Jump to content
Arkivverket

[#11557] Slekten Østby i Høland, Akershus


Guest Torgeir Kvalvaag

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg sliter litt med slekta på Søndre Østby i Høland. Noen kilder oppgir at Erik Hansen Østby (1720-ca. 1800)var gift med frk Sidsel Sparre. Ifølge Olaf Holtedahl var de foreldre til Hans Østby g.m. blant andre Mari Clemmetsd. Torshov.Andre steder leser jeg at Erik Østby riktignok var gift to ganger, men ikke med frk. Sparre.Mitt spørsmål er derfor: Er det noen der ute som sitter med en 'autoritativ' utgave av Østbyslektas hovedpersoner på 1700-tallet?Og når jeg først er i gang: Er det dessuten noen som vet noe om opphavet til Rønnaug Eriksdatter, mor til ovennevnte Erik Østby?På forhånd takk.Mvh Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

På begge innleggene dine kan du jo sjekke skifter. På Riksarkivet i Oslo har de kortregister over gårder i Akershus liggende i treskap/skuffer på lesesalen. Under gårdsnavn finner du navnet på avdøde og dens familie. Veldig enkelt å bruke. Det er jo en stor mulighet for at disse gårdene ligger der.

Link to post
Share on other sites
Guest Wenche Schjoll

Hei,Vet ikke om dette hjelper, men jeg finner følgende informasjon på FamilySearch-CD'ene: Johanne Eriksdatter Ostbye døpt 1740, far: Erik Ostbye, mor: Karen HansdatterHans Eriksen Ostbye døpt 1742, far: Erik Ostbye, mor: Karen HansdatterKaren Eriksdatter Ostbye døpt 1744, far: Erik Ostbye, mor: Mette CarineRonnaug Maria Eriksdatter Ostbye døpt 1746, far: Erik SOstbye, mor: (ikke oppgitt)Rebecha Eriksdatter Ostbye døpt 1747, far: Erik S. Ostbye, mor: mette Pedersdatter Er du helt sikker på at Rønnaug er Eriks far? Her virker det imidlertid som hun er datteren. Finner ikke noe informasjon om fødsel/dåp på Erik dessverre.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Hei, og takk for tips. Ndg. Rønnaug Eriksdatter, var 'min' Rønnaug gm. Hans Svendsen Østby (1673-ca. 1740) og altså mor til Erik Hansen, f. ca. 1720. Det er denne Rønnaug jeg etterlyser bakgrunnen til. Erik var så langt jeg vet ikke eldste barn, og ble vel derfor oppkalt etter sin morfar. Ellers er det hyggelig å få bekreftet (FamilySearch) at Erik var gift to ganger, andre gang med Mette Carine Pedersdatter f. Jølsen. I annet ekteskap skal det også ha vært en sønn som het Hans.Kan jeg spørre om nytten CD'ene fra FamilySearch står i forhold til prisen?Mvh Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
Guest Wenche Schjoll

Så vidt jeg vet finner du den samme informasjonen på nettet. Har man CD'ene trenger man imidlertid ikke å være pålogget nettet for å finne det man er på jakt etter. I tillegg synes jeg at informasjonen blir presentert på en bedre og 'ryddigere' måte.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk skal du ha!Det går nok greit nå som jeg har fått bredbånd... Men når jeg søker på FamilySearch, viser det seg at det ligger ute opplysninger som er beviselig feil. De er ikke basert på kirkebøker, men snarere på 'uavhengige' slektsforskere.Derfor gjentar jeg gjerne mitt nåværende problem: Hadde Erik Hansen Østby to sønner som het Hans, en fra hvert ekteskap, eller snakker om en og samme mannen? Den ene skal være født i 1742, den andre i 1751.På forhånd takk.Mvh Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
Guest Wenche Schjoll

Hei igjen, når jeg søkte på Hans Eriksen og eksakt år 1751 kom den andre Hans frem - i tillegg kom det frem ytterligere 9! barn til med mor Mette Carine Pedersdatter.Mette Maria, døpt 12.7.1749 Hans, døpt 4.3.1751 Peter Johan, døpt 28.3.1753 Hellene Catharine, døpt 3.4.1755 Johanne, døpt 17.3.1756 Peder, døpt 29.3.1757 Jens Wangensteen, døpt 25.2.1759 Peder, døpt 13.1.1761 Anna Giertrud, døpt 14.8.1763 Maria, døpt 28.3.1765Den andre Hans er døpt 21.1.1742, Johanne 6.4.1740, Karen 2.8.1744, Ronnaug 3.4.1746 og Rebecha 28.5.1747. Når det gjelder Erik Hansen finner jeg en som kanskje kunne passe: Erik Hansen Helsioe, døpt 30.10.1720 med far Hans Helsioe, mor ikke oppgitt.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Rønnaug Eriksdatter (ca.1673-1742), gift med Hans Svendsen på Søndre Østby i Høland (ca.1673-1740), var datter av Erik Torkildsen på Skog i Skiptvet (ca.1650-ca.1711) og hans første kone Johanne Svendsdatter fra Mellom Rakkestad i Høland (ca.1647-ca.1706).Johanne var datter av Svend Svendsen Mellom Rakkestad (ca.1614-1689) og Tora Olsdatter (ca.1612-1697).Erik Torkildsen Skog var sønn av Torkild Olsen Skog (ca.1616-etter 1679) (sønn av Ole Hellesjø i Høland) og Rønnaug Villumsdatter (d.ca.1675), enke etter Erik Borger i Skiptvet (d.ca.1646).Rønnaug var datter Villum Asgautsen Skog i Skiptvet (d.ca.1657) og Anne Andersdatter (levet 1672). Villum var igjen sønn av Asgaut Eriksen Skog (d.ca.1625) - som i litteraturen er tillagt patronymet 'Villumsen'.Hans Svendsen Østby og Rønnaug Eriksdatter hadde minst fire barn: a) Svend (født ca. 1697, død før 1738 uten livsarvinger), b) Kristoffer Hansen Olberg i Høland (ca.1713-1785), c) Anne Marie Hansdatter (ca.1715-1756), første gang gift med Erik Andersen Nordre Haneborg i Aurskog, og d) Erik Hansen Østby (1720-1767).Erik Hansen Østby var gift 1) med Karen Hansdatter Bliksrud i Høland (1719-1742), og 2) med Mette Karine Pedersdatter Jølsen i Fet (1724-1800). I første ekteskap hadde han to barn som døde spede, i andre ekteskap var der tretten barn, hvorav syv døde før moren uten livsarvinger. Eldstesønnen (som levet opp) var Hans Eriksen Østbye (1751-1802) som var en svært fremtredende mann i sin hølandske samtid.Vennlig hilsen Odd.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Sjekket skifte:Nedre Romerike skifteprotokoll 5, fol. 517b, 1738 15/10, 16/10: Hans Svendsen og Ronnou Erichsdatter (begge lever-oppg. boet).Barn: 1) Christopher 25 år (bor på Solberg), 2) Erich 18 år (dragon), 3) Marie, enke, bor på Hamborg.Bto. 471 rd.-1-14, nto. 301 rd.-2-6. Dessuten jord i 1) Østby., 2)Qværnfoss i Braate Elven, Dahl=torp fossen kaldet.(her forsto jeg ikke helt sammenhengen) 3) Blachestad 4) Gurshougen (litt usikker på ur i navnet) 5) Boelstad.Nedre Romerike 1800 - 04. 1800 11/8-1801 14/11. Mette Carine Jølsen + g1. Erich Hansen Østbye +, g2. Jørgen Edvardsen Kollerud.Barn: 1) Hans 2) Peter Johan +, etterl. 5 barn. 3) Jens 4) Karen + (v.g. Ove Christopher Friling +) etterl. 1 sønn Erich Friling. 5) Rebekka (enke etter Christian Riiser. 6) Mette-Maria (g. Johan Henrick Hapker/Hopker?Ingen barn i 2. ekteskap. Bto.ca. 399 rdl. Nto.ca. 283 rdl.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk til alle bidragsytere.Det var ren slump at jeg ble tipset om dette forumet. Og erfaringene til nå har jo vært langt over all forventning. Særlig nå som jeg temmelig immobil pga. en vrang rygg, har dette vært til stor vederkvegelse.Takk igjen.Mvh Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til Odd Ottesen. Tillat meg et lite tilleggsspørsmål: Denne Johanne Svendsdatter, gift med Erik Torkildsen og mor til Rønnaug Eriksdatter, skulle vel ikke ha en bror som het Jørgen Svendsen med 'kunstnernavnet' Chortogæus?Dessuten: Erik Andersen Haneborg, første ektemann til Anne Marie Hansd. Østby, skulle vel ikke ha en bror som het Halvor?Du skjønner formodentlig hvorfor jeg spør om dette. På forhånd takk.Mvh Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Johanne Svendsdatter, gift med Erik Torkildsen på Skog i Skiptvet, hadde faktisk to brødre som antok det oppkonstruerte navnet 'Chortogæus', nemlig Jørgen Svendsen Chortogæus (ca.1634-1696) som ble sogneprest til Rødenes, og Kristoffer Svendsen Chortogæus (ca.1636-1712) som ble sogneprest i Høland. En tredje bror, Evert (født ca. 1652) var også 'satt til boken', men døde ung.Prestebrødrene tok navnet Chortogæus etter sin fødebygd Høland, i pakt med tidens sedvane. Navnet Høland er da fortolket som sammensatt av høy (gress-planten) og land, og de laget da et navn satt sammen av greske ord for disse ordelementene: 'chortos' (høy, gress) og 'ge' (land). - Det er i grunnen litt synd at navnet ikke fikk lenger levetid enn det gjorde; det ble et en-generasjons-navn.En av mange søsken av Erik Andersen Nordre Haneborg i Aurskog (ca.1703-1738) og gift med Anne Marie Hansdatter fra Søndre Østby i Høland, var Halvor Andersen på Søndre Rakkestad i Høland (ca.1691-1742), hvis sju sønner (som levet opp) antok navnet Heyerdahl, i likhet med deres mors bror. Disse sju brødre Heyerdahl bodde alle i Høland, og fra seks av dem nedstammer den nålevende slekt av dette navn.De sju Heyerdahl-brødrene var fremgangsrike og må ha satt sitt preg på lokalmiljøet i Høland på 1700-tallet. Slekten ble etterhvert så tallrik at det i Høland het at 'slog man paa en Busk, saa fremkom en Heyerdahl' (eller i mer moderne form: pisser du på en busk, skvetter en Heyerdahl frem).Vennlig hilsen Odd.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Tom Askerøi

I innlegg (9) står det at Villum Asgautsen Skog i Skiptvet (d.ca.1657) var gift med Anne Andersdatter (levet 1672).Under slektforskningens dag var DIS-Norges database åpen for alle medlemmer, og derfra noterte jeg at kona het Anne AMUNDSDATTER, død 1672.Sannsynligvis er det jeg som har skrevet av feil i farten, men kan Odd Ottesen eller andre bekrefte at hans opplysning er riktig?

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Ikke vet jeg. Men en rask sjekk hos Tore Nygaard, ga også Anne Amundsdatter. http://www.nygaard.home.se/ Er han din kilde også? Får håpe Odd dukker opp igjen. Ellers er det jo ikke noe nytt at et feilskrevet navn begynner å leve sitt eget liv.Omtrent som denne debattposten. Uten sammenligning forøvrig kom jeg til å tenke på Kris Kristofferson som en gang fortalte hvordan sangene hans oppførte seg som unger som etterhvert vokste til og begynte å leve sitt eget liv helt uavhengig av opphavet...Hilsen Torgeir

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Viser til site innlegget:Alt i første setning under Anne skriver Tore Nygaard:I all lokalhistorisk litteratur har Anne patronymikonet Andersdatter. Sten Høyendahl har imidlertid påvist et skjøte utstedt på Huseby i Tesal fra 1631 i Riksarkivet hvor hun konsekvent kalles Amundsdatter.Beklager at jeg ikke så dette med en gang. Kanskje vi er litt nærmere svaret nå? Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Min kilde het Inger Falch-Jacobsen. Fordi jeg skulle arrangere 80-årsdag for modern senere på dagen noterte en hel haug på formiddagen i all hast for senere sjekking og kvakk til da jeg hadde en annen dame som hustru med (9) som kilde fra før av. Greit å vite at det er samme damen, uansett om hun var en Anders- eller en Amundsdatter. Til syvende og sist må man jo til primærkildene allikevel...Takk for kjapt svar !

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.