Jump to content
Arkivverket

[#11768] Ane Ellingsdatter, Hatlelid / Lien, 1767, Sogn og Fjordane


Guest Anita Holck

Recommended Posts

Guest Anita Holck

I NST, bd.XIV, hefte I, s. 378, skriver Harald Holck:'Jacob Elias Holck, f.1726, skjenket i stt testamente 1767 Pigen Ane Ellingsdatter, visstnok den Pige med hvem han havde en datter, sin lille eiende Gaard Hattelie, skyldig 12 M i nuværende Hyllestad Herred. Kaptein Hans Holck utstedte i 1767 skjøte til henne på gården Lien, 12 Mrk. (Yttre Sogns Tingbok nr. 38, Folia 110, 2/4-1769. Ane Ellingsdatter ble iflg. Opplysninger fra Herredskasserer A. Eide senere gift med en Korporal fra Breche. Ifølge et Notat af Ch. Delgobe havde han en Datter Marie Elisabeth, f. 1761, begravet ved Bergens Domkirke 13/9-1819, gift med Daglejer Niels Davidsen'.Iflg. Digitalarkivet begraves 13/9-1819, kone Marie Elis. Jacobsd. fød Høg, 58 år gammel i Domkirken i Bergen. Hun var gift 19/4-1813 i KK med Niels Davidsen Berg, halvmaaneblæser ved 1 div. og var da enke. Hun giftet seg første gang i DK 24/8-1788 med Anders Anderssen, matr.Jeg kan ikke finne Ane Ellingsdatter på gården Lien/Hatlelid eller hvem hun ble gift med. Kjenner noen til disse personer, finnes det etterkommere?

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Dersom dette er rette Anna Ellingsdtr, så er hun min 4. tippoldemor og her er det jeg har om henne: Ancestry Chart of Anna Ellingsdtr Handal ---------------------------------------- +--- 3-Østen Ellingsson Hjelmeland,d.??? | +--+ 2-Elling Øysteinsson Handal,b.1704,d.1761 | | | +--- 3-Anna Jakobsdtr Espeland,b.1671,d.1733 | --+ 1-Anna Ellingsdtr Handal,b.1739,d.4 Apr 1819 | | +--- 5-Nils Brekke Ytre,d.??? | | | +--+ 4-Eilif Nilson Brekke Ytre,d.??? | | | +--+ 3-Ola Eilifson Handal,b.1666,d.1741 | | | | | | +--- 5-Henrich Philippusson Asheim,d.??? | | | | | | +--+ 4-Botilde Henriksdtr Asheim,d.??? | | | | | +--- 5-Ludcie Lauritsdtr Asheim,d.??? | | +--+ 2-Maritte Olsdtr Handal,b.1714,d.1743 | | +--- 5-Johannes Ytre Bø,d.??? | | | +--+ 4-Jon Johannesson Heggebø,b.1629,d.1700 | | | | | +--- 5-Barbra Jonsdtr Ytre Bø,d.??? | | +--+ 3-Åse Jonsdtr Heggebø,b.1668,d.1763 | | +--- 5-Sjur Ivarson Ytre Bø,d.??? | | +--+ 4-Orlaug Sjursdtr Ytre Bø,b.1640,d.1731Jeg har og en del om hennes mann Even om du skulle være interessert.mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Glemte å legge til dette: Skifte 15/4 1814 etter kårmann og avskjediget sersjant Even Torkelsson Ytre Brekke. T.a. og dlg. 657 rdl. - Frivill. off. skft. 21/12 1814 hos enka Anna Øysteinsdtr Y-Brekke. T. a. og dlg. mellom hennes to døtre 308 1/2 rdl. Brekke bygdebok s. 748Døtrene var Ingeborg, f. 1777 og Marta, f. 1783Jeg stammer fra Marta.mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Takk til dere begge. Står det Øysteinsdatter i skiftet 1814, eller er det trykkfeil? Det finnes kanskje ikke noe skifte etter Anna/Ane? Jeg lurer på om denne Marie Elisabeth Jacobsdatter født Høg kan være hennes datter. Hvor kommer i så fall Høg-navnet fra? Grunnen til at jeg søker henne, er at jeg har ganske god oversikt over slekten Holck. Om hennes far Jacob Elias står det overalt at han var død barnløs. Så viser det seg at han allikevel har barn, og det kunne være morsomt å få litt oversikt over denne grenen av familien også.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Uffda, det er faren som heter Øysteinsson!'Anna hadde tjent hos inft.kapt. Hans Henrik Horneman Holck til Leirvik i Bøfjorden, der hun hadde passet og pleiet kapteinens bror inft.kapt. Jacob Eliam Holck under et langvarig sykeleie. Som påskjønnelse for hennes oppoffrende arbeid testamenterte familien Holck henne garden Lien, Hatlelien, på 12 mrk. sm. Skøyta på denne gard til Anna Ellingsdtr er dagsett 11/10 1768.'Anna skal og ha fått en datter før hun giftet seg med Even med overnevnte Jacob Eliam Holck. Serj. Even Torkelsson solgte 1775 garden Lien til bonde Endre Rognaldson Midttakle.Ser vi har ikke akkurat samme datoer til skøyte her. Det jeg har kommer fra Brekke Bygdebok s. 748. Men det kan man jo få sjekket her på Arkivet.Jeg har ikke mer bakover om henne, har noen få notater fra bygdeboka.Ellers var det skifte etter far hennes : Skifte etter Elling Østensson Handal 1756-1763. Lavik skipreide, Ytre Sogn: 7b, page 540b.Jeg vet ikke hvorfor denne jenta ble kalt Høg. Men det var nok ikke uten grunn at de testamenterte gården Hatlelien på henne. Jeg vet heller ikke om det var noen etterkommere etter denne datteren.mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

I oversikten over døpte i Bergen her på DA finner man at paret matros Anders Andersen og Maria Jacobsdtr. døper sønnen Jacob 28.1.1795. Hvis dette er rette paret, og Maria er datter av Jacob Holck, så finnes det altså mulige etterkommere. LenkeEg har ingen løsning på Høg-navnet, men dette kan jo komme fra foster-foreldrene. I tillegg til at dette vel kan være et familienavn, ble stedsnavn som Hauge tidligere skrevet Høye/Høge.Mvh Terje

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

Denne Maria Elisabeth kan være et feilspor. Hos mormonerne døpes en jente med dette navnet i Nykirken 27.4.1762 av foreldrene Jacob Johannes Hog og Berte Margrethe Hog. At denne dåpen ikke finnes hos DA skyldes at Nykirken ikke er med i databasen før i 1769 (se dokumentasjonen). Men i DA finner en vielsen mellom Jacobus Johannes Høegh og Birthe Magrethe Due. Den skjer i Domkirken 8.12.1756. Allerede 14.12.1771 er Jacobus registrert gravlagt i Nykirken 43 år.

Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Ja, jeg hadde funnet begge ekteskapene og sønnen Jacob, problemet har vært om Anne/Ane og Marie Elisabeth er mor og datter. Etter det Terje skriver, er jeg enig i at det kan være et feilspor. Hun kalles også Lisbeth, og den eneste andre jeg kan finne som passer i 1801, er en Lisbeth Jacobsdatter-mærkes, 40 år, enke i Strømsøe, Bragernæs. Men dette er jo litt langt unna Sogn og Bergen.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

Har nå sett gjennom de aktuelle bygdebøkene en gang til, og så langt eg kan se har ingen av forfatterne hatt kjennskap til denne datteren. Hvis notatet fra denne Delgobe er riktig, så kan jo ting tyde på at familien her har lykkes med en dekkoperasjon av sidespranget. Kan det tenkes at Anne Ellingsdtr. har født et barn som ekteparet Høg døper som sitt eget?Hvis Anne virkelig fødte en datter utenfor ekteskap i 1861, skulle hun vel ha blitt påtalt og dømt for forholdet, selv om en vel på disse tider begynte å se litt mildere på leiermål. Men heller ikke en slik dom finnes – heller ikke har eg funnet en slik i arkivene her på DA. Var det altså mulig å unngå lovens lange arm i slike tilfeller – selv for personer som ikke tilhørte eliten i samfunnet?En liten detalj til slutt som ytterligere viser hvilken omtanke familien Holck har hatt for Anne, men samtidig kanskje også hvilke mulighet hun har hatt for å unngå påtale. Det bruket hun og mannen Even (Eivind) fikk bygsle i Ytre Brekke var eid av sorenskriver N. Holzrods som var gift med søsteren til kaptein Holck - Susanne Gerhardine. Og var det ikke sorenskriverne som utferdiget påtale i slike saker?

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det ville ha vært interessant å vite hvilke kilder som står bak artikkelen i NST, bd.XIV, hefte I (s. 378,Harald Holck). Hva med kirkebøker fra fødte på den tiden?mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

http://www.sffarkiv.no ,databasen for Kulturnett Sogn og Fjordane, finner jeg en Elisabeth Maria d., født 1/11-1761, far Lemvig, fars yrke løytnant, merknad: Fullt namn: Elisabeth Maria Wodrop. Kan det være henne? Jeg finner henne ikke i vigde eller døde i S&F, eller i 1801. Kan Wodrop være Wittrup? En korporal Søren Lemvig gifter seg iflg. sammme kilde 9/11-1750 med Ingeborg Johannesd. Bjørnetun. Ifølge Familysearch får de sønnene Kristoffer ca.1751 og Johannes ca. 1753. Kan det være at dette ekteparet er fosterforeldre for Elisabeth Marie?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.