Jump to content
Arkivverket

[#11252] Gabriel Hauge, Gloppen


Guest Tor Kvien

Recommended Posts

Guest Tor Kvien

En av mine forfedre skal være Gabriel Nilson Hauge f. i siste halvdel av 1500-tallet, bosatt på Hauge i Gloppen, og gift med en datter av en Oluf (Jonsen Vereide?). Navn ukjent.Vet noen hvem som var foreldre til Gabriel? Jeg er også interessert i å få verifisert foreldrene til kona hans, i den grad dette er mulig.(Jeg har Åsgaut Steines sin artikkel om Augustinus-ætta på Vereide).

Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Eg har ikkje lese Steinnes sin artikkel, men Gabriel er nemnt i noko stoff eg har etter ein forlengst avdød farfarbror. Han har dessverre ikkje oppgjeve kjelder til noko av det han skriv. Men han meiner at Gabriel Nilsson er fødd på Vereide og son til Nils Olsson, som atter er son til Oluf Jonson. Noko kvinne har han ikkje med i nokon av forholda, men dei har vel truleg eksistert :-)

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Hei, Åse. Du er sannelig en morgenfugl:=))Jeg har også notert at Gabriel skal være sønn til Nils Olufson, sønn til Oluf Jonsson. Men så får jeg et problem: Oluf Jonsson og kona Eufemia skal angivelig også være foreldre til Gabriels kone. Dette rimer dårlig synes jeg. Jeg har desverre ikke den bygdeboka som omhandler Vereide og Hauge, men mener at notatene mine stammer derfra etter å ha lånt den. Det jeg håper er at noen kjenner til kildemateriale som kan belyse dette. For meg ser det ut som at enten er det flere med samme navn, eller en generasjon eller to har blitt borte. Det var ikke uvanlig å 'gifte seg inn i slekta', men å gifte seg med en eldre 'faster' kan da ikke ha vært tillatt?

Link to post
Share on other sites
  • 9 months later...
Guest Tor Kvien

Siden kveldene begynner å bli lange, tar jeg opp igjen denne tråden. Vereide-slekta kalles på Sunnmøre for Stadheim-slekta, og med grener eller røtter(?) til Flo i Stryn. Er det ikke flere som forsøker å sortere ut denne slekta? Jeg får ikke opplysningene i de forskjellige bygdebøkene til å passe sammen, heller ikke med Steinnes sin artikkel.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Hei Tor! Jeg har en teori om at presteslekta Røg stammer fra Rygg/Vereide, men har ikke gjort så mye med saken siden vi hadde kontakt om dette for 3 år siden.Mh Arnstein

Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Hjelle

Hei! Eg har for ei tid sidan sett litt på den same slekta. Eg går fort i surr, men her var iallfall eit forsøk på å rydde i mine eigne tankar:I bygdeboka for Sunnylven og Geiranger har eg sett Bjørdalsbreva (eller fragment av dei), som handlar om rettstvist om eigedomstilhøve. Det gjeld gardar som høyrer til Stadheimsgodset. Der er i tvist ført i Borgund 1636 nemnt Gabriel Nilsson Hauge og Olav Nilsson Vereide. Bygdebokforfattaren slår fast at desse er brør, at Gabriel altså er son til Nils Vereide.I Steinnes sin artikkel blir Gabriel derimot omtala som son av 'Niels po Yttre Hugge', men gift med søster til Nils Vereid og Eirik Rygg (og då inngift onkel til Olav).I same bygdeboka - under kapittelet om Stadheim - er det sitert frå eit dokument om ei anna rettssak frå 1636 (etter Nils Vereides død i 1633), no mellom barna til Nils Vereide: Olav, Hans, Kristen, Eufemia, Bergitta. Nokon Gabriel er ikkje nemnd der, så vidt eg kan sjå.Eufemia var tydelegvis eit namn som gjekk att i familien. Denne Eufemia vart gift til Meråk.Helsing Jorunn

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Arnstein: Den teorien din burde jo egentlig vært tatt opp som eget tema? Jeg har sett spredte innlegg om denne Røgh-slekten, men på den annen side er det jo flere Røgh (Rygg) bare i Nordfjord.Hjertelig takk, Jorunn. Jeg skal sammenholde det du har med notatene mine. Men du påpeker også kjernen i problemet: Den informasjonen som finns, virker 'villedende', men det kan selvfølgelig komme av at de forskjellige personene i samme slekt har like navn. Eufemia er relativt sjelden, og det er interessant det du sier at dette ser ut til å være et navn som gå igjen i denne slekta.Tor

Link to post
Share on other sites
Guest Sol. Høydalsvik Ulvestad

Iflg.soga om Gloppen og Breim b.4 brukte Gabriel Nilsson (Vereide) Jørnbruket på Ytre-Hauge (67.5). I tekstdelen til garden Ytre Hauge, på side 418, står om eit gamalt dokument frå 1644, som Aaland kom over i Videnskabsselskapet sine samlingar i Trondheim. Dette diplomet gir og oppl. om borna til Gabriel. I bind 1 av bygdeboka, s. 399, er også Gabriel nemnd. Om eg ikkje huskar mykje feil, så ættar Gabriel også ifrå ifrå Hardbogane. Eg har sett litt på denne slekta, då både sv.mor og sv. sonen min har anar tilbake til denne karen.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Navn som Augustinus, Gabriel og Ingeborg går igjen i Røg(h)-slekta og i slekta fra Rygg/Vereide. Lensmann-ombud, presteskap o.a. er også noe som går igjen, men jeg skal kanskje med tid og stunder ta dette opp som eget tema.Den ene Eufemia ble forøvrig et sted kalt Effie Røg.

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Solbjørg og Jorunn: Takk for fine innspill.I mine notater er Gabriel ført opp som sønn til Nils Oluffsen Vereide, og gift med en 'ukjent' datter av Oluf Jonsen Vereide og Eufemia. Jeg har ingen opplysninger om opphavet til denne Eufemia.Jeg ser det er en Nils på 'Yttre Houge' som betaler skatt i 1563, men jeg er usikker på om dette er far til Gabriel, selv om det kanskje løser et logisk problem.Gabriel Nilsen er ikke nevnt på Ytre Hauge så langt jeg kan se i listen over koppskatten 1645. Han kan selvfølgelig være død eller bosatt et annet sted. I folktellingen 1666 er det nevnt en Nils, men hans patronym er Pedersen, og sønn til en bruker med navn Peder.Sol. Har du muligheter å skrive av de opplysningene som står i bind 1 og 4? Selv har jeg bare bind 5, og en kopi jeg tok om Rygg, som som delvis er kilde til mine notater om ovennevnte slektskapsforhold.Arnstein: Kan du utdype det du vet om 'Effie' Røgh? Augustinusnavnet er utbredd over særlig sydsiden av Nordfjord, og går igjen på flere gårder i gamle Davik. Om disse er etterkommere fra Augustinus-ætta, har jeg ikke noe belegg for. Navnelikheten kan være tilfeldig.

Link to post
Share on other sites
Guest Sol. Høydalsvik Ulvestad

Gabriel Nilsson Hauge er ikkje son til Nils Oluffson Vereide, men svoger hans. Far til GNH er Niels på Ytre Hauge, nemnd 1563.Namnet på kona til Gabriel er ukjendt. Nils Oluffs. Vereide, d. 1633 (Barn; Olav på Vereide Jakob - på Seime, Breim Hans - Sønderborg Jylland 1636 Kristen - Stadheim - død ca. 1670 Eufemia g.m. Olav Hallkjells. Maråk, Geiranger Birgitta g.m. Hallkjell Olson Vinje, Geiranger) Erik Oluffs. Rygg, d. ca. 1600 (søner; Olav og Hans) Eufemia g.m. David Kristensen VereideForeldra til desse var; Oluff Jons. (Han var fødd på Rygg og overtok bruket til besteforeldra på Vereide; Erik Jonss. Bratt og Ingeborg Pedersd.) Oluff var fyrst gift med ei Eufemia og så med ei Ragnhild. Kanskje er 2. kona Mor til dottera Eufemia, som er oppattkalla etter 1.kona. Oluff ættar nedover både frå Brann-ætta og Augustin (Øysteinætta).Borna til Gabriel Nilsson Hauge er; (Her er fleire oppl. enn det som står i 'Gloppen og Breim')Nils d.f. 1653 - br. 5 Jørnbr. Ytre Hauge Truls (Arnestad) f. ca. 1600 - d. før 1686 busett Eikenes, Hestenesøyra g.m Ragnhild Pedersd. Hestenes, d. 1701 - 103 år Anne g.m Ivar Lødøen - Bondelensmann Hornindal Synnøve g.m. Povel (Paul) Ytre Henden Gyda - død før 1627 (1647) g.m. Jacob A. Hopland Hopland 85.1 'Henrikbr.' Gislaug g.m. Kristen Tommeson br. 2, Krabbestigen, Rugsund.Kjelder; 'Soga om Gloppen og Breim'. 'Brandætti i Gloppen 1400 - 1600' av lars Søreide. Utgjeve av Nordfjord Sogelag 1954 'Ein våpenskjold og eit ætteproblem' av Asgaut Steinnes 'Augustin eller Øysteinætta' av Emil Vollset Sunnmøre historielag , Tidsskrift 1973 - 74 og 1979. Kjeldetilvisingane, dei vert for omfattande å ta med her. Ha ein god kveld

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Hjertelig takk, Sol, for dette og det du sendte meg på e-post. En del av dette stemmer bedre med folketellinger og skattelister.Så er jeg spent på nye innlegg når det gjelder gehalten i Søreides artikkel/hefte om 'Brandætti i Gloppen 1400 - 1600', og koblingen til Bratt.

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Jeg ser klare koblinger mellom denne debatten og debattene 4012, 10326, 12739 og 14603. I det materialet som du sendte privat, Sol, hevdes det at Gabriel Nilsen Hauge tilhørte Hardbog-ætta. Det skal bli interessant å forsøke å sammenfatte opplysningene i de ulike innleggene, og få fram en teori. Salmund-navnet finner vi bl.a. på Svarstad, som bl.a. annet gav opphav til Tonning slekten. Både Augustinus/Ousten/Øysten og Haagen/Haaken finner vi igjen på Flo etc. etc. Ulike henvisninger til arvesaker peker jo også direkte på skyldskap mellom Vereide, Flo og bl.a. Stadheim på Sunnmøre, med avgreninger til Tytingvåg, Hollevik, Glomnes m.m. Jeg har også sett et sted at opphavsmannen Augustinus skal ha hatt patronymet Petersen, og sønn til Herr Peter på Eid (Kirkeide?).Jeg har litt problemer med å se at Brann/Brand og Bratt skulle være samme navn. Aaland nevner en Sjur Brand. En Bratt er nevnt vedrørende et gårdkjøp i Selje, men noen sammenheng ser jeg ikke umiddelbart.Men jeg, som så mange andre amatører, har jo bare teoriene fra de ulike bygdebokforfatterne tilgjengelige, så det kunne vært spennende om folk som sitter nærmere originalkildene kunne bidra.

Link to post
Share on other sites
  • 5 years later...
Guest Kjell Ove Hattrem

Jeg synes ikke argumentasjonen til Søreide holder (s. 7):''Men det livde i Gloppen [...] ein mann som nokre gonger (t. d. 1542) vert nemnd Erik Bratt og elles (som i 1520) Erich på Vereide. At dette berre er tvo namn på ein og same person (liksom Siurd Brand og Siurd på Søreide) torer ein trygt slutta seg til.'' [...]''Ein mann eg tala med i Bergen um dette no nyleg, sa at han ogso hadde sett nemningi Erik Jonson um Erik på Vereide. Når ein so held dette saman med det ein kann finna ut um slektskap i gamle dokument um skifte og arv, kann det visst ikkje vera til å ta feil av at skriftformene Brand, Brandt og Bratt her berre er ymse avbrigde av same ættenamnet, og at Siurd Brand og Erich Bratt er nære skyldfolk, at Erik Jonson på Vereide er bror åt Svein Jonson på Gloppestad og altso sonarson åt Håkon Gullbrandson fra 1425 han og.''

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Takk for opplysningene fra Søreides bok. Jeg er enig i synspunktene dine mht. argumentasjonen hans. Ellers var det tilfeldig at jeg listet 'korga' mi, eller hadde jeg ikke sett meldingen din. Jeg har nok endret e-post et par ganger siden 2003. :=))

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.