Jump to content
Arkivverket

[#11471] Johannes Aleksandersen (Bodin?), 1865 på Sandvig i Høland, Akershus.


Guest Rasmus Lange

Recommended Posts

Guest Rasmus Lange

Johannes Aleksandersen (Bodin eller Baudin?), f. ca. 1848 Vinger, Kongsvinger eller Høland, har ikke kunnet finne ham noen av stedene. 1865 bodde han på plassen Sandvig i Høland sammen med moren Anne Marie Engebretsdatter. Hun ble 3 mars 1852 gift i Høland med Aleksander Johansen (eller Hansen) Bodin, det er alt jeg vet om ham. Men er han far til Johannes og i så fall er han født lenge før de ble gift. Anne og Aleksander hadde en sønn til Petter som var 11 år ved FT. 1865, og hun hadde enda et barn Anne Juliusdatter som da var 1 år. Var da Aleksander død eller var de skilt? 1875 bodde fremdeles Johannes Aleksandersen på Sandvig, plassen var eiet av Hølands fattigvesen og familien mottok delvis understøttelse. Han var gift med Ellen Kristine Pedersdotter, f. ca. 1839 i Karlanda?, Sverige, hennes mor Marit (Marie?) bodde hos dem. Er det noen som kjenner til disse personene, har snart gitt opp å finne noe og hvor i Høland ligger Sandvig?

Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Her er Petter Anton, f. 1855: PETTER ANTON ALEKSANDERSEN Male Event(s): Birth: Christening: 18 FEB 1855 Holand, Akershus, Norway Parents: Father: ALEXANDER HANSEN Family Mother: ANNE MARIE ENGEBRETSDR Folketellingen 1865 forteller at Anne Engebretsd. var enke.Har du lett i kirkebøkene etter JOhannes Aleksandersen? Laila

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Bodin er vel et slektsnavn blant omstreifere. Det var jo endel av disse nettopp i områdene du nevner. Skal sjekke litt mer rundt dette når jeg kommer hjem i ettermiddag, men er redd for at jeg ikke vil finne så mye. Det er en landsomfattende telling av taterne i 1845 (før han ble født) samt en lokal 'telling' for 1862. Du kan lese litt mer via min hjemmeside: http://home.online.no/~h-johnse/ Klikk på Romani og derfra videre til LOR.mvh Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Arild E. Pettersen

Sandvig/Sandvik er trolig et bruk/husmannsplass under gården Salstrokken, gnr.109 i Hemnes sogn i Aurskog. Ligger på Ø-siden av sjøen Øgderen, omtrent midt på, like N om gården Stomperud. Navnet Sandvik er ikke brukt i matrikkelen i 1886 men løpenummeret er det samme som for bruket Salstrokken, gnr.109, bnr.3, nemlig 185a 2b. Eier er Høland fattigstyre. Under gården 109 finnes også et skogstykke som heter Sandviksskiftet.Mh.: Arild E. Pettersen

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Nå er jeg kommet hjem, og jeg sjekker i de kildene jeg nevnte for deg: I den landsomfattende tellinga fra 1845 nevnes ei Johanne Maria Bodin. Hun skal være født rundt 1827, og skal være fra Sverige. I 1845 befinner hun seg i Rødenes prestegjeld. Reiser da sammen med en Iver Iversen Iisbjerget. I 1862 gjøres det en telling som omfatter stort sett områdene fra Skien og sørover til Stavanger, men også noen slekter er nevn utover dette. Det var Eilert Sundt som gjorde denne 'tellingen'. Da nevnes ei Nikolai Hansen Bodin. Han har hjemstavn i Skien, arbeider som feier og reiser med Tarjer Serine Andreasdatter samt barna Adolf Fredrik og Anne Marie. Alt dette er hentet fra www.lor.no På siden kan det godt hende du finner mer om Bodin, om du leter. Den har også et kontakt-forum hvor du kan spørre etter din slektning.mvh Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Sollien

Johannes Alexandersen f. 12. sept. 1849 Åserudmoen (Austmarka) Vinger. K.bok 9. 1847-1855 fol 61, dåp nr. 271 28. okt. 1849.(Døpt i Eidskog kirke, Matrand) Alexander Hansen og Anne Maria Embretsd.. Alexander Hansen Moen under Skolerud i Høland, reisende (Kamme)??mager under ophold paa Aaserudmoen. Om dette barns daab underrettet Sognepræsten i Høland 21.11.49. (Er i tvil om Alexander var Kammemager, det er en strek over bokstav 2. Litt suddet på mikrokortet).

Link to post
Share on other sites
Guest F. Berentsen

Hei. Jeg har også leitet etter disse personene da min kone er etterkommer av de. Her er de jeg har on de. Håper det er til noe hjelp. Johannes Aleksandersen, Sandvik. Født ca. september1849. 1 Gift 29. mai 1870 Rødenes prestegjeld i Østfold med Elen Kristine Pedersdatter, Kaland. Født 11. mars 1839. Ellen Kristine var uekte født på Kaland (Carlanda) (Eda ?) i Sverige, farens navn var Von Vidden. . 2 Hun har først flyttet til Høland, og 5. februar 1864 flyttet hun til Rødenes prestegjeld. 3 To dager etter kom hennes søster Kristina, f. 7. november 1845, også til Rødenes. Johannes flyttet 19. mars 1870 til Lillås, med formål ekteskap. 4 De har først bodd på Lillås under gården Askerud i Rødenes prestegjeld i Østfold. Da datteren Mina Lovise var født bodde de på gården eller plassen Sandvig i Høland, så de må ha flyttet hit 1871 / 1872. Sandvig var i 1875 eid av fattigvesenet i Høland. Ved folketellingen i 1875 står det at Johannes delvis fikk fattigunderstøttelse og ervervet seg hovedsakelig av tømmerfløting. Ved folketellingen i 1900 var han tømmerfløter. Da han flyttet til Lillås står det at han kom fra Vinger, Østmark, Kongsvinger og født i Høland. Barn a. Hilda Marie. Født 13. april 1871, døpt 3. september 1871 i Rødenes kirke, Østfold. Gift 14. juni 1899 i Hemnes kirke i Høland med Julius Hansen, Tangen. Født 6. juli 1870, døpt 28 august 1870 i Hemnes kirke. b. Mina Lovise, født 17. desember 1872, døpt 23. februar1873 i Hemnes kirke. c. Maren Augusta, født 8. desember 1874, døpt 23. mai 1875 i Hemnes kirke. d. Petter Anton, født 7. mai 1878, døpt 23. juni 1878 i Hemnes kirke. e. Hagbart, f. 1880. f. Aleksander, f. 1881. 1. Kirkebok for Rødenes i Østfold 1870, vielse nr. 7. Folketellingen 31.12.1875 hovedliste 1, Høland prestegjeld, tellekrets 7 (7a), liste 56, Matr. nr.185 a2b, Sandvig, og 03.12.1900 Teleslekt s.184. 2. Ifølge Georg Narvestad, Hemnes i Høland. 3. Kirkebok for Rødenes 1864, Innflytter nr. 2. Attest fra Melin av 17. januar 1863. 4. Kirkebok for Rødenes 1870, Innflytter nr.4. Attest fra Faye av 23. januar 1870. Når det gjelder faren til Elen Kristine er en Per eller Peder oppført som hennes far, men ifølge fetteren til min kones far hadde Hilda Marie fortalt at den riktige faren hennes var Von Vidden. Han var enten eier eller direktør ved et glassverk i, eller ved Eda i Sverige. Dersom attestene som var brukt ved flyttingen er oppbevart er det kanskje mulig å finne noe mer der. m.v.h. F. Berentsen.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Johannes AleksandersenSandvik under Salstrokken ligger på vestsiden av Skullerudvannet i Hemnes i Høland, omlag en kilometer nord for Lauvbråten, og tre hundre meter øst for Berg (Berget). På min utgave at Statens Kartverks kartserie i målestokk 1:50.000 (fra 1976?) finnes både Berg og Lauvbråten som navn på kartet, mens Sandvik bare er med som ikke navngitt plass.En del opplysninger om familien på Sandvik fra slutten av 1850-årene er oppgitt av Eilert Sundt. Han var engasjert i arbeidet med å få bosatt taterne og omstreiferne. I Høland har har fått opplysninger fra sogneprest Gabriel S. Faye som opplyser at plassen Sandvik (det er løpenr. 185a2b, eller gårdsnr. 109, bruksnr. 3) ble innkjøpt av Høland fattigvesen i 1857 for 75 spd., og plassen ble overlatt til en familie som i lengre tid hadde ønsket fast bosted. I 1859 siterer Sundt et brev fra Faye som gir inntrykk av at bosetningen var en stor suksess, for familien hadde da bodd der i 2 1/2 år og har fått det riktig pent i sin lille stue. Nå ble faktisk familien boende her, i det minste ennå i 1900, så Faye hadde vel på sitt vis rett i sin vurdering.Familien var Aleksander Bodin, kone og barn. Sundt gir ytterligere opplysninger om dem. (Se Eilert Sundt: Fortsat Beretning om Fantefolket (Christiania 1859), s. 118-120.) (Jeg kan evt. sende deg en kopi.) Han forteller innledningsvis om familien:'Engebret Hansen Hakebro var omstreifende Vævskebinder og Kjedelflikker af det vidløftige Hakebro-Følge; men alligevel blev han gift med en Husmandsdatter og Tjenestepige i Høland, og fra nu af, indskrænkende sine Vandringer til de nærmeste Nabobygder, tog han Bolig i samme Bygd og fik sig endogsaa opsat en Stue her, som han kaldte Paradis. I samme Stue blev hans ovennævnte Datter Anne Marie født. Denne pige voxede op paa Lægd i Høland og var siden i fast Tjeneste her. Men en Dag fik Hakebro-Familien Besøg af et svensk Fantefølge, nemlig ovennævnte Alexander Bodin med Moder og Søster; Alexander og Anne Marie bleve snart Kjærestefolk, og hun fantegik fra sin Tjeneste og strøg afsted med ham til Sverige for det første. Efter 5 Aars Fravær kom de tilbage til Høland, havende et Barn med. De havde faret vide om og sagtens mødt Modgang hist og her; saaledes havde de i Molde været tiltalte og dømte for Mangler ved deres Passe. De viste ogsaa Sind til at holde sig i Stadighed nu og bleve ægteviede. (...)'ALEKSANDER BODIN og ANNE MARIE ENGEBRETSDATTER ble gift i Høland 3. mars 1852. Under dato 13. oktober 1851 finnes de anført som innflyttet fra Blomskog i Värmland, Aleksander til Moen under Skullerud, Anne Marie til sine foreldre på Paradis.Det fremgår av disse to hendingene at Aleksander Hansen Bodin var født i Frisdalen, på Østre Enelvig, i Värmland ca. 1820, som sønn av Hans Olsson Bodin. - Aleksander Hansen Bodin, døde på Sandvik 2. februar 1861, som fattiglem av 'Fanterne'. Han var vevskibinder og kurvbinder.Anne Marie Engebretsdatter var født på Paradis under Nedre Krok i Hemnes i Høland i 1826, som datter av Engebret Hansen Hakebro, født ca. 1795, og Pernille Jensdatter, født på Lauvbråten under Stomperud 1793, oppvokst på Åbogen under Pavestad, død på Keiserud under Pavestad i 1874. Engebret og Pernille ble gift i Høland i 1818 og hadde barn født her i perioden 1826-1833; trolig har de hatt tilhold i andre bygder i lengre tid. (Jeg kjenner ikke til at Engebret døde i Høland.)Engebret Hansen Hakebro var sønn av Hans Olsen Hakebro, født ca. 1764, død i Rømskog 1832 og Berte Paulsdatter (skifte på Sulubergneset i Rømskog 1821). Jeg tror Hans Olsen Hakebro og hans familie kan ha bodd på Hakabrueidet ved Vortungen i Rømskog, på eidet mellom Steinsfjorden og Hakabrufjorden som begge er armer av Vortungen. Landet øst for eidet er Sulubergneset, en stor halvøy ut i Vortungen. Se ellers: 'Fantefortegnelsen 1862' (Norsk lokalhistorisk institutt 1995), s. 84, hvor Hans (Olsen) oppgis å være fra en plass Hakebro i Trøgstad (jeg har ikke klart for meg hvor denne skal ha ligget).Pernille Jensdatter bodde i 1865 som enke på Sandvik sammen med sin datter Anne Marie Engebretsdatter og hennes barn: Johannes Aleksandersen, født ca. 1849, Petter (Anton) Aleksandersen, født 1855 (utflyttet til Kristiania i 1876), og Anne Juliusdatter, født 1865 (hennes far var ektemann Julius Kristiansen på Berget under Salstrokken).Aleksander Bodin og Anne Marie Engebretsdatter hadde også barna: Karoline, født på Moen under Skullerud 1852, død på Sandvik 1860, Marie Kristine, født på Sandvik 1857, død på en reise foreldrene foretok til Eidskog i 1859, og Amalie, født og død 1859.Anne Marie Engebretsdatter hadde i 1869 også en datter Selma Ovidia med Hans Kristian Iversen, født på Isberget i Rødenes 1848 (sønn av den velkjente tater Iver Anders Rokken, som holdt mye til i Rødenes); de ble gift i Høland i 1874, og Anne Marie bodde da på Vardåsen under Olberg. Siden forsvinner de fra Høland.I følge folketellingen 1900 var JOHANNES ALEKSANDERSEN født i Vinger i 1849 (i 1865-tellingen oppgis han uriktig å være født i Høland), og på bakgrunn av Sundts fortelling ovenfor, er det all grunn til å tro at moren var Anne Marie Engebretsdatter, som da etter noen års omstreifertilværelse med Aleksander Bodin, giftet seg med ham i Høland i 1852.I 1870 er Johannes Aleksandersen oppgitt å ha flyttet fra Sandvik til Berger i Rødenes. Og i 1886 oppføres han og kona Ellen Kristiane Pedersdatter å være innflyttet til Høland fra Rødenes - noe som nok er en registrering av et minst fjorten år gammelt faktum. Det er grunn til å tro at Johannes kan ha giftet seg i Rødenes med Ellen Kristiane Pedersdatter, født i Sverige 1839. I 1872 bodde ekteparet på Berget under Salstrokken og fra senest 1874 på Sandvik. (Johannes har vel overtatt plassen etter moren.) Her var de ennå i 1900.Johannes og Ellen Kristiane hadde flere barn: Mina Lovise (1872-1876), Marie Augusta, født 1874, død på Sandvik 1899 (hadde sønnen Andreas, født 1898, med Harald Andreassen, mekanisk arbeider ved Kverner Brug i Kristiania), Mina Lovise, født 1876 (gift 1894 med Svend Anton Kristiansen; de bodde i 1900 på Barhaug under Stusrud), Petter Anton, født 1878 (gift 1899 med Gusta Emilie Johansdatter; de var på Kleven under Rud i Hemnes i 1900), Karelius Hagbart, født 1880, Aleksander, født 1881, og Anna Elise, født 1884.Det ville være velkomment å få noe rede på slekten etter 1900.Vennlig hilsen Odd.

Link to post
Share on other sites
Guest Marius Hellerud

Hei!Såvidt meg bekjent ble dagens Haugbro i Trøgstad tidligere skevet 'Hagebro' eller 'Hakebro'. Har hverken matrikkel, Rygh eller Norske Gardsbruk tilgjengelig ved den pc-en jeg sitter, men du kan jo følge opp dette selv, Odd.Med vennlig hilsen Marius

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Eeehhh...tok vist feil. Jeg har ikke noe mer opplysninger Hans Olsen (Barlin) og hans kone Marie Knudsdatter. Sorry, går av og til litt feil i disse slektene..... Engebret Hansen Hakebro var en av sønnene til Hans Olsen. Andre sønner var Christian Hansen Hakebro og Ole Hansen Barlin (min ane).Mvh Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Rehn Holm-Johnsen

Til Odd: Sundt mener at kona til Hans Olsen Hakebro (eller Barlin) er ei Marie Knudsdatter. Se du hevder at ihvertfall Engebrets mor heter Berte Paulsdatter. Vet du om hun var hans andre kone? Mine kilder sier hun skal være født rundt 1746 på Nes.mvh Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Rasmus Lange

Endelig tilbake på nett, krasjet Pc-en. Derfor var det ekstra spennende å lese alle innleggene, det inneholdt opplysninger som langt overgikk hva jeg hadde håpet på. Så tusen takk for innlegg. Til Odd Ottesen, jeg har litt om etterkommere til Mina Louise som var gift med Svend Anton Kristiansen, hvis det har din interesse så er du velkommen. Bruker inntil videre min norske e-mail adresse; raslange@online.no.

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Robertsen

Rasmus. Har sett litt på FamiliSearch. Ingebret Hansen og Pernille inngikk ekteskap 25 OCT 1818 Holand Akershus. Alexander Bodin og Anne Marie Engebretsdatter inngikk ekteskap 03 MAR 1852 i Holand. Senere fikk Alexander Hansen og Anne Marie Engebretsdatter en sønn, Petter Anton Aleksandersen, som ble døpt 18 FEB 1855 i Holand. Johannes Alexandersen inngikk ekteskap med Elin Christina Persdr, 29 MAY 1870 i Rodenes i Østfold. Her er i allfall noen pekere, så kan dere vel se mer i kirkebøkene. mvh arne

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Er det noen som har funnet ut om denne Nikolai Hansen Bodin og disse andre Bodin'ene som er nevnt er i slekt...?Jeg er også en etterkommer av Hans Olsen Hakebro.På nesten hvert eneste forum må jeg opplyse om at det finnes en fantefortegnelse over 1859 som jeg er i besittelse av. Jeg gjør gjerne oppslag i den.Finnes noen av de persoener Terje nevner i innlegg 5 i dette innlegget i noen kirkebøker eller lignende...?MVH Kai

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 6 months later...
Guest H.K. Hanssen

Hei Odd Ottesen m/flere, Ser i ditt innlegg om Johannes Aleksandersen at du nevner 'den velkjente tater Iver Andersen Rokka'.Har du noen opplysninger om han som du vil dele med meg? Jag vet at han var født ca.1791, og kom trolig fra Ullensaker.Han ble gift med Helene Christiansdatter og bodde en periode på plassen Rokka i Østfold...Vil svært gjerne vite mer,da han er en av mine forfedre!Med vennlig hilsen, H.K Hanssen

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.