Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Holte Rosenkilde

[#11683] Aga-Byre ætt på Sørlandet og i Setesdalen

Recommended Posts

Guest Per Holte Rosenkilde

Det er selvfølgelig høyst diskutabelt hvor langt bakover man kan følge ættene på Aga og på Byre før man forsvinner over i mytenes verden.Mitt spørsmål gjelder derimot den 'moderne' enden av denne slektshistorien. Der har jeg registrert i alle fall to tråder til Sørlandet. En tråd går over til Øvre Egeland i Kvinesdal, med meget omfattende etterslekt. Den andre tråden går over til Asdal i Øyestad, der Eiliv Brynjulfssøn regjerte. Der er vel etterslekten noe mer usikker.Men nå har jeg oppfanget signaler om at det skal være enda flere forbindelser, og at disse skal gå i retning av både øvre og nedre Setesdal. Er det noen som er i stand til å bekrefte eller avkrefte dette?mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ei av døtrene på Egeland i Kvinesdal vart gift med ein kar i Valle i Setesdal. Så vidt eg minnes frå bygdeboka, er det litt uvisst kven av far eller son som vart gift med henne. Men det skal i alle høve ha vore mykje krangel der oppe noko seinare om arv etter henne i Byre-godset (i Ryfylke). Eg har sjølv jobba med slekter i Setesdal på grunnlag av bygdeboka. Etter det eg kan sjå, har 'dei fleste' i Valle i dag røter attende til denne jenta. Om du får tak i Valle-bøkene til Ryningen, er der stor omtale av denne ættegreina der. M.a. skal pastor Strømme (han med stiftelsen i Kristiansand, no død) ha arbeidd med å finne slektsledd attende til Byre og Aga. Eg har sjølv kopi av det han laga. Kor rett det er, veit eg ikkje. Men eg trur nok at ætta går attende til i alle høve Byre, sidan det finst dokument på at setesdøler hadde arvekrav i gardar der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Når det henvises til forskjellige bygdebøker, tilføres således en liten oppsummering fra dem som følgende:Fra Kvinesdal del I, Øvre Egeland s.391-392, står bla. den ene av Byre-ættens videre gren til Valle i Setesdal ved en av Toralde Bergulvson's to kjente døtre. Ingeborg het den ene, først g.m. Svend Nilsen, (barn: Gitlaug Svensdtr. g.m. Are Markussen Fidje i Lyngdal) så skilt i 1491 hvorpå hun flyttet til sin søster i Valle. Søsteren (med ukjent fornavn) ble g.m. Gunsten Torgilson fra Valle i Setesdal. Disse har stor etterslekt etter seg i Setesdal og Ryfylke.I Åseral gard og ætt er det nevnt flere som nedstammer, her fra Aga-Byre ætten. Et lite eksempel fra sistnevnte bøker, bind I s. 462 under gården Nordgard gnr.12, hvor Vallejenta Targjerd Olavsdtr. (i Valle bøkene nevnt Olsdtr.) Røysland f.1692 g.m. Olav Olavsson Nordgard f.1689. Hun er datter til Olav Torsson Røysland fra Valle som ætter fra Aga-Byre. Forøvrig kan jeg kan ikke se at det er nevnt noe i Finnøy gard og ætt om dette.Etter hva som huskes har det vært endel diskusjon hvorvidt Olav Torsson ætter fra Aga-Byre, uten at det fremlagt noen form for tilstrekkelig bevis dengang. Mvh Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ifølgje Valle-bøkene er Olav Torson Røysland ættling frå Gro Gunnsteinsdotter Rike, dotter eller dotterdotter til Ragna Toraldesdotter. Ho vart anten gift med Gunnstein Torgilsson eller faren, Torgil Aslakson (det er derom dei lærde strides).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Fra Kvinesdal del I s. 393 er det et slektstre (av Per Seland). I mitt tidligere innlegg nevntes at søsteren til Ingeborg Toraldesdtr. hadde ukjent fornavn. I det nevnte slektstre står hun som NN Toraldesdtr. g.m. Gunsten Torgilson fra Valle i Setesdal, nevnt m.a. i 1491. De hadde en datter (som nevnt i forrige innlegg) Gro Gunstensdtr. gift 3 ganger. Da må moren til Gro (med den nye opplysning fra Valle bøkene) ikke lenger ha ukjent fornavn(NN), men hete Ragna. Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Alfred Ryningen har i del IV av gards- og ættesoge for Valle, under garden Rike, ei lengre utgreiing om saka. Han meiner Ragna Toraldsdtr. Eigeland var gift med Torgils Aslakson og følgjeleg var mor til Gunstein som så var far til Gro. Men utgreiinga er så lang at eg ikkje finn høve til å gje den att her. Det er betre at dei som er interessert i dette, får lånt seg bygdeboka for Valle kommune i Setesdal, band 4.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Her var det tydeligvis masse kunnskap ute og gikk, jeg fikk svar på nesten alt det jeg lurte på. Jeg takker for innsatsen så langt.Men dersom det jeg er blitt fortalt, stemmer, skal det også eksistere en direkte linje over fjellet fra Aga-Byre til et sted i Setesdalen, muligens går den linjen også til Valle. Vet noen om denne linjen er dokumentert?Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

No ligg jo Aga på vestsida av Sørfjorden i Hardanger, og Byre er ei ly i Ryfylke, så kor den 'direkte' lina over fjellet skulle ha gått frå, veit eg ikkje. Eg kan i alle høve ikkje minnast å ha høyrt om andre ætteband enn dei som er nemnde via Kvinesdal. Men om ei tid kjem det ny bygdebok for Bykle. Kan hende det der kjem fram ætteliner som til no ikkje har vore kjende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Knut,Den Ingeborg du nevner som datter av Toralde Bergulvsson. At hun av bygdebokfofatteren er påstått å ha blitt skilt i 1491, må bero på en stor misforståelse hos denne forfatteren.Adgang til skilsmisse kom først ved innføring av reformasjonen i 1537, og da under meget strenge vilkår (F.eks Desertio).mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ho var vel ikkje skilt frå mannen, men budde i Valle hjå systera, som fødde henne. Der er ei sak om dette, kor dei i Valle fekk ei eller anna slags godtgjersle for dette. Saka er omtala i Valle bygdebok, men eg har ikkje den for handa nett no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Det er rett som Are skriver, Ingeborg var ikke skilt, men flerfødet til Setesdalen, og som godtgjøring fikk de godset i Aske som gir Eigelandforbindelsen til Aga/Byre.Agder Historielags Årsskrift nr. 59 har en artikkel som kommer inn på disse slektene. På side 82. Riktignok var nok ikke Torgils Aslaksson sønn av Aslak Herjuldssom (1444-Hergiulsson)om ikke Hergiul er en forvanskning-veksling av Torgils.Grunnlaget for min antakelse er et brev (DN 21 nr. 865-1542) som er sitert i artikkelen og som angår fellesgods i Nomeland i Valle.Fra Odelsmanntallet 1624 (nr. 1125) ser vi at Are Halleland har 1 hud i Nomeland. Dette er Are Vestre Heddeland i Øyslebø som er av Torgils Aslakssons ætt, n. 1414-22-51. I 1422 sammen med sønnen Are Torgilsson. I 1451 nevnt beskjedelig mann som vinner tilbake odelsretten til Upsal i Valle (Setesdal). Jeg vil anta han er gift med Torbjørg Aresdotter som i 1400 kjøper 10 mmb i Nordre Skomedal som var i Rike-ættas eie. Det er en Aslak Torgilsson som vistnok er nevnt lagrettemann i 1472 i Setesdal.(Noe gammel?). En sønn av Are Torgilsson antas å være Torgeir Aresson n. 1565 med 'Tora sin' på Fidje, kan han være bestefar til Are Markusson Fidje, gift til Aga/Byre ætten? Den Gunstein Aslaksson som nevnes i samme brev kan være en slektning eller svigerfaren, eller begge deler. Aslaknavnet er vanlig i dette området.Jeg har ikke systematisert dette stoffet ennå, mangler bl.a originalkilde for navnet Ragna Toraldesdatter (har ikke lett), og har heller ikke skjematisert kronologien, men det skulle være noe å søke på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Jeg har nok vært litt upresis med hva jeg mente med Aga / Byre-ætt. Jeg hadde i tankene etterkommere etter ekteparet Ogmund Ambjørnsen Byre og Sigrid Arnesdatter Aga. Dersom jeg ikke har misforstått min hjemmelsmann, påstås visstnok en eller flere av disse å ha flyttet direkte fra Ryfylke til Setesdalen. Finnes det hold i denne påstanden?Jeg er klar over at også det sirkulerer ættetavler som viser giftemål mellom medlemmer av de to ættene på 1200-tallet. Men godheten av disse tavlene har jeg ingen som helst kompetanse til å vurdere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Per:Ble det nevnt noe (fra din hjemmelsmann) om hvorvidt den eventuelle flyttingen først skjedde motsatt vei, ved at en fra Setesdal (Bykle-Valle?) ble gift med en fra AGA/Byre-ætten, og at etterkommer(e) fra disse flyttet til Setesdalen? Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Kristian,Det er hyggelig at du gir meg rett i dette med adgang til skilsmisser, men i farten er du kommet i skade for å introdusere nye begrep her. ' Det er rett som Are skriver, Ingeborg var ikke skilt, men flerfødet til Setesdalen, og som godtgjøring fikk de godset i Aske som gir Eigelandforbindelsen til Aga/Byre.'Det er ingenting som heter 'flerfødet', men derimot er _fletføring_ et begrep. Ifølge Norsk Historisk Leksikon (1974), s. 91: 'Fletføring (dannet av det gammelnorsk _flet_ n., golv, jordgolv, jfr. gammelnorsk _ganga á flet ok á borð eins_, gå på ens gulv og til hans bord, det å overdra en annen alt man eide eller kom til å eie, herunder også gjeld, mot underhold m. m. F. betegnet også vedk. som stilte seg under en annens beskyttelse. Den fletførte ble umyndiggjort. (..)'.Dette samstemmer forsåvidt med de opplysninger som er gitt om Ingeborg, så de faktiske hendelser ser ut til å være de samme. mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Til AreMener å ha sett uttrykket brukt i Bygdebøker/Artikler så jeg tviler på at jeg skal ha 'æren'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

KnutJeg snublet over dette ved en tilfeldighet. Jeg jagde en ane 'tvers gjennom Telemark' til giftemålet hans dukket opp i Tinn. Han var derimot ikke født der, og tydeligvis heller ikke i de andre bygdene i Øvre Telemark, og et av de stedene jeg da ble nysgjerrig på, var Bykle. (Men hovedsporet i den saken går heller mot Numedal).Da jeg hørte at Are Markussen skulle ha slektninger i Setesdal, ble nysgjerrigheten min vakt. Dessverre har jeg ikke fått mer opplysninger om hvordan saken kan henge sammen, så svaret på spørsmålet ditt er nei.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

En liten antydning om hvem det gjelder kunne være greit. I artikler er nevnt forbindelser Setesdal-Telemark og fra Telemark er det forbindelser til Vestfold og Numedal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

KristianMin ane er i denne sammenhengen ganske betydningsløs (selv om han langt fra er det for meg privat). Det var derfor jeg ikke ville dra ham inn i historien. Men la gå, han het Sondre Knudsen, og vi finner ham i 1801 innlosjert hos sin sønn Tarald på Moseter i Solum. Jeg fikk dradd i gang en stor posse i jakten på ham, og det var Eva Mandt som til slutt fant Taralds dåp i Tinn. Sondre bodde på en husmannsplass under Gaustad før han flyttet til sønnen. Konas slekt er veldokumentert i Tinn, men vi har ikke funnet hverken fødslene til Sondre eller til hans aner noe sted i øvre Telemark. Noe systematisk søk i neste 'sirkumferens' (Numedal, Røldal, Ryfylke, Setesdal) har det ikke vært tid til enda. Men jeg har snakket litt uforpliktende om vandringsveier med folk som kan Setedalen mye bedre enn meg (jeg har bare funnet noen få aner i Evje og Hornnes), og da dukket de omtalte Aga-Byre forbindelsene opp som eksempler. Distraksjonene kan noen ganger bli mer spennende enn det en egentlig ser etter.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Kristian:Litt usikker vedrørende hvilke århundrer det dreier seg om i ditt siste innlegg. I noe 'nyere' tid har man ihvertfall barn av Arne Biørnson Nomeland (Valle i Setesdal) til gården Nordland i Forsand. Imidlertid har man ikke sett videre på slektsforbindelsene til spinnesiden. Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Per:Denne Sondre Knutsson, når tid var han født?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

KnutUt fra 1801-tellingen skal Sondre være født i 1730, så kan man legge margin på begge sider ut fra hvor mye man stoler på den aldersangivelsen.Som sagt, jeg har ingen indikasjoner på at Sondre kan ha vært involvert i noen forbindelse videre vestover (eller for den saks skyld på det motsatte).Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Det er vel muligens (LDS) som følgende:Sondre Knutsen Døbt: 16 AUG 1722 Svalestuen, Vinje, Telemark. Foreldre: Far: Knut Targeisen Mor: Hege Jensen Sondre Knutsen g.m. Gro Joensen den 08.07.1753 i Vinje, Telemark.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

KnutTakk skal du ha for hjelpen. Sondre Knudsen Svalastogo ble imidlertid tro mot hjembygda Vinje hele livet. Han bodde ennå der i 1782, samtidig som min Sondre satt som husmann under Gaustad i Tinn.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Har vært borte et par dager pga oppsett av ny datamaskin og en del annet.Som jeg nevnte har jeg ikke systematisert det jeg har og må derfor lete gjennom en del stoff.Det som synes klart er at det er en linje (Ikke Aga/Byre til Setesdalen fra Lyngdal/Vigmostad. Det er en linje (Aga/Byre) fra Kvinesdal til Setesdal, og som Knut nevner en eller flere tilbake til Rogaland.Til Knut, jeg er fortrinnsvis på slutten av 1300 tallet og fram til midten av 1500-tallet.Foreløpig er det jeg har samlet uoversiktlig, men jeg har en hypotese om at Arne, far til Bergulf Arnesson hvis slekt har odel i Aga,som byttes mot Aske er Arne Bergulfsson på Merdin i Telemark. og at odelen til Aga kommer gjennom kona. Samtidig har man slekten på Asdal som også har forbindelser til Merdin (kfr. Hardangergodset). Det er et lang lerret å bleke, men jeg skal se om jeg kan få plukket fram litt artikler i løpet av Julen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

KristianDette så mere spennende ut enn jeg hadde våget å drømme om da jeg hørte om forbindelsen. Jeg gleder meg til å se den 'komplette' utgaven over nyttår.Arne Bergulfsson var en ny person for meg, men det sier vel mest om mitt kjennskap til Merdin-ætten. Er han sønn av den eldre eller den yngre Bergulf?Den direkte koblingen mellom Merdin og Asdal tar jeg heller ikke sånn på strak arm, bortsett fra at begge kan ha forbindelser med Skardaberg. Her er jeg også interessert i mer kunnskap.Jeg går nå av nettet for julehelgen, og takker alle som har deltatt i de debattene jeg har dradd i gang og ønsker en god jul og et godt nyttår.Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.