivets database. Og ikke minst ville jeg se om trolovelsen er ført i kirkeboka for Sogndal. Hvis ikke, kunne det jo tenkes at de var forlovet et annet sted. Hvis trolovingen er ført i Sogndal, ville jeg ha merket meg hvem som var kausjonister. Selv om både brud og brudgom var fremmede i bygda, burde vel kanskje kausjonistene kjenne noe til dem fra før?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Forlovarar ved trulovinga i 1702 (10. juli) var 'Leutn: Scheut, og Christen Klocher'. Det kan tenkjast at Maren er dotter av Christen klokkar, av di det ved fleire barnedåpar i 1690-åra vert omtalt både Klocher-Lene og Klocher-Karen så vel som Klocher-Maren. Og alle kan jo ikkje ha vore gift med han på same tid:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Dei tre klokkarkvinnene er sjølvsagt nemnte som fadrar. Eg finn også ei Karen Jensdotter Gedde soom fadder ved eit høve, slik at det vel gjer det meir truleg at Maren var frå Sogndal, eller i det minste har budd der ei tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Ser man det! 'Klocher-Lene' g.m. 'Christen Klocher' med 'Klocher-Maren' og 'Klocher-Karen' som døtre. Det lyder som en plausibel løsning. Dette kan dessuten være en del av forklaringen på hvorfor/hvordan handelsmannen(?) Peter Sunde fikk arbeid som kirkeskriver og senere klokker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.