Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Marit Monsen Bolset

[#11426] Holtermand slekten i Bergen

Recommended Posts

Guest Marit Monsen Bolset

Søker opplysninger om Agneta Holtermand. Hun giftet seg med Hans Bergendal 13.04.1712 i KK. De fikk datteren Maria, døpt 17 mars 1715 i KK. Jeg kan ikke se at Agneta er døpt i Bergen. Hvem var hennes foreldre? Har hun noen slektskap med Cort Holtermand som senere bosatte seg på Frekhaug? Med vennlig hilsen Marit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Agnete Henriksdatter Holtermann, f.16/2-1682, død 1775, gift 13/4-1712 med Hans Bergendahl, f.1680, død 1747. De fikk barna Jens f.3/2-1713, Maren f. 1715 og Henrik f. 1716. Agnetes foreldre var Henrich Holtermann fra Rotenburg, han kom til Bergen i 1673 og tok borgerskap der 9/11-1676 og giftet seg 8/1-1677 med Anna Carstensdatter Bagge, datter av Carsten Bagge fra Law ved Rostock, som tok borgerskap i Bergen 20/4-1653. Henrichs foreldre var Coert Holtermann og Anna Delfendahl. Henrich og Anna hadde 16 barn: Cort, Carsten, Agnete, Henrich, Daniel, 2ggr. Christian, Anna , Abraham, Isach, Bertha, Rebeche, Jacob, Catarina, Rebeche (igjen) og Anna. Cort Abrahamsen Holtermann f.1730, død 1813 var ugift og proprietær og eier av gården Frekhaug ved Bergen. Han var sønn av Abraham og var altså Agnetas nevø. Kilden er O. Holtermann, Slægtsbog for familjen Holtermann, Trondheim 1902.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Monsen Bolset

Takk for nyttige og interessante opplysninger om Holtermand slekten! Agnetha Henriksdatter Holtermand er min 6 x tippoldemor. Jeg har lest om Holtermandslektens virke her på Frekhaug (hvor jeg har vært bosatt de siste 20 årene). Bygningene som Cort Holtermand satt opp er praktfulle og står enda. Nå gleder jeg meg til å lese mer om denne slekten. Artig!! Mvh Marit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Henrik Holtermann fra Rothenburg (1650) må vel være bror av Rebecca Holtermann (død 1715, begravet i Korskirken) som var 2. kone av kjøpmann og skipsreder i Bergen, Job Jacobsen Dishington (1635-99) som tok borgerskap i Bergen i 1655 ? (De fikk d. Margrethe i 1683).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Martin Aarskog

Etter bygdeboka for Giske og Borgund av Ragnar Øvrelid bodde det på Steinvågneset i Ålesund en Abraham Holtermann f. ca 1722. Nevnt første gang som handlende der 1757. Solgte handelen 1786 til Christian von Lohmann (f ca 1750). Kona til Arbraham hette Anne Balken. Det er sagt at han var fetter til Hans Holtermann på Giske, dvs commerseråd Hans Holtermann som kjøpe Giske (restene av de store giskegodset) 1760 men som solgte det 1762 til Nils Hagerup.Hvordan passer disse 2 fetterene inn i Holtermannætta ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Per.Job Jacobsen Dissingthun var etter mine opplysninger gift med en Karen Andersdatter, beg. 10/11-1713 i NK. Det er Jon Jacobssen Dissingthuns encke som begraves 6/6-1715 i NK. Om hun var en Holtermann vet jeg ikke, Holtermannboka sier ingenting om stamfaren Henrich Holtermanns søsken. Henrichs datter Rebekka ble gift med Cornelius Dissingthun, men det var noen år senere.Martin.Abraham f. 1727, sønn av Abraham Henriksen Holtermann, f.1690 og Elisabeth Regine Rømer. Hans f. ca. 1709, sønn av Henrik Henriksen Holtermann, f. 1683 og Meine Hansdatter Stokberg. Abraham og Henrik er brødre og sønner av Henrik Holtermann og Anna Castensdatter Bagge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Anita: Jeg har notert at Karen Andersdatter levde fra 17 Nov 1635 til 1676, da hun skal ha blitt begravet i Nykirken. Deretter skal Job ha g. seg med Rebecca Holtermann, som jeg har notert som begravet 1715 i Korskirken. (Jeg er redd det er snaut med kildhenvisninger for dette ...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Job's bror Jon/Jan Jacobsen Dishington's enke, som ble begravet i Nykirken i Bergen den 6 Jun 1715, to måneder etter sin mann, het såvidt jeg vet Catharina Reutzer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Job Anders Jacobsen Dischingthun (2 Jan 1635 Bergen - 22 Nov 1699) skriver i sin familiebibel at han var sønn av Jacob Anderson Dischingthun fra Orknøyene og Lutzia Jansdotter fra Bergen. Han skriver videre at han ble g. 1 Jan 1664 m. Karen Andersdotter (17 Nov 1635 Bergen - 2 Nov 1713, begr. 10 Nov 1713 Nykirken, Bergen. Hun var datter av Anders Jansen, f. i Christiania, og Margrette Jørgensdotter, f. i Bergen.Karen ble altså endel eldre enn det du har, Per. Det er sønnen som skriver dødsdatoen hennes.Barna deres var iflg. ham selv Jacob Jobsen Dischingthun (12 Mar 1664 - 14 Jul 1669, begr. Bergen), Jørgen Jobsen Dischingthun (8 Nov 1671 - 31 Oct 1752) g. 20 Feb 1705 m. Christina Elisabeth Jacobsdatter Mohrsen (16 Sep 1680 - 20 Jan 1759), en tvilling Lutzia, og Margretta Jobsdatter Dischingthun (14 Mar 1674 - 7 Feb 1750).Jørgen Jobsen Dischingthun og Christina Elisabeth Jacobsdatter Mohrsen fikk sønnene Jacob Christopher Jørgensen Dischingthun (10 Jul 1709 – 1758 på sjøen) og Job Jørgensen Dischingthun (f. 12 Dec 1707 – d. 27 Jan etter 13 års ekteskap m. Harmiche Jansdatter van der Velde f. 2 Dec 1727).Artikkelen er ellers svært fyldig også for videre generasjoner, og er skrevet i engelsk oversettelse fra originalen som ant. befinner seg i USA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Forsvant noe av innlegget ditt der Christian? Hvilken artikkel sikter du til? Den kunne det vært interessant å lese! Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

I kopskatten for Bergen er Job Jacobsen Dishington oppført sammen med Karen Andersdatter både i 1683 og 1689. Datteren Margrethe Jobsdatter er også oppført i samme for 1683, mens kirkebøkene bekrefter at en med dette navn døpes først i mars 1684. Enten må den første med dette navn antas å være død før dette tidspunkt, eller så må kopskatten være skrevet ut etter denne tid. Samme for 1683 viser også en eldste sønn Anders Jobsen, som da trolig er død før familiebibelen ble nedskrevet.Job sin far Jacob Andersen var trolig identisk med prestesønnen James Dishington på Orkneyøyene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Beklager, Anita, du har rett i at noe forsvant. Siste linje føyde jeg til etterpå: 'An Ancient Bible and a Family Record'. NST Bd. XXV, hefte 3, s. 169-71, Oslo 1976

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kan det være mulig at Job Dishington (1635-99) giftet seg om igjen (med Rebecca Holtermann ?) etter at kona Karen Jacobsdatter døde i 1713 ?Stemmer det at hans sønn Jacob døde i 1669 ? Jeg har notert at han var gift 1) med Lisabeth Jansdatter Nagel (begr. Nykirken 28 Jan 1697) og 2) med Karen Telsdatter Nevermann (begr. 1 Des 1722). Er denne Jacob dermed en annen ? (Han skal ha blitt borger i Bergen i 1696 og hatt barna Marie og Anders).Etter Job's egen fortegnelse over sine barn blir flg. uten foreldre hos meg: Anne (Jobsdatter ?) Dishington (begr. Nykirken 1736) og Job (Jobsen ?) Dishington (død 1733).(Ovennevnte ?) Margrethe Jobsd. Dishington ble g.m. Michael Jansen de Reutzer (1674-1750, samme som kona?!) og de fikk sønne Andreas de Reutzer (1717-56) som ble gift med to av sine tremenninger, 1) Wibiane Margrethe Jørgensdatter (Jobsen) Dishington (1723-49) og 2) Karen Jobsdatter (Jansen) Dishington (1730-1817). (Jacob/James fra Orknøyene var deres felles oldefar (farfars far)).Iflg. mine notater var Job Jacobsen D's bror Jan Jacobsen Dishington (ovenn. Karens farfar) g. med Catharina Reutzer (begravet i Nykirken 6 Jun 1715 ?). Kjennes ev. slektsbånd mellom Catharina og ovennevnte Michael Jansen de Reutzer ?Takknemlig for kommentarer til dette !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Jeg har notert meg Anna Dischington f kr 1771 d 27.mai 1843 g m Lauritz Holte Wensell og hører gjerne om det er noe slektssammenheng.Leiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Jeg tok bare med de barna som vokste opp og nådde godt voksen alder. Iflg. Job's egen fortegnelse over sine barn i familiebibelen fikk han bl.a. også hans eldste sønn Anders Jobsen (14. jan. 1669 – 30. aug. 1684 i Amsterdam). Det passer derfor bra at han var død da familiebibelen ble nedskrevet, Petter. Datteren Margrethe Jobsdatter derimot ble ifølge samme bibel født 14 mars 1674, og ikke i mars 1684. Kan det være en avskriftfeil i kirkeboken?Foruten Jacob Jobsen (12 Mar 1664 - 14 Jul 1669) som nevnes spesielt som død 5 år, 4 mndr. ,2 dgr. gml., fikk Job nok en sønn Jakob Jobsen (11. aug. 1670 – 4. apr. 1694) som døde 23 år, 7 mndr., 3 uker, 3 dgr. gml. Han KAN jo ha vært gift selvom dette ikke er nevnt i bibelen. Videre fikk han en sønn Job Jobsen (1. jan. 1676 – 25. sept. 1680), en sønn Jonas Jobsen (11. okt. 1679 – 3. apr. 1681), en tvillingsøster Lutzia (f. 8. nov. 1671) av Jørgen Jobsen, og en datter Anna Jobsdatter (f. 8. aug. 1666). Dette kan være den Anne Dishington (begr. Nykirken 1736) som du har, Per. Noen annen Jacob Jobsen er ikke nevnt og heller ikke sannsynlig da Job allerede oppkalte sin første sønn Jacob ca. 1 år etter at denne var død, og nestemann levde til 1694. ”Din” Jacob må derfor være en annen.Det ville imidlertid vært interessant og visst hvem denne Jacob D. var som ble g.m. Lisabeth Jansdatter Nagel. Jeg går ut fra at dette var Jan (Johan) Dominicussen Nagel (f. ca. 1617/1620 – d. i Nykirken) sin datter Elisabeth (og søster av Clarchie Jansdatter Nagel, begr. 7 May 1733 i NK) i Jans 2. ekteskap m. Giedsce Ludvigs(d.e.)datter Middelstorp. Skulle gjerne visst hvem Jans 1. hustru var også (d. før 1657)!! Jans 3. hustru var Trine Hansdatter – enke etter en Ludvig Middelstorp d.y.Du har åpenbart Karen Jobsdatter (Jansen) Dishington (1730-1817) sin farfar, Per, men hvem var hennes far? Han må åpenbart ha hett Job Jansen D., og hvem kan han ha vært gift med? Ektemannen Andreas de Reutzers 1. hustru Wibiane Margrethe Jørgensdatter (Jobsen) Dishington står forøvrig oppført i familiebibelen: f. 5. juni 1723, d. 19. feb. 1747, hvis det er den samme, da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Christian: Job Jansen Dishington (begravet i Domkirken i Bergen 1 Apr 1733) tok borgerskap i Bergen 18 Jun 1730 og var gm. Maren Gustavsdatter Møller (Kramer?) (1701-52) som 2. g. var gm. Michael Michelsen Wahl (styrmann i 1741, gjestegiver i Rådhusgt. i Bergen i 1742). Jeg har notert 5 barn av Maren med Job og 3 med Michel.Karen D. g. seg etter at Andreas de Reutzer f.1717 døde i 1756 med Andreas von Erpecam og deretter med Hans Eriksen.Hvem var foreldre til Jan (Johan) Dominicussen Nagel (f. ca. 1617/1620) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Jan var sønn av borger i Bergen 1616 Dominicus Berntsøn Nagel (1593-1645, alt i Bergen) og Stinchen Henriksdatter, muligvis f. Dodt, hun ble enke 1665 etter nytt ekteskap m. Jan van de Velde.Dominucus var igjen sønn av Bernt Nagel og Anne Dominicusdatter Friis. Domincus hadde søsknene Arent, Helche, Klara og Bernt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Christian: Bernt Nagel (død 1635) kjøpte Svaheim i Sogn i 1611. Hans sønnesønn Arent Dominicussøn Nagel hadde sønnen Thiis (f.ca.1635) som ble g.m. Anna Knudsdatter Glad, død 1704.Det fantes en Anna Marie Thiisdatter Nagel (f.ca. 1680), som ble g. i 1703. m. Jan Claussøn Rumohr (1662-1735). Er Anna's far denne (ovennevnte) Thiis Nagel ?En Christopher Thissøn Nagel (f.ca.1645), prest i Herøy på Sunnmøre, arvet Svaheim av sin far, Thiis Nagel. Er denne Thiis også sønn av Bernt Nagel og Anne Dominicusdatter Friis ?Jeg ville være svært takknemlig for hjelp til å innplassere de nevnte Thiis Nagel korrekt i forhold til Bernt og Anne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Unnskyld, i første linje i min melding over skulle det stått: ' Hans sønn Arent Nagel hadde sønnen Thiis (f.ca.1635) .... '

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Christian: Ludvig Middelstord (d.e.) ser ut til å ha hatt barna Giedsce (f.ca.1645?), g. Jan D. Nagel, og muligens Ludvig (d.y.), g. Trine Hansdatter. Var han også far til Hans Middeltorp, g. Elisabeth Jansdatter Warwich, foreldre til Helchie (1684-1764), 2. kone til skipper og handelsmann i Bergen, Hans Jacob Thode (død 1733) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Hei Per -Jeg ser at du henvender deg til Christian med spørsmål vedkommende Nagel-slekten, og tenkte derfor at du, mens du venter på svar fra ham, kanskje kunne dra nytte av tema 7677 (fra innlegg nr. 26) hvor vi diskuterte bl.a. nevnte slekt. (Kan være litt tungt å lese, siden det virker som om at de før innlagte avsnitt er borte.)Jeg kan ta med at Anna Marie Thiisdatter (1666 - 1735) g. m. Johan Claussen Rumohr (1662 - 1735) var en datter av Thiis Arentsen Nagel (f. 1629 Bergen - d. og b. i Solvorn, Sogn 1702).Christopher Thiisøn (f. i Sogn i 1670-årene) var en bror av ovennevnte Anna Marie. Han kom senest 1699 som personelkappellan til sognepresten i Herø på Sunnmøre. Han ble gift ca. 1698-99 med Margrethe Hellekande. Han døde på Moltu sommeren 1708 og etterlot seg foruten enken også 5 barn.Foreldre til disse to, altså Anna Marie og Christopher, var som nevnt Thiis Arentsen Nagel og hans hustru (gift 1662) Anne Knudsdatter Glad, d. 1704.Thiis var sønn av Arent Berentsen Nagel (ca. 1594 - 1640) og hustru Else Pedersdatter.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Har kopi av 'Familitre Dishington, tegnet av etter skoleinspektør Johan Alfred Volls bok' (fra UB i Oslo), her nevnes linjene bakover fra den Anna Dishington som nevnes av Leiv Skjerve som følger: Jacob Andersen Dishington, overlos St. Croix død før 1778, gift Christine Schou 1742-1807, deretter Anders Jacobsen Dishington tollinspektør gift med Anne...., deretter Jacob Jobsen D. 1671-1718, skipper, som nevnes i andre innlegg i denne tråd.Overnevnte familitre har en del hull, deriblandt for Margrethe Jobsdatter Dishington som døpes 17.03.1674 (ikke 1684) i Nykirken med dåpsfaddere Anna Schioldrup, Giertrud Mei...datter, Ingeborg Marcusdatter, Svend E....son Convertor. (Denne Anna Skjeldrup var gift med Mag. Otto Hansen Schrøder og var formodentlig slektning av Ingeborg Skjeldrup som var på samme tid gift med borgermester i Bergen Peder Trojel). Margrethe Jobsdatter D. ble begravet i Nykirken 24.02.1749 og var gift med skipper og Reder Michael Jansen de Reuter (ikke Reutzer, men er stort sett innført som Rytter i kirkebøkene), som 1702-09 førte 'Greven av Laurvigen' på 181 lester på Portugal og Brasilfart. Han eide i 1717 en større part i 'Christine Elisabeth' som det året ble oppbragt av Algierske sjørøvere, og besetningen gjort til slaver. Michael var formodentlig sønn av Jan de Reuter og Engel Hoysmann , og hans farfar var formodentlig den Jacob de Reuter som 23.10.1627 fikk borgerskap i Bergen 'fra Mecklenburg'. Jacob de Reuter kom dermed fra samme geografiske område (Mecklenburg) som av Anita Holck nevnte Henrik Holtermann sin svigerfar Carsten Bagge. Har noen hatt hell med å prøve å følge noen av disse slektene bakover på kontinentet?Jacob Andersen Dishington ser ut til å ha bodd i Bergen fra omkring 1635, og signerte 20.05.1656 et brev gjengitt i NRR til myndighetene i Kjøbenhavn vedrørende problemer omkring import av salt til Norge. Jacob 'Andrewson' Dishington bevitnet en attest i Kirkwall 09.11.1622 for Hugh Halcro av Aikers (hvis mor Barbara Stewart var barnebarn av Jacob V av Skottland), og ser ikke ut til å være nevnt på Orknøyene etter denne tid, i motsetning til hans eldre brødre John og Thomas.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk, Arne ! Jeg skal spare forsamlingen for å ta opp igjen et 'gammelt' tema i dette forum, og tar saken videre direkte med Christian. God Jul ! Hilsen Per Nermo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Nei, det var langt ifra min mening at det gamle temaet skulle taes opp igjen her, - jeg ville bare gjøre deg oppmerksom på det, siden det inneholder mye info om Nagel-slekten som kanskje kunne komme deg til nytte.En riktig God Jul til deg også, Per.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Den Anna Schjelderup som Petter Vennemo nevner var 2. kone til Otte Hanssen Schreuder (1628-96), som først var pers.kap. i Voss (1648-57) og deretter sogneprest i Nykirken i Bergen. Han hadde tidligere v. g.m. datteren Margreta av sognepresten på Voss, Henrik Miltzow (1599-1666).Otte var s. av Hans Samuelsen Schrøder (1577-1647) fra Jylland, res.kap (i Bergen?) 1628-32, deretter sogneprest, gm. Maren Hermansdatter.Anna og Inger var begge døtre av Bergensbispen Jens Pedersen Schjelderup og Inger Olsdatter Worm.Jacob Dishington (1671-1718) er vel da han som tok borgerskap i Bergen i 1696 og var g. 1) med Elisabeth Jansdatter Nagel (begr. i Nykirken 28 Jan 1697) (mor til Marie og Anders) og 2) med Karen Telsdatter Nevermann (begr. i Nykirken 1 Des 1722).Dette er tilsynelatende ikke samme person som Jacob Jobsen Dishington (11 Aug 1670 - 4 Apr 1694), sønn av Job Anders Jacobsen Dishington (1635-99) og Karen Andersdatter (1635-1713).Noen som kan kaste lys over hvem som er foreldre til Jacob Dishington (1671-1718) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.