Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

[#11393] Familien Gurrik-Gurich-Gurick-Gurik

Recommended Posts

Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Hei!Jeg er på leting etter personer av denne slekten.1.Er det noen av denne familien som utvandret? 2.Kom det noen gang noen til Norge med dette etternavnet? 3.Hvem er stamfaren eller moren til familien?ønsker også alt mulig annen info. eller tips fra dere flinke forskere.Takk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

HeiDenne slekten kommer fra Hof i Vestfold. Der ligger det tre gårder og en vei som heter Gurrik.Alt er av interrese

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

HeiJeg har kirkebøker for hof som går over årene 1704 - 1814. Får også snart fra 1815 - 1850ca. Jeg gjør oppslag.(-se også vedleg: jeg gjør oppslag).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Hei alle slektsforskere!!!Dette er en liten gruppe mennesker som bærer dette navnet. Det er altså fredet fordi det er under 200 personer som heter det.Det er veldig gøy for meg å tilhøre en slik familie/slekt, som har et beskyttet navn! Det gjør det også ekstra morro å få svar fra noen.Takk for alt som kommer av innlegg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Hei Kai -Her har du O. Ryghs forklaring av navnet, men den kjente du kanskje til, eller?LenkeMvh. Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Takk for bra svar!!!Jeg har sett på de før, men det var kanskje nødvendig å se de igjen???Jeg ønsker fortsatt tips og informasjon hvis det er noen som sitter inne med noe.Hilsen Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det er ikke enkelt å svare deg da du ikke gir noen særlige opplysninger, hverken personer eller år.Du har vel funnet det selv, men det fantes bare 1 med etternavnet Gurik i 1801, 1865 og 1875. Så tidspunktet for da noen i familien din tok gårdsnavnet til slektsnavn ser ut som skjedde mellom 1875 og 1900. Så her ser det ut som om du nok må tilbake til vanglige -sen-navn for å finne stamfedre/mødre. Og er du heldig kommer du tilbake til ca. 1700. Lykke til.Ang. utvandring så kan du jo sjekke i emigrantprotokollene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Kai,Det er med glede at jeg har observert din store entusiasme rundt dette med slektsforskning, da spesielt her på Digitalarkivet de siste ukene. Det er nesten så du tar pusten fra flere av de gamle traverne her på bruket, med din (til tider intense) iver etter å hjelpe andre. Du må bare passe på så du ikke sliter deg selv ut i forsøket på å hjelpe alle på én gang. ; )Så til dette jeg ikke forstår helt. Du spør her etter alle forbindelser mht navnet Gurrik (stavet på noen ulike måter). Vi har tidligere korrespondert rundt dette tema, pr. e-post 20. og 21. juni, samt 6. og 27. august 2001. Jeg trodde vi kunne være av felles slekt, og den 6. august ga jeg følgende opplysning om min egen tilknytning til den eldste slekten på denne gården: ' (...) I så fall kommer jeg tilbake til den Amund (Anund) Kristensson, som er nevnt som bruker av Gurrik i Hof (Vestfold) i årene 1620-1659 (Sigurd H. Unneberg, Hof bygdebok, bd I, annen del,Gjøvik 1964, s. 546). Denne Amund eide i sin påboende gård, samt noen andre gårder. Verken hans ektefelle eller hans opphav er kjent i litteraturen, men om du har ytterligere opplysninger så er jeg svært interessert.'.Hva jeg stusset over den gang var at du tydeligvis hadde vansker med å akseptere at Gurrik rett og slett kunne være et gårdsnavn fra Hof i Vestfold, og ikke nødvendigvis et slektsnavn bragt inn fra et eller annet utland.Den 27. august 2001 ga jeg følgende bakgrunn om den eldste slekten på Gurrik, som du på det tidspunkt allerede hadde opplysninger om: 'Nå vet jeg ikke hvor bevandret du er i bruk av navn på 1600-tallet, eller hvorvidt du har fulgt med i personnavndebatten i miljøet knyttet til Norsk Slektshistorisk Forening, men dette med at jeg omtaler ham som Anund Kristensson på Gurrik, har sammenheng med den normalisering flere er enige om at man bør bruke. I kildene er Anund omtalt både som Anund Kristenssøn og som Anund Gurrik. Forøvrig anser jeg alle med navn Gurrik i Norge, som har ikke har nær innvandrerbakgrunn fra språkområder som kan gi lignende ortografisk kombinasjon, for å ha sitt navnopphav fra Hof i Vestfold, da dette er den eneste gård ved dette navn i Norge. (...) [sitatet fra Oluf Rygh er kuttet her, da referansen allerede er gitt i debatten]. Jeg regner derfor med at også du har ditt navnlige opphav i Hof i Vestfold.'På denne bakgrunn undres jeg en smule over at du ikke slått deg til ro med at du etter alt å dømme har Gurrik-navnet ditt fra Hof i Vestfold, men derimot søker i alle retninger etter et mulig annet opphav.Skal man komme videre med dette spørsmålet er det kanskje på tide at du gir opplysninger om hvor langt tilbake du selv er i stand til å spore Gurrik-navnet blant i dine nærmeste aner. Kommer du tilbake til Hof, og kommer du i så fall tilbake til den nevnte Anund Kristensson på Gurrik på tidlig 1600-tall? Hvor langt har du altså kommet?med undrende hilse fra Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Jeg skal nå skrive mitt slektstre som går tilbake til gåren Gurrik i Hof i Vestfold.Kai (15år) * far * farmor * Karl Oskar Gurrik f.1897 * Niels Gurrik f.1855 * Anton Gurik f.1824 * Thale Abrahamsdatter Gurich f.1800 * Abraham Gurich f.1760 * Isaach Gurich f.1719 * Abraham Gurich f.1681 * Tollef Ellefssøn Gurick f.1622 på Nedre Rønneberg og Kirsten Erichsd. Gurick f.? Denne sist nevnte Gurriken kom fra gården Søndre Sundby, men flyttet til Gurick i 1676. I mantallet bor han på gården S.Sundby.Håper det er noen som har noen opplysninger eller tips rundt en av disse personene som tillhører mine slektsfedre/mødre.Hilsen Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Da har du jo oppklart veldig mye. Vi er i slekt med felles forfar i Tollef Ellefsson på Søndre Sundby/Gurrik i Hof (Vestfold). I mine notater har jeg følgende opplysninger:'Tollef Ellefsson, f. ca. 1616, nevnt 1643- skifte 1690. På Søndre Sundby (1643-1675) og Gurrik (1676-1690) i Hof. Gift 1. med Kjersti Rasmusdotter, død ca. 1665 på Sundby. Gift 2. med Kjersti Eriksdotter, død 1705.' (Kilde: Hof Bygdebok, som nevnt ovenfor.)Jeg er etterkommer etter Rasmus Tollefson fra Tollefs ekteskap med Kjersti Rasmusdotter, mens du dermed må være etterkommer ut av Tollefs ekteskap med Kjersti Eriksdotter.Tollef Ellefsson var forøvrig sønn av Ellef Tollefsson på Rønneberg i Hof (n. 1617-1638) og dennes ektefelle Pernille Pe(de)rsdotter. Ellef Rønneberg var på 1630-tallet underlensmann i Raabygge skipreide (verdslig inndeling som dekket de nåværende kommuner Hof, Ramnes, litt av Andebu og Hillestad i Botne kommune), men han kom til å slå i hjel sin nabo Ola på Sundby i 1638 og ble dømt fredløs, samt mistet halvparten av sitt jordegods.Og dermed har du i hvert fall svaret på navnet ditt, ved at dette er et gårdsnavn i Hof knyttet til dine aner, i tillegg til at vi begge deler samme drapsmann som forfar.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Hei Are!Dette var mye spennende. Hvor har du disse kildene fra? Hvis jeg hadde fått det kunne jeg event. sendt et brev til et arkiv e.l. å fått en kopi. Jeg har blant annet prøvd å få tak i et skifte etter Isak Tollefsen gurich. Det er ikke så lett!!!Hvis det er flere som sitter inne med noe så er jeg jo glad for alt.Det jeg vet om denne Tollef Ellefsson er at han var født på gården Nedre Rønneberg i 1622. Han flyttet senere til gården S.Sundby hvor jeg finner ham i mantallet over hans distrikt.Hvilke plasser kan jeg få opplysninger om disse personene som jeg nevte over? Og hva?Jeg er veldig interisert i denne slekten og prøver å finne dens opphav.Er det noen som har gårds og bruksnr. på de tre gårdene S.Sundby, Gurrik og Nedre Rønneberg? Da kunne det ha lettet arbeidet veldig for meg.Håper på svar!!!Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Du bør låne bygdebøkene for Hof i Vestfold. Om disse ikke finnes på ditt nærmeste bibliotek, kan du få de på fjernlån:Sigurd H. Unneberg, Hof bygdebok, bd I (første og annen del),Gjøvik 1964. (Gårds- og slektshistorie)Her vil du finne det meste av det du trenger. Det er ny forsking på gang rundt flere av slektene, men det vil antagelig ta en stund før resultatene av dette vil foreligge (i artikkelsform).Om det er et skifte etter Isak Tollefsson på Gurrik vil dette kunne være omtalt i bygdeboken, og du vil også kunne finne skiftet i original i en skifteprotokoll for Nordre Jarlsberg sorenskriveri. Sistnevnte vil være å få på mikrofilm, som også kan lånes til ditt lokale bibliotek. Det er en fordel (forutsetning) å kunne lese gotisk skrift om du skal benytte originalkilder fra 1600- og 1700-tallet.Jeg tror du kanskje har feil antatt fødselsår mht Tollef Ellefsson, men dette kan du jo sjekke mot sogneprestens manntall fra 1664, som er lagt ut her på Digitalarkivet.Gårds- og bruksnummer vil du kunne få fra bygdeboken, men også via internett ved å benytte nettutgaven av Oluf Ryghs 'Norske Gaardnavne', som du finner under dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo:[url="http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html>LenkeDu har også mulighet til å legge inn etterlysninger på nettsidene til Gjallarhorn (medlemsblad for Vestfold slektshistorielag og Buskerud slektshistorielag) på følgende adresse:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Hagen

Gurrik: gårdsnr. 43, Øvre Gurrik bruksnr. 1, Oppistua ' 2 Nedre Gurrik ' 3, Søristua ' 4.Søndre Sundby: gårdsnr. 63, bruksnr.1, Mellom Sundby bruksnr. 2,Nedre Rønneberg: gårdsnr. 68, bruksnr.1, Mellom Rønneberg ' 2,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Tusen takk Ingernå skal jeg få sendt noen brev hit og dit å se hva jeg får samlet inn. Er det noen som har noen konkrete opplysninger jeg kan skrive ned???Alt er bra å ha????Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Hei!!!Takk for alle svar. Hvis det er andre som vil legge til noe så er jeg veldig fornøyd for alt.hvor finner man alle disse gårds og bruksnr.?kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Begravelsesliter i kirkebok for Eiker (Haug) 1901: død 21 juli 1901 - begravet 27 juli - egte barn Sigurd (Nilsen) Gurrik - far: Nils Gurrik sersjant - barnet født 32.12.1898 - bopel: Vestfossen - dødsaarsag: tuberkler i maven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Jon Torp!Takk for ditt inlegg. Står det skrevet hvem moren til barnet var? Jeg tror denne Nils Gurrik kan være min farmors farfar. Det blir da noe nytt for meg at han var sersjant, så sant det er den riktige!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Nils Gurrik hf g Sergeant ved Inf. og Huseier 1857 Hoff Jarlsberg JL Karoline Gurrik hm g Husgjerning 1867 Hoff Jarlsberg JL Peder Gurrik s ug Søn 1894 Hoff Jarlsberg JL Maren Gurrik d ug Datter 1896 Øvre Eker Bu Sigurd Gurrik s ug Søn 1898.12.25 Øvre Eker BuJeg fant det ut selv, Jon. Da er det ikke den samme Nils Gurrik som skal være i mitt stamtre, men han er da familie!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

barnet døpes i Haug 26. febr. 1899 - født 25.des 1898- SIGURD - foreldre: Sergeant Nils Pedersen Gurrik -hustru Karoline Simensdatter Torrud - bosted: Vestfossen - far født: 1857 - mor født 1867 - faddere: Gkv. Mina Nilsen (Vestfossen) ug. Andrine Gurik (Hof), landh. Joh. Nilsen (Vestfossen) grdbr. M. Torrud, ditto Tollef Gurrik (Hof).... joda, Kai - du fant de rette folka.... mvh Jon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Jon Torp!Takk for infoen. Jeg skal se i databasen på slektsprogrammet mitt hva slags slekt jeg blir til denne. Driver du noen slags registrering av kirkebøkene for Eiker? Jeg ser det ligger en god del fra Eiker her hos Digitalarkivet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Heizann!Her følger info hentet fra mantallet i 1664: Tønsberg provsti Sande prestegjeld Skouge Annex 1664 Gaarder S. Sundby 1,5 schipd 5 lispd Status: Førenamn: Etternamn: Alder: 1366 Bønder Tolle Elefsøn 48 1367 T.drenge Stener Ambiørnsen 30 1368 Husmend Jon Kieldsen (Saugm.) 42Tollef eide jordegods i disse gårdene: 1.Søndre Sundby. 2.Midt Sundby. 3.Løvås. 4.Øde Sjue u.Auen. 5.Skaug. 6.Østby. 7.Gurrik. 8.Bakke i Hillestad.Det står noe om at Tollef kan være stefar eller verge til Kristen Kalfssøn og søsteren Mari på Gurrik! Er det noe i dette?Tollef flyttet til Gurrik midt i 1670-årene.Takk for all info. dere måtte komme med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Jeg tror ikke du har fått med deg siste innlegget ditt om slektstreet. Det kom frem på forhåndsvisninge (gule boksen), men ikke her. Årsaken er nok at du hadde med klammer i innlegget. Prøv på nytt uten klammer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Hmmm, det merkelige er at innlegget fremdels ligger i den gule boksen og ikke innlegget mitt. Er det klammene som sperrer??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Larsen

Det er synd innlegget ikke kom med Nina... Men er det noe mere dere vet om denne familien/slekten så er det bare å skrive det ned. Så vil jeg takke dere alle som har bidratt med informasjon under dette temaet. Det har virkelig vært til stor hjelp for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Larsen

Har foresten registrert i overkant av 1300 poster for konfirmerte i Hof for en tid tilbake. Det er å finne i Digitalarkivet...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.